Användarhandbok Avbryt

Blanda färger

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Ange hur färger ska blandas

Du kan blanda färgerna för två överlappande objekt genom att använda blandningslägena. Med blandningslägena kan du ändra hur färgerna i staplade objekt blandas.

 1. Markera ett eller flera objekt, eller en grupp.
 2. Gör något av följande:
  • Välj ett blandningsläge, till exempel Normal eller Täck över, på effektpanelens meny.

  • Välj ett blandningsläge på menyn under Genomskinlighet i dialogrutan Effekter.

Alternativ för blandningslägen

Blandningslägena anger hur basfärgen, den underliggande färgen på bilden, samverkar med blandningsfärgen, färgen på det eller de valda objekten. Med resultatfärg avses den färg som blir resultatet av blandningen.

Normal

Markeringen färgas med blandningsfärgen, utan att den interagerar med basfärgen. Det är standardläget.

Multiplicera

Multiplicerar basfärgen med blandningsfärgen. Resultatet blir alltid en mörkare färg. Om du multiplicerar någon färg med svart blir resultatet alltid svart. Om du multiplicerar någon färg med vit blir resultatet alltid oförändrat. Effekten liknar den du får om du målar med flera markeringspennor på ett papper.

Genomlys

Multiplicerar de inverterade blandnings- och basfärgerna. Resultatet blir alltid en ljusare färg. Om du rastrerar någon färg med svart blir resultatet oförändrat. Om du rastrerar någon färg med vitt blir resultatet vitt. Effekten liknar den du får om du visar flera diabilder som lagts ovanpå varandra.

Täcka över

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på basfärgen. Mönster med färger täcker över de befintliga bilderna. Högdagrar och skuggor för basfärgen bevaras, samtidigt som blandningsfärgen används för att återge ljus och mörker i den ursprungliga färgen.

Mjukt ljus

Gör färgerna mörkare eller ljusare beroende på blandningsfärgen. Effekten liknar den du får om du riktar en spotlight med utspritt ljus mot bilden.

Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den beskuggas. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den efterbelysts. Om du målar med en ren svart eller vit färg skapar du en yta med betydligt mörkare eller ljusare färg, men resultatet blir inte ren svart eller vit färg.

Hårt ljus

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på blandningsfärgen. Effekten liknar den du får om du riktar en spotlight med riktat ljus mot bilden.

Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den avskärmats. Det är praktiskt att använda om du vill lägga till högdagrar i bilder. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den multiplicerats. Det är praktiskt att använda om du vill lägga till skuggor i bilder. Om du målar med ren svart eller vit färg blir resultatet helt svart eller vitt.

Färgskugga

Gör basfärgen ljusare så att den avspeglar blandningsfärgen. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Efterbelys med färg

Gör basfärgen mörkare så att den avspeglar blandningsfärgen. Om du blandar med vitt förändras inte färgen.

Mörkare

Den av bas- och blandningsfärgen som är mörkast används som resultatfärg. Ytor som är ljusare än blandningsfärgen ersätts, men ytor som är mörkare än blandningsfärgen påverkas inte.

Ljusare

Den av bas- och blandningsfärgen som är ljusast används som resultatfärg. Ytor som är mörkare än blandningsfärgen ersätts, men ytor som är ljusare än blandningsfärgen påverkas inte.

Differens

Antingen subtraheras blandningsfärgen från basfärgen, eller basfärgen från blandningsfärgen, beroende på vilken som har det högsta intensitetsvärdet. Om du blandar med vitt inverteras basfärgens värden. Om du blandar med svart blir det ingen förändring.

Uteslutning

Skapar en liknande effekt som den läget Differens ger, men med mindre kontrast. Om du blandar med vit inverteras basfärgens komponenter. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Nyans

Skapar en färg med basfärgens ljusstyrka och mättnad, men med blandningsfärgens nyans.

Mättnad

Skapar en färg med basfärgens ljusstyrka och nyans, men med blandningsfärgens mättnad. Om du målar med den här färgen på en yta utan mättnad (grå) förändras inte resultatet.

Färg

Skapar en färg med basfärgens ljusstyrka, men med blandningsfärgens nyans och mättnad. Det bevarar gråskalenivåerna i bilderna, och är praktiskt att använda om du färglägger enfärgade bilder eller vill ändra bildernas färgton.

Luminiscens

Skapar en färg med basfärgens nyans och mättnad, men med blandningsfärgens ljusstyrka. Effekten blir den omvända jämfört med den för Färgmodell.

Obs!

Undvik att tillämpa blandningslägena Differens, Uteslutning, Nyans, Mättnad, Färg och Luminiscens för objekt med dekorfärger. Om du gör det kan oönskade färger visas i dokumentet. Mer information finns i Bästa tillvägagångssätt när du skapar genomskinlighet.

Isolera blandningslägen

När du använder ett blandningsläge på ett objekt, blandas dess färger med alla objekt som finns nedanför. Om du vill begränsa blandningen till vissa objekt, kan du gruppera dessa objekt och sedan använda alternativet Isolera blandning på gruppen. Alternativet Isolera blandning begränsar blandningen till inom gruppen, vilket förhindrar att de objekt som finns nedanför gruppen påverkas. (Detta är praktiskt för objekt som har ett annat blandningsläge än Normal tillämpat.)

Grupp (stjärna och cirkel) med alternativet Isolera blandning avmarkerat (vänster) och markerat (höger)

Du använder blandningslägena på de enskilda objekten, men alternativet Isolera blandning på hela gruppen. Alternativet Isolera blandning samverkar inom gruppen. Det påverkar inte de blandningslägen som har använts på själva gruppen.

 1. Använd de blandningslägen och opacitetsinställningar på de enskilda objekten vars blandning du vill isolera.
 2. Använd markeringsverktyget och markera de objekt du vill isolera.
 3. Välj Objekt > Gruppera.
 4. Välj Isolera blandning på effektpanelen. (Om alternativet inte visas väljer du Visa alternativ på effektpanelens meny.)
  Obs!

  Du kan isolera blandningen av objekt i en PDF-fil som innehåller blandningslägen. Först monterar du PDF-filen med alternativet Genomskinlig bakgrund valt i dialogrutan Montera PDF. Tillämpa sedan alternativet Isolera blandning.

Slå ut objekt i en grupp

Använd alternativet Urslagningsgrupp på effektpanelen för att ange att attribut för opacitet och blandning för alla objekt i den valda gruppen ska slå ur, dvs. visuellt blockera, underliggande objekt i gruppen. Endast objekt i den markerade gruppen slås ut. Objekt under den valda gruppen påverkas fortfarande av den blandning eller opacitet du tillämpade på objekt i gruppen.

Du använder blandningslägena och opacitet på de enskilda objekten, men alternativet Urslagningsgrupp på hela gruppen.

Grupp med alternativet Urslagningsgrupp avmarkerat (vänster) och markerat (höger)

 1. Använd de blandningslägen och opacitetsinställningar på de enskilda objekt som du vill slå ut.
 2. Använd markeringsverktyget och markera de objekt du vill slå ut.
 3. Välj Objekt > Gruppera.
 4. Välj Urslagningsgrupp på effektpanelen. (Om alternativet inte visas väljer du Visa alternativ på effektpanelens meny.)

Ange en färgmodell för blandning av genomskinliga objekt

Om du blandar färgerna på genomskinliga objekt på ett uppslag, så konverteras färgerna på alla objekt till en gemensam färgmodell i InDesign. CMYK- eller RGB-färgprofil används i dokumentet. Ett blandningsläge möjliggör att objekt med olika färgmodeller blandas då genomskinligheten interagerar. Felmatchning av färger mellan olika ytor i objekt på skärmen undviks genom att blandningsutrymmet tillämpas för skärmen och för förenklingen.

Blandningsutrymmet tillämpas bara på de uppslag som innehåller genomskinlighet.

 1. Välj Redigera > Genomskinlighetsblandningsutrymme och välj sedan en av dokumentets färgmodeller.
Obs!

För ett normalt arbetsflöde för tryckning väljer du färgmodellen Dokument-CMYK.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto