Användarhandbok Avbryt

Tillämpa linjeinställningar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Ange linje

Du kan använda linjer (eller linjeformat) för banor, former, textramar och textkonturer. Använd alternativen på linjepanelen för att ange linjens bredd och utseende, hur segment ska anslutas, start- och slutformer och alternativ för hörn. Du kan också välja linjealternativ på kontrollpanelen när en bana eller ram är markerad.

Obs!

Om du ofta använder samma linjeinställningar kan du spara inställningarna i ett objektformat och sedan snabbt tillämpa samma inställningar på ett objekt. Mer information finns i Objektformat.

Använda linjer

A. Linje tillämpad på textram B. Linje tillämpad på textkontur C. Linje tillämpad på cirkel 

 1. Markera den bana vars linje du vill ändra.
  Obs!

  När du markerar en bana med markeringsverktyget , aktiverar du en begränsningsram hela objektet. Om du vill visa den riktiga banan markerar du banan med direktmarkeringsverktyget i stället.

 2. Visa linjepanelen genom att välja Fönster > Linje.
 3. I Bredd väljer du en linjebredd på menyn, eller skriver ett värde och trycker på Enter.
  Obs!

  Linjer som är tunnare än 0,25 punkter kan vara för tunna för att visas när du skriver ut på en högupplösningsskrivare, t.ex. en bildsättare. Om du vill ta bort linjer skriver du 0 (noll).

 4. Om inga fler alternativ visas, väljer du Visa alternativ på panelmenyn. Då visas de andra linjeattributen.
 5. Ändra eventuella andra linjeattribut.
Obs!

Om du vill ändra färgen på linjen använder du verktygslådan och färgrutepanelen. Se Använda färg.

Alternativ på linjepanelen

Alternativ på linjepanelen

Bredd

Anger bredden på linjen.

Ände

Ange utseendet på båda ändar av en öppen bana genom att välja ett ändformat:

Kapad ändpunkt Skapar kantiga ändar vid ändpunkterna.

Rund ändpunkt Skapar halvrunda ändar som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna.

Projektionsändpunkt Skapar kantiga ändar som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna. Med det här alternativet fortsätter linjebredden lika mycket i alla riktningar runt banan.

Obs!

Du kan ange ändalternativ för stängda banor, men ändarna visas inte förrän du öppnar banan (t.ex. genom att dela den med hjälp av saxverktyget). Ändformat är lättare att se med tjockare linjebredder.

Avgränsning

Anger gränsen för linjebreddens punktlängd innan ett spetsigt hörn ändras till ett avfasat hörn. Ett värde på 9 kräver t.ex. att punktlängden är 9 gånger linjebredden innan punkten avfasas. Skriv ett värde (mellan 1 och 500) och tryck sedan på Enter. Avgränsning gäller inte för avrundade hörn.

Obs!

Du kan lägga till inställningar för avgränsningar och linjejusteringar i ett stycke- eller teckenformat. Klicka på Teckenfärg och sedan på linjeikonen för att aktivera alternativen.

Hörn

Ange utseendet för linjerna vid hörnpunkter:

Spetsigt hörn Skapar spetsiga hörn som sträcker sig förbi ändpunkten när spetsens längd är inom begränsningen för spetsar.

Runt hörn Skapar runda hörn som sträcker sig en halv linjebredd bortom ändpunkterna.

Avfasat hörn Skapar kantiga hörn som slutar vid ändpunkterna.

Obs!

Du kan ange alternativ för spetsiga hörn för banor utan hörnpunkter, men alternativen används inte förrän du skapar hörnpunkter genom att lägga till dem eller genom att konvertera utjämningspunkter. Spetsiga hörn är enklare att se vid tjockare linjebredder.

Justera linje

Klicka på en ikon om du vill ange linjens position i förhållande till dess bana.

Text

Välj en linjetyp på menyn. Om du väljer Streckad visas en ny uppsättning med alternativ.

Start/slut

Välj ett pilhuvud för banans start och slut.

Växla start- och slutpilhuvuden Klicka på ikonen för att byta plats på start- och slutpilhuvudena.

Skalförändra

Ändra storlek på pilhuvudenas start- och slutpunkter var för sig. Om du vill länka skalan för start- och slutpilen
klickar du på ikonen Länka skalor för start- och slutpilar intill alternativet Skalförändra.

Justera

Justera banan mot pilhuvudets spets eller slut. Du kan välja följande alternativ:

 • Utöka pilspetsen över banans slut
 • Placera pilspetsen i slutet av banan

Mellanrumsfärg

Ange en färg som ska visas i mellanrummet mellan streck, punkter eller flera linjer i en mönstrad linje.

Mellanrumston

Ange en färgton (när en mellanrumsfärg har angetts).

Obs!

Även om du kan definiera streckade linjer på linjepanelen, är det enklare att skapa en streckad linje med hjälp av ett anpassat linjeformat.

Lägga till start- och slutformer

Du bör tänka på följande när du arbetar med start- och slutformer:

 • Du kan inte redigera de tillgängliga start- och slutformerna, men om du använder plugin-program från tredjepartsleverantörer som innehåller fler alternativ kan det finnas ytterligare former på menyerna Början och Slut på linjepanelen.

 • Storleken på start- och slutformerna ändras proportionellt mot linjebredden. Däremot ändras inte banans längd när du lägger till en start- eller slutform.

 • Start- och slutformer roteras automatiskt så de matchar vinkeln för riktningslinjen för slutpunkten.

 • Start- och slutformerna visas endast som slutformer på öppna banor. De visas inte på de olika strecken i streckade linjer.

 • Om du använder start- och slutformer på sammansatta banor med öppna underbanor kommer samma start- och slutformer att användas för alla öppna underbanor.

 • Du kan lägga till start- och slutformer till stängda banor, men de visas inte förrän du öppnar banan.

Exempel på start- och slutformer

Skapa pilar med start- och slutformer

Använd menyerna Början och Slut på linjepanelen för att lägga till pilspetsar eller andra former i slutet av öppna banor.

 1. Använda linjeverktyget för att rita en linje eller skapa en öppen bana.
 2. Markera en linje eller en bana, öppna linjepanelen och välj ett format på menyerna Början och Slut. Du använder menyn Början till att ange formen för den första slutpunkten på en bana (dvs. den första punkten på banan du ritade) och menyn Slut till att ange formen för den sista slutpunkten.

Växla former mellan start- och slutpunkten för en bana

 1. Använd direktmarkeringsverktyget  och markera en bana.
 2. Välj Objekt > Banor > Omvänd bana, eller klicka på knappen Omvänd bana på panelen Banhanteraren.

Definiera anpassade linjeformat

Du kan skapa ett anpassat linjeformat på linjepanelen. Ett anpassat linjeformat kan vara streckat, prickat eller randigt. I formatet kan du definiera linjens mönster-, änd- och hörnattribut. Du anger andra linjeattribut, t.ex. bredd, mellanrumsfärg och start- och slutformer, efter att det anpassade linjeformatet har tillämpats på ett objekt.

Anpassade linjeformat

A. Streckad B. Prickad C. Randig 

Anpassade linjeformat kan sparas och sedan läsas in i andra InDesign-dokument.

 1. Visa linjepanelen genom att välja Fönster > Linje.
 2. Välj Linjeformat på panelmenyn.
 3. Klicka på Ny.
 4. Ange ett namn för linjeformatet.
 5. I Typ väljer du något av följande alternativ:
  • Streckad, om du vill definiera ett format med streck med regelbundet eller oregelbundet avstånd.

  • Randigt, om du vill definiera ett format med en eller flera parallella linjer.

  • Prickad, om du vill definiera ett format med prickar med regelbundet eller oregelbundet avstånd.

   Alternativen i dialogrutan ändras till att passa det alternativ du väljer.

 6. I Mönsterlängd anger du längden på det repeterande mönstret (bara streckade och prickade format). Linjalen uppdateras till att passa den längd du anger.
 7. Definiera ett linjemönster:
  • Klicka på linjalen för att lägga till ett nytt streck, en ny punkt eller en ny rand.

  • Flytta ett streck, en punkt eller en rand genom att dra den.

  • Om du vill justera bredden på ett streck flyttar du markörerna på linjalen . Du kan också markera strecket och sedan ange värden för Start (där strecket startar på linjalen) och Längd.

  • Om du vill justera positionen för en punkt, flyttar du markören på linjalen . Du kan också markera punkten och sedan ange ett värde för Mitt (där punktens mittpunkt placeras).

  • Om du vill justera tjockleken för en rand flyttar du markörerna på linjalen . Du kan också markera randen och ange värden för Start och Bredd, som båda uttrycks som procentvärden av linjens bredd.

  • Om du vill ta bort ett streck, en punkt eller en rand, drar du objektet från linjalfönstret. (Däremot måste ett anpassat linjeformat innehålla minst ett streck, en punkt eller en rand.)

  Skapa en streckad linje i dialogrutan Nytt linjeformat

  A. Lägga till ett streck i mönstret genom att klicka B. Göra strecket bredare genom att dra en markör C. Dra strecket om du vill justera det vita området mellan strecken 

 8. Om du vill förhandsvisa linjen med olika linjebredder anger du en bredd med hjälp av alternativet Förhandsvisa bredd.
 9. För streckade och prickade mönster, använder du alternativet Hörn om du vill ange hur streck eller punkter ska placeras för att hålla ett mönster regelbundet runt ett hörn.
 10. För streckade mönster väljer du ett format för Ände om du vill avgöra streckens form. Den här inställningen åsidosätter inställningen Ände på linjepanelen.
 11. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till om du vill spara linjeformatet och definiera ett nytt. Klicka på Stäng om du vill stänga dialogrutan.

  • Klicka på OK om du vill spara linjeformatet och stänga dialogrutan.

Spara anpassade linjeformat

Du kan spara anpassade linjeformat och använda dem i andra InDesign-dokument.

Spara ett anpassat linjeformat

 1. Välj Linjeformat på linjepanelens meny.
 2. Välj ett anpassat linjeformat och klicka på Spara.
  Obs!

  Du kan inte spara eller redigera standardlinjeformaten (omges med hakparenteser).

 3. Ange ett namn och en plats för linjeformatets fil (.inst) och klicka på OK.

Läsa in ett anpassat linjeformat

 1. Välj Linjeformat på linjepanelens meny.
 2. Klicka på Läs in.
 3. Markera den linjeformatfil (.inst) som innehåller det anpassade linjeformat som du vill importera och klicka sedan på OK.

Använda ett anpassat linjeformat

 1. Markera en bana eller en ram och välj ett anpassat linjeformat på menyn Text på linjepanelen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto