PDF-verktyg för tryckt publicering

I vissa arbetsflöden för tryckning distribueras dokument i samma format som de skapades (ursprungsformatet). När filerna är godkända sparas de som PostScript eller i ett leverantörsspecifikt format för prepress-arbete och slutlig tryckning. Eftersom PostScript genereras på många olika sätt i olika program kan PostScript-filerna variera i storlek och komplexitet. Dessutom kan problem med saknade teckensnitt, skadade filer, saknade bildelement och funktioner som inte kan hanteras vid tryckning skapa svårigheter när utdata produceras. För att råda bot på det arbetar Adobe med sina samarbetspartner för att skapa pålitliga, PDF-baserade arbetsflöden för publicering.

Du kan exportera ett dokument från InDesign till en sammansatt PDF-fil, dvs. en digital mall. Digitala mallar är kompakta och pålitliga filer som du eller en tjänsteleverantör kan visa, redigera, strukturera och göra korrektur på. Sedan kan du eller tjänsteleverantören vid en lämplig punkt i arbetsflödet antingen skapa utdata direkt från PDF-filen eller bearbeta den med verktyg från olika källor och göra efterbearbetning som preflight-kontroll, svällning, utskjutning och färgseparation.

PDF-filer i arbetsflödet

Många större medieföretag använder PDF-filer för att effektivisera korrektur- och produktionsprocesserna. Många tidskrifter och tidningar använder PDF som standardformat för att leverera annonser till lokala tryckerier via satellit- eller ISDN-uppkoppling. Med PDF kan lokalredaktörer omedelbart visa en annons exakt som den har formgetts, göra sena textredigeringar och göra tillförlitliga utskrifter från en dator.

Tekniker och krav för PDF-arbetsflöde

Adobe arbetar kontinuerligt med att tillgodose leverantörers arbetsflödesbehov. Besök Adobes webbplats på www.adobe.com/se regelbundet och ta del av den senaste utvecklingen. Just nu erbjuder Adobe förbättrade arbetsflöden genom att erbjuda ett integrerat system bestående av flera olika tekniska lösningar:

 • Adobe Acrobat 9, med stöd för Adobe PDF version 1.7.

 • Utskriftstekniken Adobe PostScript 3 ger enhetsoberoende hantering av Adobe In-RIP-svällning, in-RIP-färgseparationer och mjuka blandningar.

 • Adobe InDesign CS4, med funktioner för sidlayout i hög upplösning och direktbearbetning av PDF.

 • PDF/X, en ISO-standard för utbyte av bildinnehåll där många av de variationer i färg, teckensnitt och svällning som kan leda till utskriftsproblem elimineras.

Ett arbetsflöde för hög upplösning och sammansatta PDF-filer innehåller normalt en PostScript 3-utdataenhet med en RIP som kan hantera in-RIP-separationer. Om du har en utdataenhet som använder PostScript Level 2 eller inte kan hantera in-RIP-separationer, använder du istället ett arbetsflöde för förseparerade PostScript-utskrifter.

Kontrollera dina dokument före export

Innan du skapar en PDF-fil för en tjänsteleverantör kontrollerar du att InDesign-dokumentet uppfyller tjänsteleverantörens krav. I nedanstående lista ger vi några rekommendationer:

 • Du kan använda preflight-funktionen i InDesign för att kontrollera att bildupplösningen och färgmodellerna är rätt, att teckensnitten är tillgängliga och kan bäddas in, att bilderna är aktuella m.m.

 • Kontrollera inställningarna för export av Adobe PDF innan du exporterar, och ändra dem vid behov. Under Sammanfattning finns ett särskilt område där varningar visas när förinställningarna inte kan användas.

 • Om en bild innehåller genomskinlighet (inklusive övertryck och skuggor) och du vill ha en hög utskriftsupplösning, kan du förhandsgranska effekterna av förenklingen med hjälp av panelen Förhandsvisa förenkling innan du sparar filen.

 • Om du har en bild som innehåller genomskinlighet kontrollerar du med prepress-leverantören om de vill ha förenklade PDF-filer eller inte. Förenkling utförs så sent i arbetsflödet som möjligt, gärna av tjänstleverantören, men om tjänsteleverantören vill att du ska förenkla genomskinlighet lämnar du in en fil som följer PDF/X-1a-standarden.

 • Om dokumentet ska separeras kan du förhandsvisa separationerna och gränserna för tryckfärgstäckning med hjälp av panelen Förhandsvisa separationer.

 • Använd bara högupplösta bilder i dokumentet.

 • Bäst resultat får du om du bara använder CMYK-bilder vid fyrfärgstryck. Du kan också konvertera RGB-bilder till CMYK under Utdata, i dialogrutan Exportera till Adobe PDF.

 • Du kan undanta dolda lager och lager som inte skrivs ut från det exporterade PDF-dokumentet. (Se Välja vilka lager som ska skrivas ut och exporteras till PDF.)

Information om hur du förbereder InDesign-dokument för högupplösta PDF-utskrifter finns i utskriftsguiden för Adobe InDesign CS för prepress-tjänstleverantörer.

PDF-direktutskrift

Tillverkare av PDF Print Engine-skrivare ger ut nya drivrutiner som baseras på SDK för Adobe PDF-drivrutin och som kan hantera PDF i direktläge. När en sådan skrivare väljs via InDesign kan dess PPD-fil ange att det är en PDF-skrivare (beror på skrivarens tillverkare).

Eftersom InDesign kan skapa en högkvalitativ PDF via PDF-export utnyttjas den här funktionen vid utskrift till en PDF-skrivare och den här PDF-filen skickas till skrivaren i stället för att gå via PostScript.
För det mesta är kvaliteten på utskrifter från program via PDF-drivrutinen lika bra som (eller bättre än) PostScript-utskrift. PDF-utskrift via Adobe PDF-skrivaren har också stöd för live-genomskinlighet och ICC-färghantering. I utskriftsdialogrutan i InDesign är alternativen som rör färghantering, färgseparation och bilder inaktiverade eftersom alla färghanteringsåtgärder görs på enheten för att få bättre utskriftskvalitet.

Utskriftsdialogrutan
Utskriftsdialogrutan

Ändra inte sammansatt är valt som standard och kan inte ändras.

Skapa en tryckfärdig Adobe PDF-fil

Leverantörer kan använda Acrobat 7.0 Professional för att utföra preflight-kontroller och färgseparationer. Efterföljande versioner av Acrobat Professional innehåller mer avancerade preflight-verktyg, bland annat möjligheten att göra vissa korrigeringar automatiskt. Med olika prepress-program och in-RIP-teknik kan du också utföra preflight-kontroller, svällning, utskjutning och färgseparationer för sidorna på det digitala originalet.

Om du inte tar med bilderna när du skapar en Adobe PDF-fil, måste du kontrollera att tjänsteleverantören har tillgång till de högupplösta originalbilder som krävs för att kunna skapa en bra produkt. Dessutom måste du se till att tjänsteleverantören har Acrobat 7.0 eller senare så att text och färgbilder visas på rätt sätt. Visningen blir bäst med Acrobat 8 Professional eller senare.

Om du använder ett arbetsflöde med färghantering kan du använda färgprofilerna till att göra förhandsgranskning och korrektur på skärmen. Du kan kontrollera hur ett dokuments färger kommer att se ut om det reproduceras på en viss utdataenhet.

Obs!

Om du inte använder ett färghanteringssystem med rätt kalibrerade ICC-profiler och är säker på att bildskärmen är korrekt kalibrerad, kan du inte lita på att de färger som visas på skärmen är de korrekta.

 1. Förbered dokumentet för export till Adobe PDF.
 2. Exportera med hjälp av den .joboptions-fil du har fått från tjänsteleverantören. Om du inte har någon .joboptions-fil använder du en PDF/X-förinställning.
 3. Preflight-kontrollera PDF-filen i Acrobat 7.0 Professional eller senare.
 4. Korrekturläs och korrigera PDF-filen.
 5. Lämna över den tryckfärdiga PDF-filen till prepress-leverantören.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy