Användarhandbok Avbryt

Exportera till JPEG- eller PNG-format

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig att exportera en sida, ett uppslag eller markerade objekt till JPEG- eller PNG-format.

Exportfunktionen i Adobe InDesign gör det möjligt för användare att spara sina designprojekt i olika filformat så att de enkelt kan dela och distribuera sitt arbete mellan olika plattformar och enheter. 

Använd kommandot Exportera när du vill exportera en sida, ett uppslag eller markerade objekt i JPEG- eller PNG-format.

 1. Välj ett objekt på sidan som du vill exportera. Du kan fortsätta utan att göra ett val om du vill exportera en sida eller ett uppslag.

 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. Ange en plats och ett filnamn.

 4. Välj JPEG eller PNG i Filformat (Windows) eller Format (macOS) och välj Spara.

  Dialogrutan Exportera visas.

Exportalternativ för JPEG- och PNG-format

JPEG passar bra för foton och komplexa bilder som erbjuder komprimering för att minska filstorleken. PNG är bäst för bilder med genomskinlighet eller skarpa kanter. Båda formaten ger kompatibilitet eftersom de stöds online och i olika programvaror, vilket underlättar smidig delning och visning.

Två skärmar som visar olika alternativ när du väljer exportera som JPEG- eller PNG-format
Exportalternativ för JPEG och PNG

Du kan anpassa följande alternativ utifrån dina behov:

Markering

Exportera det markerade objektet.

Intervall

Ange sidnumren för de sidor som du vill exportera. Avgränsa sidnumren i ett intervall genom att använda bindestreck, och avgränsa flera sidor eller sidintervall genom att använda kommatecken.

Alla

Exportera alla sidor i dokumenten.

Sidor

Exportera motstående sidor till en enda JPEG-/PNG-fil.

Uppslag

Exportera motstående sidor på ett uppslag till en enda JPEG-/PNG-fil. Avmarkera det här alternativet om du vill exportera varje sida på ett uppslag som en separat JPEG-/PNG-fil.

Suffix

Lägg till ett filnamnssuffix som Inkrementella nummer (^#), Sidnummer (^P), Sidstorlek (^S) eller ett eget namn för identifieringsändamål.

Obs!

Vi rekommenderar inte att du använder ogiltiga eller reserverade tecken i fil-/mappnamn eller i suffixsträngar för att garantera att filer går att dela smidigt mellan macOS och Windows InDesign använder ett par till av dessa tecken, “ \ / : * ? " < > |  “ (Windows och macOS), och de hoppas över vid export till PNG, JPEG och PDF.

Kvalitet

Välj ett alternativ som är en lämplig kompromiss mellan filkomprimering (mindre filstorlek) och bildkvalitet:

 • Maximal behåller alla högupplösta bilddata, vilket tar upp mycket diskutrymme. Välj det här för utskrift på utdataenheter med hög upplösning.
 • Låg omfattar skärmupplösningsversioner (72 dpi) av bilder för skärmvisning. Välj det här när filen bara ska visas på skärm.
 • Mellan och Hög omfattar mer bilddata än Låg men olika komprimeringsnivåer används för att minska filstorleken.

Format (bara JPEG)

 • Progressiv visar JPEG-bilder med ökande detaljrikedom när de hämtas i en webbläsare.
 • Baslinje visar en fullständigt hämtad JPEG-bild.

Upplösning

Välj eller skriv upplösningen för den exporterade JPEG-/PNG-bilden.

Färgmodell

Ange färgmodellen för den exporterade filen.

 • För JPEG – Välj från RGB, CMYK eller Grå.
 • För PNG – Välj från RGB och Grå.

Bädda in färgprofil (bara JPEG)

Bäddar in dokumentets färgprofil i exporterad JPEG med profilnamnet visat. Tilldela profiler innan du exporterar (Redigera > Tilldela profiler).

Alternativet Bädda in färgprofil är inaktiverat om du väljer Grå från menyn Färgmodell.

Genomskinlig bakgrund (bara PNG)

Visar en genomskinlig bakgrund.

Kantutjämning

Jämnar ut ojämna kanter för text och bitmappsbilder.

Använd dokumentutfallsinställningar

Välj det här alternativet om du vill visa utfallsområdet som har angetts i dokumentinställningarna i den slutliga JPEG- eller PNG-filen.

Simulera övertryck

Välj det här alternativet om du vill exportera en JPEG/PNG som simulerar övertryck av dekortryckfärger med olika neutrala densitetsvärden genom att konvertera dekorfärger till processfärger för utskrift.

Inkludera dolda uppslag

Välj det här alternativet om du vill exportera de dolda uppslagen tillsammans med de andra uppslagen i dokumenten.

Liknande innehåll

Har du en fråga eller idé?

Fråga vår community

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?