Använda färger från importerade bilder

I InDesign finns flera olika sätt att överföra och definiera om färger från de bilder du importerar till dokumentet. Dekorfärger från monterade PDF- eller EPS-filer och dekorfärgskanaler i PSD- (Adobe Photoshop) och TIFF-filer visas som dekorfärger på färgrutepanelen. Du kan använda de här färgerna på objekt i dokumentet eller omvandla dem till processfärger. Du kan däremot inte omdefiniera färgvärdena eller ta bort de importerade färgrutorna. Om du tar bort den monterade bilden behålls färgerna men omvandlas till interna InDesign-färger som sedan kan redigeras eller tas bort.

Hämta färg med hjälp av pipettverktyget

Med pipettverktyget  kan du dels lägga till färger som du hämtar från importerade bilder i dokument, dels använda färger direkt på objekt i dokument. Det är praktiskt när du vill koordinera layoutfärger med bilder.

För att få så bra resultat som möjligt vid färgseparation, vill du kanske försäkra dig om att färgernas färgnamn, färgtyp (t.ex. dekor- eller processfärg) och färgsystem (t.ex. RGB eller CMYK) som hämtats i InDesign överensstämmer med färgdefinitionerna för de importerade bilderna. Ta kontakt med det prepress-företag du tänker anlita om du inte vet vilka inställningar som är bäst.

Arbeta med dekorfärgskanaler i en PSD-fil (Adobe Photoshop)

När du monterar en PSD-fil (Photoshop) eller TIFF-fil i InDesign visas eventuella dekorfärgskanaler som den importerade filen innehåller som dekorfärger på färgrutepanelen. Du kan markera och tillämpa de här färgrutorna på andra objekt i dokumentet. Om du vill ta bort de här färgrutorna måste du först ta bort den monterade filen.

Om den fil som du importerar innehåller en dekorfärgskanal med samma namn som en dekorfärg i dokumentet men med andra färgvärden, används dokumentets färgvärden som standard. Du kan dock ersätta färgvärdena i ditt dokument med värdena för färgerna i det importerade dokumentet. Gör så här:

  1. Öppna dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar > Allmänt).
  2. Under avsnittet Allmänt markerar du följande alternativ:
    Tillåt att inkommande dekorfärg ersätter befintlig färgruta med samma namn
  3. Klicka på OK.

Om du nu importerar en fil som har en dekorfärgskanal med samma namn som en dekorfärg i dokumentet visas följande varning:

Varning

Arbeta med färger från EPS- eller PDF-filer

När du monterar en PDF-fil, EPS-bild eller AI-fil (Adobe Illustrator) läggs de namn som används för dekorfärger i bilden till på färgrutepanelen i dokumentet. På så sätt uppmärksammas du om att de kan medföra ökade tryckkostnader senare och även att du kan använda dessa dekorfärger i dokumentet.

Om den bild som du importerar innehåller en dekorfärg med samma namn som en dekorfärg i dokumentet men med andra färgvärden, används dokumentets färgvärden.

Ändra en importerad dekorfärg till processfärg

När du importerar en EPS-, PSD-, TIFF- eller PDF-bild som innehåller en dekorfärg (eller dekorfärgskanal) läggs namnet på dekorfärgen och definitionen till på färgrutepanelen. Du kan ändra en ruta med en importerad dekorfärg till en processfärgruta. Det gör att det går smidigare att anpassa färger – även i importerade bilder – till aktuella utdatakrav.

  1. Dubbelklicka på färgrutepanelen på den färgruta du vill ändra.
  2. Välj Process på menyn Färgtyp i dialogrutan Alternativ för färgrutor.

Obs!

Det här ändrar bara färgtypen i InDesign-dokumentet. Om du vill ändra färgtypen permanent i en bild, öppnar du i stället bilden i det program den skapades i och ändrar färgen där.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy