Användarhandbok Avbryt

Exportera till JPEG-format

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

För JPEG används en standardiserad bildkomprimeringsalgoritm för komprimering av fullfärgsbilder och gråskalebilder för visning på skärmen. Använd kommandot Exportera när du vill exportera en sida, ett uppslag eller markerade objekt i JPEG-format.

 1. Om du vill exportera objekt markerar du de objekt som du vill exportera. (Du behöver inte markera något om du vill exportera en sida eller ett uppslag.)

 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. Ange en plats och ett filnamn.

 4. I Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du JPEG och klickar på Spara.

  Dialogrutan Exportera JPEG visas.

 5. I avsnittet Exportera gör du något av följande:

  Markering

  Exportera det markerade objektet.

  Intervall

  Ange sidnumren för de sidor som du vill exportera. Avgränsa sidnumren i ett intervall genom att använda bindestreck, och avgränsa flera sidor eller sidintervall genom att använda kommatecken.

  Markera allt

  Exportera alla sidor i dokumenten.

  Uppslag

  Exportera motstående sidor på ett uppslag till en gemensam JPEG-fil. Avmarkera det här alternativet om du vill exportera varje sida på ett uppslag som en separat JPEG-fil.

 6. Under Kvalitet väljer du en lämplig kompromiss mellan filkomprimering (mindre filstorlek) och bildkvalitet:

  • Maximal upplösning ger bilder där alla tillgänglig bilddata tas med i den exporterade filen. Mycket diskutrymme används. Välj alternativet om filen ska skrivas ut på en utdataenhet med hög upplösning.

  • Låg upplösning ger bilder där bara skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder tas med i den exporterade filen. Välj det här alternativet om filen endast ska visas på skärmen.

  • Mellan och Hög omfattar mer bilddata än Låg men olika komprimeringsnivåer används för att minska filstorleken.

 7. Under Formateringsmetod väljer du ett av följande alternativ:

  • Med Progressiv visas JPEG-bilder med ökande detaljrikedom vartefter de hämtas till en webbläsare.

  • Med Baslinje visas JPEG-bilder när hela bilden hämtats.

 8. Välj eller skriv upplösningen för den exporterade JPEG-bilden.

 9. Ange färgmodellen för den exporterade filen. Du kan välja att exportera som RGB, CMYK eller grå.

 10. Välj något av följande alternativ och klicka sedan på Exportera.

  Bädda in färgprofil

  När det här alternativet är markerat bäddas dokumentets färgprofil in i den exporterade JPEG-filen. Namnet på färgprofilen visas med liten teckenstorlek till höger om alternativet. Du kan ange önskad profil för dokumentet genom att välja Redigera > Tilldela profiler innan du exporterar till JPEG.

  Om du väljer Grå på menyn Färgmodell inaktiveras alternativet Bädda in färgprofil.

  Använd dokumentutfallsinställningar

  Om det här alternativet väljs tilldelas den slutgiltiga JPEG-filen det utfallsvärde som har angetts i dokumentinställningarna. Alternativet inaktiveras om alternativet Markering väljs.

  Kantutjämning

  Med kantutjämning jämnar du ut ojämna kanter för text och bitmappsbilder.

  Simulera övertryck

  Det här alternativet liknar funktionen Förhandsvisa övertryck, men fungerar för alla valda färgmodeller. Om du väljer det här alternativet simuleras effekten av att övertrycka dekortryckfärger med olika neutrala densitetsvärden (dekorfärger konverteras till processfärger för utskrift) i den JPEG-fil som exporteras från InDesign.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto