Om kerning och spärra/knip

Kerning innebär att lägga till eller ta bort utrymme mellan teckenpar. Spärra/knip innebär att göra ett textblock glesare eller tätare.

Obs!

Värden för kerning och spärra/knip påverkar japansk text men vanligtvis används de här alternativen för att justera aki mellan latinska tecken.

Typer av kerning

Du kan kerna text automatiskt med metrisk kerning eller optisk kerning. Metrisk kerning är en funktion för kerningpar som finns i de flesta teckensnitt. Kerningpar innehåller information om mellanrummet mellan specifika bokstavspar. Några av dem är: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya och Yo.

I InDesign används metrisk kerning som standard, vilket medför att specifika par kernas automatiskt när du importerar eller skriver text. Om du vill inaktivera metrisk kerning väljer du ”0”.

Optisk kerning justerar mellanrummet mellan angränsande tecken in beroende på deras form och är optimerad för användning med latinska tecken. Vissa tecken har avancerade specifikationer för kerningpar. Om du arbetar med ett teckensnitt som endast innehåller minimal kerning eller ingen alls, eller om du använder två olika teckensnitt eller teckenstorlekar i ett och samma ord eller för flera ord i en samma rad, kan du använda alternativet för optisk kerning för latinsk text i ditt dokument.

Optisk kerning
Innan alternativet för optisk kerning tillämpats på teckenparet "W" och "a" (överst) och efter (nederst)

Du kan också använda manuell kerning, som passar bra för att ange mellanrum mellan två bokstäver. Spärra/knip och manuell kerning är kumulativa, så att du först kan ställa in mellanrummet mellan vissa teckenpar, och sedan göra textblock tätare eller glesare utan att påverka den relativa kerningen för teckenparen.

Ordkerning är inte detsamma som inställningen Ordmellanrum i dialogrutan justering. Vid ordkerning ändras bara kerningsvärdet mellan ett ords första tecken och mellanrummet före tecknet.

Kerning och spärra/knip
Kerning och spärra/knip

A. Original B. Kerning används mellan ”W” och ”a”. C. Spärra/knip tillämpat 

Hur kerning och spärra/knip anges

Du kan tillämpa kerning, spärra/knip eller båda för markerad text. Spärra knip och kerning mäts båda i 1/1000 fyrkantsblanksteg, en måttenhet som är relativ i förhållande till den aktuella teckenstorleken. Med en teckenstorlek på 6 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 6 punkter. Med en teckenstorlek på 10 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 10 punkter. Kerning och spärra/knip är strikt proportionella till den aktuella teckenstorleken.

Spärra/knip och manuell kerning är kumulativa, så att du först kan ställa in mellanrummet mellan vissa teckenpar, och sedan göra textblock tätare eller glesare utan att påverka den relativa kerningen för teckenparen.

När du placerar insättningspunkten mellan två bokstäver visas kerningsvärdena i InDesign på teckenpanelen eller kontrollpanelen. Värden för metrisk och optisk kerning (eller definierade kerningpar) visas inom parenteser. På samma sätt visas spärra/knip-värden för ord eller textavsnitt i InDesign på teckenpanelen och kontrollpanelen.

Använda kerning för text

Du kan använda en av två typer av automatisk kerning: metrisk kerning eller optisk kerning. Du kan även justera mellanrummet mellan bokstäverna manuellt.

Använda metrisk kerning

 1. Placera markören mellan de tecken du vill kerna parvis eller markera text.
 2. Välj Metrisk på menyn Kerning  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.
 3. På Tecken- eller Kontrollpanelen väljer du Metrisk eller Metrisk – endast latinsk på menyn Kerning .

Obs!

Om Metrisk används för teckensnitt (inklusive vissa japanska OpenType-teckensnitt) som inte innehåller kerningsinformation för par anges avståndet för varje tecken till ”0” och ingen teckenkomprimering tillämpas.

Om du inte vill använda den inbyggda kerningsinformationen för ett valt teckensnitt väljer du ”0” på menyn Kerning .

Obs!

Standardinställningen är Metrisk – endast latinsk. När Metrisk – endast latinsk används för Roman OpenType-teckensnitt är kerningen densamma som när Metrisk används. När Metrisk – endast latinsk används i CJK OpenType-teckensnitt kommer bara de latinska tecknen att kernas med kerningpar om Metrisk används. CJK-tecken kernas inte, i likhet med om ”0” hade angetts. Välj därför ”0” för att inaktivera parkerning.

Obs!

Om du använder metrisk kerning för ett japanskt OpenType-teckensnitt rekommenderar vi att du väljer OpenType > Använd proportionella avstånd på kontrollpanelmenyn. På så sätt undviker du göra onödiga manuella kerningjusteringar.

Använda optisk kerning

 1. Placera markören mellan de tecken du vill kerna parvis eller markera den text du vill kerna.
 2. Välj Optisk på menyn Kerning  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

Obs!

Optisk kerning är utformad utifrån formen på latinska tecken. Du kan använda den här funktionen med CJK-teckensnitt, men du bör alltid kontrollera resultatet.

Justera kerning manuellt

 1. Välj textverktyget  och klicka mellan två tecken.

  Obs!

  Om du har markerat text kan du inte använda manuell kerning (du kan endast välja Metrisk, Optisk eller 0). Använda Spärra/knip i stället.

  Obs!

  Om du har markerat text kan du inte använda manuell kerning (du kan endast välja Metrisk, Metrisk –endast latinsk, Optisk eller 0). Använda Spärra/knip i stället.

 2. Gör något av följande:
  • Ange ett numeriskt värde på menyn Kerning på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

  • Om du vill öka eller minska kerningen mellan två tecken trycker du på Alt+Vänsterpil respektive Alt+Högerpil.

Summan för ordkerningsjustering är densamma som kerningsvärdet i dialogrutan för inställning av måttenheter och skalsteg. Om du håller ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) när du trycker på kortkommandot blir kerningsfaktorn lika med värdet för kerningsinställningen multiplicerat med fem.

Ändra standardvärdet för kerningsmåttet

 1. Ange ett nytt värde för Kerning på panelen Måttenheter och skalsteg i dialogrutan Inställningar och klicka sedan på OK.

Inaktivera kerning för markerad text

 1. Markera text.
 2. Skriv eller välj 0 på menyn Kerning på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

Du kan också trycka på Alt+Ctrl+Q (Windows) eller Alt+Kommando+Q (Mac OS) om du vill återställa kerning och spärra/knip. När du gör det anges Metrisk för kerningen, oavsett vilket kerningsalternativ som tillämpades tidigare.

Justera spärra/knip

 1. Markera ett teckenintervall.
 2. Ange ett numeriskt värde för Spärra/knip  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

Markera text som innehåller anpassad kerning och spärra/knip

I vissa fall vill du veta vilken text du har använt anpassad kerning eller spärra/knip på. Om du väljer alternativet Anpassad spärra/knip och kerning visas text du har använt anpassad kerning eller spärra/knip med grön markering.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS).
 2. Markera Anpassad spärra/knip och kerning och klicka sedan på OK.

Justera kerning mellan ord

 1. Markera ett textområde med textverktyget  och gör sedan något av följande:
  • Om du vill öka utrymmet mellan de markerade orden trycker du på Ctrl+Alt+Å (Windows) respektive Kommando+Alt+Å (Mac OS).

  • Om du vill minska utrymmet mellan de markerade orden trycker du på Alt+Ctrl+Backsteg (Windows) respektive Alt+Kommando+Delete (Mac OS).

  • Om du vill multiplicera kerningsvärdet med 5 håller du Skift nedtryckt när du trycker på tangenterna för kortkommandot.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy