Lär dig hantera feedback om delade InDesign-dokument.

Som formgivare kan du visa och hantera feedback från intressenter i InDesign. De kommentarer du får är länkade till de relevanta objekten och sidorna i InDesign. 

Här är en praktisk visuell referens till hur du hanterar feedback från intressenter i InDesign.

Granska arbetsflödet med hjälp av kommentarsalternativet i Fönster
Hantera feedbackkommentarer i InDesign

Granskningspanel

Formgivaren kan visa kommentarer från granskarna i InDesign. På Granskningspanelen visas en lista med kommentarer för varje uppslag med uppslagsnumret vid varje kommentar.

Om du vill visa kommentarer i InDesign klickar du på Fönster > Kommentarer > Granska. 

Visa anteckningar i InDesign
Granskningspanel

A. Fler alternativ: lösa, redigera eller radera kommentarer B. Online C. Dölja/visa anteckningar D. Filter 
Visa anteckningar i InDesign
Granskningspanel

Scenarier för att starta granskningspanelen

 • Granskningspanelen startas automatiskt när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning.
 • Om granskningspanelen stängs för ett dokument som utlöste den, visas den inte igen när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning
  Dialogrutan  Dela för granskning förblir öppen när granskningspanelen startas genom utlösare som att kopiera en länk eller lägga till en granskare.

Svara, lösa eller radera kommentarer

Klicka på varje kommentar i Granskningspanelen och klicka på ikonen Fler alternativ ... för att svara på, lösa eller radera enskilda kommentarer. Klicka på en kommentar för att komma till det aktuella området i InDesign-dokumentet. 

När du klickar på

 • en kommentar visas de objekt som hör till kommentaren i InDesign 
 • en anteckning på arbetsytan markeras den relevanta kommentaren på granskningspanelen i InDesign. 
Visa anteckningar i InDesign
Visa anteckningar i InDesign

Visa eller dölj anteckningar

Visa eller dölj anteckningar i layouten genom att använda knappen Visa längst ned till höger på panelen.

Hantera kommentarer

 • Svara på kommentarer
  • Klicka på Svaragranskningspanelen.
 • Lösa, redigera eller radera kommentarer
  • Klicka på Fler alternativ och välj motsvarande alternativ.
   När du raderar en kommentar raderas alla associerade svar permanent. 
 • Hänvisa till intressenter med @omnämnanden
  • Om du använder ett @omnämnande för att hänvisa till intressenter meddelas de via Creative Cloud-programmet och e-post. 
Alternativ för att hantera kommentarer
Alternativ för att hantera kommentarer

Hantera kommentarer online

Välj Gå till granskning på snabbmenyn.

Alternativ för att hantera kommentarer
Hantera kommentarer på webben

Filtrera kommentarer

Använd filterikonen för att filtrera kommentarerna efter granskarens namn, tiden eller kommentarers status. 

Panelen Filtrera kommentarer
Panelen Filtrera kommentarer

Avmarkera en kommentar som löst

Om kommentarer felaktigt har märkts som lösta klickar du på Fler alternativ ... och väljer Flytta till olösta.

dela för granskning
Flytta kommentaren till olösta

Nästa steg?

Du har nu kommit i gång med att hantera feedback om delade dokument. Om du vill skriva nya recensioner kan du lära dig dela och samarbeta om InDesign-dokument

Har du en fråga eller en idé?

Ask the community

Om du har frågor eller förslag får du gärna delta i Adobe InDesign-communityn. Vi vill gärna ta del av dina åsikter så att vi kan göra förbättringar.