Lägga till film- och ljudfiler i dokument

Filmer och ljudklipp som du lägger till i ett dokument kan spelas upp när du exporterar dokumentet till Adobe PDF eller SWF, eller när du exporterar dokumentet till XML och ändrar märkordens ändamål.

Du kan importera videofiler i Flash Video-format (.FLV och .F4V), H.264-kodade filer (till exempel MP4) och SWF-filer. Du kan importera ljudfiler i MP3-format. Mediefiltyper som QuickTime (MOV), AVI och MPEG stöds i de exporterade interaktiva PDF-filerna, men inte i exporterade SWF- eller FLA-filer. Du bör använda filformat som FLV, F4V, SWF, MP4 och MP3 om du vill dra nytta av allt det mediestöd som finns i de senaste versionerna av Acrobat 9, Adobe Reader 9 och Adobe Flash Player 10 eller senare.

Håll reda på de mediefiler som du lägger till i ett InDesign-dokument under produktionsförfarandet. Om du flyttar ett länkat medieklipp efter att ha lagt till det i dokumentet måste du använda länkpanelen om du vill länka om klippet. Om du skickar ett InDesign-dokument till en annan person måste du bifoga de tillagda mediefilerna.

Obs!

InDesign stöder inte uppspelning av inbäddade YouTube-videor eftersom URL:er till YouTube ändras till säkra länkar (https). Därför kommer inbäddade YouTube-videolänkar (http) inte att fungera.

Lägga till en film- eller ljudfil

 1. Välj Arkiv > Montera och dubbelklicka sedan på film- eller ljudfilen. Klicka där du vill att filen eller ljudet ska placeras. (Om du skapar en medieram genom att dra kan gränserna bli beskurna eller skeva.)

  När du monterar en film- eller ljudfil visas ett medieobjekt i en ram. Det här medieobjektet utgör en länk till mediefilen. Du kan bestämma storleken på uppspelningsområdet genom att ändra storleken på medieobjektet.

  Om filmens mittpunkt ligger utanför sidan kommer filmen inte att exporteras.

 2. Använd mediapanelen (välj Fönster > Interaktivt > Media) om du vill förhandsvisa en mediefil och ändra inställningar.

 3. Exportera dokumentet till Adobe PDF- eller SWF-format.

  Om du exporterar till Adobe PDF ska du välja alternativet Adobe PDF (interaktiv), inte Adobe PDF (utskrift). Se Skapa interaktiva dokument för PDF.

Ändra filminställningar

Du kan använda mediapanelen när du vill ändra filminställningar.

 1. Markera filmobjektet i dokumentet.

 2. Gör något av följande i mediapanelen:

  Ändra filminställningar
  Ändra filminställningar

  Spela upp vid sidinläsning

  Med det här alternativet spelas filmen upp när någon växlar till den sida där filmen finns. Om andra sidobjekt har ställts in på att spelas upp vid sidinläsning bestämmer timingpanelen ordningen.

  Slinga

  Spela upp filen upprepade gånger. Om källfilen är i Flash Video-format fungerar slingor bara i SWF-filer, inte i PDF-filer.

  Förhandsvisning

  Ange vilken typ av bild du vill ska visas i uppspelningsområdet. Se Alternativ för förhandsgranskning.

  Kontroller

  Om filmen är en Flash Video-fil (FLV eller F4V) eller H.264-kodad fil kan du ange en färdig kontroll som användaren kan använda för att pausa, starta och stoppa filmen på olika sätt. Om du väljer Visa kontroller vid överrullning visas kontrollen när muspekaren förs över mediaobjektet. Du kan använda förhandsvisningspanelen om du vill förhandsvisa den valda kontrollen.

  Om filmen är en äldre fil (till exempel AVI eller MPEG) kan du välja Ingen eller Visa kontroller, som visar en baskontroll som användaren kan pausa, starta och stoppa filmen med.

  SWF-filer som du monterar kan innehålla sina egna kontroller. Testa kontrollalternativen i förhandsvisningspanelen.

  Navigeringspunkter

  Om du vill skapa en navigeringspunkt flyttar du fram i videon till en viss bildruta och klickar sedan på plustecknet. Navigeringspunkter är användbara när du vill spela upp en video vid en viss startpunkt. När du skapar en knapp som spelar upp en video kan du använda alternativet Spela upp från navigeringspunkt om du vill spela upp videon med början vid den navigeringspunkt som du lägger till.

Ändra ljudinställningar

Du kan använda mediapanelen när du vill ändra ljudinställningar.

 1. Markera ljudobjektet i dokumentet.

 2. Gör något av följande i mediapanelen:

  Ändra ljudinställningar
  Ändra ljudinställningar

  Spela upp vid sidinläsning

  Med det här alternativet spelas ljudfilen upp när någon växlar till den sida där ljudobjektet finns. Om andra sidobjekt har ställts in på att spelas upp vid sidinläsning bestämmer timingpanelen ordningen.

  Stoppa vid sidändring

  Med det här alternativet slutar MP3-ljudfilen att spelas upp när någon växlar till en annan sida. Om ljudfilen inte är en MP3-fil är alternativet nedtonat.

  Slinga

  Spela upp MP3-ljudet upprepade gånger. Om källfilen inte är en MP3-fil är alternativet nedtonat.

  Förhandsvisning

  Ange vilken typ av bild du vill ska visas i uppspelningsområdet. Se Alternativ för förhandsgranskning.

Förhandsgranskningsalternativ

En förhandsgranskning är den bild som motsvarar ett medieklipp. Filmer och ljud kan visas med eller utan en förhandsgranskning. Om förhandsgranskningen i InDesign är större än filmen beskärs förhandsgranskningen till filmens storlek i den exporterade PDF- eller SWF-filen. Ange någon av följande typer för förhandsgranskningsbilder i mediapanelen:

Ingen

Ingen förhandsgranskning visas för film- eller ljudklippet. Det här alternativet är användbart om du vill att filmen eller ljudet inte ska vara synligt på sidan. Du kanske till exempel vill att medier endast ska spelas upp när du växlar till sidan eller att en mer komplex design ska visas nedanför filmen i stället för en förhandsgranskning.

Standard

En generisk film- eller ljudförhandsgranskning visas som inte är baserad på filens innehåll.

Obs!

Om du vill använda en annan standardförhandsgranskning sparar du bilden som StandardMoviePoster.jpg eller StandardSoundPoster.jpg, och ersätter den befintliga filen med samma namn. Denna fil är placerad i mappen Presets/Multimedia i programmappen.

Från aktuell bildruta

Välj det här alternativet om du vill använda den aktuella bildrutan som visas i förhandsvisningsområdet i mediapanelen. Om du vill markera en annan bildruta flyttar du fram förhandsvisningsreglaget och klickar på ikonen till höger om menyn Förh.visning. Det här alternativet är inte tillgängligt för äldre filmformat som AVI och MPEG.

Välj bild

Välj en bild som du vill använda som förhandsgranskning. Dubbelklicka på den bild som du vill använda. Du kan endast välja bitmappsbilder, inte vektorbilder, för förhandsgranskning.

Från video

Det här alternativet markeras för konverterade CS4-dokument där mediaklippen är inställda på en viss ram.

Ändra mediainställningar för interaktiva PDF-filer

 1. Välj PDF-alternativ på menyn i mediapanelen.

  Meny för panelen Media
  Meny för panelen Media
 2. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  PDF-alternativ
  PDF-alternativ

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning som visas om mediefilen inte kan spelas upp i Acrobat. Beskrivningen fungerar också som alternativ text för användare med nedsatt syn.

  Spela upp video i svävande fönster

  Filmen spelas upp i ett separat fönster. Om du markerar det här alternativet anger du även storleksförhållande och placering på skärmen. Om du ökar storleken på det svävande fönstret kan bildkvaliteten försämras. Det svävande fönstrets skala baseras på filmens ursprungliga storlek, inte på storleken för den skalade filmen i dokumentets layout. Det här alternativet är inte tillgängligt för SWF-filer eller ljudfiler.

Montera en videofil från en URL

Montera en videofil från en giltig URL om du vill spela upp direktuppspelad video i den exporterade PDF- eller SWF-filen. Videon måste vara en giltig Flash Video-fil (FLV eller F4V) eller H.264-kodad fil (till exempel MP4).

 1. Markera en tom bildruta eller ett videoobjekt som innehåller en video du vill montera.

 2. Välj Video från URL på menyn i mediapanelen.

 3. Ange URL:en och klicka på OK.

Ändra storlek på filmobjekt, förhandsgranskningar och ramar

När du lägger till en film i ett InDesign-dokument visas filmobjektet och förhandsgranskningen i en ram. När du exporterar till PDF bestämmer filmobjektets gränser storleken på filmen i PDF-dokumentet, inte ramens eller förhandsgranskningens storlek.

För bästa resultat bör du använda samma storlek för förhandsgranskningen som filmen. Om du tillämpar en urklippsbana eller ändrar storlek på bilden tas ändringarna eventuellt inte med i det exporterade PDF-dokumentet.

Filmer visas i PDF-dokumentets översta lager. Om du i InDesign täcker en film med ett annat dokument kommer objektet att visas under filmen i den exporterade PDF-filen.

Obs!

Om du vill att PDF-dokumentet ska innehålla ett uppspelningsområde med ludd eller andra effekter som inte går att exportera på ett bra sätt för en förhandsgranskning kan du överväga at använda en monterad bild som uppspelningsområde och sedan montera en film (utan förhandsgranskning) ovanpå den monterade bilden.

Ändra storlek på filmobjekt
Ändra storlek på filmobjekt

A. Förhandsvisning B. Filmobjekt C. Ram 
 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek på filmobjektet, förhandsgranskningen och ramen drar du i något av hörnhandtagen med skalförändringsverktyget  (håll ned Skift-tangenten om du vill behålla proportionerna).

  • Om du endast vill ändra storlek på ramen drar du i något av hörnhandtagen med markeringsverktyget .

  • Om du vill ändra storlek på förhandsgranskningen eller medieobjektet markerar du förhandsgranskningen med direktmarkeringsverktyget . Växla till markeringsverktyget och dra i ett hörnhandtag.

  Obs!

  Du kan också ändra storlek på en förhandsvisning i en ram med hjälp av passningskommandona (Objekt > Passning).

FLV- och F4V-videoformaten och MP3-ljudformaten fungerar bäst i InDesign när du exporterar interaktiva dokument. Videoformat som MOV, AVI och MPG kan exporteras till PDF, men de kan inte exporteras till Flash-baserade format som SWF.

Använd Adobe Media Encoder om du vill konvertera videofiler till FLV-, F4V- eller MP4-format. Adobe Media Encoder konverterar inte ljudfilsformat till MP3, men du kan göra det med ett program som Apple iTunes.

 1. Öppna Adobe Media Encoder, lägg till videofilerna som du vill konvertera och konvertera dem till FLV- eller F4V-format.

  Mer information finns i hjälpen till Adobe Media Encoder.

 2. Gör något av följande:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy