I anteckningsfunktionen i InDesign används arbetsflödets användarnamn för att identifiera den som har angett en anteckning eller en spårad ändring. Anteckningar och spårade ändringar är färgkodade för varje användare, enligt inställningarna under Anteckningar i InDesign eller i dialogrutan Användare i InCopy (Arkiv > Användare).

Anteckningar kan bara visas i text. I InDesign kan de bara skrivas ut från textredigeraren, och de kan inte exporteras till PDF.

Lägga till redaktionella anteckningar

När du lägger till redaktionella anteckningar i hanterat innehåll i InDesign blir de tillgängliga för andra användare i arbetsflödet. Anteckningarna är i första hand avsedda att användas med ett InCopy-arbetsflöde, men du kan även använda dem i InDesign. Du kan till exempel placera text i anteckningar som du senare kanske vill placera i en artikel. I InCopy kan anteckningar konverteras till Adobe PDF-kommentarer när du gjort en PDF-export.

 1. Använd textverktyget, klicka där du vill placera anteckningen och välj Text > Anteckningar > Ny anteckning.

  Bokstöd visas när du redigerar i textbehandlaren. I layoutvyn visas anteckningspanelen.

 2. Skriv din anteckning mellan anteckningsbokstöden eller gör din anteckning på anteckningspanelen.

Du kan lägga till hur många anteckningar som helst på en och samma plats. Du kan däremot inte skapa en anteckning inuti en annan anteckning.

Du visar eller döljer anteckningar genom att välja Visa > Extrafunktioner > Visa anteckningar eller Dölj anteckningar.

Använda anteckningsläget

Med anteckningsläget kan du enkelt lägga till, dela och ta bort anteckningar, beroende på var insättningspunkten är placerad och vilken text som är markerad.

 1. Gör något av följande:

  • Du skapar en ny anteckning genom att placera insättningspunkten i texten.

  • Om du vill konvertera texten till en anteckning markerar du texten.

  • Om du vill dela upp en anteckning placerar du insättningspunkten i en anteckning.

  • Om du vill konvertera anteckningen till text, markerar du anteckningsbokstöden (i artikelvyn).

  • Om du vill flytta insättningspunkten från en anteckning, placerar du den i början eller slutet av anteckningen.

 2. Välj Text > Anteckningar > Anteckningsläge.

Hantera anteckningar

I layoutvyn visar en anteckningsankarpunkt  var anteckningen finns. Innehållet i anteckningen visas på anteckningspanelen, tillsammans med specifik information om anteckningen.

 • Om du vill konvertera text till en anteckning markerar du texten och väljer Text > Anteckningar > Konvertera till anteckning. En ny anteckning skapas. Den markerade texten flyttas från artikeln och klistras in i en ny anteckning. Anteckningsankarpunkten eller bokstödet är på den plats där texten du markerade klipptes ut.

 • Om du vill konvertera en anteckning till text markerar du på anteckningspanelen texten som du vill lägga till i dokumentet. I textvy kan du även markera texten i textbundna anteckningen. Välj Text > Anteckningar > Konvertera till text.

 • Om du vill dela en anteckning placerar du insättningspunkten där du vill ha delningen och väljer sedan Text > Anteckningar > Dela anteckning.

 • Om du vill navigera mellan anteckningarna placerar du insättningspunkten i texten och väljer Text > Anteckningar > Föregående anteckning eller Anteckningar > Nästa anteckning.

Inställningar för redigering av anteckningar

Du kan ange färg för anteckningsankarpunkterna, bokstöden och bakgrunderna när anteckningarna är textbundna i text- och artikelvy. Du kan också välja att visa anteckningen som ett verktygstips samt välja om du vill ta med anteckningen vid sök- och ersättningsfunktioner och stavningskontroll i text- och artikelvyer.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Anteckningar (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Anteckningar (Mac OS).

 2. Välj en färg för anteckningsankarpunkter och anteckningsbokstöd på menyn Anteckningsfärg. Markera [Användarfärg] om du vill använda den färg som anges i dialogrutan Användare. Detta är praktiskt om mer än en person arbetar med filen.

 3. Markera Visa anteckningsverktygstips om du vill visa anteckningsinformation och en del av eller allt anteckningsinnehåll som ett verktygstips när du håller pekaren över en anteckningsankarpunkt i layoutvy eller ett anteckningsbokstöd i text- eller artikelvy.

 4. Ange om du vill inkludera textbundet anteckningsinnehåll när du använder kommandona Sök/ersätt och Stavningskontroll (endast i text- eller artikelvy).

  Obs!

  I layoutvy kan du inte använda kommandona Sök/ersätt eller Stavningskontroll för att söka efter innehållet i anteckningar, oavsett vilka inställningar du har gjort i dialogrutan Inställningar. Du kan däremot redigera innehållet i anteckningar med Ändra alla.

 5. Markera [Inget] eller [Anteckningsfärg] (den färg du valde i steg 2) för bakgrundsfärgen på en textbunden anteckning.

 6. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy