För JPEG används en standardiserad bildkomprimeringsalgoritm för komprimering av fullfärgsbilder och gråskalebilder för visning på skärmen. Använd kommandot Exportera när du vill exportera en sida, ett uppslag eller markerade objekt i JPEG-format.

 1. Om du vill exportera objekt markerar du de objekt som du vill exportera. (Du behöver inte markera något om du vill exportera en sida eller ett uppslag.)

 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. Ange en plats och ett filnamn.

 4. I Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du JPEG och klickar på Spara.

  Dialogrutan Exportera JPEG visas.

 5. I avsnittet Exportera gör du något av följande:

  Markering

  Exportera det markerade objektet.

  Intervall

  Ange sidnumren för de sidor som du vill exportera. Avgränsa sidnumren i ett intervall genom att använda bindestreck, och avgränsa flera sidor eller sidintervall genom att använda kommatecken.

  Markera allt

  Exportera alla sidor i dokumenten.

  Uppslag

  Exportera motstående sidor på ett uppslag till en gemensam JPEG-fil. Avmarkera det här alternativet om du vill exportera varje sida på ett uppslag som en separat JPEG-fil.

 6. Under Kvalitet väljer du en lämplig kompromiss mellan filkomprimering (mindre filstorlek) och bildkvalitet:

  • Maximal upplösning ger bilder där alla tillgänglig bilddata tas med i den exporterade filen. Mycket diskutrymme används. Välj alternativet om filen ska skrivas ut på en utdataenhet med hög upplösning.

  • Låg upplösning ger bilder där bara skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder tas med i den exporterade filen. Välj det här alternativet om filen endast ska visas på skärmen.

  • Mellan och Hög omfattar mer bilddata än Låg men olika komprimeringsnivåer används för att minska filstorleken.

 7. Under Metod väljer du ett av följande alternativ:

  • Med Progressiv visas JPEG-bilder med ökande detaljrikedom vartefter de hämtas till en webbläsare.

  • Med Baslinje visas JPEG-bilder när hela bilden hämtats.

 8. Välj eller skriv upplösningen för den exporterade JPEG-bilden.

 9. Ange färgmodellen för den exporterade filen. Du kan välja att exportera som RGB, CMYK eller grå.

 10. Välj något av följande alternativ och klicka sedan på Exportera.

  Bädda in färgprofil

  När det här alternativet är markerat bäddas dokumentets färgprofil in i den exporterade JPEG-filen. Namnet på färgprofilen visas med liten teckenstorlek till höger om alternativet. Du kan ange önskad profil för dokumentet genom att välja Redigera > Tilldela profiler innan du exporterar till JPEG.

  Om du väljer Grå på menyn Färgmodell inaktiveras alternativet Bädda in färgprofil.

  Använd dokumentutfallsinställningar

  Om det här alternativet väljs tilldelas den slutgiltiga JPEG-filen det utfallsvärde som har angetts i dokumentinställningarna. Alternativet inaktiveras om alternativet Markering väljs.

  Kantutjämning

  Med kantutjämning jämnar du ut ojämna kanter för text och bitmappsbilder.

  Simulera övertryck

  Det här alternativet liknar funktionen Förhandsvisa övertryck, men fungerar för alla valda färgmodeller. Om du väljer det här alternativet simuleras effekten av att övertrycka dekortryckfärger med olika neutrala densitetsvärden (dekorfärger konverteras till processfärger för utskrift) i den JPEG-fil som exporteras från InDesign.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy