Användarhandbok Avbryt

Bildtexter

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

En bildtext är en beskrivande text som visas under en bild. I InDesign finns det flera metoder för att skapa bildtexter som visar de bildmetadata som du anger. I InDesign finns en särskild bildtextvariabel som visar angivna metadata för en bild. Om en textram som innehåller variabeln finns bredvid eller grupperas tillsammans med bilden, visar variabeln bildens metadata. Du kan generera en bildtext från en befintlig bild eller medan du monterar den, och du kan skapa en textram som innehåller en bildtextvariabel.

Bildtext som har genererats från bildmetadata

Generera en bildtext från en bild

När du genererar en bildtext från en befintlig bild kan du generera antingen en statisk bildtext som bara kan ändras manuellt, eller en Live-bildtext som uppdateras om bilden eller bildens metadata ändras. Om du till exempel flyttar en Live-bildtext till en annan bild, visar bildtexten metadata från den andra bilden.

När du väljer Generera Live-bildtext genereras en ny variabel automatiskt utifrån den aktuella bildtextens inställningar. Om till exempel metadatatypen Beskrivning har valts i dialogrutan Bildtextinställningar skapas en variabel med namnet ”Live-metadatabildtext: Beskrivning”.

 1. Du bestämmer innehåll och utseende på bildtexten som du genererar genom att välja Objekt > Bildtexter > Bildtextinställningar och anger inställningarna. Se Ange alternativ för bildtexter.

 2. Välj Objekt > Bildtexter > Generera Live-bildtext eller Generera statisk bildtext.

Obs!

När du genererar en Live-bildtext som visar en lång textsträng, till exempel en beskrivning, bryts inte bildtexten över flera rader eftersom det är en variabel. Om en bildtext komprimeras till en enda rad, bör du konvertera en Live-bildtext till en statisk bildtext. Du konverterar en Live-bildtext till en statisk bildtext genom att markera Live-bildtexten och välja Objekt > Bildtexter > Konvertera till statisk bildtext.

Du kan också generera en statisk bildtext medan du monterar en bild. Välj Skapa statiska rubriker i dialogrutan Montera och montera sedan bildtextramen när du har monterat bilden.

Ange alternativ för bildtexter

Med dialogrutan Bildtextinställningar kan du bestämma innehåll och formatering för de bildtexter du genererar. Dessa inställningar påverkar bara framtida bildtexter som du genererar, inte befintliga bildtexter.

 1. Välj Objekt > Bildtexter > Bildtextinställningar.

 2. Välj vilka metadata som du vill ta med, och ange texten som ska visas före och efter metadata.

 3. Om du vill ta med flera rader med metadata klickar du på plustecknet.

 4. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Text före/Text efter

  Texten som visas före och efter angivna metadata.

  Metadata

  Välj alternativ för metadata, till exempel Beskrivning eller Ort, i listan.

  Justering

  Ange var bildtexten ska monteras i förhållande till bilden.

  Förskjutning

  Ange avståndet mellan bildtexten och textramens kant bredvid bilden.

  Styckeformat

  Ange det styckeformat som ska användas på bildtexten. Om du vill att bildtexten ska innehålla automatisk numrering, till exempel "Bild 1", "Bild 2" och så vidare, tar du med numrering i styckeformatet. Se Skapa löpande bildtexter för bilder och tabeller.

  Lager

  Ange vilket lager som bildtexten tillhör.

  Gruppera bildtext med bild

  Ange om bildramen och bildtextramen ska grupperas tillsammans.

Skapa bildtexter genom att använda variabler

När en textram som innehåller en bildtextvariabel som finns bredvid eller som grupperas tillsammans med en bild, visar bildtextvariabeln den bildens metadata.

Bildtextvariabler

A. Textram med bildtextvariabel som inte finns bredvid bilden B. Textram som flyttats till bilden 

 1. Om det behövs definierar du vilken bildtextvariabel som du vill använda. Se Definiera bildtextvariabler.

 2. Skapa textramen som ska användas för bildtexten.

 3. Placera insättningspunkten i textramen, välj Text > Textvariabler > Infoga variabel och välj sedan den bildtextvariabel som du vill ta med. Infoga så många bildtextvariabler som behövs.

 4. Placera bildtextramen bredvid bildramen, eller gruppera bildtextramen med bildramen.

Om bildtextvariabeln är tom, redigerar du bildens metadata och uppdaterar sedan bilden med länkpanelen. Information om hur du redigerar bildmetadata finns i Redigera metadata i bildfiler.

Definiera bildtextvariabler

Bildtextvariabler uppdateras automatiskt när en textram som innehåller bildtextvariabeln placeras bredvid en bild. Som standard används metadatakomponenten Namn som variabeltyp när du väljer Text > Textvariabler > Infoga variabel > Bildnamn. Du kan redigera variabeln Bildnamn eller skapa nya variabler för bildens metadata.

 1. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 2. Välj Ny om du vill skapa en variabel, eller Redigera om du vill redigera en befintlig variabel.

 3. Välj Metadatabildtext för Text.

 4. Välj ett alternativ på menyn Metadata.

 5. Ange texten som ska visas före eller efter metadata och välj sedan OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto