Användarhandbok Avbryt

Skapa dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

När du skapar ett dokument i InDesign kan du välja bland en mängd olika mallar, till exempel mallar från Adobe Stock, och behöver inte längre börja med ett tomt dokument. I mallarna finns resurser som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i InDesign kan du arbeta med den direkt på samma sätt som du arbetar med andra InDesign-dokument.

Förutom mallarna kan du också skapa ett dokument genom att välja någon av de många förinställningar som finns i InDesign.

Mallar och förinställningar

Mallar

ger omfattande, inspirerande och återanvändbart innehåll till dina dokument. Du kan ladda ned mallar från Adobe Stock som innehåller grafik och bilder av hög kvalitet direkt i InDesign. Du kan sedan bygga vidare på dessa mallar och enkelt skapa dokument med gemensamma inställningar och designelement. I InDesign finns också tomma mallar med fördefinierade mått och inställningar för vanliga uppgifter, till exempel för att utforma visitkort och broschyrer. Mallar öppnas som.indd-filer i InDesign.

Förinställningar för tomma dokument

är tomma dokument med fördefinierade mått och inställningar. Förinställningar gör det enklare att designa för olika storlekar. Du kan till exempel använda en förinställning för att snabbt börja designa för iPad. Förinställningar för tomt dokument har fördefinierade inställningar för storlek, sidor, spalter, orientering, placering, marginaler och utfall. Du kan ändra de här inställningarna innan du skapar ett dokument från förinställningen.  

Mallar och förinställningar kategoriseras i följande uppsättningar:

 • Utskrift
 • Webb
 • Mobil

Öppna dialogrutan Nytt dokument

 1. Starta InDesign

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Nytt.
  • Klicka på Ny eller Starta ny på arbetsytan Start.
  • Använd följande kortkommando:
   • (Mac OS) Kommando+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Högerklicka på fliken för ett öppet dokument och välj Nytt dokument på snabbmenyn.
  Nytt dokument från snabbmenyn

Översikt: Dialogrutan Nytt dokument

I dialogrutan Nytt dokument kan du bland annat:

 • Skapa dokument med hjälp av valda mallar från Adobe Stock från olika kategorier: Utskrift, Webb och Mobil
 • Söka efter fler mallar i Adobe Stock och skapa dokument med hjälp av dem
 • Få snabb tillgång till filer, mallar och objekt som du nyss har haft öppna (fliken Senaste)
 • Få snabb tillgång till mallar som du laddat ned från Adobe Stock (fliken Sparat)
 • Skapa dokument med hjälp av förinställningar för Tomt dokument för flera kategorier och enheter. Du kan ändra inställningarna innan du öppnar förinställningarna.

 

Fliken Skriva ut | Dialogrutan Nytt dokument

Skapa dokument med förinställningar

 1. Klicka på en kategoriflik i dialogrutan Nytt dokument: Utskrift, Webb eller Mobil.

 2. Välj en förinställning.

 3. Om du vill kan du ändra inställningarna för den valda förinställningen i rutan Förinställningsinfo till höger.

 4. Klicka på Skapa. InDesign öppnar ett nytt dokument som baseras på förinställningen.

Ändra förinställningar

Innan du öppnar ett dokument med hjälp av förinställningen kan du ändra inställningarna i den högra rutan.

 1. Ange ett namn på dokumentet

 2. Ange följande alternativ för den valda förinställningen:

  Förinställningsdetaljer
  Ändra förinställningar

  Bredd och höjd:

  Ange dokumentets storlek.

  Enheter:

  Ange en måttenhet för dokumentet.

  Orientering:

  Ange en sidorientering för dokumentet: liggande eller stående.

  Sidor:

  Ange antalet sidor som ska skapas i dokumentet.

  Obs!

  Lägg märke till att pekaren ändras till en liten svart pil när du håller den över ett förinställt element som Bredd eller Sidor. Svep pilen vågrätt om du vill öka eller minska ett förinställt värde.

  Motstående sidor:

  Markera detta alternativ om du vill att vänster- och högersidor ska vara motstående sidor på ett dubbelsidigt uppslag.

  Startnr:

  Ange vilket nummer dokumentet börjar med. Om du anger ett jämnt nummer (till exempel 2) med Visa uppslag aktiverat, börjar det första uppslaget i dokumentet med ett tvåsidigt uppslag.

  Primär textram:

  Välj det här alternativet för att lägga till en primär textram på mallsidan.

  Spalter:

  Ange hur många spalter som ska läggas till i dokumentet.

  Spaltmellanrum:

  Ange tomrum mellan spalter.

  Marginaler:

  Ange marginaler för varje sida i dokumentet. Om du vill använda olika värden för olika sidor tar du bort kopplingen för måtten genom att klicka på kedjeikonen ().

  Utfall och instruktionsmarginal:

  Ange placeringen för utfallet och instruktionsmarginalen utmed varje sida av dokumentet. Om du vill använda olika värden för olika sidor tar du bort kopplingen för måtten genom att klicka på kedjeikonen ().

  Förhandsvisa:

  Välj det här alternativet för att förhandsvisa ett dokuments orientering och storlek innan du skapar en ny fil.

 3. Klicka på Skapa för att öppna ett dokument med fördefinierade inställningar.

Skapa dokument med hjälp av mallar från Stock

I InDesign finns många olika mallar från Adobe Stock, bland annat mallar för surfplattor, mobiler, brevhuvuden, kuvert, visitkort och mycket mer. I mallar med teckensnittslager används grundläggande teckensnitt eller teckensnitt som du kan aktivera från Adobe Fonts.  

Om du vill skapa ett dokument med en mall gör du följande:

 1. Klicka på en kategoriflik i dialogrutan Nytt dokument: Utskrift, Webb, Mobil.

 2. Välj en mall.

 3. Klicka på Se förhandsvisning om du vill visa en förhandsvisning av mallen. En förhandsvisning är en förhandsvisning av en mall som du kan granska och sedan bestämma om du vill hämta en licens för mallen.

  Förhandsvisning av mall

  Hämta förinställning

 4. Klicka på Hämta.

  Du får en uppmaning att licensiera mallen från Adobe Stock. Mer information om licenser och andra saker att tänka på finns i hjälpen för Adobe Stock. Efter att mallen har licensierats med resurstilldelningar eller krediter på ditt konto kan du öppna den som ett InDesign -dokument (.indd) och arbeta i dokumentet.

 5. När mallen har laddats ned klickar du på Öppna. Om du uppmanas aktivera vissa teckensnitt från Adobe Fonts när du öppnar mallen klickar du på OK.

Nu kan du arbeta med det öppna dokumentet i InDesign på samma sätt som du arbetar med andra .indd-dokument.

Obs!

Nedladdade mallar läggs till i ett Creative Cloud-bibliotek som heter Stockmallar. Du kan nå det här biblioteket i CC Libraries-panelen.

Obs!

InDesign-mallarna har filtillägget .indt. När du öppnar en mall öppnas dock en variant av den som ett dokument med filtillägget .indd. Ändringar som görs i .indd-dokumentet påverkar inte originaldokumentet.indt-mallen.

Söka efter fler mallar från Adobe Stock

Förutom de förvalda mallarna från Adobe Stock kan du söka efter och hämta andra liknande mallar direkt från dialogrutan Nytt dokument.

 • I dialogrutan Nytt dokument anger du en söksträng i rutan Sök efter fler mallar från Adobe Stock. Du kan även bläddra bland alla tillgängliga mallar genom att klicka på Sök.

InDesign öppnar Adobe Stock-webbplatsen i ett nytt webbläsarfönster. Licensiera och ladda ned den som passar ditt projekt bäst.

Använda det äldre alternativet Nytt dokument

Om det behövs kan du inaktivera den senaste funktionen Nytt dokument och återgå till att använda funktionen som var standard i InDesign-versionerna CC 2017 och tidigare.

 1. Välj Inställningar > Allmänt.

 2. Välj Använd äldre dialogruta för Nytt dokument.

 3. Klicka på OK.

Obs!

Titta i Skapa nya dokument om du vill ha mer information om alternativen i den äldre dialogrutan Nytt dokument.

Liknande innehåll

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto