Användarhandbok Avbryt

Arbeta med format

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Duplicera format och formatgrupper

 1. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett format eller en formatgrupp på formatpanelen och välj Duplicera format.

  Ett nytt format eller en ny formatgrupp visas på formatpanelen med samma namn, följt av ordet "kopia". Om du duplicerade en grupp format förblir formatnamnen i den nya gruppen desamma.

  Du kan även duplicera format genom att kopiera dem till en annan grupp.

Gruppera format

Du kan ordna format genom att gruppera dem i olika mappar på teckenformatpanelen, styckeformatpanelen, objektformatpanelen, tabellformatpanelen och cellformatpanelen. Du kan till och med kapsla in grupper i andra grupper. Format måste inte vara i en grupp. Du kan lägga till dem i en grupp eller på panelens rotnivå.

Skapa en formatgrupp

 1. Gör följande på formatpanelen:
  • Om du vill skapa gruppen på rotnivån avmarkerar du alla format.

  • Om du vill skapa en grupp inuti en annan grupp markerar du och öppnar en grupp.

  • Om du vill ta med befintliga format i gruppen markerar du formaten.

 2. Välj Ny formatgrupp på formatpanelens meny. Du kan också välja Ny grupp från format, om du vill flytta de markerade formaten till en annan grupp.
 3. Ange namnet på gruppen och klicka på OK.
 4. Om du vill flytta formatet till gruppen drar du formatet över formatgruppen. När formatgruppen är markerad släpper du upp musknappen.

Kopiera format till en grupp

När du kopierar ett format till en annan grupp länkas inte formaten. Även om formaten har samma namn, medför inte redigering av ett format att attributen för det andra formatet ändras.

 1. Markera formatet eller gruppen du vill kopiera.
 2. Välj Kopiera till grupp på formatpanelens meny.
 3. Markera gruppen (eller rotnivån) som du vill kopiera formaten eller gruppen till, och klicka på OK.

  Om gruppen redan innehåller formatnamn som är identiska med de som kopieras, får de kopierade formaten nya namn.

Expandera och komprimera formatgrupper

 • Du expanderar eller komprimerar en enskild grupp genom att klicka på triangeln bredvid den.
 • Om du vill expandera eller komprimera gruppen och dess undergrupper Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (Mac OS) du på triangeln.

Ta bort formatgrupper

Om du tar bort en formatgrupp tas gruppen och allt som den innehåller bort, även format och andra grupper.

 1. Markera gruppen som du vill ta bort.
 2. Välj Ta bort formatgrupp på formatpanelens meny och klicka på Ja.
 3. För varje format i gruppen anger du ett ersättningsformat eller väljer [Inget] och klickar på OK.
  Obs!

  Om du vill använda samma ersättningsformat för alla format markerar du Använd för alla.

Om du avbryter ersättningen av ett format tas inte gruppen bort. Du kan återställa borttagna format genom att välja Redigera > Ångra Ta bort format.

Flytta och ändra ordning på format

Som standard visas de format du skapar längst ned i formatgruppen eller formatpanelen.

 • Om du vill sortera alla grupper och format i grupper alfabetiskt, väljer du Sortera efter namn på formatpanelens meny.
 • Om du vill flytta ett enskilt format drar du det till en ny plats. En svart linje visar vart formatet flyttas. En markerad gruppmapp visar att formatet läggs till i den gruppen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online