Användarhandbok Avbryt

Färgtoner

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Om färgtoner

En färgton är en rastrerad (ljusare) variant av en färg. Färgtoning är ett ekonomiskt sätt att skapa ytterligare dekorfärger utan att behöva betala för ytterligare dekortryckfärger. Färgtoning är även ett snabbt sätt att skapa ljusare varianter av processfärger, även om det inte minskar kostnaden för att trycka processfärger. Precis som med icke-färgtonade färger är det bäst att namnge och lagra färgtoner på färgrutepanelen så att du enkelt kan ändra alla förekomster av den färgtonen i dokumentet.

Dekorfärger och färgtoner

En färgton för en dekorfärg trycks på samma tryckplåt som dekorfärgen. En färgton för en processfärg multiplicerar varje CMYK-processfärg med procentvärdet för färgtonen. En 80-procentig färgton av C10 M20 Y40 K10 ger C8 M16 Y32 K8.

Färger och färgtoner uppdateras tillsammans. Om du redigerar en färgruta uppdateras även alla objekt som den färgrutan används för. Du kan även redigera basfärgsrutan för en namngiven färgton genom att använda kommandot Alternativ för färgrutor på färgrutepanelens meny. När du gör det uppdateras alla andra färgtoner som är baserade på samma färgruta.

Färgtonsintervallet i Adobe Creative Suite 3 ligger mellan 0 och 100 %. Ju lägre värde, desto ljusare färgton.

Skapa och redigera färgtoner

Du kan justera färgtonen för ett enskilt objekt eller skapa färgtoner med hjälp av skjutreglaget för färgton på färgrutepanelen eller färgpanelen. Färgtonintervallet är mellan 0 och 100 %. Ju lägre värde, desto ljusare färgton.

Färger och färgtoner uppdateras tillsammans. Om du redigerar en färgruta uppdateras även alla objekt som den färgrutan används för. Du kan även redigera basfärgsrutan för en namngiven färgton genom att använda kommandot Alternativ för färgrutor på färgrutepanelens meny. När du gör det uppdateras alla andra färgtoner som är baserade på samma färgruta.

Skapa en färgtonsruta med hjälp av färgrutepanelen

 1. Markera en färgruta på färgrutepanelen.

 2. Markera pilen bredvid rutan Färgton.

 3. Dra skjutreglaget för färgton och klicka på knappen Ny färgtonsruta  eller markera Ny färgtonsruta på färgrutepanelens meny.

Färgtonen visas på färgrutepanelen med namnet på basfärgen och färgtonens procentvärde.

Skapa en färgtonsruta med hjälp av färgpanelen

 1. Markera en färgruta på färgpanelen.

 2. Dra skjutreglaget för färgton på färgpanelen eller skriv ett färgtonsvärde i procentrutan.

 3. På färgpanelens meny klickar du på Lägg till i färgrutor.

  Dra skjutreglaget för färgtonen och klicka sedan på Lägg till i färgrutor.

Skapa en namnlös färgton

 1. Markera fyllningsrutan eller linjerutan på färgrutepanelen.

 2. Dra skjutreglaget för Färgton eller skriv ett färgtonsvärde i procentrutan.

Redigera en färgtonsruta eller basfärgsruta

 1. Dubbelklicka på färgtonsrutan på färgrutepanelen.

 2. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:

  • Redigera färgtonen genom att ändra värdet för Färgton. Då uppdateras alla objekt som använder den färgtonsrutan.

  • Redigera färgtonens basfärgsruta genom att ändra färgmodellen eller värdet för den. Då uppdateras även alla andra färgtoner som är baserade på samma färgruta.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto