Användarhandbok Avbryt

Hantera feedback om delade dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Hantera panelen Historik i InDesign
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig hantera feedback om delade InDesign-dokument.

Som formgivare kan du visa och hantera feedback från intressenter i InDesign. De kommentarer du får är länkade till de relevanta objekten och sidorna i InDesign. 

Här är en praktisk visuell referens till hur du hanterar feedback från intressenter i InDesign.

Granska arbetsflödet med hjälp av kommentarsalternativet i Fönster
Hantera feedbackkommentarer i InDesign

Granskningspanel

Formgivaren kan visa kommentarer från granskarna i InDesign. På Granskningspanelen visas en lista med kommentarer för varje uppslag med uppslagsnumret vid varje kommentar.

Om du vill visa kommentarer i InDesign väljer du på Fönster > Kommentarer > Granska

Scenarier för att starta granskningspanelen

 • Granskningspanelen startas automatiskt när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning.
 • Om granskningspanelen stängs för ett dokument som utlöste den, visas den inte igen när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning.
Obs!

Dialogrutan Dela för granskning förblir öppen när granskningspanelen startas genom utlösare som att kopiera en länk eller lägga till en granskare.

Visa och lägga till kommentarer i program

Om du är dokumentägaren kan du använda granskningspanelen i InDesign för att visa kommentarer och svara på dem.

 1. Gå till Fönster > Kommentarer > Granska.

  Om du har dokumentet öppet när en intressent lägger till den första kommentaren i granskningslänken, öppnas granskningspanelen automatiskt.

 2. När du har redigerat dokumentet väljer du först Dela och sedan Uppdatera innehåll i dialogrutan Dela för granskning så uppdateras länken med de ändringar som gjorts i dokumentet.

  Du kan bara visa och lägga till kommentarer i den senaste granskningslänken i granskningspanelen. Du kan dock visa och lägga till kommentarer i alla granskningslänkar på Creative Cloud-webbplatsen.

Hantera kommentarer

Välj en kommentar för att ta dig till det relevanta området i InDesign-dokumentet och svara på, åtgärda, redigera eller radera den.

Du kan välja:

 • en kommentar för att visa de objekt som hör till kommentaren
 • en anteckning på arbetsytan för att markera den relevanta kommentaren i granskningspanelen.
Visa anteckningar i InDesign
Hantera kommentarer via granskningspanelen i InDesign

A. Åtgärda – ikon B. Fler alternativ: Redigera, Markera som oläst eller Radera C. Filtrera D. Dölj eller visa anteckningar – ikon 

 1. Öppna det delade dokumentet i InDesign.

 2. Gå till Fönster > Kommentarer > Granska för att visa kommentarerna.

 3. I panelen Granskning kan du göra följande:

  • Kopiera: Välj knappen Kopiera för att kopiera den delade URL:en med andra intressenter.
  • Ikonen Dela  : Välj för att ändra åtkomstbehörighet eller uppdatera innehållet. 
  • Svara: Välj knappen Svara med kommentaren i granskningspanelen.
  • Åtgärda: Välj ikonen Åtgärda   för att ta bort den från kommentarslistan. Du kan använda ikonen Filtrera   för att visa åtgärdade kommentarer. Välj ikonen Olöst   för att flytta tillbaka den till kommentarslistan.
  • Markera som oläst: Välj ikonen Fler alternativ   och välj Markera som oläst. Du kan bara se det här alternativet för kommentarer som lagts till av andra. Då läggs en blå prick till i kommentaren.
  • Redigera: Välj ikonen Fler alternativ    och välj Redigera. Du kan bara se det här alternativet för kommentarer som du har lagt till.
  • Radera: Välj ikonen Fler alternativ   och välj Radera.
  • Hänvisa till intressenter: Använd @ för att hänvisa till intressenter. De meddelas via Creative Cloud-programmet och e-post.
  • Ikonen Filtrera  : Välj för att filtrera efter GranskareTidStatus och Lästa eller Olästa kommentarer.
  • Dölj eller visa anteckningar: Visa eller dölj anteckningar om layouten genom att växla mellan ikonen   Dölj anteckningar och ikonen   Visa anteckningar.
Obs!

När du raderar en kommentar raderas alla tillhörande svar permanent.

Liknande innehåll

Har du en fråga eller idé?

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online