Användarhandbok Avbryt

Bokmärken

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Skapa bokmärken för PDF

Ett bokmärke är ett slags länk med representativ text som underlättar navigering i dokument som exporteras som Adobe PDF. Bokmärken som du skapar i InDesign-dokument visas på fliken Bokmärken till vänster i fönstret för Acrobat eller Adobe Reader. Varje bokmärke hoppar till ett textankare eller en sida.

Poster i en genererad innehållsförteckning läggs automatiskt till på bokmärkespanelen. Dessutom kan du anpassa dokumentet ytterligare med bokmärken, om du vill rikta läsarens uppmärksamhet mot en plats eller underlätta navigeringen. Bokmärken kan kapslas under andra bokmärken.

Obs!

Kanske vill du att bokmärken ska visas på fliken Bokmärken i PDF-dokumentet, men inte att innehållsförteckningen ska visas. I så fall skapar du en innehållsförteckning på den sista sidan i dokumentet. Inkludera inte den sista sidan när du exporterar till PDF. Alternativt kan du exportera alla sidor till PDF och sedan ta bort den sista sidan i Acrobat.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Bokmärken så att bokmärkespanelen visas.
 2. Klicka på det bokmärke under vilket du vill placera det nya bokmärket. Om du inte markerar ett bokmärke läggs det nya bokmärket automatiskt till i slutet av listan.
 3. Gör något av följande för att ange till vilken plats växling ska ske med bokmärket:
  • Markera en insättningspunkt i texten genom att klicka.

  • Markera text. (Som standard används den text som du markerar som bokmärkesrubrik.)

  • Dubbelklicka på en sida på sidpanelen så att sidan visas i dokumentfönstret.

 4. Skapa bokmärket genom att göra något av följande:
  • Klicka på Skapa nytt bokmärke på bokmärkespanelen.

  • Välj Nytt bokmärke på panelmenyn.

Bokmärken visas på fliken Bokmärken när du öppnar den exporterade PDF-filen i Adobe Reader eller Adobe Acrobat.

Obs!

När du uppdaterar innehållsförteckningen sorteras bokmärkena om, vilket medför att bokmärken som genererats från en innehållsförteckning hamnar sist i listan.

Hantera bokmärken

Använd bokmärkespanelen när du vill ändra namn på, ta bort och ordna bokmärken.

Byta namn på ett bokmärke

 1. Klicka på bokmärket på bokmärkespanelen och välj Ändra namn på bokmärke på panelmenyn.

Ta bort ett bokmärke

 1. Klicka på bokmärket på bokmärkespanelen och välj Ta bort bokmärke på panelmenyn.

Ordna, gruppera och sortera bokmärken

Du kan kapsla en lista med bokmärken som visar relationerna mellan ämnena. Med kapsling skapar du hierarkiska relationer. Du kan expandera och komprimera den här hierarkiska listan efter behov. Visningen av själva dokumentet påverkas inte av att du ändrar bokmärkenas ordningsföljd eller kapslingsordning.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill expandera eller komprimera bokmärkeshierarkin klickar du på triangeln bredvid bokmärkesikonen. Då visas eller döljs eventuella underordnade objekt.

  • Om du vill kapsla ett bokmärke under ett annat bokmärke, markerar du det enskilda bokmärket eller det intervall med bokmärken som du vill kapsla och drar sedan ikonen eller ikonerna till det överordnade bokmärket. Släpp bokmärket.

   De bokmärken som du drar kapslas under det överordnade bokmärket. Den faktiska sidan behåller sin ursprungliga plats i dokumentet.

  Bokmärkespanelen med de bokmärken som kapslas under ett överordnat bokmärke

  • Om du vill flytta ett bokmärke från en kapslad plats, markerar du det enskilda bokmärket eller det intervall med bokmärken som du vill flytta. Dra ikonerna till en plats nedanför och till vänster om det överordnade bokmärket. En svart linje som anger till vilken plats bokmärket flyttas visas. Släpp bokmärket.
  • Om du vill ändra ordningen på bokmärken markerar du ett bokmärke och flyttar det till en ny plats. En svart linje visas som anger till vilken plats bokmärket flyttas.
  • Om du vill sortera bokmärken väljer du Sortera bokmärken på bokmärkespanelens meny. Bokmärken visas i samma ordning som de sidor de går till.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?