Användarhandbok Avbryt

Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

PDF-verktyg för tryckt publicering

I vissa arbetsflöden för tryckning distribueras dokument i samma format som de skapades (ursprungsformatet). När filerna är godkända sparas de som PostScript eller i ett leverantörsspecifikt format för prepress-arbete och slutlig tryckning. Eftersom PostScript genereras på många olika sätt i olika program kan PostScript-filerna variera i storlek och komplexitet. Dessutom kan problem med saknade teckensnitt, skadade filer, saknade bildelement och funktioner som inte kan hanteras vid tryckning skapa svårigheter när utdata produceras. För att råda bot på det arbetar Adobe med sina samarbetspartner för att skapa pålitliga, PDF-baserade arbetsflöden för publicering.

Du kan exportera ett dokument från InDesign till en sammansatt PDF-fil, dvs. en digital mall. Digitala mallar är kompakta och pålitliga filer som du eller en tjänsteleverantör kan visa, redigera, strukturera och göra korrektur på. Sedan kan du eller tjänsteleverantören vid en lämplig punkt i arbetsflödet antingen skapa utdata direkt från PDF-filen eller bearbeta den med verktyg från olika källor och göra efterbearbetning som preflight-kontroll, svällning, utskjutning och färgseparation.

PDF-filer i arbetsflödet

Många större medieföretag använder PDF-filer för att effektivisera korrektur- och produktionsprocesserna. Många tidskrifter och tidningar använder PDF som standardformat för att leverera annonser till lokala tryckerier via satellit- eller ISDN-uppkoppling. Med PDF kan lokalredaktörer omedelbart visa en annons exakt som den har formgetts, göra sena textredigeringar och göra tillförlitliga utskrifter från en dator.

Tekniker och krav för PDF-arbetsflöde

Adobe arbetar kontinuerligt med att tillgodose leverantörers arbetsflödesbehov. Du bör besöka Adobes webbplats på www.adobe.com regelbundet och ta del av den senaste utvecklingen. Just nu erbjuder Adobe förbättrade arbetsflöden genom att erbjuda ett integrerat system bestående av flera olika tekniska lösningar:

 • Adobe Acrobat 9, med stöd för Adobe PDF version 1.7.

 • Utskriftstekniken Adobe PostScript 3 ger enhetsoberoende hantering av Adobe In-RIP-svällning, in-RIP-färgseparationer och mjuka blandningar.

 • Adobe InDesign CS4, med funktioner för sidlayout i hög upplösning och direktbearbetning av PDF.

 • PDF/X, en ISO-standard för utbyte av bildinnehåll där många av de variationer i färg, teckensnitt och svällning som kan leda till utskriftsproblem elimineras.

Ett arbetsflöde för hög upplösning och sammansatta PDF-filer innehåller normalt en PostScript 3-utdataenhet med en RIP som kan hantera in-RIP-separationer. Om du har en utdataenhet som använder PostScript Level 2 eller inte kan hantera in-RIP-separationer, använder du istället ett arbetsflöde för förseparerade PostScript-utskrifter.

Kontrollera dina dokument före export

Innan du skapar en PDF-fil för en tjänsteleverantör kontrollerar du att InDesign-dokumentet uppfyller tjänsteleverantörens krav. I nedanstående lista ger vi några rekommendationer:

 • Du kan använda preflight-funktionen i InDesign till att kontrollera att bildupplösningen och färgmodellerna är rätt, att teckensnitten är tillgängliga och kan bäddas in, att bilderna är aktuella, osv.

 • Kontrollera inställningarna för export av Adobe PDF innan du exporterar, och ändra dem vid behov. Under Sammanfattning finns ett särskilt område där varningar visas när förinställningarna inte kan användas.

 • Om en bild innehåller genomskinlighet (inklusive övertryck och skuggor) och du vill ha en hög utskriftsupplösning, kan du förhandsgranska effekterna av förenklingen med hjälp av panelen Förhandsvisa förenkling innan du sparar filen.

 • Om du har en bild som innehåller genomskinlighet kontrollerar du med prepress-leverantören om de vill ha förenklade PDF-filer eller inte. Förenkling utförs så sent i arbetsflödet som möjligt, gärna av tjänstleverantören, men om tjänsteleverantören vill att du ska förenkla genomskinlighet lämnar du in en fil som följer PDF/X-1a-standarden.

 • Om dokumentet ska separeras kan du förhandsvisa separationerna och gränserna för tryckfärgstäckning med hjälp av panelen Förhandsvisa separationer.

 • Använd bara högupplösta bilder i dokumentet.

 • Bäst resultat får du om du bara använder CMYK-bilder vid fyrfärgstryck. Du kan också konvertera RGB-bilder till CMYK under Utdata, i dialogrutan Exportera till Adobe PDF.

 • Du kan undanta dolda lager och lager som inte skrivs ut från det exporterade PDF-dokumentet. (Se Välja vilka lager som ska skrivas ut och exporteras till PDF.)

PDF-direktutskrift

Tillverkare av PDF Print Engine-skrivare ger ut nya drivrutiner som baseras på SDK:et Adobe PDFDriver och som kan hantera PDF i genomströmningsläge. När en sådan skrivare väljs via InDesign kan dess PPD-fil ange att det är en PDF-skrivare (det beror på skrivarens tillverkare).

Eftersom InDesign kan skapa en högkvalitativ PDF via PDF-export utnyttjas den här funktionen vid utskrift till en PDF-skrivare och den här PDF-filen skickas till skrivaren i stället för att gå via PostScript.
För det mesta är kvaliteten på utskrifter från program via PDF-drivrutinen lika bra som (eller bättre än) PostScript-utskrift. PDF-utskrift via Adobe PDF-skrivaren stöder även live-genomskinlighet och ICC-färghantering. I utskriftsdialogrutan i InDesign är alternativen som rör färghantering, färgseparation och bilder inaktiverade eftersom alla färghanteringsåtgärder görs på enheten för att få bättre utskriftskvalitet.

Utskriftsdialogrutan

Ändra inte sammansatt är valt som standard och kan inte ändras.

Skapa en tryckfärdig Adobe PDF-fil

Leverantörer kan använda Acrobat 7.0 Professional för att utföra preflight-kontroller och färgseparationer. Efterföljande versioner av Acrobat Professional innehåller mer avancerade preflight-verktyg, bland annat möjligheten att göra vissa korrigeringar automatiskt. Med olika prepress-program och in-RIP-teknik kan du också utföra preflight-kontroller, svällning, utskjutning och färgseparationer för sidorna på det digitala originalet.

Om du inte tar med bilderna när du skapar en Adobe PDF-fil, måste du kontrollera att tjänsteleverantören har tillgång till de högupplösta originalbilder som krävs för att kunna skapa en bra produkt. Dessutom måste du se till att tjänsteleverantören har Acrobat 7.0 eller senare så att text och färgbilder visas på rätt sätt. Visningen blir bäst med Acrobat 8 Professional eller senare.

Om du använder ett arbetsflöde med färghantering kan du använda färgprofilerna till att göra förhandsgranskning och korrektur på skärmen. Du kan kontrollera hur ett dokuments färger kommer att se ut om det reproduceras på en viss utdataenhet.

Obs!

Om du inte använder ett färghanteringssystem med rätt kalibrerade ICC-profiler och är säker på att bildskärmen är korrekt kalibrerad, kan du inte lita på att de färger som visas på skärmen är de korrekta.

 1. Förbered dokumentet för export till Adobe PDF.
 2. Exportera med hjälp av den .joboptions-fil du har fått från tjänsteleverantören. Om du inte har någon .joboptions-fil använder du en PDF/X-förinställning.
 3. Preflight-kontrollera PDF-filen i Acrobat 7.0 Professional eller senare.
 4. Korrekturläs och korrigera PDF-filen.
 5. Lämna över den tryckfärdiga PDF-filen till prepress-leverantören.

Relaterade ämnen

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto