Typer av banor och former

Du kan skapa banor och kombinera dem på flera olika sätt i InDesign. Följande typer av banor och former skapas i InDesign:

Enkla banor

Enkla banor är byggstenarna för sammansatta banor och former. De består av en öppen eller stängd bana, som kan överlappa sig själv.

Sammansatta banor

Sammansatta banor består av två eller flera enkla banor som interagerar med eller överlappar varandra. De är mer grundläggande än sammansatta former och kan hanteras i alla PostScript-kompatibla program. Banor som kombineras i en sammansatt bana fungerar som ett objekt och delar attribut (t.ex. färger och linjeformat).

Sammansatta former

Sammansatta former består av två eller flera banor, sammansatta banor, grupper, blandningar, textkonturer, textramar och andra former som interagerar med och skär varandra för att skapa nya, redigerbara former. Vissa sammansatta former visas som sammansatta banor, men deras komponentbanor kan redigeras på banbas och behöver inte dela attribut.

Typer av banor och former

A. Tre enkla banor B. Sammansatt bana C. Sammansatt form 

Om banor

När du ritar skapas en linje som kallas för en bana. En bana består av ett eller flera raka eller böjda segment. Början och slutet av varje segment är markerade med fästpunkter, som kan liknas vid nålar som håller fast en bit snöre. En bana kan vara stängd (t.ex. en cirkel) eller öppen, med tydliga slutpunkter (t.ex. en våglinje).

Du ändrar form på en bana genom att dra banans fästpunkter, riktningspunkterna, i slutet av de riktningslinjer som visas vid fästpunkterna eller själva bansegmentet.

Banans komponenter

A. Markerad (helfylld) slutpunkt B. Markerad fästpunkt C. Omarkerad fästpunkt D. Böjt bansegment E. Riktningslinje F. Riktningspunkt 

Banor kan ha två typer av fästpunkter: hörnpunkter och övergångspunkter. Vid en hörnpunkt ändrar banan plötsligt riktning. Vid en utjämningspunkt är bandelarna sammankopplade som en kontinuerlig böjning. Du kan rita en bana genom att använda valfri kombination av hörnpunkter och utjämnade punkter. Om du ritar fel slags punkt kan du alltid ändra den.

Punkter på en bana

A. Fyra hörnpunkter B. Fyra utjämningspunkter C. En kombination av hörn- och övergångspunkter 

En hörnpunkt kan användas för att koppla ihop två raka eller böjda segment, medan en övergångspunkt alltid används för att koppla ihop två böjda segment.

En hörnpunkt kan koppla ihop både raka och böjda segment.

Obs!

Förväxla inte hörn- och utjämningspunkter med raka och böjda segment.

En banas kontur kallas för en linje. En färg eller övertoning som tillämpas på det inre området i en öppen eller stängd bana kallas för en fyllning. En linje kan ha vikt (tjocklek), färg och ett streckat linjemönster (Illustrator och InDesign) eller ett stiliserat linjemönster (InDesign). Du kan ändra egenskaperna för en banas eller forms linjer och fyllning efter att du har skapat den.

I InDesign har varje bana även en mittpunkt, som anger formens mitt, men som inte är en del av själva banan. Du kan använda den här punkten till att dra banan, justera banan med andra element eller markera alla fästpunkter i banan. Mittpunkten visas alltid, och kan inte döljas eller tas bort.

Om riktningslinjer och riktningspunkter

När du markerar en fästpunkt som kopplar samman böjda segment (eller om du markerar själva segmentet) visas riktningshandtag vid de sammankopplade segmentens fästpunkter. Riktningshandtagen består av riktningslinjer som slutar i en riktningspunkt. Vinkeln och längden på riktningslinjerna bestämmer formen och storleken på de böjda segmenten. Om du flyttar på riktningspunkterna, ändras formen på kurvorna. Riktningslinjerna visas inte i det slutliga resultatet.

När du har markerat en fästpunkt (vänster), visas riktningslinjer på alla böjda segment som ansluter till fästpunkten (höger).

Jämna punkter har alltid två riktningslinjer, som flyttas tillsammans som en enda rak enhet. När du flyttar en riktningslinje för en övergångspunkt justeras de böjda segmenten på båda sidor om punkten samtidigt, så att den kontinuerliga kurvan bevaras vid fästpunkten.

En hörnpunkt kan exempelvis ha två, en eller inga riktningslinjer, beroende på om den kopplar ihop två, ett eller inga böjda segment. Riktningslinjer för hörnpunkter formar hörnet med hjälp av olika vinklar. När du flyttar en riktningslinje för en hörnpunkt justeras bara kurvan på samma sida om punkten som riktningslinjen.

När du har markerat en fästpunkt (vänster), visas riktningslinjer på alla böjda segment som ansluter till fästpunkten (höger).
Justera riktningslinjer på en jämn punkt (vänster) och en hörnpunkt (höger).

Riktningslinjer tangerar alltid (dvs. är vinkelräta mot radien för) kurvan vid fästpunkterna. Vinkeln för varje riktningslinje anger brantheten på kurvan, och längden på varje riktningslinje anger höjden, eller djupet, på kurvan.

Om du flyttar eller ändrar storlek på riktningslinjer ändras brantheten på kurvorna.

Obs!

I Illustrator kan du visa eller dölja ankarpunkter, riktningslinjer och riktningspunkter genom att välja Visa > Visa kanter eller Visa > Dölj kanter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy