Om övertryck

Om du inte har ändrat genomskinligheten på bilderna med hjälp av genomskinlighetspanelen visas fyllningar och linjer på bilden som ogenomskinliga, eftersom den översta färgen sparar ur, eller klipper ut, det underliggande området. Du kan förhindra ursparning genom att använda övertrycksalternativen på attributpanelen. När du har angett övertrycksalternativ kan du förhandsvisa övertryckets effekter på skärmen.

Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger)

I InDesign finns även övertryckssimulering som är användbart när du vill simulera effekterna av övertryck för dekor- och processtryckfärger på en utskriftsenhet för sammansatt utskrift.

Svart tryckfärg som tillämpas för text eller interna InDesign-objekt övertrycks som standard för att förhindra misspassning av små svarta texttecken som är placerade ovanpå färgade områden, eller av färgområden med svarta konturer. Du kan ändra inställningarna för svart färg med hjälp av alternativen under Utseende för svart.

Ditt designarbetsflöde kanske kräver att en viss färg övertrycks. Du kanske till exempel vill skriva ut all text i publikationen i en viss färg. Du kan göra något av följande:

 • Skapa ett objektformat som använder dekortryckfärgen som fyllning eller linje med en matchande övertrycksfyllning eller övertryckslinje.

 • Skapa ett separat lager för objekt som innehåller dekorfärgen och koppla objekten till svart.

 • Skapa en sammansatt PDF-fil och ändra övertrycksinställningarna i PDF-filen.

 • Ange övertrycksinställningar för RIP.

 • Ange övertrycksinställningar för en bild eller ett objekt och lägg till bilden eller objektet i biblioteket eller redigera en monterad fil i sitt ursprungliga program.

Manuellt ange när övertryck ska användas

Med automatisk svällning i InDesign, antingen som inbyggd svällning eller Adobe In-RIP-svällning, elimineras nästan behovet av manuellt övertryck. Manuellt övertryck kan vara en effektiv lösning i sällsynta fall när du inte kan använda automatisk svällning.

Använd följande riktlinjer när du ska bedöma om övertryck bör användas eller inte:

 • Kontakta din leverantör och ta reda på om deras utdataenheter har funktioner för manuellt övertryck.

 • Använda övertryck när bilderna inte delar gemensamma tryckfärger och du vill skapa en svällning eller ovanpåliggande tryckfärgseffekter. Vid övertryck av processfärgsblandningar eller anpassade färger som inte delar gemensamma tryckfärger, läggs övertrycksfärgen till i bakgrundsfärgen. Om du till exempel skriver ut en fyllning med 100 % magenta över en fyllning med 100 % cyan visas de överlappande fyllningarna som violett, inte som magenta.

 • Använd inte övertryck när du använder en linje till att svälla två processfärger. Ange i stället en CMYK-linjefärg med det högre värdet från motsvarande tryckfärg i var och en av ursprungsfärgerna.

 • Se till att du och prepress-leverantören är överens om när och hur manuellt övertryck ska användas, eftersom det i hög grad påverkar svällningsalternativen som anges i dialogrutan Skriv ut. Övertryck kan användas för de flesta, men inte för alla, enheter med PostScript Level 2 och PostScript 3.

Skriva över sidobjekt

Du kan skriva över linjer och fyllningar, styckelinjaler och linjaler ovanför fotnoter. Du kan också simulera överskrivning av dekorfärger.

Övertrycka en linje eller fyllning

Du kan övertrycka linjer och fyllningar för alla markerade banor med hjälp av attributpanelen. En övertryckt linje eller fyllning behöver inte svällas eftersom övertrycket täcker eventuella gap som kan uppstå mellan närliggande färger. Du kan också övertrycka en linje för att simulera en svällning (genom att övertrycka en färg som du manuellt har beräknat som rätt kombination av två närliggande färger).

Du bör följa nedanstående riktlinjer när du tillämpar manuellt övertryck:

 • Om du använder alternativet Övertrycksfyllning för en 100 % svart linje eller fyllning kanske den svarta tryckfärgen inte blir täckande nog att förhindra att de underliggande färgerna visas igenom. Du kan eliminera genomsynlighetsproblemet genom att använda fyrfärgssvart (fulltonssvart) i stället för 100 % svart. Kontakta leverantören och ta reda på de exakta procentandelar av färg som du bör lägga till för svart.

 • När du använder en linje för att svälla objekt (men inte texttecken) anger du linjejustering så att linjen faller utanför objektets bana, i stället för innanför eller centrerat över banan.

 • När du använder en linje för att svälla två dekorfärger eller en dekorfärg och en processfärg tillämpar du i allmänhet den ljusare färgen för linjen och övertrycker linjen.

  Använd panelen Förhandsvisa separationer för att ange hur färger ska övertryckas.

 1. Markera en eller flera banor med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  eller markera text med textverktyget. Om du vill övertrycka linjen för en bana som är inklistrad i en ram måste du först markera den kapslade (inre) banan med direktmarkeringsverktyget.
  Övertrycka fyllningar och linjer

  A. Cyan (understa lagret) B. Magenta (mittersta lagret) C. Gul (översta lagret) 
 2. Välj Fönster > Utdata > Attribut.
 3. Gör något av följande på attributpanelen:
  • Om du vill övertrycka fyllningen för markerade objekt, eller övertrycka text utan linje markerar du Övertrycksfyllning.

  • Om du vill övertrycka linjer för markerade objekt markerar du Övertryck linje.

  • Om du vill övertrycka en färg som används på mellanrummen i en streckad, punktad eller mönstrad linje markerar du Övertryck mellanrum.

Övertrycka en styckelinje

 1. Se till att det finns en färgruta för övertrycksfärgen.
 2. Klicka på en insättningspunkt i stycket med hjälp av textverktyget.
 3. På styckepanelens meny väljer du Styckelinjer.
 4. På snabbmenyn överst i dialogrutan väljer du vilken styckelinje du vill övertrycka.
 5. Välj något av följande och klicka sedan på OK.
  • Om du vill övertrycka linjen markerar du Övertryck linje.

  • Om du vill övertrycka en färg som används på mellanrummen i en streckad, punktad eller mönstrad linje markerar du Övertryck mellanrum.

Obs!

Alternativen Övertryck linje och Övertryck mellanrum i dialogrutan Styckelinjer kan sparas som en del av ett styckeformat.

Övertryckslinjer ovanför fotnoter

I InDesign kan du automatiskt infoga en linje som avgränsar fotnoter från brödtexten i dokumentet. Du kan välja att övertrycka linjen.

 1. Se till att det finns en färgruta för övertrycksfärgen.
 2. Välj Text > Fotnotsalternativ för dokument.
 3. I dialogrutan Fotnotsalternativ klickar du på fliken Layout.
 4. Markera Övertryck linje och klicka på OK.

Simulera övertryck av dekortryckfärger

Övertryckssimulering är användbart vid simulering av effekterna vid övertryck med dekortryckfärger med olika neutrala densitetsvärden (till exempel, röd och blå). När du skriver ut till en enhet för sammansatt utskrift och använder övertryckssimulering kan du se om den resulterande färgen är en färg som du vill övertrycka eller spara ur.

 1. Under Utdata i dialogrutan Skriv ut väljer du ett sammansatt alternativ för Färg.

  Obs!

  Du kan inte simulera övertryck när Ändra inte sammansatt är markerat.

 2. Markera Simulera övertryck.

Ändra övertrycksinställningen för svart

Om du vill spara ur svarta objekt i InDesign måste du förhindra att den svarta färgrutan övertrycks. Till skillnad från de flesta färgrutor som sparas ur som standard, övertrycks den svarta färgrutan som standard. Alla svarta linjer, fyllningar och texttecken övertrycks också. 100 % processvart visas som [Svart] på färgrutepanelen. Du kan spara ur objekt på två sätt: Du kan avmarkera standardinställningen för övertryck under Inställningar. Du kan också duplicera den förvalda svarta färgrutan och tillämpa den på färgobjekt som ska sparas ur. Om du avaktiverar övertrycksinställningen i dialogrutan Inställningar, sparas alla förekomster av svart ur underliggande tryckfärger.

Obs!

Det kan vara billigare och enklare att låta tryckeriet utföra övertryck med processvart i tryckpressen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Utseende för svart (Windows) eller InDesign > Inställningar > Utseende för svart (Mac OS).
 2. Markera eller avmarkera Övertryck [svart] färgruta vid 100 %.

Obs!

Övertryck [svart] färgruta vid 100 % påverkar inte färgtoner av [Svart], ej namngivna svarta färger eller objekt som visas som svarta på grund av inställningarna för genomskinlighet eller format. Det påverkar endast objekt och text som har färglagts med färgrutan [Svart].

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy