En bildtext är en beskrivande text som visas under en bild. I InDesign finns det flera metoder för att skapa bildtexter som visar de bildmetadata som du anger. I InDesign finns en särskild bildtextvariabel som visar angivna metadata för en bild. Om en textram som innehåller variabeln finns bredvid eller grupperas tillsammans med bilden, visar variabeln bildens metadata. Du kan generera en bildtext från en befintlig bild eller medan du monterar den, och du kan skapa en textram som innehåller en bildtextvariabel.

Bildtext som har genererats från bildmetadata
Bildtext som har genererats från bildmetadata

Generera en bildtext från en bild

När du genererar en bildtext från en befintlig bild kan du generera antingen en statisk bildtext som bara kan ändras manuellt, eller en Live-bildtext som uppdateras om bilden eller bildens metadata ändras. Om du till exempel flyttar en Live-bildtext till en annan bild, visar bildtexten metadata från den andra bilden.

När du väljer Generera Live-bildtext genereras en ny variabel automatiskt utifrån den aktuella bildtextens inställningar. Om till exempel metadatatypen Beskrivning har valts i dialogrutan Bildtextinställningar skapas en variabel med namnet ”Live-metadatabildtext: Beskrivning”.

 1. Du bestämmer innehåll och utseende på bildtexten som du genererar genom att välja Objekt > Bildtexter > Bildtextinställningar och anger inställningarna. Se Ange alternativ för bildtexter.

 2. Välj Objekt > Bildtexter > Generera Live-bildtext eller Generera statisk bildtext.

Obs!

När du genererar en Live-bildtext som visar en lång textsträng, till exempel en beskrivning, bryts inte bildtexten över flera rader eftersom det är en variabel. Om en bildtext komprimeras till en enda rad, bör du konvertera en Live-bildtext till en statisk bildtext. Du konverterar en Live-bildtext till en statisk bildtext genom att markera Live-bildtexten och välja Objekt > Bildtexter > Konvertera till statisk bildtext.

Du kan också generera en statisk bildtext medan du monterar en bild. Välj Skapa statiska rubriker i dialogrutan Montera och montera sedan bildtextramen när du har monterat bilden.

Ange alternativ för bildtexter

Med dialogrutan Bildtextinställningar kan du bestämma innehåll och formatering för de bildtexter du genererar. Dessa inställningar påverkar bara framtida bildtexter som du genererar, inte befintliga bildtexter.

 1. Välj Objekt > Bildtexter > Bildtextinställningar.

 2. Välj vilka metadata som du vill ta med, och ange texten som ska visas före och efter metadata.

 3. Om du vill ta med flera rader med metadata klickar du på plustecknet.

 4. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Text före/Text efter

  Texten som visas före och efter angivna metadata.

  Metadata

  Välj alternativ för metadata, till exempel Beskrivning eller Ort, i listan.

  Justering

  Ange var bildtexten ska monteras i förhållande till bilden.

  Förskjutning

  Ange avståndet mellan bildtexten och textramens kant bredvid bilden.

  Styckeformat

  Ange det styckeformat som ska användas på bildtexten. Om du vill att bildtexten ska innehålla automatisk numrering, till exempel "Bild 1", "Bild 2" och så vidare, tar du med numrering i styckeformatet. Se Skapa löpande bildtexter för bilder och tabeller.

  Lager

  Ange vilket lager som bildtexten tillhör.

  Gruppera bildtext med bild

  Ange om bildramen och bildtextramen ska grupperas tillsammans.

Skapa bildtexter genom att använda variabler

När en textram som innehåller en bildtextvariabel som finns bredvid eller som grupperas tillsammans med en bild, visar bildtextvariabeln den bildens metadata.

Bildtextvariabler
Bildtextvariabler

A. Textram med bildtextvariabel som inte finns bredvid bilden B. Textram som flyttats till bilden 
 1. Om det behövs definierar du vilken bildtextvariabel som du vill använda. Se Definiera bildtextvariabler.

 2. Skapa textramen som ska användas för bildtexten.

 3. Placera insättningspunkten i textramen, välj Text > Textvariabler > Infoga variabel och välj sedan den bildtextvariabel som du vill ta med. Infoga så många bildtextvariabler som behövs.

 4. Placera bildtextramen bredvid bildramen, eller gruppera bildtextramen med bildramen.

Om bildtextvariabeln är tom, redigerar du bildens metadata och uppdaterar sedan bilden med länkpanelen. Information om hur du redigerar bildmetadata finns i Redigera metadata i bildfiler.

Definiera bildtextvariabler

Bildtextvariabler uppdateras automatiskt när en textram som innehåller bildtextvariabeln placeras bredvid en bild. Som standard används metadatakomponenten Namn som variabeltyp när du väljer Text > Textvariabler > Infoga variabel > Bildnamn. Du kan redigera variabeln Bildnamn eller skapa nya variabler för bildens metadata.

 1. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 2. Välj Ny om du vill skapa en variabel, eller Redigera om du vill redigera en befintlig variabel.

 3. Välj Metadatabildtext för Text.

 4. Välj ett alternativ på menyn Metadata.

 5. Ange texten som ska visas före eller efter metadata och välj sedan OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy