Användarhandbok Avbryt

Toucharbetsytan

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Använd dina touchenheter och komponera dina layouter när och var som helst. Med toucharbetsytan kan du skapa layouter med hjälp av handrörelser som InDesign omvandlar till grafik. Toucharbetsytan stöds på alla touchenheter med Microsoft Windows. Förutom surfplattor gäller det också touchaktiverade stationära och bärbara datorer. Använd de intuitiva touchgesterna för att rita former, lägga till text eller skapa platshållare för bilder. Du kan också välja att lägga till resurser från Creative Cloud Libraries i din lagerkomposition.

Obs!

Använd den nya toucharbetsytan och komponera layouter på ett ögonblick med enkla gester! Här är en kort självstudiekurs: Layoutkompositioner i en touchmiljö.

Växla till toucharbetsytan

Om du vill växla till toucharbetsytan går du till Fönster > Arbetsyta Touch eller trycker på ikonen för Toucharbetsyta i det övre högra hörnet i din aktuella InDesign-arbetsyta.

Om du kopplar ur tangentbordet från en touchenhet upptäcker InDesign omedelbart förändringen och växlar den aktuella arbetsytan till toucharbetsytan. Om du sedan ansluter tangentbordet igen växlar InDesign tillbaka till den senaste arbetsytan som du arbetade med.

Obs! Gå till InDesign-inställningarna om du vill aktivera eller inaktivera det här tangentbordsbeteendet.

Verktyg på toucharbetsytan

Toucharbetsytan innehåller inte alla verktyg som finns i InDesign. Du kan ändå öppna dokument med objekt som inte kan skapas på den här arbetsytan. Sådana objekt kommer fortfarande att visas helt korrekt, men du kan inte redigera dem. Använd något av följande verktyg för att börja skapa dina layouter:

Rita: Detta verktyg är endast tillgängligt på toucharbetsytan. Använd ritverktyget och börja komponera din layout med gester. Se Rita med gester.

Text: Använd Text om du vill infoga textramar i din layout. Du kan flytta textramar, ändra storlek på dem eller förändra dem. Mer information finns i Textramar.

Ram: Inkludera grafik i layouten med hjälp av verktyget Ram. Du kan ändra grafiken genom att ändra dess förhållande till ramen. Mer information finns i Ramar och objekt.

Form: Använd verktyget Form om du vill infoga formar i din layout. Du kan välja mellan verktygen Rektangel, Oval och Polygon. Mer information finns i Rita med former.

Rita med gester

Så här använder du gester för att komponera din layout:

 1. Skapa ett nytt dokument och markera ritverktyget om det inte redan är markerat.

 2. Använd en av de sexton gesterna och skapa InDesign-element till din layout. I följande bild visas de gester som du kan använda:

  Klicka på hjälpikonen i det övre högra hörnet av arbetsytan för att få hjälp med gesterna.

 3. Förbättra dina komponenter genom att ändra deras storlek eller ändra deras färg och format med panelerna till höger på arbetsytan. Du kan också välja att lägga till dina resurser från ett Creative Cloud-bibliotek.

Förbättra dina komponenter

Toucharbetsytan har även paneler för att förbättra elementen i din layout. Du kan bland annat ändra egenskaper som färg, opacitet och justering. Markera ett element och öppna en lämplig panel till höger.

 


Färg


Text


Linje


CC Libraries


Justera och fördela


Snabbmeny


Opacitet

Du kan växla till andra InDesign-arbetsytor för att ytterligare förbättra eller avsluta dina kompositioner och modeller.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto