Användarhandbok Avbryt

Redigera text

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Markera text

 1. Välj Textverktyget och gör sedan något av följande:
  • Om du vill markera ett tecken, ett ord eller ett helt textblock drar du I-pekaren över det.
  • Markera ett ord genom att dubbelklicka på det. Blanksteg bredvid ordet markeras inte.
  • Trippelklicka var som helst i en rad för att markera den. Om alternativet Markera rader genom att trippelklicka inte är markerat markerar du hela stycket genom att trippelklicka.

  • Om alternativet Markera rader genom att trippelklicka är markerat kan du markera hela stycket genom att klicka snabbt i stycket fyra gånger.

  • Klicka snabbt fem gånger om du vill markera hela artikeln. Du kan också klicka i en artikel och välja Redigera > Markera allt.

Obs!

Om du markerar text som innehåller en anteckningsankarpunkt, kommer anteckningen och dess innehåll också att markeras när du använder någon av ovanstående metoder.

Om du inte kan markera text i en ram kan det bero på att ramen ligger i ett annat lager eller på en mallsida. Pröva med att låsa upp lagret eller gå till mallsidan. Textramen kanske också ligger under en annan textram eller ett genomskinligt objekt. Se Markera text i en dold ram.

Ändra vad som händer när du trippelklickar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera alternativet Markera genom att trippelklicka så markeras en rad när du trippelklickar på den (standardinställningen). Avmarkera det här alternativet om du vill markera ett stycke genom att trippelklicka på det.

Markera text i en dold ram

 1. Markera textramen genom att klicka i den med markeringsverktyget  samtidigt som du håller Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nedtryckt.
 2. Välj textverktyget och klicka sedan inuti textramen eller markera text.

Visa tecken som inte skrivs ut

 1. Välj Text > Visa dolda tecken.
 2. Stäng av förhandsvisningsläget om dolda tecken inte visas. Välj Visa > Skärmläge > Normal och avmarkera sedan Visa > Förhandsvisa övertryck.

Tecken som inte skrivs ut, som blanksteg, tabbar, styckeslut, indexmären och artikelslut, visas. Specialtecken av den här sorten visas endast i dokumentfönster och textredigeringsfönster. De skrivs inte ut och visas inte heller i PDF- eller XML-format. De dolda tecknen visas med samma färg som lagerfärgen.

Tecken som inte skrivs ut döljs (överst) och visas (underst)

En omfattande lista med specialtecken finns i Free Guide to InDesign Special Characters (på engelska) av Anne Marie Concepcion.

Lista med dolda tecken

Dolda tecken

Vad det representerar

Styckeslut

Mjuk radbrytning

Blanksteg

Slutet av artikeln

Mjukt bindestreck

Hårt bindestreck

Tabb

Högerindragstabb

Indrag hit

Avsluta kapslat format här

Icke-sammanbindning

Ideografiskt mellanslag

Fyrkantsblanksteg

Halvfyrkantsblanksteg

Hårt blanksteg

Hårt blanksteg (fast bredd)

Hårfint avstånd

Sjättedels blanksteg

Tunt blanksteg

Fjärdedels blanksteg

Tredjedels blanksteg

Interpunktionsblanksteg

Nummerbredd

Justeringsblanksteg

Spaltbrytning

Rambrytning

Sidbrytning

Sidbrytning – udda sida

Sidbrytning – jämn sida

Fast radbrytning

InCopy-anteckning

InCopy-anteckning (i Textbehandlaren)

Positionsmarkör (endast InCopy)

Indexmarkör

Indexmarkör (i Textbehandlaren)

Dold villkorlig text

Dold villkorlig text (i Textbehandlaren)

Målmarkör för bokmärke eller hyperlänk (ofta en textförankring)

Målmarkör för bokmärke eller hyperlänk (i Textbehandlaren)

Hyperlänksmål (i Textbehandlaren)

Stycke med korsreferens

Hyperlänk för korsreferens (i Textbehandlaren)

Förankrade objekt

Förankrade objekt (i Textbehandlaren)

XML-märkord

XML-märkord (i Textbehandlaren)

Fotnot (i Textbehandlaren)

Tabell (i Textbehandlaren)

Variabel (i Textbehandlaren)

Indexmarkör (i Textbehandlaren)

Lägga till spalt-, ram- och sidbrytningar

Du styr spalt-, ram- och sidbrytningar genom att infoga särskilda brytningstecken i texten.

 1. Använd textverktyget och placera insättningspunkten där du vill ha brytningen.
 2. Välj Text > Infoga brytningstecken och markera sedan ett brytningstecken på undermenyn.
Obs!

Du kan också skapa brytningar genom att använda tangenten Retur på det numeriska tangentbordet. Om du vill skapa en spaltbrytning trycker du på Retur, om du vill skapa en rambrytning trycker du på Skift+Retur, om du vill skapa en sidbrytning trycker du på Ctrl+Retur (Windows) respektive Kommando+Retur (Mac OS).

Om du vill ta bort ett brytningstecken väljer du Text > Visa dolda tecken så att tecken som inte skrivs ut visas. Markera sedan brytningstecknet och ta bort det.

Obs!

Om du skapar en brytning genom att ändra styckeinställningarna (t.ex. i dialogrutan Alternativ för radbyten) placeras brytningen före det stycke som innehåller inställningen. Om du skapar en brytning med hjälp av ett specialtecken infogas brytningen omedelbart efter specialtecknet.

Brytningsalternativ

Följande alternativ visas på menyn Text > Infoga brytningstecken.

Spaltbrytning 

Texten flödas till nästa spalt i den aktiva textramen. Om ramen bara har en kolumn flödas texten till nästa kopplade ram.

Rambrytning 

Texten flödas till nästa kopplade textram oavsett ramens kolumninställningar.

Sidbrytning 

Texten flödas till nästa sida som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Sidbrytning – udda sida 

Texten flödas till nästa sida med ojämnt sidnummer som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Sidbrytning – jämn sida 

Texten flödas till nästa sida med jämnt sidnummer som innehåller en textram som är kopplad till den aktiva textramen.

Styckebrytning 

Infoga en styckebrytning (samma sak som att trycka på Retur).

Fast radbrytning 

Tvingar fram en radbrytning där tecknet placeras och skapar en ny rad utan att skapa nytt stycke (samma resultat som när du använder Skift+Retur). En fast radbrytning är detsamma som en s.k. mjuk retur.

Mjuk radbrytning 

Anger var en textrad ska brytas om raden måste brytas. En mjuk radbrytning liknar ett mjukt bindestreck, men inget bindestreck läggs till där raden bryts.

Relaterade brytningsalternativ finns tillgängliga i dialogrutorna Alternativ för radbyten och Alternativ för styckeformat.

Använda Textbehandlaren

Du kan redigera text i InDesign på layoutsidan eller i textredigeringsfönstret. När du skriver eller redigerar en artikel i Textbehandlaren visas hela artikeln med det teckensnitt, den storlek och det radavstånd du har angett i Inställningar, utan layout eller formatering. I Textbehandlaren kan du visa spårningsändringar i texten.

Varje artikel visas i ett eget textredigeringsfönster. All text i artikeln visas i Textbehandlaren, inklusive dold text. Du kan öppna flera textredigeringsfönster samtidigt, inklusive flera förekomster av samma artikel. En lodrät linjal används för att ange hur stor del av ramen du har använt, och en linje anger när texten inte får plats.

När du redigerar en artikel återspeglas ändringarna i layoutfönstret. Öppna artiklar visas på menyn Fönster. Du kan inte skapa en ny artikel i ett textredigeringsfönster.

Textbehandlaren

A. Styckeformat B. Dra i delaren om du vill justera spaltbredden C. Lodrät linjal D. Indikator för text som inte får rum 

Du kan visa och redigera tabeller i Textbehandlaren, där texten visas i kolumner och rader i följd så att den blir lätt att arbeta med. Du kan snabbt expandera och komprimera tabeller och ange om de ska visas rad för rad eller kolumn för kolumn.

Här visas också text som har lagts till, tagits bort eller redigerats om du aktiverar Spåra ändringar. Se Spåra och granska ändringar.

Öppna Textbehandlaren

 1. Markera textramen, klicka på en insättningspunkt i textramen eller markera flera ramar från olika artiklar.
 2. Välj Redigera > Redigera i Textbehandlaren.
Obs!

Om du vill öppna en till förekomst av Textbehandlaren aktiverar du den och väljer Fönster > Ordna > Nytt fönster.

Återgå till layoutfönstret

 1. Gör något av följande i Textbehandlaren:
  • Välj Redigera > Redigera i layoutvyn. Om du använder den här metoden visas samma markerade text eller insättningspunkt som i Textbehandlaren. Textbehandlaren stängs inte utan flyttas bakom layoutfönstret.

  • Klicka i layoutfönstret. Artikelfönstret förblir öppet men placeras bakom layoutfönstret.

  • Stäng textredigeringsfönstret.

  • Välj dokumentnamnet längst ned på menyn Fönster.

Visa eller dölja objekt i Textbehandlaren

Du kan visa och dölja kolumnen med formatnamn och texthöjdslinjalen, expandera och komprimera fotnoter och visa eller dölja styckebrytningar för att visa var nya stycken ska påbörjas. Den här inställningen påverkar alla öppna textredigeringsfönster samt alla efterföljande fönster som öppnas.

 • Aktivera Textbehandlaren och välj Visa > Textbehandlaren > Visa formatnamnskolumnen eller Dölj formatnamnskolumnen. Du kan också justera bredden på formatnamnskolumnen genom att dra i det lodräta strecket. Efterföljande textredigeringsfönster får samma kolumnbredd.
 • Aktivera Textbehandlaren och välj Visa > Textbehandlaren > Visa texthöjdslinjalen eller Dölj texthöjdslinjalen.
 • Aktivera Textbehandlaren och välj Visa > Textbehandlaren > Expandera alla fotnoter eller Komprimera alla fotnoter.
 • Med Textbehandlaren aktiv väljer du Visa > Textbehandlaren > Visa styckebrytningsmärken eller Dölj styckebrytningsmärken.

Inställningar för Textbehandlaren

Använd inställningarna Visning av Textbehandlaren om du vill ändra Textbehandlarens utseende. De flesta allmänna textformatsattribut visas inte i Textbehandlaren, men vissa objekt och attribut visas, som:

Attribut

Ikon

Tabell

Textbundna objekt

XML-märkord

Variabler

Hyperlänkskällor

Hyperlänksankarpunkter

Korsreferens

Dold villkorlig text

Anteckning

Fotnoter

Indexmärken

Borttagen text

Tillagd text

Flyttad text

 

Textvisningsalternativ

Välj teckensnitt, storlek och radavstånd, textfärg och bakgrund för visning. Du kan även ange ett annat tema, till exempel Klassiskt system, om du vill visa gul text mot en svart bakgrund. De här inställningar påverkar visningen av text i textredigeringsfönstret, inte hur de visas i layoutvyn.

Aktivera kantutjämning

Utjämna kanterna på taggig text genom att välja typ av kantutjämning: LCD-optimering, Mjuk eller Standard, där gråskalor används för att kantutjämna text. Om du väljer LCD-optimering används färger i stället för gråskalor till att kantutjämna text. LCD-optimering fungerar bäst med svart text på ljusa bakgrunder. Om du väljer Mjuk används gråskalor, men kantutjämningen är ljusare och mjukare än med Standard.

Pekaralternativ

Ändra utseende på textmarkören. Du kan till exempel välja Blinka om du vill att markören ska blinka.

Text från textbundna ramar visas inte i det överliggande textredigeringsfönstret men kan visas i sitt eget textredigeringsfönster.

Använd Textredigerare (Beta)

När du arbetar med text i InDesign-dokument kan du uppleva en viss fördröjning när du redigerar delar av en text. Fördröjningen blir tydligare om du hanterar mycket text i dokumentet eller om ytterligare funktioner är aktiverade i programmet. Textredigerare (beta) är ett bra alternativ om du vill skriva text snabbare. Allt du behöver göra är att starta Textredigerare (beta) när du skriver i textrutan och fortsätta att skriva i det nya fönstret. Då undviker du fördröjning. 

Du kan starta Textredigerare (beta) på alla dessa sätt: 

 1. Gå till Redigera > Redigera i Textredigerare (beta).
 2. Du kan även starta Textredigerare (beta) med hjälp av snabbmenyn i textrutan. Högerklicka i textrutan och välj Redigera i Textredigeraren (beta).
högerklick-i-textredigeraren

 3.    Windows – Använd kortkommandot Alt + Skift + Y

        macOS – Använd kortkommandot Opt + Skift + Y

Du kan fortsätta att skriva text i Textredigeraren (beta). När ändringarna av den ursprungliga texten är klara klickar du på Klar
.

Dialogrutan Textredigerare
Fönstret Textredigerare (beta)

 Textredigerare (beta) är en texteditor. Den stöder inte format och stilar. Textredigerare (beta) öppnas i ett nytt fönster. Därför måste du stänga det för att komma tillbaka till dokumentet.

Textredigerare (beta) är en experimentell funktion som är tillgänglig på vissa platser och för vissa användare. 

Använd villkorstext

Med hjälp av villkorlig text kan du skapa flera versioner av samma dokument. Sedan du skapat villkor tillämpar du dem på olika delar av texten. Du kan ta fram de olika versionerna genom att dölja eller visa den villkorliga texten. Om du till exempel skapar en handbok för ett datorprogram kan du skapa olika villkor för Mac OS och Windows. Innan du skriver ut Mac OS-versionen av handboken kan du visa alla text som villkoret ”Mac” använts för och dölja all text som har villkoret ”Windows”. Du kan sedan göra tvärtom när du vill skriva ut den text som bara rör Windows-användare.

Villkorlig text visas

A. Alla villkor visas B. Villkorsindikatorer 

Dold villkorlig text

A. Villkoret ”Mac” döljs B. Dolda villkorssymboler 

Villkoren kan bara användas för text. Du kan använda villkor för förankrade objekt men bara om du markerar markören för objektet. Du kan använda villkor på text inuti tabellceller men inte på själva cellerna, raderna eller kolumnerna. Du kan inte använda villkor i låsta InCopy-artiklar.

Planera villkorliga dokument

När du planerar ett projekt med villkorlig text bör du gå igenom materialet noga och fundera över hur olika personer kan arbeta med olika delar av det om det lämnas vidare. Dokumentet blir enklare att arbeta med och underhålla om du tillämpar villkoren på ett konsekvent sätt. Använd följande anvisningar.

Antal versioner

Definiera antalet versioner av det färdiga dokumentet. Om du skapar en handbok för ett program som kan köras både på Windows och Mac OS kanske du vill ha minst två versioner: en för Windows och en för Mac OS. Om du dessutom vill kunna kommentera texten blir det istället fråga om fyra versioner: Mac OS med kommentarer, Mac OS utan kommentarer, Windows med kommentarer och slutligen Windows utan kommentarer.

Om dokumentet har många villkor kan du definiera villkorsuppsättningar som kan användas för att snabbt skapa olika versioner.

Antal villkorsmärkord som krävs

Bestäm hur många villkorsmärkord som behövs för att kunna ta fram dokumentversionen. En dokumentversion definieras av en unik uppsättning villkorsmärkord. Så kan till exempel en handboksversion för Windows-användare definieras med villkorsmärkord som visar Windows, döljer Mac OS och döljer kommentarer. I det här exemplet skulle du behöva bestämma om ett villkorsmärkord ska användas för Windows-kommentarer och ett annat för Mac-kommentarer eller om samma märkord ska användas både för Windows- och Mac-kommentarer.

Ordna innehållet

Fundera igenom hur stor del av texten som kan villkoras och hur materialet ska ordnas för att få en så enkel hantering som möjligt. Du kanske vill ordna en bok så att den villkorliga texten begränsas till ett fåtal dokument. Du kanske vill ha de olika kapitlen för versionerna i olika filer i stället för som villkorlig text och sedan använda olika bokfiler för versionerna.

I vissa fall, t.ex. när du arbetar med flerspråkiga dokument, kanske du hellre vill arbeta med olika lager i stället för villkor och låta varje lager innehålla text på ett av språken.

Strategi för märkord

Avgör vad som är den minsta beståndsdelen i den villkorliga texten. Om dokumentet kommer att översättas bör meningar vara den minsta enheten som du villkorar. Ordföljden ändras ofta vid översättning, och därför skulle det vara opraktiskt att använda villkor för delar av en mening.

Inkonsekvent användning av villkor för mellanslag och skiljetecken kan leda till extra mellanslag eller felskrivna ord. Bestäm om du vill att också mellanrum och interpunktion ska villkoras. Om den villkorliga texten inleds eller avslutas med ett skiljetecken ska detta också ingå i den villkorliga texten. Det underlättar läsbarheten om du visar mer än en version.

För att undvika problem med ordmellanrum, t.ex. ett villkorligt mellanrum följt av ett som inte är villkorligt, kan du ange hur mellanrum som följer villkorlig text ska hanteras (antingen som villkorlig eller utan villkor).

För att undvika problem bestämmer du i vilken ordning den villkorliga texten ska uppträda och använder den inställningen genomgående i dokumentet.

Index och korsreferenser

När du indexerar ett dokument är det viktigt att du tänker på om markörerna placeras innanför eller utanför villkorlig text. Tänk på att indexmarkörer i dold, villkorlig text inte tas med i det index som skapas.

Om du skapar en korsreferens till villkorlig text måste också källtexten vara villkorlig. Om du till exempel lägger till en korsreferens i ett ”Windows”-stycke och textankarpunkten finns i ”Mac”-text kommer referensen inte att fungera om ”Mac”-texten döljs. ”DT” visas vid korsreferensen på panelen Hyperlänkar.

Om du skapar en korsreferens till ett stycke som innehåller villkorlig text och sedan ändrar villkorets visningsinställningar måste du uppdatera korsreferensen.

Skapa villkor

De villkor du skapar sparas i det aktiva dokumentet. Om inga dokument är öppna när du skapar ett villkor används villkoret för alla nya dokument som du skapar.

Du kan göra villkorlig text lättare att hitta genom att använda särskilda indikatorer, t.ex. vågiga röda understrykningar.

 1. Välj Fönster > Text & tabeller > Villkorlig text så att panelen Villkorlig text visas.
 2. Välj Nytt villkor på panelen Villkorlig text och ge villkoret ett namn.
 3. Ange villkorsindikator i gruppen Indikator.

  Som standard visas indikatorerna (t.ex. röda vågiga linjer) i dokumentet men tas inte med i utskrift eller andra utdata. Du kan välja alternativ på menyn Indikatorer på panelen Villkorlig text för att dölja indikatorer eller ta med dem i utskrifter/andra utdata, vilket kan vara praktiskt t.ex. vid granskning.

 4. Klicka på OK.

Använda villkor för text

Du kan använda flera villkor för samma text. Standardinställningen är att villkorsindikatorer används för att markera villkorlig text. Om indikatorerna inte visas kan du använda panelen Villkorlig text för att ta reda på vilka villkor som används i texten. En ifylld bock visar att villkoret används i hela dokumentet. En nedtonad bock anger att villkoret bara används i delar av texten.

 1. Markera den text som du vill använda villkoret på.
 2. Gör följande på panelen Villkorlig text (Fönster> Text & tabeller > Villkorlig text):
  • Om du vill använda ett villkor klickar du på villkoret eller på rutan bredvid namnet.

  • Om du vill använda villkoret och låta det ersätta andra villkor som används i samma text Alt-klickar du på villkoret.

  • Du tar bort ett villkor genom att klicka bredvid namnet så att bocken tas bort. Du kan också klicka på [Ovillkorlig] om du vill ta bort alla villkor från den markerade texten.

Obs!

Du kan inte använda kortkommandon för specifika villkor. Du kan dock använda villkor med hjälp av Snabbformatera.

Visa eller dölja villkor

När du döljer ett villkor döljs hela den text som villkoret används i. När du döljer villkor ändras oftast sidnumreringen av boken eller dokumentet. Du kan använda funktionen Smart textomformning för att lägga till och ta bort sidor automatiskt när villkor visas och döljs.

Dold villkorlig text ignoreras i regel i dokumentet. Så tas till exempel inte dold text med vid utskrift och export, indexmarkörer i dold villkorlig text tas inte med i de index som genereras och dold villkorlig text tas inte med när du söker efter eller stavningskontrollerar text.

När du döljer ett villkor lagras den dolda texten i en symbol för dolda villkor . Om du markerar text som innehåller en symbol för dold villkorlig text och försöker ta bort den ber InDesign dig bekräfta att du vill ta bort den dolda texten. Du kan inte använda andra villkor eller format i dold villkorlig text.

Om flera villkor används i en text och ett av dem anger att texten ska visas medan andra anger att den ska döljas leder det till att texten inte döljs.

 • Du visar och döljer enstaka villkor genom att klicka på rutan för synlighet bredvid villkorsnamnet. Ögonikonen anger att villkoret visas.
 • Du visar och döljer alla villkor med kommandona Visa alla och Dölj alla på menyn för panelen Villkorlig text.

Använda villkorsuppsättningar

En villkorsuppsättning innehåller alla visningsinställningar för alla villkor, så att du enkelt ta fram olika versioner av dokumentet. Anta till exempel att du har ett komplicerat dokument med plattformsvillkor för Mac OS, Windows XP, Vista och UNIX, språkvillkor för engelska, tyska, franska och spanska samt villkor för redaktionell granskning och kommentarer. För att kunna granska Vista-versionen på franska kan du skapa en uppsättning som bara visar just Vista, franska och redaktionell granskning så att all övrig text döljs.

Du måste inte använda uppsättningar men de gör det enklare att snabbt ändra olika synlighetsinställningar för villkor.

 1. Använd villkor i texten efter dina behov och önskemål.
 2. Om menyn Uppsättning inte visas på panelen Villkorlig text välja du Visa alternativ på panelens meny.
 3. Visa eller dölj villkoren som du vill på panelen Villkorlig text.
 4. Välj Skapa ny uppsättning på menyn Uppsättning, ge uppsättningen ett namn och klicka på OK.

  Den nya uppsättningen blir den aktiva uppsättningen.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill använda villkorsuppsättningen i dokumentet väljer du dess namn på menyn Uppsättning.

  • Om du vill åsidosätta en villkorsuppsättning aktiverar du den genom att markera den och ändrar eventuellt synlighetsinställningar. Ett plustecken (+) visas vid villkorsuppsättningen. Välj villkorsuppsättningen igen för att ta bort eventuella åsidosättningar. Välj Omdefiniera ”[Villkorsuppsättning]” om du vill uppdatera uppställningen med nya synlighetsinställningar.

  • Om du vill ta bort en villkorsuppsättning markerar du den och väljer sedan Ta bort ”[Villkorsuppsättning].” Om du tar bort en villkorsuppsättning, raderas inte uppsättningens villkor. Villkoren tas inte heller bort från andra platser där de används.

Hantera villkor

 1. Gör något av följande:

  Ta bort ett villkor

  Markera ett villkor och klicka på ikonen Ta bort villkor längs ned på panelen Villkorlig text. Ange vilket villkor som ska ersätta det borttagna och klicka på OK. Det angivna villkoret används i all text som det borttagna villkoret användes i.

  Om du vill ta bort flera villkor Skift-klickar du för att markera villkoren (eller Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS) om villkoren inte ligger bredvid varandra) och klickar sedan på ikonen Ta bort villkor.

  Ta bort ett villkor från texten

  Att ta bort ett villkorsmärkord är inte detsamma som att ta bort märkord i ett dokument. När du tar bort ett märkord från texten finns det kvar i dokumentet så att det kan användas vid ett senare tillfälle.

  Om du vill ta bort ett villkor från texten markerar du texten och klickar på rutan bredvid villkoret så att bocken försvinner. Du kan också klicka på [Ovillkorlig] för att ta bort alla villkor i texten.

  Läsa in (importera) villkor

  Välj Läs in villkor (om du bara vill läsa in själva villkoren) eller Läs in villkor och uppsättningar på menyn för panelen Villkorlig text. Markera det InDesign-dokument som du vill importera villkoren från och klicka på Öppna. Inlästa villkor och uppsättningar ersätter villkor och uppsättningar som har samma namn.

  Du kan inte läsa in villkor från en InCopy-fil i InDesign, men du kan däremot läsa in villkor från en InDesign-fil både i InDesign och InCopy.

  Inlästa uppsättningar åsidosätter de synlighetsinställningar som gäller för villkoren på panelen Villkorlig text.

  Synka villkoren i en bok

  För att kunna vara säker på att du använder samma villkor i alla dokument i en bok skapar du de villkor du vill använda i ett formatkälldokument, väljer Inställningar av villkorlig text i dialogrutan Synkningsalternativ och synkar sedan boken.

  Visa och dölja villkorsindikatorer

  Ange med kommandona Visa eller Dölj på menyn Indikatorer på panelen Villkorlig text om du vill visa eller dölja villkorsindikatorer. Om du visar en version och vill visa de områden som är villkorliga visar du indikatorerna. Du kan dölja indikatorerna om du uppfattar dem som störande när du arbetar med layouten. Välj Visa och skriv ut om du vill att villkorsindikatorerna ska skrivas ut.

  Ändra namn på ett villkor

  Klicka på ett villkor i panelen Villkorlig text, vänta ett par sekunder och klicka sedan på villkorets namn så att det markeras. Skriv ett annat namn.

  Redigera villkorsindikatorer

  Dubbelklicka på ett villkor i panelen Villkorlig text eller markera ett villkor och välj Villkorsalternativ på panelens meny. Ange indikatorinställningar och klicka på OK.

Söka efter och ersätta villkorlig text

Använd dialogrutan Sök/ersätt för att leta upp text som ett eller flera villkor används i och ersätta det med ett eller flera villkor.

 1. Visa villkorlig text som du vill ta med i sökningen.

  Dold text tas inte med i sökningen.

 2. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 3. Klicka på Fler alternativ om inte rutorna Sök efter format eller Ändra format visas längst ned i dialogrutan.
 4. Visa dialogrutan Sök efter formatinställningar genom att klicka i rutan Sök efter format. Markera [Valfritt villkor] under Villkor när du vill söka efter text som något villkor används i och [Ovillkorlig] när du vill söka efter text som inga villkor används i. Du kan också markera det eller de villkor som du vill söka efter. Klicka på OK.

  Med den här funktionen hittar du text som matchar de valda villkoren exakt. Om du till exempel väljer både Villkor 1 och Villkor 2 hittas inte text som bara det ena villkoret används i och inte heller text som ytterligare villkor används i.

 5. Visa dialogrutan Ändra formatinställningar genom att klicka i rutan Ändra format. Ange ett annat formatalternativ, till exempel ett villkor eller ett teckenformat, och klicka sedan på OK.

  Om du markerar delen Villkor i dialogrutan Ändra formatinställningar innebär [Valfritt villkor] att inga ändringar görs av den villkorliga text som hittats. Det här alternativet är användbart om du vill använda andra format, t.ex. ett teckenformat. Välj [Ovillkorlig] för att ta bort alla villkor från den hittade texten. När du valt ett villkor anger du om du vill att det ska ersätta befintliga villkor eller bara läggas till.

 6. Klicka på Sök och använd knappen Ändra, Ändra/sök eller Ändra alla för att ersätta villkoret.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online