Användarhandbok Avbryt

Förbereda färgseparationer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Klicka på länkarna nedan för detaljerad information och anvisningar.

Skapa separationer

Vid reproducering av färgbilder och bilder med kontinuerliga färgtoner, separeras bilderna vanligen på fyra plåtar – en plåt för varje andel cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K) i bilden. Vid tryck med rätt färg och med rätt passning till varandra kombineras färgerna så att den ursprungliga bilden återges. Processen att dela upp bilden i två eller flera färger kallas färgseparering, och filmerna som tryckplåtarna skapas utifrån kallas separationer.

Sammansatt (vänster) och separationer (höger)

Arbetsflöde för separation

Adobe InDesign CS4 innehåller funktioner för två vanliga PostScript-arbetsflöden. Den huvudsakliga skillnaden är var separationerna skapas, på värddatorn (systemet med InDesign och skrivardrivrutinen) eller vid utdataenhetens RIP (Raster Image Processor). Ett annat alternativ är ett PDF-arbetsflöde.

Värdbaserade separationer

I det traditionella värdbaserade, förseparerade arbetsflödet i InDesign skapas PostScript-information för varje separation som fordras för dokumentet. Informationen skickas sedan till utdataenheten.

In-RIP-separationer

I det nyare RIP-baserade arbetsflödet och den nya generationens PostScript-RIP utförs färgseparationer, svällning och t.o.m. färghantering vid rippningen så att värddatorn frigörs för andra uppgifter. Med det här arbetssättet tar det mindre tid att generera filen och en mindre mängd data behöver överföras för samma utskriftsjobb. I stället för att skicka PostScript-information för fyra eller flera sidor för att skriva ut värdbaserade färgseparationer, skickas PostScript-information för en enda sammansatt PostScript-fil för bearbetning i rippen.

Förbereda dokumentet för färgseparationer

 1. Åtgärda eventuella färgproblem i bilderna.
 2. Ange övertrycksalternativ.
 3. Skapa svällningsinstruktioner för kompensation av misspassningen i tryckpressen.
 4. Förhandsvisa färgseparationerna på skärmen.
  Obs!

  Steg 1-4 rekommenderas, men är inte obligatoriska, när du skapar färgseparationer.

 5. Öppna dialogrutan Skriv ut genom att välja Arkiv > Skriv ut.
 6. Om du har skapat en skrivarförinställning med rätt separationsinställningar väljer du den på menyn Förinställningar för utskrift överst i dialogrutan Skriv ut.
 7. Välj en skrivare eller PostScript-fil på menyn Skrivare.
 8. Om du skriver ut till en PostScript-fil väljer du en PPD-fil för enheten som är avsedd för separationer.
 9. Om du vill ändra befintliga utskriftsalternativ klickar du på ett avsnittsnamn till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 10. Innan du levererar dokumentet till en leverantör bör du skapa korrektur för separationerna.
 11. Skriv ut eller spara separationerna.

Skriva ut dekorfärger

Du kan använda anpassade tryckfärger som kallas dekorfärger, vid sidan av eller i stället för processfärger. I stället för att använda de fyra processfärgerna för att skapa en bild med svart text och blågröna linjer, kan du använda två dekorfärger, nämligen en svart och en som motsvarar den exakta nyansen av grön. Du kan också använda dekorfärger till att skapa färger som inte kan återges med CMYK-tryckfärger, som lacker samt självlysande och metalliska färger. Dessutom kan du blanda två eller flera dekorfärger eller blanda dekorfärger med processfärger och på så sätt skapa blandade tryckfärger.

Du kan färglägga bilder med processfärger, dekorfärger eller en kombination av båda. När du skriver ut separationer kan du omvandla dekorfärger till motsvarande processfärger så att de skrivs ut på CMYK-plåtarna.

Visa processfärgsmotsvarigheter till en dekorfärg

 1. Markera dekorfärgen på färgrutepanelen.
 2. Välj CMYK på färgpanelens meny.

CMYK-motsvarighetens värden för dekorfärgen visas på färgpanelen.

Obs!

Du kan också hålla pekaren över dekorfärgen på färgrutepanelen. Färgens formel visas i verktygstipset.

Om du vill skriva ut ett objekt på alla plåtar i utskriftsprocessen, även dekorfärgsplåtar, kan du tillämpa passmärkesfärg på objektet. Passmärkesfärg används för pass- och skärmärken. För sammansatta utdata skrivs objekt med passmärkesfärg ut som C 100, M 100, Y 100 och K 100. För separationer skrivs objekten ut som 100 % på alla plåtar.

 1. Markera de objekt som du vill tillämpa passmärkesfärg på.
 2. Välj Fönster > Färgrutor.
 3. På färgrutepanelen klickar du på färgrutan Registrering  .

Skriva ut övertoningar som separationer

Tänk på följande när du skapar separationer för dokument med övertoningar:

 • En övertoning som skapas i InDesign som innehåller en kombination av dekor- och processfärger separeras till både process- och dekorfärgsplåtar.

 • En övertoning som innehåller processfärger separeras till processfärgsplåtar.

 • En övertoning som innehåller två färgtoner av samma dekorfärg separeras till en enda dekorfärgsplåt.

 • Om du vill skapa en övertoning som separeras till en enda film mellan en dekorfärg och vitt, skapar du en övertoningsfyllning mellan dekorfärgen och färgrutan Papper på färgrutepanelen.

 • Om du skapar en övertoning mellan två dekorfärger bör du ange olika rastervinklar för dekorfärgerna. Om två färger har samma rastervinkel trycks över varandra. Om du är osäker på vilka vinklar du bör använda kan du kontakta prepress-leverantören.

Skriva ut en sammansatt fil

Du kan skriva ut ett sammansatt korrektur i färg eller gråskala om du vill kontrollera färgerna i dokumentet. En sammansatt bild kan vara ett stöd för utformning och korrektur av ett dokument innan du gör den slutgiltiga (och dyra) färgseparerade utskriften.

När du gör en sammansatt utskrift i InDesign skrivs alla färger som används ut som en fil, oavsett om du har markerat några individuella färger.

Tänk på följande när du gör en sammansatt utskrift:

 • Även om inget korrektur kan ge en exakt motsvarighet till det slutliga resultatet, kan du öka chansen genom att kalibrera alla enheter du använder för att skapa ett dokument (till exempel skannrar, bildskärmar och skrivare). Om enheterna är kalibrerade kan färghanteringssystemet ge en tillförlitlig och konsekvent färg.
 • Alla alternativ för övertryck som du har angett för ett dokument skrivs ut på rätt sätt på en skrivare som hanterar övertryck. De flesta kontorsskrivare hanterar inte övertryck. Därför finns det en funktion för att simulera övertryck som du aktiverar genom att välja Simulera övertryck i avsnittet Utdata i dialogrutan Skriv ut.
Obs!

Om du väljer Simulera övertryck så omvandlas dekorfärger till processfärger vid utskrift. Om du tänker använda en fil för separering på en RIP, eller för slutgiltiga utdata, ska du inte välja det här alternativet.

 • Om du skriver ut på en svartvit skrivare, så skapas en sammansatt gråskaleversion av filen i InDesign. Om dokumentet innehåller färg så skrivs visuellt korrekta gråtoner som simulerar färgen ut från InDesign. Den gråton som simulerar 20 % gul färgton är ljusare än 20 % svart färgton, eftersom gult är en visuellt ljusare färg än svart.

 • När du skriver ut en bok med kapitel som innehåller dekorfärger eller svällningsformat som är i konflikt med varandra, kan du ange i InDesign att inställningarna ska synkroniseras med malldokumentet.

 • Om du använder färghantering med funktionen Bok, så kontrollerar du i dialogrutan Färginställningar att alla dokument i boken har samma färghanteringsinställningar.

Obs!

Precis som med bildskärmar varierar kvaliteten på färgåtergivningen mycket mellan olika färgskrivare. Därför bör du använda korrektur från den tjänsteleverantör som du använder för att bedöma hur slutprodukten kommer att se ut.

Förhandsgranska färgseparationer

Du kan förhandsvisa färgseparationer, övertryck och täckningsgränser för tryckfärger med hjälp av panelen Förhandsvisa separationer. Genom att förhandsvisa separationer på skärmen kan du kontrollera följande:

Lacker och andra bestrykningar

Eftersom lacker är genomskinliga kan det vara svårt att förhandsvisa dem på skärmen. När du förhandsvisar en lackseparation separat visas den lackade ytan som svart.

Fulltonssvart

Genom att förhandsvisa separationer kan du identifiera områden som skrivs ut som fulltonssvart eller processvart (K) tryckfärg blandat med andra tryckfärger för ökad opacitet och klarare färg.

Tryckfärgstäckning

För mycket tryckfärg på papperet kan medföra torkningsproblem. Fråga det tryckeriet vilken den maximala tryckfärgstäckningen är för den tryckpress som ska användas. Du kan sedan förhandsvisa dokumentet och identifiera områden där tryckfärgstäckningen överskrider gränsvärdet för tryckpressen.

Övertryck

Du kan förhandsvisa hur blandning, genomskinlighet och övertryck visas vid färgseparerad utskrift.

Obs!

Du kan också visa övertryckseffekter när du skriver ut till en enhet för sammansatt utskrift. Det är användbart när du vill skapa korrektur för färgseparationer.

Förhandsvisning av separationer på bildskärmen är till hjälp när du vill identifiera problem och slippa kostnaden för utskrift av separationer, men du kan inte förhandsvisa svällning, emulsionsalternativ, skrivarmärken och halvtonsraster och upplösning. Samarbeta med det kommersiella tryckeriet och verifiera de här inställningarna med hjälp av integrerade eller övertäckande korrektur.

Obs!

Objekt i dolda lager tas inte med vid förhandsvisning på skärmen.

Förhandsvisa separationsplåtar

 1. Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa separationer.
 2. Under Visa väljer du Separationer.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill visa en enskild separation och dölja de övriga klickar du på namnet för den separation som du vill visa. Som standard visas täckningsområden med svart. Om du vill ändra inställningen avmarkerar du Visa enskilda plåtar i svart på panelmenyn.

  • Om du vill visa en eller flera separationer klickar du på den tomma rutan till vänster om varje separations namn. Varje separation visas med dess tilldelade färg.

  • Om du vill dölja en eller flera separationer klickar du på ögonikonen  till vänster om varje separationsnamn.

  • Om du vill visa alla processplåtar samtidigt klickar du på CMYK-ikonen .

  • Om du vill visa alla separationer samtidigt klickar du på och drar pekaren över alla ögonikonerna (eller de tomma rutorna) bredvid separationernas namn.

Obs!

Du kan även styra panelen Förhandsvisa separationer med hjälp av kortkommandon.

Förhandsvisning av en enskild separation (vänster) och flera separationer (höger)

Förhandsvisa tryckfärgstäckning

 1. Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa separationer.
 2. Under Visa väljer du Total färgmängd. Ange ett värde för maximal tryckfärgstäckning i rutan bredvid menyn Visa. (Fråga tryckeriet vilket värde du bör ange.)
 3. Verifiera tryckfärgstäckningen genom att förhandsvisa dokumentet. Områden där gränsvärdet för tryckfärgstäckning överskrids visas med röda nyanser (i mörkröda områden överskrids gränsvärdet mer än i ljusröda områden). Övriga områden visas med gråtoner.
  Områden där det angivna gränsvärdet för tryckfärgstäckning överskrids visas med rött.

 4. Om du vill kontrollera täckningen för ett visst område håller du pekaren över det området i dokumentfönstret. Procentsatser för tryckfärgstäckningen visas på panelen, bredvid namnen för respektive tryckfärg.
Obs!

Du kan justera tryckfärgstäckningen genom att omvandla vissa dekorfärger till processfärger. Om du vill justera tryckfärgstäckningen för monterade bilder redigerar du bilderna i respektive källprogram.

Återgå till normal visning

 1. Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa separationer.
 2. Under Visa väljer du Av.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto