Användarhandbok Avbryt

Hantera feedback om delade dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig hantera feedback om delade InDesign-dokument.

Som formgivare kan du visa och hantera feedback från intressenter i InDesign. De kommentarer du får är länkade till de relevanta objekten och sidorna i InDesign. 

Här är en praktisk visuell referens till hur du hanterar feedback från intressenter i InDesign.

Granska arbetsflödet med hjälp av kommentarsalternativet i Fönster
Hantera feedbackkommentarer i InDesign

Granskningspanel

Formgivaren kan visa kommentarer från granskarna i InDesign. På Granskningspanelen visas en lista med kommentarer för varje uppslag med uppslagsnumret vid varje kommentar.

Om du vill visa kommentarer i InDesign klickar du på Fönster > Kommentarer > Granska. 

Visa anteckningar i InDesign
Granskningspanel

A. Fler alternativ: lösa, redigera eller radera kommentarer B. Online C. Dölja/visa anteckningar D. Filter 

Visa anteckningar i InDesign
Granskningspanel

Scenarier för att starta granskningspanelen

 • Granskningspanelen startas automatiskt när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning.
 • Om granskningspanelen stängs för ett dokument som utlöste den, visas den inte igen när du kopierar en länk eller lägger till en granskare i dialogrutan Dela för granskning
  Dialogrutan  Dela för granskning förblir öppen när granskningspanelen startas genom utlösare som att kopiera en länk eller lägga till en granskare.

Svara, lösa eller radera kommentarer

Klicka på varje kommentar i Granskningspanelen och klicka på ikonen Fler alternativ ... för att svara på, lösa eller radera enskilda kommentarer. Klicka på en kommentar för att komma till det aktuella området i InDesign-dokumentet. 

När du klickar på

 • en kommentar visas de objekt som hör till kommentaren i InDesign 
 • en anteckning på arbetsytan markeras den relevanta kommentaren på granskningspanelen i InDesign. 
Visa anteckningar i InDesign
Visa anteckningar i InDesign

Visa eller dölj anteckningar

Visa eller dölj anteckningar i layouten genom att använda knappen Visa längst ned till höger på panelen.

Hantera kommentarer

 • Svara på kommentarer
  • Klicka på Svara granskningspanelen.
 • Lösa, redigera eller radera kommentarer
  • Klicka på Fler alternativ och välj motsvarande alternativ.
   När du raderar en kommentar raderas alla associerade svar permanent. 
 • Hänvisa till intressenter med @omnämnanden
  • Om du använder ett @omnämnande för att hänvisa till intressenter meddelas de via Creative Cloud-programmet och e-post. 
Alternativ för att hantera kommentarer
Alternativ för att hantera kommentarer

Hantera kommentarer online

Välj Gå till granskning på snabbmenyn.

Alternativ för att hantera kommentarer
Hantera kommentarer på webben

Filtrera kommentarer

Använd filterikonen för att filtrera kommentarerna efter granskarens namn, tiden eller kommentarers status. 

Panelen Filtrera kommentarer
Panelen Filtrera kommentarer

Avmarkera en kommentar som löst

Om kommentarer felaktigt har märkts som lösta klickar du på Fler alternativ ... och väljer Flytta till olösta.

dela för granskning
Flytta kommentaren till olösta

Nästa steg?

Du har nu kommit i gång med att hantera feedback om delade dokument. Lär dig dela och samarbeta i InDesign-dokument om du vill skapa nya granskningar. 

Har du en fråga eller idé?

Fråga i användarforumet

Om du har frågor eller förslag får du gärna delta i Adobe InDesign-communityn. Vi vill gärna ta del av dina åsikter så att vi kan göra förbättringar. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto