Användarhandbok Avbryt

Förenkla genomskinliga bilder

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Om förenkling

Om ditt dokument eller bilder innehåller genomskinlighet måste de vanligtvis genomgå en process som kallas förenkling. Förenkling innebär att genomskinliga bilder delas in i vektorbaserade och rastrerade områden. När bilderna blir mer komplexa (blandar bilder, vektorer, text, dekorfärger, övertryck osv.), blir också förenklingen och dess resultat det.

Förenkling kan vara nödvändig när du ska skriva ut, spara eller exportera till andra format som inte stöder genomskinlighet. Om du vill behålla genomskinlighet utan förenkling när du skapar PDF-filer måste du spara dem som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senare.

Du kan specificera förenklingsinställningar och sedan spara och tillämpa dem som förenklingsförinställningar. Genomskinliga objekt förenklas enligt inställningarna i den valda förenklingsförinställningen.

Obs!

Det går inte att ångra genomskinlighetsförenkling när filen har sparats.

Överlappande bilder delas upp när de förenklas.

Obs!

Mer information om utskrift av genomskinlighet finns på sidan ”Print Service Provider Resources” på Adobe Solutions Network (ASN) (endast engelsk version), som är tillgänglig via Adobes webbplats.

Om förinställningar för förenkling av genomskinlighet

Om du ofta exporterar eller skriver ut dokument som innehåller genomskinlighet kan du automatisera förenklingsförfarandet genom att spara förenklingsinställningarna som en förenklingsförinställning. Du kan sedan tillämpa dessa inställningar för utskrift och när du sparar och exporterar filer till PDF 1.3 (Acrobat 4.0), EPS och PostScript. I Illustrator kan du dessutom tillämpa dem när du sparar filer till tidigare versioner av Illustrator eller kopierar till Urklipp. I Acrobat kan du också tillämpa dem när du optimerar PDF-dokument.

Inställningarna styr också hur förenklingsprocessen ska gå till när du exporterar till format som inte kan hantera genomskinlighet.

Du kan välja en förenklingsförinställning på panelen Avancerat i dialogrutan Skriv ut eller i den formatspecifika dialogruta som öppnas efter den första Export- eller Spara som-dialogrutan. Du kan skapa dina egna förenklingsinställningar eller välja bland standardalternativ. Dessa standardinställningar är var och en utformade för att matcha förenklingens kvalitet och hastighet med lämplig upplösning för rastrerade genomskinliga ytor, anpassat till respektive dokuments användningsområde:

Hög upplösning

används för slutdokument som ska tryckas, och för korrektur med höga krav, t ex separerade färgkorrektur.

Medelhög upplösning

används för korrektur av högre kvalitet och för print-on-demand-dokument som skrivs ut i färg på PostScript-skrivare.

Låg upplösning

används för snabb utskrift av svartvita kopior för korrektur, och för dokument som ska publiceras på webben eller exporteras till SVG-format.

Använda en förenklingsförinställning för utskrift

Du kan välja en förenklingsinställning i dialogrutan Skriv ut eller i den formatspecifika dialogruta som visas efter den första Exportera-dialogrutan.

Om du ofta exporterar eller skriver ut dokument som innehåller genomskinlighet, kan du automatisera förenklingsförfarandet genom att spara förenklingsinställningarna som en förenklingsinställning. Du kan sedan tillämpa inställningarna när du skriver ut eller exporterar till formaten PDF 1.3 (Acrobat 4.0) eller EPS.

 1. I panelen Avancerat i någon av dialogrutorna Skriv ut, Exportera EPS och Exportera till Adobe PDF väljer du en egen förinställning eller någon av följande standardförinställningar:

  Låg upplösning

  Används för snabbutskrift av svartvita kopior för korrektur och för dokument som ska publiceras på webben.

  Medelhög upplösning

  Används för korrektur av högre kvalitet och för print-on-demand-dokument som skrivs ut i färg på Adobe PostScript-skrivare.

  Hög upplösning

  Används för slutdokument som ska tryckas, och för korrektur med höga krav, t.ex. separerade färgkorrektur.

  Obs!

  Förenklingsförinställningen används endast om bilden innehåller genomskinlighet eller om Simulera övertryck är markerat under Utdata i dialogrutan Exportera till Adobe PDF.

Skapa eller redigera förenklingsförinställningar

Du kan spara och läsa in förenklingsförinställningar i en separat fil och göra det enkelt att säkerhetskopiera dem samt göra dem tillgängliga för tryckerier, kunder och andra i en arbetsgrupp. I InDesign har förenklingsförinställningsfiler filnamnstillägget .flst.

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny förinställning klickar du på Ny.

  • Om du vill basera en inställning på en fördefinierad förinställning väljer du en i listan och klickar på Nytt.

  • Om du vill redigera en befintlig förinställning markerar du förinställningen och klickar på Redigera.

  Obs!

  Du kan inte redigera de installerade förenklingsförinställningarna.

 3. Ange förenklingsalternativ.
 4. Klicka på OK om du vill återgå till dialogrutan Förenklingsförinställningar och klicka sedan på OK igen.

Exportera och importera en egen förenklingsförinställning

Du kan exportera och importera förenklingsförinställningar och dela dem med tryckerier, kunder eller andra i din arbetsgrupp.

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Markera en förinställning i listan.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill exportera en förinställning till en separat fil klickar du på Spara (InDesign) eller Exportera (Illustrator), anger namn och plats och klickar sedan på Spara.

   Spara förinställningen utanför programmets mapp för inställningar. På så vis förlorar du den inte ifall du tar bort inställningarna.

  • Om du ska importera förinställningar från en fil klickar du på Läs in (InDesign) eller Importera (Illustrator). Leta reda på och markera filen som innehåller den förinställning som du vill läsa in och klicka sedan på Öppna.

Döp om eller ta bort en egen förenklingsförinställning

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Markera en förinställning i listan.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra namn på en befintlig förinställning klickar på Redigera, skriver det nya namnet och klickar sedan på OK.

  • Om du ska ta bort en förinställning klickar du på Ta bort port och bekräftar sedan genom att klicka på Ja.

  Obs!

  Du kan inte ta bort standardförinställningarna.

Förenkla ett enskilt uppslag

Du kan tillämpa förenklingsinställningar för individuella uppslag i ett dokument och åsidosätta förenklingsförinställningar som du tillämpar på resten av dokumentet eller boken. Det är praktiskt att göra om du vill styra förenklingskvaliteten i dokument där bilder med hög upplösning och mycket genomskinlighet är blandade med bilder med låg upplösning. I så fall kan du förenkla det mer komplicerade uppslaget med hög kvalitet och använda en snabbare förenklingsförinställning med lägre kvalitet för de övriga uppslagen.

När du skriver ut eller exporterar kan du återgå till dokumentets eller bokens förenklingsinställningar.

 1. Visa uppslaget i dokumentfönstret.
 2. Välj Förenkla uppslag på sidpanelens meny.
 3. Välj någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK:

  Standard

  Dokumentets förenklingsinställning används för detta uppslag.

  Ingen (ignorera genomskinlighet)

  Ignorerar genomskinlighet för uppslaget. Det här alternativet kan vara praktiskt om tjänsteleverantören behöver göra en felsökning.

  Egen

  Öppnar dialogrutan Anpassade uppslagsförenklingsinställningar där du kan göra inställningar.

Ignorera förenklingsförinställningen för ett uppslag

 1. Välj Ignorera uppslagsåsidosättningar på någon av följande platser i InDesign:
  • Panelen Förhandsvisa förenkling (Fönster > Utdata > Förhandsvisa förenkling).

  • Området Avancerat i någon av dialogrutorna Skriv ut eller Exportera till Adobe PDF.

Alternativ för förenkling

Du kan ange förenklingsalternativ när du skapar, redigerar eller förhandsvisar förenklingsförinställningar i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Markeringsalternativ (förhandsvisning)

Ingen (Förhandsvisning av färg)

Inaktiverar förhandsvisning.

Komplicerade områden som rastreras

De områden som ska rastreras av prestandaskäl (i enlighet med skjutreglaget för raster/vektorer) markeras. Tänk på att det är troligare att det uppstår färgojämnheter i gränserna för det framhävda området (beroende på inställningarna för skrivardrivrutinen och rastreringsupplösningen). Minimera problem med färgojämnheter genom att välja Beskär komplexa områden.

Genomskinliga objekt

Alla objekt som är genomskinlighetskällor, t ex objekt som är delvis ogenomskinliga (inklusive bilder med alfakanaler), objekt med blandningslägen och objekt med opacitetsmasker, markeras. Observera dessutom att format och effekter kan innehålla genomskinlighet, och att övertryckta objekt kan behandlas som källor för genomskinlighet om de är inblandade i genomskinlighet eller om övertrycket behöver förenklas.

Alla objekt som påverkas

Alla objekt som berörs av genomskinlighet, inklusive genomskinliga objekt och objekt som överlappas av genomskinliga objekt, markeras. De markerade objekten påverkas av förenklingsprocessen, deras linjer eller mönster expanderas, delar av dem kan komma att rastreras osv.

Länkade EPS-filer som påverkas (endast Illustrator)

Alla länkade EPS-filer som påverkas av genomskinlighet markeras.

Bilder som påverkas (enbart InDesign)

Framhäv allt innehåll som påverkas av genomskinlighet eller genomskinlighetseffekter. Det här alternativet är användbart för leverantörer som behöver se vilka bilder som behöver åtgärdas för att skrivas ut på rätt sätt.

Färdigställda mönster (Illustrator och Acrobat)

Alla mönster som kommer att färdigställas om de ingår i genomskinlighet markeras.

Linjer som omvandlas till konturer

Alla linjer markeras som kontureras på grund av att de berörs av genomskinlighet eller att alternativet Konvertera alla linjer till konturer är markerat.

Text med kontur (Illustrator och InDesign)

All text markeras som kontureras på grund av att de berörs av genomskinlighet eller att alternativet Konvertera all text till konturer är markerat.

Obs!

På den slutliga utskriften kan konturerade linjer och text visas något annorlunda jämfört med ursprunget, i synnerhet mycket tunna linjer eller mycket liten text. Förhandsvisningen av förenklingen markerar dock inte detta förändrade utseende.

Rasterfylld text och linjer (enbart InDesign)

Framhäver text och linjer som har rastrerade fyllningar till följd av förenkling.

Alla rastrerade områden (Illustrator och InDesign)

Objekt och skärningar markeras hos objekt som rastreras på grund av att det inte finns något annat sätt att översätta dem till PostScript, eller på grund av att de är mer komplexa än det tröskelvärde som har angetts med skjutreglaget för raster/vektorer. Skärningen mellan två genomskinliga övertoningar rastreras t ex alltid, även om värdet för raster/vektorer är 100. Med alternativet Områden som rastreras visas även rasterbilder (t ex Photoshop-filer) som berörs av genomskinlighet och rastereffekter, till exempel skuggor och ludd. Tänk på att det här alternativet tar längre tid att bearbeta än övriga alternativ.

Alternativ för förenkling av genomskinlighet

Namn/förinställning

Ange förinställningens namn. Beroende på dialogrutan kan du skriva ett namn i textrutan Namn eller acceptera det förvalda namnet. Du kan ange namnet på en befintlig förinställning om du vill redigera den förinställningen. Du kan inte redigera de installerade förenklingsförinställningarna.

Raster-/vektorbalans

Specificerar den mängd vektorinformaiton som kommer att bevaras. Ju högre inställningen är desto mer vektorobjekt bevaras, och ju lägre inställningen är desto mer vektorobjekt rastreras. Medelinställningar bevarar enkla områden i vektorformat men rastrerar de som är mer komplexa. Välj den lägsta inställningen om du vill rastrera hela bilden.

Obs!

Hur mycket rastrering som görs beror på sidans komplexitet och vilka typer av överlappande objekt som förekommer.

Tecknings- och textupplösning

Rastrerar alla objekt, inklusive bilder, vektorgrafik, text och toningar enligt den angivna upplösningen. Acrobat och InDesign tillåter högst 9600 ppi för streckbilder och 1200 ppi för övertoningar och rutnät. Illustrator tillåter högst 9600 ppi för såväl streckbilder som övertoningar och rutnät. Upplösningen påverkar noggrannheten för skärningar vid förenkling. Streckbilder och textupplösning bör normalt sättas till 600–1200 för att ge rastrering av hög kvalitet, i synnerhet när det gäller serif-teckensnitt och små teckenstorlekar.

Nät- och övertoningsupplösning

Ange upplösningen för övertoningar och Illustrator-nätobjekt som rastrerats som ett resultat av förenkling, från 72 till 2400 ppi. Upplösningen påverkar noggrannheten för skärningar vid förenkling. Upplösning för övertoningar och rutnät bör i allmänhet anges till mellan 150 och 300 ppi eftersom kvaliteten hos övertoningarna, skuggorna och luddeffekterna inte förbättras med en högre upplösning, däremot ökar utskriftstiden och filstorleken.

Konvertera all text till konturer

Omvandla alla typer av objekt (punkttyp, områdestyp och bantyp) till konturer och ignorera all typer av teckeninformation för sidor med genomskinlighet. Med det här alternativet ser du till att textens bredd hålls konstant vid förenkling. Tänk på att aktivering av det här alternativet medför att text med liten teckenstorlek visa något fetare i Acrobat och vid utskrift på skrivare med låg upplösning. Det påverkar inte typens kvalitet vid utskrift på skrivare med hög upplösning eller fotosättare.

Konvertera alla streck till konturer

Omvandla alla linjer till enkla fyllda banor på sidor med genomskinlighet. Med det här alternativet ser du till att linjernas bredd hålls konstant vid förenkling. Observera att om du aktiverar det här alternativet så kan tunna streck framstå som något tjockare, vilket kan försämra resultatet av förenklingen.

Klipp komplicerade områden

Se till att gränserna mellan vektorbild och rastrerad bild faller längs objektbanor. Det här alternativet minskar de färgojämnheter som uppstår när delar av ett objekt rastreras medan andra delar av objektet förblir i vektorformat. Det kan resultera i att banor blir för komplexa för skrivaren att hantera.

Obs!

Vissa skrivardrivrutiner behandlar rastrerade bilder och vektorbilder på olika sätt, vilket ibland leder till färgojämnheter. Du kan eventuellt minimera problem med ojämna färggränser genom att inaktivera vissa drivrutinsspecifika färghanteringsinställningar. De här inställningarna varierar mellan olika skrivare, så du bör läsa dokumentationen till skrivaren.

Ojämna färggränser där raster och vektorer möts.

(Enbart Illustrator) Markera Bevara alfagenomskinlighet (endast dialogrutan Förenkla genomskinlighet)

Bevarar de förenklade objekten övergripande opacitet. Med det här alternativet går blandningslägen och övertryck förlorade, men effekten bevaras i de bearbetade bilderna, jämte alfagenomskinlighetsnivån (på samma sätt som när du rastrerar bilder med genomskinlig bakgrund). Att bevara alfagenomskinlighet kan vara användbart om du ska exportera till SWF eller SVG, eftersom båda dessa format stöder alfagenomskinlighet.

(Enbart Illustrator) Markera Bevara dekorfärger och övertryck (endast dialogrutan Förenkla genomskinlighet)

Bevarar normalt dekorfärger. Den bevarar även övertryck för objekt som inte ingår i genomskinligheten. Markera det här alternativet när du skriver ut separationer om dokumentet innehåller dekorfärger och övertryckta objekt. Avmarkera det här alternativet när du sparar filer för användning av sidlayoutprogram. Om du markerar det här alternativet, förenklas de övertryckta områden som interagerar med genomskinlighet, medan övertryck i andra områden bevaras. Resultaten blir oförutsägbara när ni väljer att skriva ut från det här sidlayoutprogrammet.

Bevara övertryck (enbart Acrobat)

Blandar färgen hos de genomskinliga bilderna med bakgrundsfärgen, vilket ger en övertryckningseffekt.

Förhandsvisa vilka partier i teckningen som ska förenklas

Du kan använda förhandsvisningsalternativen på paletten Förenklingsförhandsvisning för att framhäva de områden som påverkas av förenkling. Med hjälp av den här färgkodade informationen kan du justera förenklingsalternativen.

Obs!

Paletten Förhandsvisning av förenkling är inte avsedd för exakt förhandsvisning av dekorfärger, övertryck eller blandningslägen. Använd läget Förhandsvisa övertryck för dessa syften.

 1. Visa panelen (eller dialogrutan) Förhandsvisning av förenkling:
  • Starta Illustrator och välj Fönster > Förhandsvisa förenkling.

  • Starta Acrobat och välj Verktyg > Tryckproduktion > Förhandsvisa förenkling.

  • Starta InDesign och välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa förenkling.

 2. På menyn Markering väljer du vilka partier du vill markera. Vilka alternativ som visas beror på innehållet i bilden.
 3. Välj förenklingsinställningar: Välj en förinställning eller ange, om möjligt, specifika alternativ.
  Obs!

  (Illustrator) Om förenklingsalternativen inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn.

 4. Om teckningen innehåller övertryckta objekt som samverkar med genomskinliga objekt, väljer du ett alternativ på menyn Övertryck i Illustrator. Du kan bevara, simulera och ignorera övertryck. Välj Bevara övertryckning i Acrobat och blanda färgen hos de genomskinliga bilderna med bakgrundsfärgen, vilket ger en övertryckningseffekt.
 5. Klicka på Uppdatera när du vill, så visas en ny förhandsvisningsversion som baseras på dina inställningar. Beroende på hur avancerad teckningen är kan det ta några sekunder innan förhandsvisningen öppnas. Du kan även välja automatisk uppdatering av markering i InDesign.
  Obs!

  I Illustrator och Acrobat kan du förstora förhandsvisningen genom att klicka i visningsområdet. Du zoomar ut genom att Alt-klicka/Option-klicka i förhandsvisningsområdet. Om du vill visa en panoramabild håller du ned mellanslagstangenten och drar i förhandsvisningsområdet.

Uppdatera förhandsvisningen på förenklingsförhandsvisningspanelen

 • Om du vill att visningen ska uppdateras automatiskt så fort den blir inaktuell eller ledig, markerar du Uppdatera framhävningar.
 • Om du vill uppdatera visningen manuellt klickar du på Uppdatera.

  I båda fallen uppdateras visningen av dokumentfönstret i enlighet med de valda förenklingsinställningarna för genomskinlighet.

Bästa tillvägagångssätt när du skapar genomskinlighet

I de flesta fall ger förenkling mycket bra resultat om du använder en lämplig förenklingsförinställning, eller om du skapar en förinställning med inställningar som är lämpliga för den slutliga utskriften. En fullständig referens och felsökningsguide för hur genomskinlighet påverkar utskrift finns i dokumentet "Achieving Reliable Print Output with Transparency" (endast på engelska) på Adobes webbplats.

Om det däremot finns sammansatta, överlappande ytor och du behöver utdata med hög upplösning, kan du få ett mer pålitligt resultat om du följer några enkla riktlinjer:

Obs!

Om du tillämpar genomskinlighet på dokument som är avsedda för utdata med hög kvalitet är det viktigt att du diskuterar dina planer med tjänsteleverantören. En fungerande kommunikation med tjänsteleverantören är till stor hjälp för att uppnå det önskade resultatet.

Övertrycksobjekt

Förenklade objekt ser ut att vara genomskinliga, men de är egentligen ogenomskinliga och underliggande objekt syns inte igenom dem. Om du inte tillämpar övertryckssimulering kan du vid genomskinlighetsförenklingen bevara grundläggande övertryck för objekt vid export till PDF eller utskrift. I det här fallet bör de som tar emot den resulterande PDF-filen markera alternativet Förhandsvisa övertryck i Acrobat 5.0 eller senare, så att resultatet av övertryck visas på rätt sätt.

Om du tvärtom tillämpar övertryckssimulering ger genomskinlighetsförenklingen en simulering av övertryckets utseende och den simuleringen resulterar i helt ogenomskinliga objekt. Vid export till PDF omvandlas med den här simuleringen dekorfärger till motsvarande processfärger. Därför bör Simulera övertryck inte markeras för utdata som senare ska färgsepareras.

Dekorfärger och blandningslägen

Användning av dekorfärger tillsammans med vissa blandningslägen kan ge oväntade resultat. Det beror på att processfärgsekvivalenter används på skärmen i InDesign, men dekorfärger används vid tryck. Dessutom kan isolerad blandning i en importerad bild skapa urslagningar i det aktiva dokumentet.

Om du använder blandning bör du regelbundet kontrollera resultatet med hjälp av Förhandsvisa övertryck på menyn Visa. Förhandsvisa övertryck ger en ungefärlig bild av hur dekorfärger som trycks över eller interagerar med genomskinliga objekt kommer att se ut. Om det inte ser bra ut gör du något av följande:

 • Använd ett annat blandningsläge, eller inget blandningsläge. Undvik följande blandningslägen när du arbetar med dekorfärger: Differens, Uteslutning, Nyans, Mättnad, Färg och Luminiscens.

 • Använd processfärg när det är möjligt.

Blandningsutrymme

Om du tillämpar genomskinlighet på objekt på ett uppslag kommer alla färger på det uppslaget att omvandlas till det genomskinlighetsblandningsutrymme som du har valt (Redigera > Genomskinlighetsblandningsutrymme), antingen Dokument-RGB eller Dokument-CMYK, även om de inte berörs av genomskinlighet. Omvandla alla färgresultat konsekvent över likfärgade objekt på ett uppslag och undvik mer dramatiska färgeffekter i genomskinlighetens kanter. Färgerna omvandlas "i farten" medan du ritar objekt. Färger i monterade bilder som interagerar med genomskinlighet omvandlas också till blandningsläget. Det påverkar hur färgerna visas på skärmen och vid utskrift men inte hur färgerna definieras i dokumentet.

Gör något av följande, beroende på vad som passar ditt arbetsflöde bäst:

 • Om du skapar dokument som bara ska tryckas väljer du Dokument-CMYK som blandningsläge.

 • Om du skapar dokument bara för webben väljer du Dokument-RGB.

 • Om du skapar dokument som både ska skrivas ut och visas på webben, måste du bestämma vilket som är viktigast, och sedan välja det blandningsläge som passar utdataformatet.

 • Om du skapar ett dokument för högupplöst tryck, som också ska publiceras på en webbplats som ett PDF-dokument med hög kvalitet, kan du behöva växla fram och tillbaka mellan blandningslägena innan du skapar slutgiltiga utdata. I det här fallet är det viktigt att du kontrollerar färgerna på alla uppslag med genomskinlighet, och undviker att använda blandningslägena Differens och Uteslutning. De lägena kan göra att utseendet förändras drastiskt.

Text

När text är i närheten av genomskinliga objekt kan den samverka med genomskinliga objekt på oväntade sätt. Text som är figursatt runt ett genomskinligt objekt kanske egentligen inte överlappar objektet, men tecknen kan ändå vara så nära att de interagerar med genomskinligheten. Då kan tecknen vid förenkling omvandlas till textkonturer. Resultatet blir att bara tecknen får bredare linjer.

Om det inträffar gör du på något av följande sätt:

 • Flytta texten överst i staplingsordningen. Markera textrutan med markeringsverktyget och välj sedan Objekt > Ordna > Placera överst.

 • Expandera all text till konturer så att du får en konsekvent effekt i hela dokumentet. Expandera all text till konturer genom att välja Konvertera all text till textkonturer i dialogrutan Alternativ för förenklingsförinställning. Bearbetningshastigheten kan påverkas av att det här alternativet är markerat.

Bildersättning

Data med hög upplösning krävs för att en förenkling av ett dokument med genomskinlighet ska bli bra. Men, i ett OPI-utkastsarbetsflöde används platshållare eller utkastbilder som senare ersätts med högupplösta versioner från en OPI-server. Om det inte går att få åtkomst till de högupplösta data vid förenklingen skapas inga OPI-kommentarer och slutgiltiga utdata innehåller också bara lågupplösta bilder.

Om du arbetar med ett OPI-arbetsflöde bör du överväga att ersätta bilder med hjälp av InDesign innan du sparar dokumentet i PostScript-format. Om du vill göra det måste du ange inställningar både när du monterar EPS-bilden och när du skriver ut eller exporterar den. När du monterar EPS-bilden markerar du Läs inbäddade OPI-bildlänkar i dialogrutan Alternativ för EPS-import. Vid utskrift/export väljer du OPI-bildersättning under Avancerat i någon av dialogrutorna Skriv ut eller Exportera EPS.

Färgkonverteringar

Om ett genomskinligt objekt överlappar ett dekorfärgsobjekt kan det ge oönskade effekter när du exporterar till EPS-format och sedan omvandlar dekorfärger till processfärger när du skriver ut eller skapar färgseparationer i något annat program än InDesign.

Du kan förebygga problem i de här fallen genom att omvandla dekorfärger till motsvarande processfärger med hjälp av Tryckfärgshanteraren om det behövs innan du exporterar från InDesign. Ett annat sätt att undvika problem är att se till att dekorfärgerna är konsekventa både i det ursprungliga programmet (till exempel Adobe Illustrator) och InDesign. Du kan behöva öppna ett Illustrator-dokument och omvandla dekorfärg till processfärg, exportera om det till EPS, och sedan montera EPS-filen i ett InDesign-dokument.

Adobe PDF-filer

Om du exporterar till Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) förenklas alltid dokument med genomskinlighet. Det kan påverka utseendet på genomskinliga objekt. Ogenomskinligt innehåll förenklas endast om Simulera övertryck är markerat under Utdata i dialogrutan Exportera till Adobe PDF. Därför bör du göra något av följande när du exporterar ett InDesign-dokument med genomskinlighet till Adobe PDF:

 • Så långt det är möjligt bör du välja kompatibilitet med Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) eller Acrobat 7.0 (Adobe PDF 1.6) i dialogrutan Exportera till Adobe PDF, så att genomskinlighet bevaras i sin ursprungliga och fullt redigerbara form. Kontrollera att leverantören kan hantera filer med formatet Acrobat 5.0, Acrobat 6.0 eller Acrobat 7.0.

 • Om du måste använda kompatibilitet med Acrobat 4.0 och dokumentet innehåller dekorfärger och du vill skapa en PDF-fil för visning på skärmen (för till exempel en kunddemonstration), kan det vara bra att markera alternativet Simulera övertryck under Utdata i dialogrutan Exportera till Adobe PDF. Med det alternativet simuleras dekor- och genomskinlighetsområden på rätt sätt. Mottagare av PDF-filen behöver inte markera Förhandsvisa övertryck i Acrobat för att se hur dokumentet kommer att skrivas ut. Med alternativet Simulera övertryck omvandlas alla dekorfärger till motsvarande processfärger i den resulterande PDF-filen, så var noga med att avmarkera det här alternativet när du skapar PDF-filer för slutproduktion.

 • Överväg att använda den fördefinierade Adobe PDF-förinställningen [Tryckkvalitet]. Den förinställningen innehåller inställningar som är anpassade för komplexa dokument avsedda för utdata med hög upplösning.

Svällning

Vid förenkling kan vektorer omvandlas till rastrerade ytor. Svällning som tillämpats på bilder med hjälp av linjer i Adobe Illustrator bevaras i InDesign. Svällning som tillämpas på vektorbilder som ritas i InDesign och som sedan rastreras, kanske inte behålls.

Om du vill behålla så många vektorobjekt som möjligt väljer du förenklingsförinställningen [Hög upplösning] under Avancerat i någon av dialogrutorna Skriv ut eller Exportera till Adobe PDF.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?