Om övertoningar

En övertoning är en proportionell blandning mellan två eller fler färger eller mellan två färgtoner av samma färg. Den utdataenhet du använder påverkar hur övertoningar färgsepareras.

Övertoningar kan omfatta Papper, processfärger, dekorfärger och blandade tryckfärger i alla färglägen. Övertoningar definieras av en serie stoppfärger i övertoningslisten. Ett stopp är den punkt där en övertoning byter från en färg till nästa och identifieras av en färgruta under övertoningslisten. En övertoning har som standard två färger och en mittpunkt på 50 %.

Obs!

När du skapar en övertoning med färger från olika modeller och sedan trycker eller färgseparerar övertoningen, konverteras alla färger till CMYK-processfärger. På grund av ändringen av färgläget kan färgerna förändras. Ange övertoningar med CMYK-färger för bästa resultat.

Skapa en övertoningsfärgruta

Du kan skapa, namnge och redigera övertoningar med hjälp av färgrutepanelen. Du använder samma panel när du arbetar med fyllda färger och färgtoner. Du kan också skapa namnlösa övertoningar med hjälp av övertoningspanelen.

 1. Välj Ny övertoningsfärgruta på färgrutepanelens meny.
 2. Skriv namnet på övertoningen i Namn på färgruta.
 3. Som Typ väljer du Linjär eller Radiell.
 4. Markera den första stoppfärgen för övertoningen.
  Skapa en övertoningsfärgruta
  Första stoppfärg

 5. Gör något av följande för Stoppfärg:
  • Om du vill välja en färg som redan finns på färgrutepanelen väljer du Färgrutor och sedan en färg i listan.

  • Blanda en namnlös färg för övertoningen genom att först välja en färgmodell och sedan ange färgvärden eller dra skjutreglagen.

   Tips: Enligt standardinställningarna blir den första stoppfärgen för övertoningar vit. Om du vill göra den genomskinlig tillämpar du färgrutan Papper.

 6. Ändra den sista färgen i övertoningen genom att först markera den sista stoppfärgen och sedan upprepa steg 5.
 7. Justera placeringen för övertoningsfärger genom att göra något av följande:
  • Dra stoppfärgerna som finns under listen.

  • Markera en stoppfärg under listen och skriv ett värde för Plats för att ange placeringen för den färgen. Den här placeringen motsvarar det procentuella avståndet mellan den föregående färgen och nästa färg.

 8. Justera mittpunkten mellan två övertonade färger (den punkt där färgerna har värdet 50 %) genom att göra något av följande:
  • Dra rutersymbolen ovanför listen.

  • Markera rutersymbolen ovanför listen och ange ett platsvärde som placeringen för den färgen. Den här placeringen motsvarar det procentuella avståndet mellan den föregående färgen och nästa färg.

 9. Klicka på OK eller Lägg till. Övertoningen lagras på färgrutepanelen med sitt namn.

Tillämpa en namnlös övertoning med hjälp av övertoningspanelen

Även om du rekommenderas att använda färgrutepanelen när du skapar och lagrar övertoningar, kan du även arbeta med övertoningar från övertoningspanelen (Fönster > Färg > Övertoning), som du kanske känner till om du har använt Adobe Illustrator. Du kan när som helst lägga till den aktuella övertoningen på färgrutepanelen. Övertoningspanelen är praktisk när du vill skapa en namnlös övertoning som inte kommer att användas särskilt ofta.

Övertoningspanelen
Övertoningspanelen

A. Övertoningsfyllning B. Övertoningstypsmenyn C. Knappen Omvänd D. Början av stoppfärg E. Mittpunkt F. Slut på stoppfärg 

Obs!

Om du markerar ett objekt som använder en namngiven övertoning och redigerar övertoningen med hjälp av övertoningspanelen, kommer övertoningen endast att ändras för det objektet. Om du vill redigera alla förekomster av en namngiven övertoning dubbelklickar du på motsvarande färgruta på färgrutepanelen.

 1. Markera objektet eller objekten som du vill ändra.
 2. Klicka på fyllnings- eller linjerutan på färgrutepanelen eller i verktygslådan. (Om fyllningsrutan för övertoning inte syns väljer du Visa alternativ på övertoningspanelens meny.)
 3. Du öppnar övertoningspanelen genom att välja Fönster > Färg > Övertoning. Du kan också dubbelklicka på övertoningsverktyget  i verktygslådan.
 4. Ange startfärgen för en övertoning genom att klicka på stoppfärgen längst till vänster under övertoningslisten och gör sedan något av följande:
  • Dra en färgruta från färgrutepanelen och släpp den på stoppfärgen.

  • Alt-klicka på en färgruta på färgrutepanelen.

  • Skapa en färg på färgpanelen genom att använda skjutreglagen eller färglisten.

 5. Ange övertoningens slutfärg genom att klicka på stoppfärgen längst till höger under övertoningslisten. Välj sedan den färg du vill ha, i enlighet med beskrivningen i föregående steg.
 6. Markera antingen Linjär eller Radiell på menyn Typ och justera färg- och mittpunktsplacering, enligt beskrivningen i Skapa en övertoningsfärgruta.
 7. Justera övertoningens vinkel genom att skriva ett värde för Vinkel.

Justera övertoningar

Du kan justera övertoningar genom att lägga till färger och på så sätt skapa övertoningar med flera färger och genom att justera stoppfärger och mittpunkter. Det är praktiskt att fylla ett objekt med den övertoning du vill justera så att du kan förhandsvisa effekten på objektet samtidigt som du justerar övertoningen.

Obs!

Du kan ändra övertoningar som klistras in från Adobe Illustrator, under förutsättning att övertoningen klistrades in med formatet AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Se Klistra in Illustrator-bilder i InDesign.) Du markerar övertoningen med direktmarkeringsverktyget.

Obs!

Om du justerar en färgruta kommer de övertoningsstopp som använder den färgrutan att uppdateras i enlighet med den och ändra övertoningen.

Lägga till brytningsfärger i en övertoning

 1. Dubbelklicka på en övertoningsfärgruta på färgrutepanelen eller visa övertoningspanelen.
 2. Ange den nya stoppfärgen genom att klicka på valfri plats under övertoningslisten. Den nya stoppfärgen anges automatiskt av de färgvärden som finns längs med den aktuella övertoningen.
 3. Justera den nya stoppfärgen.

  Obs!

  Du kan också dra en färgruta från färgrutepanelen till övertoningsfältet på övertoningspanelen om du vill definiera en ny stoppfärg.

Ta bort en brytningsfärg från en övertoning

 1. Markera brytningsstoppfärgen och dra den till panelens kant.

Omvända färgförloppet för en övertoning

 1. Aktivera en övertoning.
 2. Klicka på knappen Omvänd  på övertoningspanelen.

Justera en övertoning med övertoningsverktygen

När du har fyllt ett objekt med en övertoning kan du justera övertoningen med övertoningsverktyget  eller verktyget Övertoningsludd  och ”måla om" fyllningen genom att dra utefter en tänkt linje. Med övertoningsverktygen kan ändra riktning för en övertoning, ändra start- och slutpunkt och använda en övertoning för flera objekt. Med verktyget Övertoningsludd kan du sudda ut kanterna på övertoningen i den riktning du drar.

 1. Markera fyllningsrutan eller linjerutan på färgrutepanelen eller i verktygslådan, beroende på var den ursprungliga övertoningen tillämpades.
 2. Markera och placera övertoningsfärgrutan eller verktyget Övertoningsludd där du vill ange övertoningens startpunkt. Dra över objektet i den riktning du vill tillämpa övertoningen. Håll Skift-tangenten nedtryckt om du vill begränsa verktyget till steg om 45 grader.

  Om du drar verktyget Övertoningsludd tvärs över övertoningen, blir övertoningens färger mjukare i det område du drar i.

 3. Släpp musknappen där du vill ange övertoningens slutpunkt.

Tillämpa en övertoning på flera objekt

 1. Se till att alla markerade objekt redan använder en övertoning.
 2. Markera fyllningsrutan eller linjerutan i verktygslådan.
 3. Markera övertoningsverktyget  och placera det där du vill ange övertoningens startpunkt. Dra över objektet i den riktning du vill tillämpa övertoningen. Håll Skift-tangenten nedtryckt om du vill begränsa verktyget till steg om 45 grader.
 4. Släpp musknappen där du vill ange övertoningens slutpunkt.
Tillämpa en övertoning på flera objekt
Standardövertoningsfyllning (vänster) och övertoning som används över flera objekt (höger)

Obs!

Om du har markerat en sammansatt bana med en övertoning kan du redigera övertoningen över alla dess underliggande banor med hjälp av övertoningspanelen. Du behöver inte använda övertoningsverktyget.

Tillämpa övertoningar på text

Du kan skapa flera urval av övertonad text inom en enskild textram längs med svart text och färgtext som är standard.

Slutpunkterna för en övertoning är alltid fäst i förhållande till begränsningsramen för övertoningens bana eller textram. Enskilda texttecken visar den del av övertoningen där de har placerats. Om du ändrar storlek på textramen eller gör andra ändringar som gör att texten monteras om kommer de tecknen att distribueras om längs med övertoningen, och färgerna ändras för enskilda tecken i enlighet med det.

Arbeta med övertoningsfyllda texttecken
Arbeta med övertoningsfyllda texttecken

A. Underliggande övertoningsfyllning B. Texttecken med tillämpad övertoning C. Text som lagts till och text som byter plats i förhållande till övertoningsfyllning 

Om du vill justera en övertoning så att hela färgomfånget sträcker sig över ett visst omfång av texttecken finns det två alternativ:

 • Använd övertoningsverktyget till att återställa slutpunkterna för övertoningen så att de endast sträcker sig över de tecken du markerade när du tillämpade övertoningen.

 • Markera texten och konvertera den till konturer (redigerbara banor) och använd sedan en övertoning på de konturer som skapas. Det här är det bästa alternativet för ett litet antal tecken i en rubriktext i en egen textram. Överfyllningen fästs permanent till konturerna, inte textramen, och konturerna flödar vidare med resten av texten. Däremot fungerar konturerna som en enskild inbäddad bild inuti textramen, så det går inte att redigera texten. Dessutom fungerar inte längre typografiska alternativ. Text som konverteras till konturer kan t.ex. inte avstavas.

Tillämpa övertoningar på text
Som standard kommer text som byter placering att ändras i förhållande till övertoningen (vänster). När text konverteras till konturer flyttas den tillämpade övertoningen med texten (höger).

Mer information om hur du konverterar textkonturer till banor finns i Skapa banor från textkonturer.

Flera övertoningar i en enskild textram

Du kan skapa olika urval av text inom en enskild textram och tillämpa en unik övertoning till varje urval. Varje övertoning läggs till i textramen och knyts separat till de tecken du markerade när du tillämpade varje övertoning. Däremot är slutpunkterna för övertoningen fortfarande fästa till begränsningsramen för textramen och inte till enskilda texturval.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy