Användarhandbok Avbryt

Skapa PostScript- och EPS-filer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Hantera panelen Historik i InDesign
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Skapa PostScript- och EPS-filer

I stället för att skriva ut ett dokument på en skrivare kan du spara en beskrivning av filen med PostScript-språk med filtillägget PS. Därefter kan du trycka den externt, till exempel via en prepress-leverantör. En tjänsteleverantör kan skicka en PS-fil direkt till fotosättaren. Eftersom bilder och teckensnitt är inbäddade i en PostScript-fil är den normalt större än det ursprungliga InDesign-dokumentet.

Du kan också exportera en dokumentsida eller ett uppslag till en EPS-fil (Encapsulated PostScript) och montera den i andra program.

Välja rätt metod för att skapa en PostScript-fil

Du kan spara InDesign-dokument och böcker som PostScript-filer på tre olika sätt: enhetsoberoende, enhetsberoende eller enhets- och drivrutinsberoende.

I följande tabell visas rekommenderade skrivardrivrutiner och utdatametoder som ger det bästa resultatet tillsammans med program för efterbearbetning och InDesign. Om ett dokument ska bearbetas av en OPI-server, eller av en utskjutnings- eller svällningsåtgärd eller andra prepress-program före tryckning i en RIP-enhet, väljer du PostScript®-fil på menyn Skrivare i dialogrutan Skriv ut i InDesign. Då bestäms DSC-utdata från InDesign. Om du vill skriva ut på en kontorsskrivare använder du valfri hanterad PostScript-skrivardrivrutin.

I tabellerna används asterisker till att ange den relativa lämpligheten för respektive metod för prepress-arbete:

***

PostScript-filen är helt DSC-kompatibel och mycket lämplig att använda för ett antal efterbehandlingstillämpningar, RIP och arbetsflöden. Den här metoden är det bästa universalvalet för tillämpningar där DSC används.

**

PostScript-filen är i hög grad DSC-kompatibel och i allmänhet lämplig att använda för ett antal efterbehandlingstillämpningar, RIP och arbetsflöden. Vissa kompatibilitetsproblem kan förekomma för vissa typer av tillämpningar där DSC används i stor utsträckning.

Välja skrivare: PostScript®-fil

Operativsystem

PPD

Lämplighet för prepress

Alla plattformar

Enhetsoberoende

***

Enhetsberoende

***

En skrivardrivrutin används inte när vald skrivare är en en ”PostScript®-fil”.

Vald skrivare: <installerad skrivare>

Operativsystem

Skrivardrivrutin

Lämplighet för prepress

Mac OS 10.2

Inbyggd PostScript-drivrutin för Mac OS X

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Den PPD-fil som används för den markerade skrivaren visas i PPD-textrutan överst i dialogrutan Skriv ut.

Enhets- och drivrutinsberoende PostScript-filer

Markera en skrivare och en kompatibel drivrutin under Skrivaren. En enhets- och drivrutinsberoende PostScript-fil har följande egenskaper:

 • Den är drivrutinsberoende. PostScript-filen innehåller kod som har genererats både av InDesign och av drivrutinen. InDesign-koden styr i första hand sidinnehåll, inklusive teckensnittshämtning, och grundläggande enhetsinformation, t.ex. mediestorlek, upplösning och rastrering. Koden från drivrutinen styr i första hand inställning av drivrutinsfunktioner, t.ex. vattenstämplar, och aktivering och styrning av speciella enhetsfunktioner. Eftersom skapandet av PostScript-filen inte styrs helt och hållet från InDesign, är den inte DSC-kompatibel i lika hög grad som de enhetsoberoende PostScript-filerna. Graden av DSC-kompatibilitet, och därmed PostScript-filens lämplighet för prepress-åtgärder, beror på vilken skrivardrivrutin som används.

 • Den är enhetsberoende. Den innehåller kod som aktiverar och styr vissa enhetsfunktioner. Det gör den mindre lämplig att använda med andra enheter än målenheten.

 • Den kan vara sammansatt eller separerad (alla färgutdatametoder som hanteras i InDesign går att använda).

 • Den kan svällas i InDesign (antingen med Inbyggt i programmet eller Adobes In-RIP-svällning).

 • Den kan skrivas ut direkt på enheten eller till en fil.

En enhets- och drivrutinsberoende PostScript-fil är idealisk för korrektur (av formgivaren) från kontorsskrivare med PostScript-språk. Den kan också användas av tjänsteleverantörer, om de inte tänker göra några prepress-åtgärder utanför InDesign eller RIP-systemet, för dokumentet. Om svällning behöver göras, så görs det i InDesign eller i en RIP-enhet.

Skapa en enhetsoberoende PostScript-fil

Markera PostScript-filen under Skrivare och välj Enhetsoberoende under PPD. En enhetsoberoende PostScript-fil har följande egenskaper:

 • Den är till 100 % DSC-kompatibel. Det gör den idealisk för efterbearbetning i form av svällning och utskjutning.

 • Allt beroende av enhet och drivrutin tas bort. Filen kan därför skrivas ut på i stort sett alla utdataenheter. Men vissa speciella skrivarfunktioner som finns i PPD-filer, till exempel bildexponering, tillgängliga mediestorlekar och optimerade skärmfrekvenser, går inte att använda när du skapar enhetsoberoende utdata.

 • Färgutdata är alltid sammansatt CMYK, men inkluderar också dekorfärger. Därför måste de separeras med hjälp av ett program för efterbearbetning, eller i en RIP-enhet med hjälp av in-RIP-separationer.

 • Den kan inte svällas i InDesign. Svällning måste göras på en RIP-enhet, eller med ett program för efterbearbetning.

 • Den kan bara skrivas till en fil (inte direkt till en enhet eller ett program) från InDesign.

  En enhetsberoende PostScript-fil är idealisk för sammansatta prepress-arbetsflöden, där filen kommer att svällas och separeras senare i produktionsprocessen, t.ex. vid utskjutning eller svällning, eller på en RIP-enhet (om utdataenheten hanterar in-RIP-separationer).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I dialogrutan Skriv ut väljer du PostScript-fil som skrivare.
 3. För PPD-fil väljer du Enhetsoberoende.
 4. Visa eller ändra befintliga utskriftsinställningar. Med InDesign används det aktuella sidomfånget när en PostScript-fil skapas.
 5. Klicka på Spara.
 6. Ange ett namn och en plats och klicka på Spara.

Skapa en enhetsberoende PostScript-fil med InDesign

Markera PostScript-fil under Skrivare och markera en PPD-fil. En enhetsberoende PostScript-fil har följande egenskaper:

 • Den är till 100 % DSC-kompatibel. Det gör den idealisk för efterbearbetning i form av svällning och utskjutning.

 • Den innehåller en beskrivning av allt i ett dokument, inklusive information om länkade filer, optimerade skärmfrekvenser, upplösning och tillgängliga mediestorlekar som är anpassade för den just nu valda utdataenheten.

 • Allt beroende av drivrutiner tas bort.

 • Den kan vara sammansatt eller separerad. Alla färgutdatametoder som hanteras i InDesign går att använda. (In-RIP-separationer går att använda om PPD-filen och utdataenheten hanterar dem.)

 • Den kan svällas i InDesign (antingen med Inbyggt i programmet eller Adobes In-RIP-svällning).

 • Den kan bara skrivas till en fil (inte direkt till en enhet eller ett program) från InDesign.

En enhetsberoende PostScript-fil är idealisk för arbetsflöden med förseparation eller svällning, där filen svälls antingen automatiskt eller med Adobes In-RIP-svällning i InDesign.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I dialogrutan Skriv ut väljer du PostScript-fil som skrivare.
 3. Välj rätt PPD-fil för den slutgiltiga utdataenheten.
 4. Visa eller ändra befintliga utskriftsinställningar. Med InDesign används det aktuella sidomfånget när en PostScript-fil skapas.
 5. Klicka på Spara.
 6. Ange ett namn och en plats och klicka på Spara.

Skapa PostScript-fil med hjälp av en PostScript-skrivardrivrutin (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I dialogrutan Skriv ut i InDesign klickar du på knappen Konfigurera längst ned i dialogrutan.
 3. I skrivardrivrutinens dialogruta väljer du Skriv ut till fil.
 4. Klicka på fliken Layout och sedan på knappen Avancerat.
 5. Klicka på Dokumentalternativ och PostScript-alternativ, och välj sedan Optimera för portabilitet på menyn PostScript-utdataalternativ. Klicka på OK.
 6. Klicka på OK eller på Skriv ut om du vill återgå till dialogrutan Skriv ut i InDesign.
 7. I dialogrutan Skriv ut i InDesign klickar du på Skriv ut.
 8. Ange ett namn och en plats och klicka på Spara.

Skapa en PostScript-fil med hjälp av en PostScript-skrivardrivrutin (Mac OS)

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I dialogrutan Skriv ut väljer du PostScript-fil under Skrivare och klickar på Spara.
 3. I dialogrutan Spara PostScript-fil anger du namn och plats för PostScript-filen (.ps) och klickar på Spara.

Exportera sidor i EPS-format

Du kan använda kommandot Exportera till att exportera InDesign-sidor till EPS-format, som du sedan kan importera till andra program. Om du exporterar flera sidor, exporteras varje sida som en enskild fil med ett nummer efter filnamnet. Om du till exempel exporterar sidorna 3, 6 och 12 och anger filnamnet Nytt.eps, så skapas tre filer med namnen Nytt_3.eps, Nytt_6.eps och Nytt_12.eps i InDesign.

Obs!

Om du vill öppna InDesign-sidor i Illustrator eller Adobe Photoshop, ska du exportera sidorna som PDF-eller EPS-filer.

 1. Välj Arkiv > Exportera.
 2. Ange en plats och ett filnamn. Glöm inte att ange filtillägget EPS.
 3. I Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du EPS och klickar på Spara.
 4. Under Sidor i dialogrutan Exportera EPS gör du något av följande:
  • Markera Alla sidor om du vill exportera alla sidor i ett dokument.

  • Markera Intervall och ange ett sidintervall. Du kan ange ett intervall med ett bindestreck och separata sidor eller intervall med komma.

  • Markera Uppslag om du vill exportera motstående sidor som en EPS-fil (ett uppslag per EPS).

 5. Ange ytterligare alternativ.
 6. Under Utfall anger du ett värde mellan 0p0 och 36p0 som anger extra utrymme för bilder som är placerade utanför papperskanten eller utanför skärmärkena.
 7. Klicka på Exportera.

EPS-exportalternativ

När du exporterar till EPS kan du ange följande alternativ:

PostScript®

Anger en kompatibilitetsnivå gentemot tolkningsfunktionerna i PostScript-utdataenheter. Level 2 ger ofta högre utskriftshastighet och utdatakvalitet för bilder som bara skrivs ut på en utdataenhet av typen PostScript Level 2 eller senare. Level 3 ger den högsta hastigheten och utdatakvaliteten, men kräver att du använder en utdataenhet av typen PostScript 3.

Färger

Anger hur färger ska återges i den exporterade filen. Alternativen nedan är identiska med färginställningarna i dialogrutan Skriv ut.

Ändra inte

Alla bilder bibehåller sin ursprungliga färgmodell. Om dokumentet t.ex. innehåller tre RGB-bilder och fyra CMYK-bilder, kommer den skapade EPS-filen att innehålla samma RGB- och CMYK-bilder.

CMYK

Skapar en fil som kan färgsepareras. Alla färgvärden återges med ett färgomfång som består av processfärgerna cyan, magenta, gul och svart.

Grå

Konverterar alla färgvärden till högkvalitativa svartvita bilder. De olika gråtonerna i det omvandlade objektet återger originalobjektets luminiscens.

RGB

Ger en fil där alla färgvärden återges med färgmodellen för rött, grönt och blått. En EPS-fil med RGB-färgdefinitioner passar bättre för skärmvisning.

PostScript®-färghantering

Dokumentets färgdata används i en kalibrerad version av dess ursprungliga färgmodell.

Förhandsvisa

Anger egenskaperna för den förhandsvisningsbild som sparas i filen. Förhandsvisningsbilden visas i program som inte direkt kan visa EPS-teckningar. Om du inte vill skapa någon förhandsvisningsbild väljer du Ingen på formateringsmenyn.

Inbäddade teckensnitt

Anger hur teckensnitt som används i de sidor som du exporterar ska inkluderas.

Ingen

En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns information om var teckensnittet ska användas, som behövs för RIP och efterbearbetning.

Alla

Alla teckensnitt som behövs i dokumentet hämtas när utskriften påbörjas. Alla tecken i teckensnittet hämtas, även om de inte visas i dokumentet. I InDesign skapas automatiskt delmängder av teckensnitt som innehåller fler än det maximala antal tecken som anges i dialogrutan Inställningar.

Delmängd

Bara de tecken som används i dokumentet hämtas.

Dataformat

Anger hur bilddata skickas från datorn till en skrivare - som ASCII-data eller binära data.

Bilder

Anger hur mycket bilddata i monterade bitmappsbilder som ska tas med i den exporterade filen.

Allt

Ger bilder där alla tillgängliga bilddata tas med i den exporterade filen. Mycket diskutrymme används. Välj alternativet om filen ska skrivas ut på en utdataenhet med hög upplösning.

Utkast

Ger bilder där bara skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder tas med i den exporterade filen. Använd alternativet tillsammans med alternativet för OPI-bildersättning, eller om den skapade PDF-filen ska visas på skärmen.

OPI-bildersättning

Möjliggör att lågupplösta EPS-utkast ersätts med högupplösta bilder när utdata skapas.

Uteslut för OPI

Importerade bilder utesluts selektivt när du skickar bilddata till en skrivare eller fil. Bara OPI-länkar (kommentarer) lämnas kvar för senare hantering i en OPI-server.

Förenkling

Genom att markera en förenklingsförinställning på menyn Förinställningar kan du ange hur genomskinliga objekt ska visas i den exporterade filen. Det här är samma alternativ som alternativet Förenkling som visas på panelen Avancerat i dialogrutan Skriv ut.

Tryckfärgshanteraren

Med den här funktionen kan du korrigera Tryckfärgsalternativ utan att dokumentets utformning ändras.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online