Sidövergångar är olika effekter som används när du bläddrar i ett dokument som exporterats till SWF eller PDF. Du kan använda olika övergångar för olika sidor, och du kan använda samma övergång för alla sidor. Sidövergångar är särskilt användbara när du skapar ett bildspel i PDF- eller SWF-format.

Använda sidövergångar

Du kan använda sidövergångar för enskilda uppslag eller för alla uppslag i dokumentet. Sidövergångar visas när du exporterar ett InDesign-dokument till PDF- eller SWF-format. Du kan inte använda övergångar för olika sidor på samma uppslag eller på mallsidor.

Sidändringsövergång i en SWF-fil
Sidändringsövergång i en SWF-fil. Klicka på ett hörn i bilden om du vill visa övergången.

 1. Välj på panelen Sidor det uppslag för vilket du vill använda sidövergångar.

  Kontrollera att uppslaget är markerat, inte bara att du pekar på det. Numren under sidorna på panelen Sidor ska vara markerade.

 2. Du öppnar panelen Sidövergångar genom att välja Fönster > Interaktivt > Sidövergångar.

 3. Välj en övergång på menyn Övergång.

  Obs!

  Håll muspekaren över miniatyrbilden för att visa en förhandsanimering av den valda övergången.

  Du kanske undrar om det är nödvändigt att markera övergången Sidändring (endast SWF) för att skapa en bläddringseffekt i SWF-filen. Du behöver inte använda den här övergången om du vill vända sidor manuellt i SWF-filen. Om du markerar alternativet Inkludera interaktiv bläddring i dialogrutan Exportera SWF, kan du antingen växla sida manuellt genom att dra i ett hörn i den exporterade SWF-filen, eller använda piltangenterna eller navigeringsknapparna för att aktivera eventuella sidövergångar som du har valt för sidan.

 4. Du kan anpassa övergången genom att välja olika alternativ på menyerna Riktning och Hastighet.

 5. (Valfritt) Du anpassar den markerade övergången på alla uppslag i det aktuella dokumentet genom att klicka på ikonen Använd till alla uppslag  eller genom att välja Använd till alla uppslag på menyn på panelen Sidövergångar.

 6. (Valfritt) Markera ett uppslag på panelen Sidor och välj en annan sidövergång.

När du använder en sidövergång på ett uppslag visas sidövergångsikonen  intill uppslaget på panelen Sidor. Du kan dölja dessa ikoner på panelen Sidor genom att avmarkera alternativet Sidövergångar i dialogrutan Panelalternativ.

Obs!

Om du vill förhandsvisa sidövergångar exporterar du dokumentet till PDF- eller SWF-format.

Rensa övergångar

 • På panelen Sidor markerar du uppslaget som du vill ta bort övergången från och väljer sedan Ingen på menyn Övergång på panelen Sidövergång.

 • Du tar bort övergångar från alla uppslag genom att välja Rensa alla på menyn på panelen Sidövergångar.

Visa sidövergångar i ett PDF-dokument

Om du vill inkludera sidövergångar när du exporterar ett PDF-dokument, markerar du en sidövergång på menyn Sidövergångar i dialogrutan Exportera till interaktiv PDF.

Du visar sidövergångarna i det exporterade PDF-dokumentet i helskärmsläge genom att trycka på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Tryck på Esc för att stänga helskärmsläget.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy