Användarhandbok Avbryt

Skapa ett index

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Indexering

Du kan skapa ett enkelt nyckelordsindex eller en omfattande och detaljerad vägvisare till informationen i en bok. Du kan endast skapa ett index per dokument eller bok. Innan du kan skapa ett index måste du placera indexmarkörer i texten. Du kopplar varje indexmarkör med ordet, kallat ämne, som du vill ska visas i indexet.

När du genererar indexet visas alla indexposter tillsammans med den sida som den hittades på. Posterna sorteras alfabetiskt, ofta under avsnittsrubriker (A, B, C osv.). En indexpost består av ett ämne (den term som läsarna slår upp) tillsammans med en sidreferens (sidnummer eller sidintervall) eller en korsreferens. Korsreferenser, som föregås av ”Se” eller ”Se även”, pekar på andra poster i indexet istället för på ett sidnummer.

Indexets beståndsdelar

A. Titel B. Avsnittsrubrik C. Indexpost D. Underordnad post E. Ämne F. Sidreferens G. Korsreferens 

Tips för hur du skapar ett index

Att skapa ett välorganiserat och fullständigt index hjälper dina läsare att snabbt hitta information i ditt dokumentet. Här följer några riktlinjer som du bör beakta:

 • Tänk över hur du vill att indexet ska se ut. Hur många ämnesnivåer ska det ha? Ska det ge läsaren referenser till relaterade ämnen? Kommer ett enkelt nyckelordsindex att räcka, eller vill du ha ett mer avancerat index med korsreferenser till närliggande ämnen och en väl genomtänkt lista med likvärdiga termer?

 • Försök att föreställa dig på vilket sätt läsarna kommer att leta efter information. En läsare kanske letar efter information om djur genom att söka under vilda djur, en annan kanske söker under natur eller fauna.

 • Lägg till indexposterna när dokumentets innehåll är någorlunda stabilt. Om du tar bort textmassor senare kan mycket av ditt indexarbete gå till spillo.

 • I ett välorganiserat index visas ämnen på ett enhetligt sätt. Ett vanligt problem i samband med index är att gemener och versaler (katter och Katter) och singular- och pluralformer blandas (katt och katter). Använd en ämneslista för att bibehålla en konsekvent terminologi.

 • Korrekturläs ett index i flera omgångar innan du genererar det slutgiltiga indexet. Leta efter upprepade poster, otydliga ämnesområden, felstavningar och inkonsekvenser vad det gäller versaler, gemener och ordval. I InDesign behandlas orden Gepard, gepard och geparder som separata poster.

Skapa ett index – arbetsflöde

Skapa ett index genom att följa dessa steg:

1. Skapa en ämneslista (valfritt)

En ämneslista hjälper dig att hålla indexposterna enhetliga. (Se Skapa en lista med ämnen för ett index.)

2. Lägg till indexmarkörer.

Lägg till indexmarkörer på de sidor i dokumentet som du vill att indexposterna ska referera till. (Se Lägga till indexposter.)

3. Generera indexet.

När du genererar indexet skapas en uppsättning poster för markörer och motsvarande sidnummer. (Se Generera ett index.)

4. Montera indexartikeln.

Använd monteringspekaren för text om du vill låta indexet flöda in i en textram. Det vanligaste är att indexet startar på en ny sida. När du har monterat indexet kan du formatera sidorna och indexet.

Du kommer antagligen att behöva upprepa de här stegen flera gånger allteftersom du förfinar indexet, innan du slutgiltigt publicerar dokumentet.

Översikt över indexpanelen

Du skapar, redigerar och förhandsgranskar indexet med hjälp av indexpanelen (Fönster > Text och tabeller > Index). Panelen har två lägen: Referens och Ämne. I läget Referens, i förhandsvisningsområdet, visas alla indexposter för det aktuella dokumentet eller boken. I läget Ämne visas bara ämnen, inga sidnummer eller korsreferenser, i avsnittet förhandsvisning. Du använder läget Ämne när du vill skapa indexstrukturen. När du vill lägga till indexposterna använder du läget Referens.

I läget Referens sorteras indexposterna i bokstavsordning och delas in i avsnitt utifrån bokstav. Med hjälp av trianglarna bredvid posterna kan du expandera eller komprimera posten för att visa underliggande poster, sidnummer och korsreferenser.

Följande koder visas istället för sidreferenser för indexposter som eventuellt inte tas med i det genererade indexet. Du kan behöva välja Uppdatera förhandsvisning på panelen Index för att koderna ska visas.

Mb

Indexposterna på monteringsbordet. Dessa poster visas inte i det genererade indexet.

Dl

Indexposterna på dolda lager. När du genererar ett index kan du välja att ta med indexposter på ett dolt lager.

Dt

Betecknar indexposter på ett dolt lager. Dolda indexposter tas inte med i indexet.

SN

Markering för indexposter från text som inte får rum. När du tar med dessa poster i det genererade indexet visas de utan sidnummer.

Mallsida

Markering för indexposter från en mallsida. Dessa poster visas inte i det genererade indexet.

Maximera eller minimera en enstaka post genom att klicka på en triangel. Alt-klicka (Windows) eller Alternativ-klicka (Mac OS) på en triangel om du vill expandera eller komprimera alla underordnade poster för en post. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på en triangel om du vill expandera eller komprimera alla poster.


Obs!

Välj Uppdatera förhandsvisning på indexpanelens meny när du vill uppdatera förhandsvisningsområdet. Alternativet är praktiskt att använda om du har gjort omfattande redigeringar i ett dokument eller flyttat indexmarkörer i dokumentfönstret.

Skapa en ämneslista för ett index

Du kan skapa eller importera en ämneslista att använda som startpunkt när du skapar indexposter. När du sedan lägger till poster i indexet kan du välja ämnen från ämneslistan (istället för att skriva in dem varje gång) för att vara säker på att informationen indexeras på ett konsekvent sätt i dokumentet eller boken.

Du skapar och redigerar ämneslistor med hjälp av indexpanelen i läget Ämne. Lägg märke till att läget Ämne bara visar ämnen. Om du vill förhandsvisa indexposter, med tillhörande sidnummer och korsreferenser, använder du läget Referens istället.

Indexpanelen i läget Referens (vänster) och läget Ämne (höger)

Ämnen i ämneslistan visas även i dialogrutan Ny sidreferens. Om du vill skapa en indexpost väljer du ett ämne och associerar det sedan med en sida eller en korsreferens. Oanvända ämnen (de utan sida eller korsreferens) tas inte med när du genererar ett index.

Du behöver inte skapa en ämneslista innan du lägger till indexposter. Varje gång du skapar en indexpost läggs dess ämne automatiskt till i ämneslistan för senare användning.

Obs!

Ämnen som du lägger till i ämneslistan visas som standard inte i referenslistan, där endast ämnen som har kopplats till en sida visas. Du kan emellertid visa ämnen i referenslistan genom att välja Visa oanvända ämnen på indexpanelens meny i läget Referens.

Lägga till ämnen i ämneslistan

 1. Visa indexpanelen genom att välja Fönster > Text och tabeller > Index.

 2. Välj Ämne.

 3. Välj Nytt ämne på indexpanelens meny eller klicka på ikonen Skapa ny indexpost, längst ned på panelen.

 4. Gör något av följande:
  • Under Ämnesnivåer skriver du namnet på ämnet (t.ex. djur) i den första rutan. Du kan skapa ett underordnat ämne genom att ange ett namn (katter) i den andra rutan. I det här exemplet dras ”katter” in under ”djur”. Om du vill skapa ett underordnat ämne skriver du ett namn (spräckliga) i den tredje rutan osv.

  • Välj ett befintligt ämne. Ange underordnade ämnen i den andra, tredje och fjärde rutan.

 5. Lägg till ämnet genom att klicka på Lägg till. Ämnet visas då i dialogrutan Nytt ämne och på indexpanelen.

 6. När du har lagt till ämnen klickar du på Stäng.

Obs!

Om du vill ta bort ett ämne som du just har lagt till klickar du på Stäng, markerar ämnet på indexpanelen och klickar sedan på knappen Ta bort markerad post.

Importera ämnen från andra InDesign-dokument

 1. Välj Importera ämnen på indexpanelens meny.

 2. Markera dokumentet som innehåller de indexämnen som du vill importera och klicka sedan på Öppna.

Redigera ett indexämne

Redigera poster med hjälp av indexpanelen innan eller efter att du genererar ett index. Ändringar som du gör i dina poster i indexpanelen kommer att visas i nästa index som du genererar, men ändringar som du gör i den genererade indexartikeln tas bort när du genererar indexet på nytt.

 1. Öppna ett dokument som innehåller indexämnena.
 2. Välj Ämne på indexpanelen.

 3. Dubbelklicka på det ämne som du vill redigera i förhandsvisningsområdet.
 4. Redigera ämnet och klicka på OK.

Lägga till indexposter

Du skapar indexposter med indexpanelen i läget Referens. En indexpost består av två delar: ett ämne och en referens. Du kan definiera ämnen i förväg med hjälp av en ämneslista. Referenser kan vara sidnummer eller korsreferenser till andra ämnen.

Indexpanelen i läget Referens

A. Post B. Underordnad post C. Sidreferens D. Korsreferens 

En indexmarkör infogas i början av det ord där text är markerad eller där insättningspunkten är. Du kan visa indexmarkörerna genom att välja Text > Visa dolda tecken.

Lägga till en indexpost

 1. Använd textverktyget  och placera insättningspunkten där du vill att indexmarkören ska placeras. Du kan också markera en text som du vill använda som bas för en indexreferens.

  En text som innehåller textbundna bilder eller specialtecken visas utan vissa tecken (t.ex. indexmarkörer och textbundna bilder) i rutan Ämnesnivåer. Andra tecken, t.ex. fyrkantsmellanrum och copyrighttecken, konverteras till metatecken (t.ex. ^_ eller ^2).

 2. Visa indexpanelen genom att välja Fönster > Text och tabeller > Index.

 3. Välj Referens.

  Obs!

  Om poster som lagts till i ämneslistan inte visas i Referens, väljer du Visa oanvända ämnen på indexpanelens meny. Du kan sedan använda dessa ämnen när du lägger till poster.

 4. Om du vill visa indexposter från öppna dokument i en bokfil väljer du Bok.

 5. Välj Ny sidreferens på indexpanelens meny. (Om det här kommandot inte är synligt kontrollerar du att Referens är markerat och att det finns en insättningspunkt eller en markerad text i dokumentet.)

 6. Du lägger till text i rutan Ämnesnivåer genom att göra något av följande:
  • Du skapar en enkel indexpost (t.ex. katter) genom att ange posten i den första rutan för Ämnesnivåer. (Om text var markerad så visas den texten i rutan Ämnesnivåer.)

  • Du skapar poster och underordnade poster genom att först ange den överordnade postens namn (t.ex. djur) i den första rutan för Ämnesnivåer och sedan ange underordnade poster (katter och spräckliga) i de följande rutorna. Du kan också byta plats med uttrycket över eller under det markerade uttrycket med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.

  Indexpost i rutan Ämnesnivåer (vänster) och resultatet i ett index (höger)

  • Dubbelklicka på ett ämne i listrutan längst ned i dialogrutan. Vid behov kan du skriva texten du vill söka efter i sökrutan och sedan använda pilknapparna för nästa och föregående för att söka i indexposterna.
 7. Om du vill ändra sättet som en post sorteras på i det slutliga indexet använder du rutorna Sortera efter. Exempel: om du vill sortera ämnet de la Vega under V (i stället för under D), skriver du Vega i rutan Sortera efter och de la Vega i rutan Ämnesnivå.

  Du kan också välja att sortera med siffror, symboler och språk. Du kan dessutom redigera sorteringsinformationen för kinesiska tecken. (Se Ändra sorteringsordningen i index.)

 8. Ange typ av indexpost:
  • Om du vill skapa indexposter med ett sidnummer eller ett sidintervall (till exempel katter 82-87), väljer du ett alternativ på snabbmenyn Typ. (Se Alternativ för sidintervall i index.)

  • Du skapar en indexpost utan sidnummer genom att välja Visa inte sidintervall på menyn Typ. Inget sidnummer visas i det genererade indexet, men det visas inom parentes på indexpanelen.

  • Om du vill skapa en indexpost som avser en annan post, markerar du ett av korsreferensalternativen (till exempel Se eller Se även) på menyn Typ. Välj ett namn på posten i textrutan Referens eller dra den befintliga posten från listan längst ned till rutan Referens. Du kan också anpassa de termer för ”Se” och ”Se även” som visas i korsreferensposterna genom att markera Anpassad korsreferens på menyn Typ. (Se Lägga till korsreferenser av typen ”Se” eller ”Se även” i ett index.)

 9. Om du vill framhäva en viss indexpost markerar du Åsidosätt nummerformat och anger sedan ett teckenformat.

 10. Du lägger till en post i indexet på något av följande sätt:
  • Klicka på Lägg till om du vill lägga till den aktuella posten och lämna dialogrutan öppen för ytterligare poster.

  • Klicka på Lägg till alla om du vill hitta alla förekomster av texten som är markerad i dokumentfönstret och skapa en indexmarkör för var och en. Alternativet Lägg till alla är endast tillgängligt om text är markerad i dokumentet.

  • Lägg till indexposten och stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

  Obs!

  Om du klickar på Avbryt efter att du klickat på Lägg till, tas de poster du just har lagt till inte bort. Använd kommandot Ångra för att ta bort dessa poster.

 11. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK eller Stäng.

Snabb indexering av ett ord, en fras eller en lista

Genom att använda ett indexkortkommando kan du snabbt indexera enskilda ord, en fras eller en lista med ord eller fraser. I Adobe InDesign kan två indexkortkommandon användas: ett för vanliga indexposter och ett för egennamn. Kortkommandot för egennamn skapar indexposter genom att kasta om ordningen på ett namn, så att det sorteras efter efternamnet. På så sätt kan du visa ett namn med förnamnet först, men låta det sorteras i indexet efter efternamnet. Namnet Johan Per Carlsson skulle t.ex. visas i indexet som Carlsson, Johan Per.

Om du vill förbereda en lista för indexering, avgränsar du varje post du vill indexera med något av följande: en radbrytning, en mjuk radbrytning (Skift + Retur), en tabb, en högerindragstabb (Skift + Tabb), ett semikolon eller ett komma. Indexkortkommandot lägger till en markör framför varje post och placerar alla posterna i indexet.

 1. I dokumentfönstret markerar du det eller de ord som du vill indexera.
 2. Gör något av följande:
  • För vanliga ord eller fraser trycker du på Skift+Alt+Ctrl+[ (Windows) respektive Skift+Alternativ+Kommando+[ (Mac OS).

  • För egennamn som du vill indexera efter efternamnet, trycker du på Skift+Alt+Ctrl+] (Windows) respektive Skift+Alternativ+Kommando+] (Mac OS).

   En indexmarkör med standardinställningar läggs till i början av markeringen eller i början av varje markerad post.

  Obs!

  Om du vill indexera sammansatta efternamn eller namn med titel, inkluderar du ett eller fler hårda blanksteg mellan orden. Om du t.ex. vill indexera ”Johan Per Carlsson d.y.” efter ”Carlsson” i stället för efter ”d.y.”, infogar du ett hårt blanksteg mellan ”Carlsson” och ”d.y.”. (Infoga ett hårt blanksteg genom att välja Text > Infoga tomt utrymme > Hårt blanksteg.)

  När du väljer termer som kanji som en yomi krävs för och anger indexmarkören med ett kortkommando, öppnas dialogrutan Ny sidreferens automatiskt om yomi inte matats in, och den valda termen visas i dialogrutan Ämnesnivåer. Mata in yomi som motsvarar textinmatningen i rutan Ämnesnivåer i Yomi-textrutan. När samma indexpost visas på flera sidor kan yomi för alla indexposter ändras med ett enda steg. Om du bara vill ändra den markerade indexposten väljer du sidnummer i indexpanelen och Sidreferensalternativ på indexpanelens meny.

Skapa en ny post baserad på en befintlig post

Ofta händer det att ett ämne som du indexerar visas på flera platser i en dokument eller en bok. När det inträffar kan du skapa flera indexposter baserade på andra poster som redan finns i indexet för att säkerställa konsekvens.

 1. Klicka in en insättningspunkt eller markera text på den plats i dokumentfönstret där du vill placera indexmarkören.
 2. På indexpanelen väljer du Referens och bläddrar i förhandsvisningsområdet till den post som du vill kopiera.

 3. Gör något av följande:
  • Infoga en indexmarkör vid insättningspunkten eller vid början av markeringen genom att dra en post till knappen Ny .

  • Markera en post i panelens förhandsvisningsområde, håll ned Alt (Windows och Mac OS) och klicka på knappen Ny post. Dialogrutan Ny sidreferens visas med information om den markerade posten. Gör önskade ändringar och klicka sedan på Lägg till eller OK.

Du kan också skapa en ämneslista och sedan välja ämnen på listan, på samma sätt som när du skapar indexposter.

Indexera varje förekomst av ett ord automatiskt

Alternativet Lägg till alla är ett effektivt sätt att indexera alla förekomster av en specifik term i ett dokument eller en bok. När du klickar på Lägg till alla skapas indexmarkörer i InDesign vid varje förekomst av det eller de ord som du markerat i dokumentet – inte texten du har angett i dialogrutan. (Du kan senare ta bort poster som pekar på mindre viktig information.)

Bara hela ord söks när förekomster av det markerade ordet söks. Sökningarna är skiftlägeskänsliga. Om du t.ex. markerar gepard kommer geparder och Gepard inte att indexeras.

 1. Markera den text du vill söka efter i dokumentfönstret.
 2. Välj Referens på indexpanelen.

 3. Om du vill skapa indexposter för alla öppna dokument i en bok väljer du Bok.

 4. Välj Ny sidreferens på indexpanelens meny.

 5. Välj Lägg till alla. I InDesign läggs indexmarkörer till för all text som matchar den markerade texten, oavsett om texten redan blivit indexerad. Det betyder att du kan få flera poster för samma ord eller fras.

Redigera en indexpost

Om du vill ändra ett ämne (till exempel byta namn på ämnet eller använda en ny sorteringsordning) och automatiskt uppdatera alla poster som använder det ämnet, använder du indexpanelen i läget Ämne. Om du vill ändra en post åt gången använder du i stället läget Referens. I läget Referens kan du även lägga till korsreferenser eller leta upp det indexmärke som är kopplat till en sidreferens.

 1. Öppna det dokument som innehåller indexposterna.
 2. Gör något av följande på indexpanelen:
  • Välj Ämne om du vill redigera ett ämne och automatiskt uppdatera alla poster som använder det ämnet.

  • Välj Referens om du vill redigera en enskild post.

 3. I förhandsvisningsområdet markerar du en post eller en sidreferens. Du väljer en sidreferens genom att markera sidsymbolen under posten.
 4. Dubbelklicka på den post eller sidreferens som du vill redigera.
 5. Redigera posten och klicka sedan på OK.

Alternativ för sidintervall i index

Du kan skapa indexposter med sidintervall (t.ex. katter 82–87), i stället för ett enda sidnummer. Snabbmenyn Text i dialogrutan Ny sidreferens innehåller följande alternativ för sidintervall:

Aktuell sida

Sidintervallet sträcker sig inte längre än den aktuella sidan.

Till nästa formatändring

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till sidan med nästa styckeformatändring.

Till nästa formatanvändning

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till sidan med nästa förekomst av det styckeformat som du anger i den intilliggande snabbmenyn med styckeformat.

Till slutet av artikeln

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till sidan med den sista av de kopplade textramarna som innehåller text.

Till slutet av dokumentet

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till dokumentets slut.

Till slutet av avsnittet

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till sidan där det aktuella avsnittet slutar, enligt definitionen på panelen Sidor. (Se Alternativ för dokumentnumrering.)

För nästföljande antal stycken

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till sidan med slutet av så många stycken som angivits i den intilliggande rutan, eller till den sida där det sista stycket finns.

För nästföljande antal sidor

Sidintervallet sträcker sig från sidan med indexmarkören till slutet av så många sidor som angivits i den intilliggande rutan, eller till den sista sidan.

Visa inte sidintervall

Avaktiverar sidintervall.

Lägga till poster av typen ”Se” och ”Se även” i ett index

Korsreferenser är indexposter som pekar på närliggande ämnen, i stället för på ett sidnummer. Du skapar korsreferenser med hjälp av indexpanelen. Korsreferenser kan ha olika syften i ett index:

 • Korsreferenser kopplar vanliga termer till motsvarande termer i dokumentet eller boken. Exempel: Fauna. Se Djur. Poster med den typen av korsreferenser innehåller inte sidreferenser; de pekar bara på likvärdiga termer som är mer fullständigt indexerade.

 • Korsreferenser pekar på andra poster som är relaterade till, men inte är desamma som, ett ämne. Exempel: Katter. Se även Vildkatter. I det här fallet innehåller indexposten med korsreferensen även sidnummer och/eller underliggande poster som är direkt kopplade till postens ämne.

Två typer av korsreferenser

A. Korsreferens till närliggande information (Se även) B. Korsreferens till en motsvarande term (Se)

När du skapar en korsreferens i InDesign, kan du även välja ett prefix för korsreferensen. ”Se” och ”Se även” är statisk text. När du väljer ”Se [även]” tilldelar InDesign automatiskt rätt prefix till korsreferensen varje gång indexet genereras:

 • Poster med sidnummer och/eller, underliggande poster tilldelas ”Se även”.

 • Poster utan sidnummer eller underliggande poster tilldelas ”Se”.

Genom att använda alternativet ”Se [även]” behöver du inte uppdatera korsreferenser manuellt om innehållet i indexposterna ändras.

 1. Välj Fönster > Text och tabeller > Index.

 2. Välj Referens.

 3. (Valfritt) Om du vill visa indexposter från öppna dokument i en bokfil väljer du Bok.
 4. Välj Ny sidreferens på indexpanelens meny.

 5. Ange ett eller flera ämnen i rutorna Ämnesnivåer.
 6. På menyn Text väljer du ett prefix för korsreferensen (t.ex. Se även).

 7. Skriv ett ämne i rutan Referens eller dra ett befintligt ämne från ämneslistan längst ned.

 8. Klicka på Lägg till om du vill lägga till korsreferensen i indexet.

Korsreferenser visas på indexpanelen och i det genererade indexet, men associeras inte med indexmarkörer i själva dokumentet.

Korsreferenser med ”Se [även]” visas som ”Se [även]” på indexpanelen. I den genererade indexartikeln visas emellertid prefixet på rätt sätt.

Generera ett index

När du har lagt till indexposter och förhandsvisat dem på indexpanelen kan du generera en indexartikel och montera den i dokumentet.

En indexartikel kan antingen vara ett självständigt dokument eller ingå i ett annat dokument. När du genererar en indexartikel sammanställs indexposter och sidnummer i hela dokumentet eller boken uppdateras. Om du lägger till eller tar bort indexposter eller uppdaterar numreringen i dokumentet, måste du generera om indexet för att det ska uppdateras.

Om en indexmarkör finns med som dold text när du genererar ett index blir du tillfrågad om du vill ta med markörerna i indexet. Om du klickar på Ja visas posten i indexet utan sidnummer. Om en indexmarkör finns med i dold villkorlig text, tas den posten inte med i indexet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du skapar ett index för ett enstaka dokument kan du vilja lägga till en ny sida i slutet av dokumentet.

  • Om du skapar ett index för flera dokument i en bok, skapar eller öppnar du det dokument som indexet ska placeras i och ser till att det ingår i boken.

 2. Välj Generera index på indexpanelens meny. Ange inställningar för följande alternativ:
  • För Rubrik anger du den text som ska användas som rubrik för indexet. Du bestämmer hur rubriken ska formateras genom att markera ett format på snabbmenyn Rubrikformat.

  • Välj Ersätt befintligt index om du vill uppdatera ett befintligt index. Alternativet är nedtonat om du inte har genererat något index. Avmarkera detta alternativ om du vill skapa flera index.

  • Markera Inkludera bokdokument om du vill skapa ett index för alla dokument i den aktuella bokfilen. Bokens sidnumrering görs också om. Avmarkera det här alternativet om du vill generera ett index bara för det aktiva dokumentet.

  • Markera Inkludera poster i dolda lager om du vill att indexmarkörer på dolda lager ska tas med i indexet.

  • Du kan visa fler alternativ för index genom att klicka på Fler alternativ.

 3. Klicka på OK. Om alternativet Ersätt befintligt index är avmarkerat visas en monteringspekare för text. Montera indexet på samma sätt som du monterar annan text.
Obs!

Om du redigerar poster i indexartikeln skrivs de över när du genererar om indexet. Du får bäst resultat om du redigerar indexet på indexpanelen och sedan genererar om indexet.

Formateringsalternativ för index

Om du klickar på Fler alternativ i dialogrutan Generera index visas formateringsalternativ som du kan använda för att bestämma format och utseende för ett genererat index. InDesign innehåller ett antal inbyggda stycke- och teckenformat som du kan använda för att formatera ett genererat index, men du kan också skapa dina egna format. När du har genererat ett index kan du redigera formaten på styckeformatpanelen och teckenformatpanelen.

Index med kapslade poster

A. Titel B. Avsnittsrubrik C. Post på nivå 1 D. Underordnad post på nivå 2 E. Ämne F. Korsreferens 

Obs!

Om du vill ersätta postavgränsarna (t.ex. värdena för Följande ämne eller Mellan posterna), markerar du den befintliga avgränsaren och skriver eller väljer ett annat tecken.

Kapslade eller Endast ett stycke

Välj Kapslade om du vill att indexet ska formateras i standardformatet, med underordnade poster kapslade under en post som separata indragna stycken. Välj Endast ett stycke om du vill att alla postnivåer ska visas i ett enskilt stycke. Alternativet Mellan posterna avgör vilka tecken som ska separera posterna.

Inkludera avsnittsrubriker i index

Markera det här alternativet om du vill generera bokstavsrubriker (A, B, C...) som representerar de efterföljande avsnitten.

Inkludera tomma indexavsnitt

Markera alternativet om du vill generera avsnittsrubriker för alfabetets alla bokstäver, även om det inte finns några indexposter på nivå 1 som börjar med en viss bokstav.

Nivåformat

För varje indexnivå väljer du ett styckeformat som tillämpas på alla poster på den nivån. Du kan redigera formaten på styckeformatpanelen när du har genererat indexet.

Avsnittsrubrik

Markera det styckeformat du vill använda för avsnittsrubrikerna (A, B, C...) i det genererade indexet.

Sidnummer

Markera det teckenformat du vill använda för sidnumren i det genererade indexet. Inställningen påverkar inte indexposterna som du formaterade med alternativet Åsidosätt nummerformat.

Obs!

Information om hur du gör inställningar så att sidnumren i indexet ska innefatta prefix finns i Definiera avsnittsnumrering.

Korsreferens

Markera det teckenformat som du vill använda för korsreferensprefix (t.ex. Se och Se även) i det genererade indexet.

Korsrefererat ämne

Markera det teckenformat som du vill använda för det ämne som refereras till (t.ex. vilda djur i Se även vilda djur) i det genererade indexet.

Följande ämne

Ange eller markera ett specialtecken som ska separera posten från sidnumret (till exempel Djur 38). Standard är två blanksteg. Bestäm formateringen för det här tecknet genom att formatera motsvarande nivåformat, eller genom att välja ett annat.

Mellan sidnummer

Ange eller markera ett specialtecken som ska separera ett sidnummer eller ett sidintervall från nästa. Standard är ett komma följt av ett halvfyrkantsblanksteg.

Mellan posterna

Om Endast ett stycke är markerat anger eller markerar du ett specialtecken som du vill använda för att skilja poster och underordnade poster åt. Om Inkapslade är markerat avgör den här inställningen hur korsreferenser under en och samma post skiljs åt.

Före korsreferensen

Ange eller välj ett specialtecken som du vill använda mellan en referens och en korsreferens, t.ex. djur. Se även vilda djur. Standard är en punkt följt av ett blanksteg. Bestäm tecknets formatering genom att byta eller redigera det använda nivåformatet.

Sidintervall

Ange eller markera ett specialtecken som ska skilja den första och den sista siffran i ett sidintervall åt (till exempel Djur 38–43). Standard är halvfyrkantsblanksteg. Bestäm tecknets formatering genom att byta eller redigera det använda Sidnummerformatet.

Slut för post

Ange eller markera ett specialtecken som du vill använda sist i posterna. Om Kapslade är markerat kommer det angivna tecknet att visas efter den sista korsreferensen. Standard är inget tecken.

Ändra sorteringsordningen i index

Du kan ändra sorteringsordningen för både språk och symboler. Det är särskilt praktiskt när det gäller grekiska, kyrilliska och asiatiska språk. Det är också användbart om du vill ändra var symbolerna ska visas i ditt index. Om du vill ha symbolerna i slutet, kan du flytta symbolkategorin till slutet av prioriteringslistan.

Om du ändrar sorteringsordningen påverkas sorteringsordningen i indexpanelen och i alla indexerade artiklar som genereras därefter. Du kan skapa flera index med olika sorteringsordningar. Du kan till exempel generera ett index på tyska, ändra sorteringsordningen och sedan generera ett separat index på svenska. Se bara till att alternativet Ersätt befintligt index inte är markerat när du genererar indexet.

 1. Välj Alternativ för sortering på indexpanelens meny.

 2. Var noga med att markera de objekt du vill sortera.
 3. Du kan avgöra skriptspråket genom att klicka på posten under Huvudtyp och välja ett annat menyalternativ.

  För till exempel kyrilliska väljer du Ryska, Vitryska, Bulgariska eller Ukrainska. För kinesiska väljer du Pinyin, vilket i första hand används för Förenklad kinesiska eller Antal streck, som i första hand används för Traditionell kinesiska.

 4. Om du vill ändra ordningen på ett språk eller en symbol markerar du objektet i listan. Klicka sedan på upp- eller nedpilarna längst ned till höger i listan.

  Objekt som är placerade högre upp i listan sorteras före objekt längre ned i listan. Alla tecken i språk som inte tas med i dialogrutan Alternativ för sortering sorteras under symboler. Om du till exempel har grekisk text i dokumentet men inte inkluderar grekiska under Alternativ för sortering, kommer all indexerad grekisk text att visas under Symboler.

Sorteringsordning för japanska och koreanska index

När du skapar index för asiatiska språk ska du tänka på följande:

 • I asiatiska språk används en annan sorteringskonvention som baseras på deras speciella typografiska regler.

 • När du skapar ett index för japansk text, ska yomi för indexposterna i rutan Ämnesnivå anges i rutan Yomi med helbredds-hiragana och -katakana. Det är inte nödvändigt att lägga in yomi för helbredds-hiragana, katakana, alfanumeriska tecken, vissa symboler, halvbredds alfanumeriska tecken eller indexposter som endast har symboler i textrutan Yomi. Inmatningar i rutan Ämnesnivå sorteras. I vissa fall när hel- och halvbreddssymboler är blandade i en post kommer sorteringen inte att ge förväntat resultat. Du kan då ange rätt yomi.

 • Halvbredds katakana eller kanji kan inte användas i textrutan Yomi. Du kan emellertid använda helbreddssymboler såsom och .

 • Hiragana och katakana är unika, och hiragana sorteras före katakana. Man skiljer mellan versala och gemena alfabetiska tecken, och versaler sorteras före gemener.

 • Om samma tecken skrivs i textrutan Ämnesnivå kommer de att hanteras som olika indexposter om du anger olika yomi. Om du till exempel har ”Cat” som en indexpost och som visas som ”Neko” i katakana, och sedan anger det ytterligare en gång men nu som ”Neko” i hiragana, kommer två indexposter för ”Cat” att skapas. Den här funktionen kan även användas för att klassificera samma term under olika indexposter. Om du till exempel skriver ”The Cats” i ett index och om ”Cats” anges i textrutan Yomi och två indexposter skapas utan några indata, kommer termen ”The Cats” att skapas under ämnesrubrikerna T och C.

 • När det gäller koreansk sorteringsordning, kan du ange Koreansk konstant eller Koreansk konstant och vokal.

Sorteringsordning för kinesiska index

Du kan bestämma sorteringsordning för kinesiska tecken på två platser; i dialogrutan Alternativ för sortering och i fältet Sortera efter när du skapar eller redigerar en indexpost.

Dialogrutan Alternativ för sortering

Genom att välja Sorteringsordning på panelmenyn Index kan du byta sorteringsordning och ange om Pinyin eller Linjeantal ska användas.

Sortera efter

När du skapar eller redigerar en indexpost och skriver kinesiska tecken i fältet Ämnesnivåer kan du redigera den kinesiska sorteringsinformationen.

Om flera ord har samma pinyin-motsvarighet sker sorteringen i följande ordning: (1) ton och (2) linjeantal i stigande ordning. För Antal streck ska varje tecken sorteras per (1) streck, (2) första strecket och (3) andra strecket. Du kan välja att redigera sorteringsinformationen direkt i fältet Sortera efter eller du kan klicka på pilen till höger om fältet Sortera efter för att öppna dialogrutan Pinyin-post eller dialogrutan Antal streck. Du kan redigera dessa fält och sedan klicka på OK. Upprepa detta för varje ämnesnivå.

Hantera ett index

När du har ställt in indexet och lagt till indexmarkörer i dokumentet kan du hantera indexet på olika sätt. Du kan visa alla indexämnen i en bok, ta bort de ämnen från ämneslistan som inte används i listan Referens, söka efter poster i listan Referens eller Ämne och ta bort indexmarkörer från dokumentet.

Visa alla indexämnen i en bok

När alternativet Bok är markerat visas posterna från hela boken på indexpanelen, inte bara från det aktuella dokumentet.

 1. Öppna bokfilen och alla dokument den innehåller.
 2. Välj Bok längst upp på indexpanelen.

Om andra användare behöver få åtkomst till dokument i boken under tiden som indexet skapas kan du skapa en mallista med ämnen i ett separat dokument och sedan importera ämnen från mallistan till varje dokument i boken. Observera att du måste importera ämnen till varje dokument igen om mallistan ändras.

Obs!

När du indexerar en bok med flera dokument kan du visa indexämnena för alla dokument listade i den genererade bokens index, inklusive alla dokument. Du slipper då använda Importera ämnen i indexmenyn för att manuellt importera ämnena för varje dokument.

Ta bort oanvända ämnen från ämneslistan

När du har skapat indexet kan du ta bort de ämnen som inte togs med i indexet.

 1. Visa indexpanelen genom att välja Fönster > Text och tabeller > Index.

 2. Välj Ta bort oanvända ämnen på indexpanelens meny. Alla ämnen som inte har några associerade sidnummer tas bort.

Ta bort indexmarkörer

 1. Gör något av följande:
  • På indexpanelen markerar du den post eller det ämne du vill ta bort. Klicka på Ta bort markerad post .

  Obs!

  Om den markerade posten är en överordnad post tas alla underordnade poster också bort.

  • I dokumentfönstret markerar du indexmarkören och trycker på Backsteg eller Delete.
Obs!

Välj Text > Visa dolda tecken om du vill visa indexmarkörer i dokumentfönstret.

Söka efter en indexpost på indexpanelen

 1. Välj Visa sökfält på indexpanelens meny.

 2. I rutan Sök skriver du namnet på den post du vill leta upp. Klicka sedan på uppåtpil eller nedåtpil.

Söka efter indexmarkörer i ett dokument

 1. Välj Text > Visa dolda tecken om du vill visa indexmarkörer i dokumentfönstret.

 2. På indexpanelen klickar du på Referens och väljer sedan den post som du vill hitta.

 3. Välj Gå till markerad markör på indexpanelens meny. Insättningspunkten placeras till höger om indexmarkören. Du kan sedan markera markören genom att trycka på Skift+vänsterpil och klippa ut, kopiera eller ta bort.

Ändra indexposter till versaler

Dialogrutan Versaler innehåller en funktion för att redigera användningen av versaler för alla indexposter. Du behöver inte redigera posterna en i taget. Om du t.ex. har indexerat vissa poster med gemener (katter) och andra med versaler (Katter), kommer posterna att behandlas som separata ämnen. Du kan lösa problemet genom att ändra markerade poster till versaler.

 1. På indexpanelens förhandsvisningsområde markerar du en post.
 2. Välj Versaler på indexpanelens meny.

 3. Bestäm om du vill ändra till versaler bara för det markerade ämnet, det markerade ämnet och alla underordnade ämnen, alla ämnen på Nivå 1 eller alla ämnen, och klicka sedan på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?