Om dekor- och processfärger

Du kan specificera färger antingen som dekor- eller processfärger. De två typerna motsvarar de vanligaste tryckfärgerna som används vid tryck. I panelen Färgrutor hittar du rätt färgtyp med hjälp av de ikoner som visas bredvid benämningarna på varje färg.

När du använder färg på banor och bildrutor bör du ha i åtanke det slutgiltiga medium som bilderna ska publiceras i, så att du väljer det lämpligaste färgläget.

Obs!

Om du överför dokument mellan olika enheter under färgarbetsflödet kan det vara bra att använda ett färghanteringssystem (Color Management System, CMS) så att du kan arbeta med och bibehålla färgerna under hela processen.

Om dekorfärger

En dekorfärg är en speciell färdigblandad färg som används i stället för, eller som komplement till, processfärger, och kräver en egen tryckplåt i tryckpressen. Använd dekorfärger när du bara ska använda ett fåtal färger och det ställs höga krav på färgernas exakthet. Dekorfärger kan återge färger som inte omfattas av processfärgernas färgomfång med hög exakthet. Det slutgiltiga resultatet av den tryckta dekorfärgen avgörs emellertid av hur färgerna blandas på tryckeriet och papperet som färgen trycks på – inte av färgvärdena du anger eller av färghanteringen. När du anger värden på dekorfärger beskriver du bara det simulerade utseendet på färgen för bildskärm och skrivare (kan begränsas av enheternas färgomfång).

Tänk på följande när du anger en dekorfärg:

  • I tryckt dokumentation bör du för bästa resultat ange en dekorfärg från ett matchande färgmatchningssystem som tryckeriet har stöd för. Det ingår flera bibliotek med färgmatchningssystem i programmet.

  • Använd så få dekorfärger som möjligt. För varje dekorfärg behövs en extra tryckplåt i tryckpressen, vilket ökar tryckkostnaderna. Om du tror att du behöver fler än fyra färger bör du överväga att använda processfärger.

  • Om ett objekt innehåller dekorfärger och överlappar ett annat objekt som innehåller genomskinlighet kan resultatet bli felaktigt vid export till EPS-format, vid konvertering av dekorfärger till processfärger med hjälp av dialogrutan Skriv ut eller vid färgseparationer i annat program än Illustrator eller InDesign. Använd Förhandsgranska förenkling eller Förhandsgranska separation om du vill förhandsgranska förenklingen av genomskinligheten innan tryck. Du kan dessutom konvertera dekorfärgerna till processfärger med Tryckfärgshanteraren i InDesign innan tryck eller export.

  • Du kan använda en tryckplåt för dekorfärg för att lägga på fernissa över processfärger. I det här fallet skulle du behöva fem tryckfärger för den här tryckningen: fyra processfärger och en fernissa.

Om processfärger

En processfärg trycks genom att de fyra standardprocessfärgerna kombineras: cyan, magenta, gult och svart (CMYK). Använd processfärger när du behöver så många färger för ett jobb att det blir för dyrt eller omständligt att använda enskilda dekorfärger, t.ex. för färgfotografier.

Tänk på följande saker när du anger en processfärg:

  • I ett dokument med hög kvalitet bör du för bästa resultat ange processfärger med CMYK-värden som har tryckts i referensöversikter för processfärger, som du kan få från t.ex. tryckeriet.

  • Det slutliga färgvärdet för en processfärg är dess CMYK-värde, så om du anger en processfärg med RGB (eller LAB i InDesign) konverteras de färgvärdena till CMYK-värden när du trycker färgseparationer. De konverterade värdena skiljer sig åt beroende på färghanteringsinställningar och dokumentprofil.

  • Ange inte ett processfärgsvärde baserat på hur färgen visas på skärmen om du inte är säker på att dina färghanteringsinställningar är rätt, och om du inte är medveten om begränsningarna för förhandsgranskning av färg.

  • Du bör undvika att använda processfärger i dokument som enbart ska visas online eftersom färgomfånget för CMYK är mindre än för en vanlig bildskärm.

  • I Illustrator och InDesign kan du ange en processfärg antingen som global eller inte global. I Illustrator är globala processfärger kopplade till en färgruta i panelen Färgrutor, så om du ändrar på färgrutan i en global processfärg uppdateras alla objekt som den färgen används i. Processfärger som inte är globala uppdateras inte automatiskt i hela dokumentet när du ändrar på färgen. Som standard är processfärger inte globala. När du tillämpar en färgruta på objekt i InDesign tillämpas färgrutan automatiskt som en global processfärg. Färgrutor som inte är globala är namnlösa färger som du kan redigera i färgpanelen.

Obs!

Globala och ickeglobala processfärger påverkar bara hur en enskild färg tillämpas på objekt. De har ingen betydelse vid färgseparation eller överföring mellan olika program.

Använda dekor- och processfärger samtidigt

Ibland kan det vara bra att använda både process- och dekorfärger i ett och samma jobb. Ett exempel är om du vill använda en dekorfärg för att återge en företagslogotyp exakt i en årsrapport, och på samma sida trycka fotografier med processfärg. Du kan också använda en dekorfärgstryckplåt för att lägga på fernissa över processfärger. I båda fallen behövs fem tryckfärger för det här jobbet: fyra processfärger och en dekorfärg eller fernissa.

I InDesign kan du blanda process- och dekorfärger till blandade tryckfärger.

Jämföra färger i InDesign och Illustrator

I Adobe InDesign och Adobe Illustrator gör man inte riktigt på samma sätt för att använda namngivna färger. I Illustrator kan du ange namngivna färger som antingen globala eller icke-globala, men i InDesign behandlas alla namnlösa färger som icke-globala processfärger.

Motsvarigheten till globala färger i InDesign är färgrutor. Med färgrutor blir det enklare att ändra färgscheman utan att behöva hitta och justera varje enskilt objekt. Det är särskilt användbart i standardiserade, produktionsdrivna dokument som veckotidningar. Eftersom InDesign-färger är kopplade till färgrutorna i panelen Färgrutor påverkar alla ändringar som görs i en färgruta alla objekt som färgen används i.

I InDesign kallas motsvarigheten till ickeglobala färgrutor för namnlösa färger. Namnlösa färger visas inte i panelen Färgrutor och de uppdateras inte heller automatiskt över hela dokumentet om färgen redigeras i färgpanelen. Du kan emellertid lägga till en namnlös färg i panelen Färgrutor vid ett senare tillfälle.

Namngivna och namnlösa färger påverkar bara hur en enskild färg uppdateras i dokumentet. De har ingen betydelse för färgseparation eller överföring mellan program.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy