Skapa och redigera blandade färgrutor

När du behöver uppnå maximalt antal tryckta färger med lägsta antal tryckfärger kan du skapa nya färgrutor för tryckfärger genom att blanda två dekorfärger eller en dekorfärg med en eller flera processfärger. Genom att använda blandade tryckfärger kan du öka antalet tillgängliga färger utan att öka det antal separationer som behövs för att trycka dokumentet.

Du kan skapa en blandad färgruta eller använda en grupp för blandade tryckfärger för att generera flera färgrutor samtidigt. En grupp blandade tryckfärger innehåller en serie färger som har skapats med stegvis ändrade procentandelar av olika process- och dekorfärger. Om du till exempel blandar fyra färgtoner av tryckfärgscyan (20 %, 40 %, 60 % och 80 %) med fem färgtoner av en dekorfärg (10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 %) resulterar det i en grupp med blandade tryckfärger som innehåller 20 olika färgrutor.

Färgrutepanelen med färgrutor för blandade tryckfärger
Färgrutepanelen med färgrutor för blandade tryckfärger

A. Överordnad grupp med blandade tryckfärger B. Underordnad grupp med blandade tryckfärger C. Färgruta med blandade tryckfärger (fristående) 

Innan du kan skapa en färgruta eller grupp för blandade tryckfärger måste du lägga till minst en dekorfärg på färgrutepanelen.

Skapa en färgruta för en blandad tryckfärg

 1. Välj Ny färgruta med blandade tryckfärger på färgrutepanelens meny. (Det här alternativet är nedtonat tills du har lagt till en dekorfärg på färgrutepanelen.)
 2. Skriv ett namn för färgrutan.
 3. När du vill ta med en tryckfärg i färgrutan för den blandade tryckfärgen klickar du i den tomma rutan bredvid dess namn. En tryckfärgsikon  visas. En färgruta för en blandad tryckfärg måste innehålla minst en dekorfärg.
 4. Justera procentandelarna för varje tryckfärg som ingår i färgrutan med hjälp av skjutreglagen eller genom att skriva ett värde i procentandelsrutan.
 5. När du vill lägga till den blandade tryckfärgen på färgrutepanelen klickar du på Lägg till eller OK.

  Obs!

  Färger ser ofta annorlunda ut på skärmen jämfört med hur de ser ut i tryck. För bästa resultat bör du be tryckeriet trycka ett prov på de blandade tryckfärger som du vill använda.

Skapa en grupp med blandade tryckfärger

 1. Välj Ny grupp med blandade tryckfärger på färgrutepanelens meny. (Det här alternativet är nedtonat tills du har lagt till en dekorfärg på färgrutepanelen.)
 2. Skriv ett namn för gruppen med blandade tryckfärger. För färgerna i gruppen används namnet följt av ett ökande färgrutesuffix (färgruta 1, färgruta 2 osv.).
 3. När du vill ta med en tryckfärg i gruppen med blandade tryckfärger klickar du i den tomma rutan bredvid dess namn.
 4. Gör följande för varje tryckfärg du markerar:
  • Under Ursprunglig anger du procentandelen av den tryckfärg som du vill börja blanda för att skapa gruppen.

  • Under Upprepa anger du det antal gånger som du vill att procentandelen för tryckfärgen ska ökas.

  • Under Stegvis ökning anger du den procentandel av tryckfärgen som du vill lägga till för varje upprepning.

  Obs!

  Exempel: vid blandning och matchning av processfärgen cyans 4 färgtoner (20 %, 40 %, 60 %, 80 %) och 5 dekorfärgtoner (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) för att skapa 20 färgrutor. För cyan anges Ursprunglig till 20 %, Upprepa till 3, Stegvis ökning till 20 %, och för dekorfärg anges Ursprunglig till 10 %, Upprepa till 4 och Stegvis ökning till 10 %.  

 5. Klicka på Förhandsvisa färgrutor om du vill generera färgrutorna utan att stänga dialogrutan. Du kan då se om de aktuella valen av tryckfärger och värden ger önskat resultat och göra justeringar i annat fall.

  Obs!

  En varning visas om summan för de värden som du anger för Ursprunglig, Upprepa och Stegvis ökning utgör mer än 100 % av en tryckfärg. Om du ändå fortsätter avbryts ökningen av procentandelarna för färgen vid 100 %.

 6. Klicka på OK när du vill lägga till alla tryckfärger i gruppen med blandade tryckfärger på färgrutepanelen.

Redigera färgrutor för blandade tryckfärger

Du kan ändra en färgruta för en blandad tryckfärg på samma sätt som andra färgrutor. När du redigerar en färgruta eller grupp för blandade tryckfärger bör du tänka på följande:

 • Om du använder färgrutepanelen till att ta bort en tryckfärg som används i en färgruta för en blandad tryckfärg, uppmanas du ange en ersättningsfärg. En blandad tryckfärg måste innehålla minst en dekorfärg, i annat fall omvandlas den till en processfärg.

 • Ändringar som du gör för den överordnade  för en grupp med blandade tryckfärger tillämpas för alla blandade tryckfärger i gruppen. (Ändringar som du gör för en färgruta i en grupp med blandade tryckfärger tillämpas endast för den färgrutan.)

 • Om du omvandlar en blandad tryckfärg till en process- eller dekorfärg tas associationen till gruppen med blandade tryckfärger bort.

 • Om du tar bort den överordnade för en grupp med blandade tryckfärger tas alla färgrutor i gruppen bort.

 1. På färgrutepanelen dubbelklickar du på den överordnade  i den grupp med blandade tryckfärger som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Markera en ny tryckfärg som ersättare för den befintliga tryckfärgskomponenten.

  • Klicka på rutan bredvid en tryckfärg som du vill utesluta eller ta med som en komponent i gruppen med blandade tryckfärger.

  Obs!

  Du kan inte ändra de ursprungliga procentandelarna, upprepningarna eller stegvisa ökningarna som användes när du skapade gruppen med blandade tryckfärger.

 3. Klicka på OK.

Hantera grupper med blandade tryckfärger

Använd färgrutepanelen för att ta bort grupper med blandade tryckfärger och konvertera färgrutor för blandade tryckfärger till processfärger.

Ta bort grupper med blandade tryckfärger

 1. På färgrutepanelen markerar du den överordnade för den grupp med blandade tryckfärger som du vill ta bort och klickar på Ta bort.

Lägga till en färgruta i en grupp med blandade tryckfärger

 1. På färgrutepanelen markerar du den överordnade för gruppen med blandade tryckfärger.
 2. Välj Ny färgruta på panelmenyn.
 3. Om du vill kan du ange ett namn för färgrutan.
 4. För varje tryckfärg som visas i listan anger du den procentandel du vill använda för färgrutan med den blandade tryckfärgen. (Du kan inte lägga till eller ta bort tryckfärger.)
 5. Klicka på OK.

Omvandla en enstaka färgruta med blandad tryckfärg till processfärg

Du kan omvandla blandade tryckfärger till processfärger om du vill minska tryckkostnaderna. När du omvandlar en överordnad för en grupp med blandade tryckfärger till processfärg försvinner färgrutan för den överordnade, och övriga färgrutor i gruppen med blandade tryckfärger omvandlas till processfärger.

 1. Dubbelklicka på färgrutan för den blandade tryckfärg som du vill omvandla.
 2. Under Färgtyp markerar du Process och klickar på OK.

Omvandla alla tryckfärger i en grupp med blandade tryckfärger till processfärger

 1. Dubbelklicka på den överordnade  för gruppen med blandade tryckfärger och markera Konvertera färgrutor med blandade tryckfärger till process i dialogrutan som visas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy