Skapa bokmärken för PDF

Ett bokmärke är ett slags länk med representativ text som underlättar navigering i dokument som exporteras som Adobe PDF. Bokmärken som du skapar i InDesign-dokument visas på fliken Bokmärken till vänster i fönstret för Acrobat eller Adobe Reader. Varje bokmärke hoppar till ett textankare eller en sida.

Poster i en genererad innehållsförteckning läggs automatiskt till på bokmärkespanelen. Dessutom kan du anpassa dokumentet ytterligare med bokmärken, om du vill rikta läsarens uppmärksamhet mot en plats eller underlätta navigeringen. Bokmärken kan kapslas under andra bokmärken.

Obs!

Kanske vill du att bokmärken ska visas på fliken Bokmärken i PDF-dokumentet, men inte att innehållsförteckningen ska visas. I så fall skapar du en innehållsförteckning på den sista sidan i dokumentet. Inkludera inte den sista sidan när du exporterar till PDF. Alternativt kan du exportera alla sidor till PDF och sedan ta bort den sista sidan i Acrobat.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Bokmärken så att bokmärkespanelen visas.
 2. Klicka på det bokmärke under vilket du vill placera det nya bokmärket. Om du inte markerar ett bokmärke läggs det nya bokmärket automatiskt till i slutet av listan.
 3. Gör något av följande för att ange till vilken plats växling ska ske med bokmärket:
  • Markera en insättningspunkt i texten genom att klicka.

  • Markera text. (Som standard används den text som du markerar som bokmärkesrubrik.)

  • Dubbelklicka på en sida på sidpanelen så att sidan visas i dokumentfönstret.

 4. Skapa bokmärket genom att göra något av följande:
  • Klicka på Skapa nytt bokmärke på bokmärkespanelen.

  • Välj Nytt bokmärke på panelmenyn.

Bokmärken visas på fliken Bokmärken när du öppnar den exporterade PDF-filen i Adobe Reader eller Adobe Acrobat.

Obs!

När du uppdaterar innehållsförteckningen sorteras bokmärkena om, vilket medför att bokmärken som genererats från en innehållsförteckning hamnar sist i listan.

Hantera bokmärken

Använd bokmärkespanelen när du vill ändra namn på, ta bort och ordna bokmärken.

Byta namn på ett bokmärke

 1. Klicka på bokmärket på bokmärkespanelen och välj Ändra namn på bokmärke på panelmenyn.

Ta bort ett bokmärke

 1. Klicka på bokmärket på bokmärkespanelen och välj Ta bort bokmärke på panelmenyn.

Ordna, gruppera och sortera bokmärken

Du kan kapsla en lista med bokmärken som visar relationerna mellan ämnena. Med kapsling skapar du hierarkiska relationer. Du kan expandera och komprimera den här hierarkiska listan efter behov. Visningen av själva dokumentet påverkas inte av att du ändrar bokmärkenas ordningsföljd eller kapslingsordning.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill expandera eller komprimera bokmärkeshierarkin klickar du på triangeln bredvid bokmärkesikonen. Då visas eller döljs eventuella underordnade objekt.

  • Om du vill kapsla ett bokmärke under ett annat bokmärke, markerar du det enskilda bokmärket eller det intervall med bokmärken som du vill kapsla och drar sedan ikonen eller ikonerna till det överordnade bokmärket. Släpp bokmärket.

   De bokmärken som du drar kapslas under det överordnade bokmärket. Den faktiska sidan behåller sin ursprungliga plats i dokumentet.

  Panelen Bokmärken
  Bokmärkespanelen med de bokmärken som kapslas under ett överordnat bokmärke

  • Om du vill flytta ett bokmärke från en kapslad plats, markerar du det enskilda bokmärket eller det intervall med bokmärken som du vill flytta. Dra ikonerna till en plats nedanför och till vänster om det överordnade bokmärket. En svart linje som anger till vilken plats bokmärket flyttas visas. Släpp bokmärket.
  • Om du vill ändra ordningen på bokmärken markerar du ett bokmärke och flyttar det till en ny plats. En svart linje visas som anger till vilken plats bokmärket flyttas.
  • Om du vill sortera bokmärken väljer du Sortera bokmärken på bokmärkespanelens meny. Bokmärken visas i samma ordning som de sidor de går till.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy