Om radavstånd

Det lodräta avståndet mellan två rader med text kallas för radavstånd. Radavstånd mäts från en textrads baslinje till baslinjen på textraden ovanför. Baslinjen är den osynliga linje som de flesta bokstäver – de utan någon nedstapel – vilar på.

Standardvärdet för automatiskt radavstånd är 120% av teckenstorleken (t.ex. 12 punkter för tecken med 10 punkter). Om du använder automatiskt radavstånd visas värdet för radavstånd i InDesign inom parenteser på menyn Radavstånd på teckenpanelen.

Radavstånd
Radavstånd

A. Radavstånd B. Texthöjd C. Om du anger större textstorlek för ett ord ökas radavståndet för den raden. 

Ändra radavstånd

Som standard är värdet för radavstånd ett teckenattribut. Du kan alltså ange olika värden för radavståndet inom ett stycke. Det största värdet inom en textrad avgör den radens radavstånd. Men det är möjligt att välja ett inställningsalternativ som gör att radavståndet tillämpas på ett helt stycke, i stället för på en text inom ett stycke. Den här inställningen påverkar inte radavståndet för befintliga ramar.

Ändra radavstånd i markerad text

 1. Markera den text som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Välj det radavstånd du vill använda på menyn Radavstånd  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

  • Markera det befintliga värdet för radavstånd och ange ett nytt värde.

  • När du skapar ett styckeformat ändrar du radavståndet på panelen Grundläggande teckenformat.

Om det ändrade värdet för radavstånd förbises i InDesign kan det bero på att Lodrät justering eller Fäst mot baslinjestödraster har markerats. Välj Objekt > Alternativ för textramar och kontrollera att Överkant har valts för Lodrät justering. Kontrollera också att Justera inte mot baslinjestödraster har valts på styckepanelen, kontrollpanelen eller i styckeformatet.

Obs!

Du kan också ställa in det lodräta avståndet genom att fästa text mot baslinjestödrastret. Om du anger ett baslinjestödraster åsidosätter inställningen för baslinjestödraster värdet för radavstånd.

Ändra standardprocentsatsen för radavstånd

 1. Markera de stycken du vill ändra.
 2. Välj Justering på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Ange ett nytt standardvärde för Automatiskt radavstånd. Det minsta värdet är 0 % och det största är 500 %.

Obs!

Auto-alternativet i snabbmenyn Radavstånd på Kontrollpanelen anger värdet för automatiskt radavstånd i dialogrutan Justera som en proportion (%) av teckenstorleken. Standardvärdet är 175 % för textramar och 100 % för ramstödraster.

Använda radavstånd på hela stycken

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera Använd radavstånd för hela stycken och klicka sedan på OK.

Obs!

Om du använder ett teckenformat för textradavstånd, påverkar radavståndet bara den text som du använder formatet på och inte hela stycket, inte ens om alternativet Använd radavstånd för hela stycken är markerat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy