Användarhandbok Avbryt

Rita med pennverktyget

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Rita med pennverktyget

Pennverktyget fungerar i stort sett på samma sätt i Adobe Illustrator och InDesign. Du kan använda pennan för att rita öppna och stängda banor på samma sätt som när du ritar med penna och papper. Det är mycket praktiskt när du snabbt ska göra en skiss eller skapa en teckning som ser handgjord ut. När du har ritat en bana kan du ändra den direkt om det behövs.

Fästpunkter infogas automatiskt när du ritar med pennan. Du bestämmer inte själv var de placeras. Du kan dock justera dem när banan är färdig om det behövs. Hur många fästpunkter som läggs till beror på banans längd och komplexitet, och på toleransinställningarna i dialogrutan Inställningar för Penna. Dessa inställningar styr hur snabbt pennverktyget reagerar på musens rörelse eller pennans rörelse på en ritplatta.

Rita frihandsbanor med pennverktyget

 1. Välj verktyget Penna  .
 2. Placera pekaren där banan ska börja och dra med musen för att rita banan. Pennverktyget  visas med ett litet kryss när du ritar frihandsbanor.

  När du drar visas en prickad linje efter pekaren. Fästpunkter visas vid banans båda ändar och vid flera punkter längs banan. De aktuella linje- och fyllningsattributen används för banan, som förblir markerad som standard.

Rita stängda banor med pennverktyget

 1. Välj verktyget Penna.
 2. Placera pekaren på den plats där banan ska börja och dra med musen för att rita banan.
 3. Håll ned Alt när du har börjat dra. En liten cirkel visas (och ett fyllt radergummi i InDesign) när du skapar stängda banor.
 4. När banan har önskad storlek och form släpper du musknappen (men inte Alt). När banan är sluten släpper du Alt-tangenten.

  Du behöver inte placera markören över banans startpunkt för att skapa en stängd bana. Om du släpper musknappen någon annanstans, skapas den kortast möjliga linjen tillbaka till den ursprungliga punkten för att stänga banan.

Redigera banor med pennverktyget

Du kan redigera en bana med pennverktyget och lägga till frihandslinjer och frihandsformer till valfri form.

Lägga till en bana med pennverktyget

 1. Välj en befintlig bana.
 2. Välj verktyget Penna.
 3. Placera pennudden vid någon av banans slutpunkter.

  Du är tillräckligt nära slutpunkten när det lilla krysset bredvid pennspetsen försvinner.

 4. Fortsätt banan genom att dra.

Koppla ihop två banor med pennverktyget

 1. Markera båda banorna (håll ned Skift och klicka eller dra runt de båda banorna med markeringsverktyget).
 2. Välj verktyget Penna.
 3. Placera pekaren där du vill börja på den ena banan, och dra mot den andra banan.
 4. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) när du har börjat dra. Pennverktyget visas med en liten sammanfogningssymbol när du lägger till objekt till den befintliga banan.
 5. Dra pekaren till den andra banans slutpunkt, släpp musknappen och sedan Ctrl eller Kommando.
  Obs!

  Bästa resultatet får du, om du drar från den ena banan till den andra som om du bara fortsatte att rita banorna i den riktning de skapades.

Ändra form på banor med pennverktyget

 1. Markera banan som du vill ändra.
 2. Placera pennverktyget på eller nära den bana som du vill rita om.

  Du är tillräckligt nära banan när det lilla krysset försvinner från verktyget.

 3. Dra verktyget tills banan har rätt form.
  Använda pennan för att redigera en stängd form

  Obs!

  Resultaten kan bli väldigt oväntade, beroende på var du börjar att rita om banan och i vilken riktning du drar. Du kanske till exempel råkar ändra en stängd bana till en öppen bana eller tappar bort en del av en form.

Alternativ för pennverktyget

Dubbelklicka på pennverktyget om du vill ange något av följande alternativ:

Följsamhet

Styr hur långt du måste flytta musen eller den tryckkänsliga pennan innan en ny fästpunkt läggs till i banan. Ju högre värde, desto mjukare och mindre komplex bana. Ju lägre värde, desto mer kommer kurvorna att likna pekarens rörelse, vilket resulterar i skarpare vinklar. Du kan ange följsamhetsvärden från 0,5 till 20 pixlar.

Släthet

Styr graden av utjämning när du använder verktyget. Jämnheten varierar mellan 0 % och 100 %. Ju högre värdet är, desto jämnare blir banan. Ju lägre värde, desto fler ankarpunkter och oregelbundenheter i linjen.

Fyll nya pennlinjer

(Endast Illustrator) Fyller de penndrag du ritar när du har aktiverat alternativet, men inte befintliga penndrag. Kom ihåg att markera en fyllning innan du ritar penndragen.

Behåll markerad

Anger om banan ska förbli markerad när du har ritat den. Alternativet är som standard markerat.

Redigera markerade banor

Anger om du kan ändra eller sammanfoga en vald bana när du befinner dig på ett visst avstånd från den (som anges med nästa alternativ).

Inom: _ pixlar

Anger hur nära en befintlig bana musen eller pennan måste vara för att du ska kunna redigera banan med pennverktyget. Det här alternativet är bara tillgängligt om Redigera valda banor är aktiverat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto