Användarhandbok Avbryt

Arbeta med färgrutor

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

  Förändringar av Pantone Color-böcker

Standardiserade förinlästa färgbibliotek, som även kallas Pantone Color-böcker, kommer att fasas ut från Illustrator, InDesign och Photoshop i programvaruuppdateringar som släpps efter 16 augusti 2022.

Efter november 2022 är dessa de enda Pantone-färgböckerna som blir kvar:

 • Pantone + CMYK beläggning
 • Pantone + utan CMYK beläggning
 • Pantone + Metallicöverdrag

Kunder som använder Pantone-färger i sina kreativa arbetsflöden kommer att behöva en Pantone-licens via Pantone Connect-plugin-programmet som finns på Adobe Exchange.

Med panelen Färgrutor (Fönster > Färg > Färgrutor) kan du skapa och namnge färger, övertoningar och färgtoner och snabbt tillämpa dem i dokumentet. Med färgrutor blir det enklare att ändra färgscheman utan att behöva hitta och justera varje enskilt objekt.

När fyllningen eller linjen för markerad text eller ett objekt innehåller en färg eller en övertoning från färgrutepanelen, framhävs den aktuella färgrutan på färgrutepanelen. De färgrutor du skapar är endast kopplade till det aktuella dokumentet. Varje dokument kan ha olika färgruteuppsättningar lagrade på färgrutepanelen.

 När du arbetar med en prepress-leverantör kan du sätt identifiera dekorfärger med hjälp av färgrutor. Du kan också ange färginställningar i en preflight-profil för att ta reda på vilka färginställningar som fungerar med din skrivare.

Det finns sex CMYK-definierade färger på standardpanelen med färgrutor: cyan, magenta, gult, rött, grönt och blått.

 När du trycker en bok vars kapitel innehåller färgrutor i konflikt kan du ange att du vill synkronisera inställningarna i InDesign med inställningarna i malldokumentet. (Se Synka bokdokument.)

Typer av färgrutor

Skapa nya färgrutor, läs in färgrutor från ett annat dokument med mera med panelmenyn Färgrutor. Färgrutepanelen innehåller följande typer av färgrutor:

Färger

Ikoner på panelen Färgrutor identifierar dekor-  och processfärgtyper , samt färglägena LAB , RGB , CMYK , HSB  och Blandade tryckfärger .

Färgtoner

Ett procentvärde bredvid en färgruta på färgrutepanelen visar en färgton för en dekor- eller processfärg.

Övertoningar

En ikon på panelen Färgrutor visar om en övertoning är radiell  eller linjär .

Ingen

Färgrutan Inget tar bort linjen eller fyllningen från ett objekt. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan.

Panelen Färgrutor
Dubbelklicka på en färg för att öppna dialogrutan Alternativ för färgrutor

Passmärke

Passmärke  är en inbyggd färgruta som gör att objekt skrivs ut på varje separation från en PostScript-skrivare. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan.

Svart

Svart är en inbyggd 100 % svart processfärg som definieras av CMYK-färgmodellen. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan. Som standard övertrycks (skrivs ut ovanpå) alla förekomster av Svart på underliggande tryckfärger, inklusive texttecken av alla storlekar. Du kan avaktivera det här beteendet.

Papper

Papper är en inbyggd färgruta som simulerar den pappersfärg du skriver ut på. Objekt bakom ett pappersfärgat objekt skrivs inte ut på de områden där det pappersfärgade objektet överlappar det. I stället lyser färgen på det papper som du skriver ut på igenom. Om du vill ändra pappersfärgen så att den överensstämmer med det papper du använder ska du dubbelklicka på panelen Färgrutor. Använd endast Pappersfärg till förhandsvisning – den kommer inte att skrivas ut på en kompositskrivare eller vid färgseparering. Det går inte att ta bort den här färgrutan. Använd inte färgrutan Papper till att ta bort färgen från ett objekt. Använd färgrutan Ingen i stället.

 Om pappersfärgen inte fungerar enligt beskrivningen när du skriver ut på en skrivare utan PostScript, kan du försöka ändra skrivarens drivrutin till läget Rasterbilder.

Du kan också lägga till färger från ett färgbibliotek i panelen Färgrutor, om du vill att färgerna ska sparas med dokumentet.

Anpassa visningen av färgrutor

Du kan bestämma storleken på färgrutor och om namnet ska visas tillsammans med färgrutan eller inte. Klicka på panelmenyn Färgruta för att anpassa färgrutevisningen.

 • Med Visa alla färgrutor  visar du alla färg-, färgtons- och övertoningsfärgrutor.
 • Välj Visa färgrutor  om du bara vill visa processfärgs-, dekorfärgs-, blandade tryckfärgs- och färgtonsrutor.
 • Välj Visa övertoningsfärgrutor  om du bara vill visa övertoningsfärgrutor.

 Färgrutan Inget visas alltid, oavsett vilken knapp du klickar på.

Färgrutor kan omfatta dekor- eller processfärger, blandade tryckfärger (processfärger blandade med en eller flera tryckfärger), RGB-, HSB- eller LAB-färger, övertoningar eller färgtoner.

När du monterar en bild som innehåller dekorfärger, läggs färgerna automatiskt till som färgrutor i panelen Färgrutor. Du kan tillämpa de här färgrutorna på objekt i dokumentet men du kan inte omdefiniera eller ta bort färgrutorna.

Skapa färgrutor

Du kan skapa inte bara en ny färgruta utan även en färgruta utifrån färgen på ett objekt. Innan du skapar färgrutor bör du ta reda på vilka inställningar som ska gälla vid utskrift/tryck.

Skapa en ny färgruta

 1. Välj Ny färgruta på panelmenyn Färgrutor.

 2. Välj för Färgtypden metod du använder när du trycker dokumentfärger på en tryckpress.

 3. Fyll i Namn på färgruta.

 4. Välj för Färgläge det läge du vill använda när du definierar färgen. Ändra färgvärden med hjälp av skjutreglaget. Du kan även skriva numeriska värden i textrutorna bredvid färgreglagen.

 5. Klicka på OK så att färgrutan läggs till och dialogrutan stängs.

Skapa en ny färgruta baserat på färgen på ett objekt

 1. Markera objektet.

 2. Välj fyllningsrutan eller linjerutan i färgrutepanelen.

 3. Välj Färgrutor   och dubbelklicka på den nya färgrutan.

Den markerade färgen eller övertoningen visas i panelen Färgrutor och i fyllningsrutan eller linjerutan och tillämpas på fyllningen eller linjen hos de markerade objekten.

 Om du vill definiera en dekorfärg med hjälp av knappen Ny färgruta i panelen Färgrutor ser du först till att ingen färgruta är markerad. Håll sedan ned Alt+Ctrl (Windows) respektive Alt+Kommando (Mac OS) samtidigt som du klickar på knappen Ny färgruta .

Lägg till namnlösa färger och redigera standardfärger i panelen Färgrutor

Du kan skapa färger med hjälp av färgpanelen eller Färgväljaren, men det är då svårare att redigera namnlösa färger senare. Det blir också svårare att använda dem på ett enhetligt sätt. Välj alternativet Lägg till namnlösa färger i panelen Färgrutor och sök efter namnlösa färger som har lagts till i objekt i dokumentet. Lägg sedan till dem i panelen Färgrutor. Färger namnges automatiskt enligt CMYK-, RGB-, HSB- eller LAB-komponenterna.

Du kan ändra/redigera färgrutorna i panelen Färgrutor som visas i nya dokument som standard.

Duplicera, redigera och sortera färgrutor

Det kan vara praktiskt att duplicera färgrutor när du vill skapa en varmare eller kallare variant av en befintlig färg. Välj Duplicera färgruta för att skapa en dubblettversion av färgrutan. Du kan ändra enskilda attribut för en färgruta genom att välja Alternativ för färgrutor. Färgrutor kan sorteras efter namn eller färgvärden. Du har möjlighet att sortera alla färgrutor eller bara markerade färgrutor. Färgrutor i en färggrupp sorteras också utifrån den valda sorteringsmetoden.

Ange namn på en färgruta

Som standard baseras processfärgernas namn på de olika färgkomponenternas värden. Om du t.ex. skapar en röd processfärg som består av 10 procent cyan, 75 procent magenta, 100 procent gult och 0 procent svart, får färgrutan standardnamnet C=10 M=75 Y=100 K=0. På så sätt är det lättare att se hur en färg är uppbyggd.

Namnet på en processfärgruta uppdateras automatiskt när du ändrar dess CMYK-värden. Du kan aktivera eller avaktivera det här alternativet för individuella färgrutor vid behov. 

 1. Dubbelklicka på en processfärg i panelen Färgrutor.
 2. Välj alternativet Namn med färgvärde för att låta InDesign ändra namnet på färgrutan när du ändrar dess CMYK-procentandelar. Avmarkera det om du vill byta namn på det manuellt.

 3. Välj OK.

Radera färgrutor

När du tar bort en färgruta som har tillämpats på ett objekt i dokumentet får du en uppmaning om att ange en ersättningsfärgruta. Du kan ange en befintlig eller ej namngiven färgruta. Om du tar bort en färgruta som används som underlag för en färgton eller blandad tryckfärg får du en uppmaning om att ange en ersättning.

Radera enskilda färgrutor

 1. Markera en eller flera färgrutor.

 2. Välj Radera   på panelen Färgrutor.

 3. Ett meddelande visas med frågan hur du vill ersätta färgrutan du håller på att ta bort. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:

  • Klicka på Definierad färgruta och välj sedan en färgruta på menyn om du vill ersätta alla förekomster av färgrutan med en annan färgruta.

  • Klicka på Namnlös färgruta om du vill ersätta alla förekomster av färgrutan med en motsvarande namnlös färg.

Ta bort alla färgrutor som inte används

 1. Välj Markera alla oanvända på menyn i panelen Färgrutor. Det är endast de färgrutor som inte används för närvarande i en aktuella filen som markeras.

 2. Välj Radera   på panelen Färgrutor.

 Du kan inte radera dekorfärger som används för monterade bilder i dokumentet. Om du vill ta bort den typen av färger måste du först ta bort bilden. I vissa fall går det inte att ta bort dekorfärger trots att bilden har tagits bort. Använda Arkiv > Exportera för att skapa en IDML-fil (InDesign Markup Language) i sådana fall och öppna filen igen i InDesign.

Slå ihop och spara färgrutor

När du importerar färgrutor eller kopierar objekt från andra dokument, kan duplicerade färgrutor uppstå kopplade till olika objekt. Du kan kombinera dubbletter av färgrutor och spara dem för att använda dem i andra dokument. Du kan spara färgrutor i en Adobe Swatch Exchange-fil (.ase). InDesign liksom Illustrator och Adobe Photoshop

Slå samman färgrutor

 1. Välj två eller flera duplicerade färgrutor på panelen Färgrutor.

  Den första färgrutan som markeras är den som sammanfogningen sker till.

 2. Välj Sammanfoga färgrutor på panelmenyn Färgrutor.

Spara färgrutor

 1. Markera de färgrutor du vill spara i panelen Färgrutor.

 2. Välj Spara färgrutor på panelmenyn Färgrutor.

 3. Ange ett namn och en sökväg för filen och klicka på Spara.

Byta färgrutor mellan program

Du kan dela de fyllda färgrutor du skapar i Photoshop, Illustrator eller InDesign genom att spara ett färgrutebibliotek för utbyte. Färgerna visas exakt likadant i alla program så länge som färginställningarna är synkroniserade.

 1. Skapa process- och dekorfärgrutorna på panelen Färgrutor som du vill dela och ta bort dem du inte vill ha.

 2. Välj Spara färgrutor på panelmenyn Färgrutor och spara biblioteken med färgrutor på en lättillgänglig plats.

 3. Läs in färgrutebiblioteket till panelen Färgrutor för Photoshop, Illustrator eller InDesign.

 Du kan inte dela följande typer av färgrutor mellan programmen: mönster, övertoningar, blandade tryckfärger och färgtoner, registreringsfärgrutan från Illustrator och InDesign samt bokfärgsreferenser, HSB, XYZ, duplex, monitorRGB, opacitet, total färgmängd och webRGB från Photoshop. Dessa typer av färgrutor exkluderas automatiskt när du sparar färgrutor.

Importera färgrutor

Du kan importera färger och övertoningar från andra dokument och lägga till antingen alla eller några av färgrutorna i panelen Färgrutor. Du kan läsa in färgrutor från InDesign-filer (.indd), InDesign-mallar (.indt), Illustrator-filer (.ai eller .eps) och Adobe Swatch Exchange-filer (.ase) som har skapats i InDesign, Illustrator eller Photoshop. Adobe Swatch Exchange-filer innehåller färgrutor som har sparats i formatet Adobe Swatch Exchange.

InDesign innehåller även färgbibliotek från andra färgsystem, bland annat ANPA, eller så kan du lägga till bibliotek via Pantone Connect. Dekorfärger som används för importerade filer med formaten EPS, PDF, TIFF och Adobe Photoshop (PSD) läggs också till i panelen Färgrutor.

Importera markerade färgrutor från en fil

 1. Välj Ny färgruta på panelmenyn Färgrutor.

 2. Välj Annat bibliotek på listan Färgläge och markera sedan den fil från vilken du vill importera färgrutor.

 3. Välj Öppna.

 4. Markera de färgrutor du vill importera och välj OK.

Importera alla färgrutor från en fil

 1. Välj Läs in färgrutor på panelmenyn Färgrutor.

 2. Dubbelklicka på ett InDesign-dokument.

Kopiera färgrutor mellan InDesign-dokument

Du kan kopiera eller dra en färgruta (eller objekt med en tillämpad färgruta) från ett dokument till ett annat. När du gör det läggs färgrutan till på färgrutepanelen i måldokumentet. Om du även vill kopiera färgrutans färgtoner och övertoningar måste du kopiera det ursprungliga objektet, inte bara färgrutan.

Läsa in färgrutor från fördefinierade anpassade färgbibliotek

Du kan välja bland en mängd olika färgbibliotek – bland annat , Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone®-färgsystemet, Trumatch™-färgrutesystemet, DIC Process Color Note samt bibliotek som har skapats särskilt för webbanvändning. Innan du använder färgrutor från ett färgmatchningssystem bör du rådfråga prepress-leverantören och fastställa vilka färgrutebibliotek de använder.

 1. Välj Ny färgruta i panelen Färgrutors meny.
 2. Välj biblioteksfilen på listan Färgläge.

 3. Markera en eller flera färgrutor i biblioteket och klicka på Lägg till. (Om du vill stänga dialogrutan utan att lägga till färgrutor ska du välja OK.)

 4. När du är klar med att lägga till färgrutor ska du välja Klart.

Färgbibliotek som installeras med InDesign

Med InDesign installeras färgbibliotek för de färgmatchningssystem som beskrivs nedan. Du kan installera ytterligare färgbibliotek och läsa in färgrutor från dem i InDesign.

ANPA-färg

Består av 300 färger som valts ut av ANPA (American Newspaper Publishers Association). Färgerna i detta bibliotek används i första hand som dekorfärger i tidningar.

DIC-färg

Innehåller 1 280 CMYK-dekorfärger från DIC Process Color Note. Färger kan anpassas till DIC Color Guide, utgivet av Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Kontakta Dainippon Ink & Chemicals, Inc., i Tokyo om du vill ha mer information.

Färgbibliotek som installeras i InDesign
Färgbibliotek som installeras i InDesign

FOCOLTONE

Innehåller 763 CMYK-färger. Du kan använda Focoltone-färger för att undvika problem med prepress-svällning och passmärken genom att öppna Focoltone-tabellerna som visar övertrycken som bygger upp färgerna. Kontakta Focoltone International, Ltd., i Stafford, Storbritannien för mer information.

HKS

Används när ditt arbete anger färger från HKS-färgsystemet, som används i Europa.

PANTONE®

PANTONE®-färger är en standard för återgivning av dekorfärger som är känd i hela världen.  Färger från Pantone-biblioteket går att komma åt via plugin-programmet Pantone Connect som finns på Adobe Exchange.

 

Du kan skriva ut en heltäckande PANTONE-färg i CMYK. Om du vill jämföra en heltäckande PANTONE-färg med dess närmast motsvarande processfärg använder du PANTONE jämförelsekarta för heltäckande färger och processfärger. Procentsatserna för CMYK anges under varje färg. Färgkartan trycks nu på ett ljusare bestruket papper och omfattar jämförelser mellan 147 nya heltäckande färger och deras CMYK-motsvarigheter.

 

Med hjälp av PANTONES processfärkartor kan du välja mellan över 3 000 processfärgskombinationer tryckta på både bestruket och obestruket papper. Färgerna visas i kromatisk ordning i solfjäderformat vilket gör det enkelt att välja färger och ange CMYK-värden.

 

Kontakta Pantone, Inc., i Carlstadt, New Jersey, USA för mer information.

System (Windows)

Innehåller 256 färger som ingår i Windows 8-bitars standardpanel, som baseras på ett enhetligt urval av RGB-färger.

System (Mac OS)

Innehåller 256 färger som ingår i Mac OS 8-bitars standardpanel, som baseras på ett enhetligt urval av RGB-färger.

TOYO COLOR FINDER

Innehåller 1 050 färger baserade på de vanligaste tryckfärgerna i Japan. Du kan använda Toyo 94 Color Finder eller den senare Toyo Color Finder. I guiden finns tryckta prover av Toyo Ink. Färgguiden kan finnas hos tryckerier och konstmaterielbutiker. Kontakta Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., i Tokyo om du vill ha mer information.

TRUMATCH

Tillhandahåller tillförlitlig CMYK-färgmatchning med fler än 2 000 användbara datorgenererade färger. Trumatch-färger sträcker sig över hela det synliga spektrumet för CMYK-färgomfånget i jämna steg. Trumatch Color Finder visar upp till 40 färgtoner och skuggor för varje nyans, där alla ursprungligen skapats med en fyrfärgsprocess och kan reproduceras i fyra färger med elektroniska fotosättare. Dessutom medföljer fyra grå nyanser. Kontakta Trumatch Inc., i New York om du vill ha mer information.

Webb

Innehåller de 216 webbsäkra RGB-färger som oftast används av webbläsare för visning av 8-bitars bilder. Med det här biblioteket kan du skapa bilder för webben genom att använda färger som visas enhetligt i både Windows och Mac OS.


Andra resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto