Användarhandbok Avbryt

Radavstånd

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Om radavstånd

Det lodräta avståndet mellan två rader med text kallas för radavstånd. Radavstånd mäts från en textrads baslinje till baslinjen på textraden ovanför. Baslinjen är den osynliga linje som de flesta bokstäver – de utan någon nedstapel – vilar på.

Standardvärdet för automatiskt radavstånd är 120% av teckenstorleken (t.ex. 12 punkter för tecken med 10 punkter). Om du använder automatiskt radavstånd visas värdet för radavstånd i InDesign inom parenteser på menyn Radavstånd på teckenpanelen.

Radavstånd

A. Radavstånd B. Texthöjd C. Om du anger större textstorlek för ett ord ökas radavståndet för den raden. 

Ändra radavstånd

Som standard är värdet för radavstånd ett teckenattribut. Du kan alltså ange olika värden för radavståndet inom ett stycke. Det största värdet inom en textrad avgör den radens radavstånd. Men det är möjligt att välja ett inställningsalternativ som gör att radavståndet tillämpas på ett helt stycke, i stället för på en text inom ett stycke. Den här inställningen påverkar inte radavståndet för befintliga ramar.

Ändra radavstånd i markerad text

 1. Markera den text som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Välj det radavstånd du vill använda på menyn Radavstånd  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

  • Markera det befintliga värdet för radavstånd och ange ett nytt värde.

  • När du skapar ett styckeformat ändrar du radavståndet på panelen Grundläggande teckenformat.

Om det ändrade värdet för radavstånd förbises i InDesign kan det bero på att Lodrät justering eller Fäst mot baslinjestödraster har markerats. Välj Objekt > Alternativ för textramar och kontrollera att Överkant har valts för Lodrät justering. Kontrollera också att Justera inte mot baslinjestödraster har valts på styckepanelen, kontrollpanelen eller i styckeformatet.

Obs!

Du kan också ställa in det lodräta avståndet genom att fästa text mot baslinjestödrastret. Om du anger ett baslinjestödraster åsidosätter inställningen för baslinjestödraster värdet för radavstånd.

Ändra standardprocentsatsen för radavstånd

 1. Markera de stycken du vill ändra.
 2. Välj Justering på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Ange ett nytt standardvärde för Automatiskt radavstånd. Det minsta värdet är 0 % och det största är 500 %.
Obs!

Auto-alternativet i snabbmenyn Radavstånd på Kontrollpanelen anger värdet för automatiskt radavstånd i dialogrutan Justera som en proportion (%) av teckenstorleken. Standardvärdet är 175 % för textramar och 100 % för ramstödraster.

Använda radavstånd på hela stycken

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera Använd radavstånd för hela stycken och klicka sedan på OK.
Obs!

Om du använder ett teckenformat för textradavstånd, påverkar radavståndet bara den text som du använder formatet på och inte hela stycket, inte ens om alternativet Använd radavstånd för hela stycken är markerat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto