Användarhandbok Avbryt

Ändra utseendet på hörn

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Du kan använda kommandot Hörnalternativ för att snabbt lägga till hörneffekter på en bana. Det finns ett antal tillgängliga hörneffekter, allt från enkla rundade hörn till mer fantasifulla dekorationer.

Effekter av olika linjebredder på hörnformer

A. Dekorativ hörneffekt utan linje B. Samma effekt med 1-punktslinje C. Samma effekt med 4-punktslinje 

Använda hörnformer med hjälp av dialogrutan Hörnalternativ

 1. Välj ett markeringsverktyg och markera en bana.

 2. Välj Objekt > Hörnalternativ.

 3. Om du vill använda en hörneffekt på alla fyra hörnen i en rektangel markerar du ikonen Använd samma inställningar för alla . När alternativet inte är valt visas punkter vid båda sidorna av ikonen (som en bruten kedjelänk).

 4. Välj en hörneffekt och ange en storlek för ett eller flera av hörnen.

  Storleksvärdet bestämmer radien för hur stor hörneffekten ska vara kring respektive hörnpunkt.

 5. Markera Förhandsvisa om du vill visa resultatet av att lägga till effekten innan du lägger till den. Sedan klickar du på OK.

Använda Live-hörn

Med Live-hörn kan du använda hörneffekter på rektangulära ramar genom att klicka på den gula rutan som visas på ramen och dra. Du kan dessutom använda olika hörneffekter och olika hörnradier på olika hörn.

 1. Markera en rektangulär ram och klicka på den gula rutan.

  Fyra gula rutersymboler visas på den markerade ramen, vilket anger Live-hörnläget. Om de gula rutorna inte visas på den markerade ramen väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa Live-hörn.

 2. Gör något av följande om du vill lägga till hörneffekter:

  • Om du vill ändra radien för alla fyra hörn drar du någon av rutersymbolerna mot ramens mittpunkt.

  • Om du vill justera ett enskilt hörn håller du ned Skift samtidigt som du drar i en rutersymbol.

  • Om du vill bläddra igenom de olika effekterna ska du Alt-klicka (Windows) respektive Alternativ-klicka (Mac OS) på en gul rutersymbol.

 3. Klicka någonstans utanför den markerade ramen när du vill sluta redigera hörn.

Om du vill ta bort hörneffekter väljer du Objekt > Hörnalternativ och sedan Ingen.

Om du inte vill att den gula rutan ska visas när du markerar en ram väljer du Visa > Extrafunktioner > Dölj Live-hörn.

Riktlinjer för användning av hörnformer

Observera följande:

 • Om du har skaffat ett plugin-program som lägger till fler effekter kan det hända att kommandot Hörnalternativ på linjepanelen innehåller fler former.

 • Hörneffekter används på alla hörnpunkter längs en bana, men aldrig på utjämningspunkter. När du flyttar hörnpunkterna på en bana ändras vinklarna på effekterna automatiskt.

 • Om du använder en hörneffekt som ändrar banan mycket, t.ex. att en buktning inåt eller utåt skapas, kan det påverka hur innehållet i en ram påverkar ramen, eller andra delar av layouten. Om du ökar storleken på en hörneffekt kan det medföra att en befintlig textbrytning eller ett befintligt ramindrag flyttas längre in från ramen.

 • Det går inte att redigera hörneffekter, men du kan ändra utseendet på dem genom att ändra hörnradien eller linjen.

 • Om du har lagt till hörneffekter som inte visas kan du kontrollera om det finns några hörnpunkter längs banan och vilken linjefärg eller övertoning som har lagts till den. Öka sedan alternativet Storlek i dialogrutan Hörnalternativ eller öka linjebredden på linjepanelen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto