Användarhandbok Avbryt

Sidövergångar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

 InDesign stöder inte längre montering, import, export eller länkning av Flash-filer med formaten .FLV, .F4V och .SWF. Mer information finns i Flash Player har nått slutet av sin livscykel | Påverkan på InDesign.

Sidövergångar är olika effekter som används när du bläddrar i ett dokument som exporterats till interaktiv PDF. Du kan använda olika övergångar för olika sidor eller använda samma övergång för alla sidor. Sidövergångar är särskilt användbara när du skapar ett bildspel i en interaktiv PDF.

Använda sidövergångar

Du kan använda sidövergångar för enskilda uppslag eller alla uppslag i dokumentet. Sidövergångar visas när du exporterar ett InDesign-dokument till interaktiv PDF. Du kan inte använda övergångar för olika sidor på samma uppslag eller mallsidor.

 1. På panelen Sidor väljer du det uppslag som du vill använda sidövergången för.

  Kontrollera att uppslaget är markerat, inte bara att du pekar på det. Numren under sidorna på panelen Sidor ska vara markerade.

 2. Du öppnar panelen Sidövergångar genom att välja Fönster > Interaktivt > Sidövergångar.

 3. Välj en övergång på menyn Övergång.

 4. Du kan anpassa övergången genom att välja olika alternativ på menyerna Riktning och Hastighet.

 5. (Valfritt) Du anpassar den markerade övergången på alla uppslag i det aktuella dokumentet genom att klicka på ikonen Använd till alla uppslag  eller genom att välja Använd till alla uppslag på menyn på panelen Sidövergångar.

 6. (Valfritt) Markera ett annat uppslag på panelen Sidor och välj en annan sidövergång.

När du använder en sidövergång på ett uppslag visas sidövergångsikonen  intill uppslaget på panelen Sidor. Du kan dölja dessa ikoner på panelen Sidor genom att avmarkera alternativet Sidövergångar i dialogrutan Panelalternativ.

Obs!

Om du vill förhandsvisa sidövergångar exporterar du dokumentet till interaktiv PDF.

Rensa övergångar

 • På panelen Sidor markerar du uppslaget som du vill ta bort övergången från och väljer sedan Ingen på menyn Övergång på panelen Sidövergångar.

 • Du tar bort övergångar från alla uppslag genom att välja Rensa alla på menyn på panelen Sidövergångar.

Visa sidövergångar i ett PDF-dokument

Om du vill inkludera sidövergångar när du exporterar ett PDF-dokument, markerar du en sidövergång på menyn Sidövergångar i dialogrutan Exportera till interaktiv PDF.

Du visar sidövergångarna i det exporterade PDF-dokumentet i helskärmsläge genom att trycka på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (macOS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Tryck på Esc för att stänga helskärmsläget.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto