Använd dina touchenheter och komponera dina layouter när och var som helst. Med toucharbetsytan kan du skapa layouter med hjälp av handrörelser som InDesign omvandlar till grafik. Toucharbetsytan stöds på alla touchenheter med Microsoft Windows. Förutom surfplattor gäller det också touchaktiverade stationära och bärbara datorer. Använd de intuitiva touchgesterna för att rita former, lägga till text eller skapa platshållare för bilder. Du kan också välja att lägga till resurser från Creative Cloud Libraries i din lagerkomposition.


Obs!

Använd den nya toucharbetsytan och komponera layouter på ett ögonblick med enkla gester! Här är en kort självstudiekurs: Layoutkompositioner i en touchmiljö.

Växla till toucharbetsytan

Om du vill växla till toucharbetsytan går du till Fönster > Arbetsyta Touch eller trycker på ikonen för Toucharbetsyta i det övre högra hörnet i din aktuella InDesign-arbetsyta.

Om du kopplar ur tangentbordet från en touchenhet upptäcker InDesign omedelbart förändringen och växlar den aktuella arbetsytan till toucharbetsytan. Om du sedan ansluter tangentbordet igen växlar InDesign tillbaka till den senaste arbetsytan som du arbetade med.

Obs! Gå till InDesign-inställningarna om du vill aktivera eller inaktivera det här tangentbordsbeteendet.

Verktyg på toucharbetsytan

Toucharbetsytan innehåller inte alla verktyg som finns i InDesign. Du kan ändå öppna dokument med objekt som inte kan skapas på den här arbetsytan. Sådana objekt kommer fortfarande att visas helt korrekt, men du kan inte redigera dem. Använd något av följande verktyg för att börja skapa dina layouter:

Rita: Detta verktyg är endast tillgängligt på toucharbetsytan. Använd ritverktyget och börja komponera din layout med gester. Se Rita med gester.

Text: Använd Text om du vill infoga textramar i din layout. Du kan flytta textramar, ändra storlek på dem eller förändra dem. Mer information finns i Textramar.

Ram: Inkludera grafik i layouten med hjälp av verktyget Ram. Du kan ändra grafiken genom att ändra dess förhållande till ramen. Mer information finns i Ramar och objekt.

Form: Använd verktyget Form om du vill infoga formar i din layout. Du kan välja mellan verktygen Rektangel, Oval och Polygon. Mer information finns i Rita med former.

Rita med gester

Så här använder du gester för att komponera din layout:

  1. Skapa ett nytt dokument och markera ritverktyget om det inte redan är markerat.

  2. Använd en av de sexton gesterna och skapa InDesign-element till din layout. I följande bild visas de gester som du kan använda:

    Klicka på hjälpikonen i det övre högra hörnet av arbetsytan för att få hjälp med gesterna.

  3. Förbättra dina komponenter genom att ändra deras storlek eller ändra deras färg och format med panelerna till höger på arbetsytan. Du kan också välja att lägga till dina resurser från ett Creative Cloud-bibliotek.

Förbättra dina komponenter

Toucharbetsytan har även paneler för att förbättra elementen i din layout. Du kan bland annat ändra egenskaper som färg, opacitet och justering. Markera ett element och öppna en lämplig panel till höger.

 


Färg


Text


Linje


CC Libraries


Justera och fördela


Snabbmeny


Opacitet

Du kan växla till andra InDesign-arbetsytor för att ytterligare förbättra eller avsluta dina kompositioner och modeller.