Användarhandbok Avbryt

Exportera innehåll för EPUB

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Översikt

Du kan exportera ett InDesign-dokument till EPUB så att dina användare kan visa utdata i ett läsprogram för EPUB.

Du kan välja att exportera ett dokument till det flödningsbara EPUB-formatet. Med ett flödningsbart EPUB-dokument kan läsprogrammet för EPUB optimera innehållet beroende på visningsenheten.

Det flödningsbara formatet passar bättre om dokumentet är avsett för eInk-enhetsanvändare. Dessutom är det flödningsbara formatet att föredra om du vill ange alternativ för att ändra teckensnitt och storlek på texten i läsprogrammet.

Du kan välja att exportera dina dokument till det fasta layoutformatet. Med ett fast layoutformat kan du ta med ljud, video och Edge-innehåll i dina dokument.

Du kan också exportera interaktiva dokument som innehåller kontroller som knappar för navigering, sidövergångar, animeringar och hyperlänkar till det fasta layoutformatet.

Det fasta layoutformatet passar bättre för dokument som innehåller många bilder och mycket ljud- och videoinnehåll. Formatet passar bättre för barnböcker, kokböcker, läroböcker och serietidningar.

Textstöd

Följande textalternativ stöds när du skapar dokument för export till det fasta layoutformatet:

 • Texten är inte rastrerad. Det betyder att Live-text går att söka i och markera.
 • Live-text kan skalas vågrätt och lodrätt
 • Tabbutföringar kan ingå
 • Språkattribut markeras på taggar
 • Taggar markeras med CSS-klasser
 • Hyperlänkar och korsreferenser i text stöds till webbadresser, textankarpunkter och sidor

Observera även följande begränsningar när du inkluderar text i dina dokument för export till EPUB:

 • Kerning stöds inte för ett enskilt tecken och fördelas som teckenmellanrum över alla bokstäverna i ett ord
 • Alternativa tecken som genereras av OpenType-funktioner, som kapitäler, versaler, och bråktecken, stöds inte på grund av begränsat enhetsstöd
 • Textramar för språk från Mellanöstern som skrivs från höger till vänster saknar fortfarande korrekt stöd

Textstöd för japanska

Följande funktionsalternativ för japanska är tillgängliga för export till det fasta layoutformatet:

 • Ruby-text är Live-text och inte rastrerad i utdata
 • Warichu stöds i Live-text
 • Teckenrotation stöds i Live-text
 • Sammansatta teckensnitt stöds
 • Lodräta textramar stöds inklusive roterade tecken

Observera även följande begränsningar när du inkluderar text på japanska i dina dokument för export till EPUB:

 • Japanska Tate-Chu-Yoko stöds inte i lodräta textramar
 • Japanska ideografiska tecken förlorar sin placering när True Type-teckensnitt används
 • Det japanska teckensnittet Kenten rastreras i Live-text

Stöd för hyperlänkar

Följande hyperlänksalternativ stöds när du skapar dokument för export till det fasta layoutformatet:

 • Textbaserade hyperlänkar och korsreferenser
 • Objektbaserade hyperlänkar
 • Hyperlänkar till sidor för både text- och objektbaserad hyperlänkar

Stöd för navigering

Exportflödet ger följande navigeringsfunktioner i EPUB-utdatafilen:

NAV-landmärken

NAV-landmärken genereras för både fast och flödningsbart layoutformat baserat på värdena för epub:type som anges i dialogrutan Alternativ för objektexport.

Endast den första förekomsten av värdet läggs till i landmärkena.

EPUB 2

InDesign stöder EPUB 2-avsnittet i OPF-filen. InDesign identifierar automatiskt omslaget och skriver ut innehållsförteckningsalternativet. InDesign fastställer texttypen med hjälp av epub:type-värdena som anges i dialogrutan Alternativ för objektexport.

NAV-sidlista

(fast layoutformat). InDesign genererar en sidlista genom att mappa sidnummersträngarna till XHTML-filerna som genereras från den sidan.

CSS-generering för en bok

När du exporterar en bok till EPUB genererar exportflödet en CSS för varje dokument i boken. Varje dokument-CSS definierar de format som är unika för dokumentet. I flödet skapas även en mall-CSS som innehåller de gemensamma format som används i dokumenten i boken.

Exportera till EPUB

Du kan exportera ett dokument eller en bok i EPUB-format med flödningsbar eller fast layout.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna dokumentet och välj Arkiv > Exportera.

  • Öppna en bok och välj Exportera bok till EPUB på panelmenyn Bok.

 2. Ange ett filnamn och en plats.

 3. I listan Format väljer du EPUB (fast layout) eller EPUB (kan flödas om) och klickar sedan på Spara.

 4. Ange önskade alternativ i dialogrutan EPUB-exportalternativ och klicka på OK.

   

InDesign skapar en EPUB-fil som innehåller det XHTML-baserade innehållet. Du behöver ett visningsprogram för EPUB för att kunna visa filen. Du kan också använda läsprogrammet Adobe Digital Editions, som du kan hämta kostnadsfritt från Adobes webbplats.

Filen av typen .epub är en .zip-fil. Om du vill visa och redigera innehållet i en EPUB-fil ändrar du filändelsen från .epub till .zip och packar sedan upp innehållet. Den här funktionen är användbar när du vill redigera en CSS-fil.

Den exporterade EPUB-filen kan innehålla en omslagsbild. Du kan välja en bild som ska användas som omslag. Alternativt kan du låta InDesign rastrera den första sidan i det exporterade dokumentet eller formatkälldokumentet eller den exporterade boken. Miniatyrbilden visas i läsprogrammen för EPUB eller i läsprogrammet Digital Editions biblioteksvy.

Exportalternativ för fast layout

Allmänt

Version

EPUB-version. 

EPUB 3.0

Stöder ljud, video, javascript och lodrät japansk text.

Detta fungerar inte på enheter som inte stöder standarden EPUB 3.0.

EPUB 3.0 är en godkänd standard (av IDPF, 2011).

Omslag

Omslagsbilden på din e-bok. Välj något av följande alternativ:

Ingen

Ingen omslagsbild läggs till.

Rastrera förstasidan

Markera det här alternativet om du vill att InDesign ska skapa en bild genom rastrering av förstasidan på din e-bok och använda den som omslag.

Välj bild

Välj en bildfil på datorn att använda som omslag.

Innehållsförteckning för navigering

Ange navigeringsalternativet för Innehållsförteckning för visningsprogrammet för EPUB.

Använd flera nivåer (innehållsförteckningsformat) för att skapa navigeringen för sidpanelen eller använda filnamnet.

Filnamn

Skapa en innehållsförteckning baserat på filnamnen.

Flera nivåer (innehållsförteckningsformat)

Skapa en innehållsförteckning baserat på det valda innehållsförteckningsformatet.
Ange formatet för innehållsförteckningen i din e-bok på menyn Innehållsförteckningsformat.
Du kan skapa ett eget format för innehållsförteckningen i din e-bok genom att välja Layout > Innehållsförteckningsformat.

Bokmärken

(EPUB 3) Generera en innehållsförteckning som baseras på bokmärkena som du skapar i InDesign-dokumentet.

InDesign stöder textankarpunkter och sidor antingen lokalt eller externt (från boken). Den senare kan du skapa genom att skapa en innehållsförteckning i InDesign och ange Skapa PDF-bokmärken.

Mer information finns i Bokmärken.

Alternativ

Ange i vilken ordning sidelement ska exporteras.

Baserat på dokumentinställningar

I InDesign bestäms uppslagskontrollen av inställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar (Arkiv > Dokumentinställningar).

Konvertera uppslag till liggande sida

Konverterar uppslaget till liggande layout.

Aktivera syntetiska uppslag

Aktivera det syntetiska uppslaget i dokumentet som ska exporteras.

Inaktivera uppslag

Inget av uppslagen exporteras till EPUB-utdatafilen.

Konverteringsinställningar

På menyn Bildkonvertering anger du hur bilder ska exporteras till EPUB.

Formatera

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG.

Auto

Låt InDesign avgöra vilket format som ska användas för varje bild.

PNG

Inaktivera inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder som innehåller genomskinlighet.

Upplösning (PPI)

Välj bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4).
Du kan välja ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla e-bokenheter i dag) och 300.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Anpassad (ingen rastrering)

Skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger).

Webb

Skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS.

System (Windows) eller System (Mac OS)

Skapa en palett med den inbyggda systemfärgspaletten. Det här alternativet kan ge oväntade resultat.

Sammanflätning

Läs in bilderna stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills den högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ > Formateringsmetod

Ange hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas i en webbläsare.

Progressiv

Visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efterhand som bilderna läses in.
Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.
Välj Baslinje om du vill att de enskilda JPEG-filerna ska visas först när de har lästs in. Under tiden en bild läses in visas en platshållare.

Baslinje

Låt de enskilda JPEG-filerna visas först när de har lästs in.
Under tiden en bild läses in visas en platshållare.

JPEG-alternativ > Bildkvalitet

Välj den bildkvalitet som krävs för att de enskilda JPEG-bilderna ska skapas i utdatafilen.
Välj Låg om du vill ha den minsta filstorleken och den sämsta bildkvaliteten.

Avsnittet Visningsappar i EPUB-dialogrutan Exportalternativ för fast layout innehåller följande alternativ:

Visa EPUB efter export

Öppnar EPUB:en i det standardprogram som har valts för läsning av EPUB, om ett sådant finns.

Kan användas med exportalternativ för både flödningsbar och fast layout.

EPUB-program   Version   Stöds Stöds inte
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Ja  
Oxygen 14.1 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle 1.10.6   Nej
VitalSource Bookshelf 6.2   Nej
Apple Book Proofer 1.0.1 Accepterar inte EPUB med inbäddade teckensnitt
Windows
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ja  
Calibre 1.26 Ja  
Oxygen 15 Ja  
Azardi 2.0 Ja  
Kobo 3.6.0   Nej

Metadata

Metadata från dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes) tas med i den exporterade filen.

Identifierare

(Skrivskyddat) Varje EPUB-dokument måste ha en unik identifierare. En unik identifierare skapas och visas automatiskt.

Titel

Ange EPUB-filens titel.

Skapat av

Ange namnet på den som skapat EPUB-filen.

Datum

Ange datumet då EPUB-filen skapades.

Beskrivning

Ange en beskrivning av EPUB-filen.

Utgivare

Ange information om utgivaren i e-bokens metadata. Du kan till exempel ange en URL till utgivarens webbplats.

Rättigheter

Ange upphovsrättsinformation här.

Ämne

Ange EPUB-filens ämne.

CSS

Lägg till formatmall

Ange URL-adressen för en befintlig CSS-formatmall som ska användas vid EPUB-exporten.
InDesign kontrollerar inte om CSS-formatet finns eller är giltigt. Du kan använda Dreamweaver för att kontrollera din externa CSS-konfiguration.

Ta bort

Ta bort den valda formatmallen

Javascript

Javascript

Ange URL:en för ett befintligt JavaScript. Kontrollera JavaScript-konfigurationen. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-koden finns eller är giltig.

Exportalternativ för layout som kan flödas om

Allmänt

Version

Ange en version för EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 är en IDPF-standard (godkänd år 2007). Detta format stöds på en mängd olika enheter.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 är en IDPF-standard (godkänd år 2011). Detta format stöder också ljud, video, javascript och vertikal japansk text. Detta fungerar inte i läsare och enheter som inte stöder standarden EPUB 3.0.

Omslag

Omslagsbilden på din e-bok. Välj något av följande alternativ:

Ingen

Ingen omslagsbild läggs till.

Rastrera förstasidan

Markera det här alternativet om du vill att InDesign ska skapa en bild genom rastrering av förstasidan på din e-bok och använda den som omslag.

Välj bild

Välj en bildfil på datorn att använda som omslag.

Innehållsförteckning för navigering

Ange navigeringsalternativet för Innehållsförteckning för visningsprogrammet för EPUB.

Använd flera nivåer (innehållsförteckningsformat) för att skapa navigeringen för sidpanelen eller använda filnamnet.

Filnamn

Skapa en innehållsförteckning baserat på filnamnen.

Flera nivåer (innehållsförteckningsformat)

Skapa en innehållsförteckning baserat på det valda innehållsförteckningsformatet. Ange formatet för innehållsförteckningen i din e-bok på menyn Innehållsförteckningsformat. Du kan skapa ett eget format för innehållsförteckningen i din e-bok genom att välja Layout > Innehållsförteckningsformat.

Ordning

Ange i vilken ordning sidelement ska exporteras.

Baserad på sidlayout

Läsordningen baseras på objektens placering på sidan.

Om Baserad på sidlayout har valts, bestäms sidobjektens läsordning i InDesign genom att objekten skannas från vänster till höger och uppifrån och ned. I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

(Gäller endast asiatiska versioner) Om Baserad på sidlayout har valts bestäms sidobjektens läsordning i InDesign av dokumentets bindning (vänster till höger eller höger till vänster). I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, visas kanske inte de exporterade designelementen i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

Samma som XML-struktur

Läsordningen baseras på taggarnas ordning i strukturvyn. Se Lägga till taggar i sidobjekt.

Samma som artikelpanelen

Läsordningen bestäms av objektordningen på panelen Artiklar. Endast markerade artiklar exporteras. 

Text

Fotnoter

Välj bland följande alternativ för att välja placering av fotnoter.

 • Efter stycke: Om du vill placera fotnoter efter stycket.
 • Slut på avsnitt (slutkommentar): Om du vill konvertera fotnoterna till slutkommentarer.
 • I ett popup-fönster (EPUB3): Om du vill placera en fotnot i ett popup-fönster.

Om du lägger till en fotnot med hjälp av Fotnotsalternativ för dokument och anger en linje, till exempel med bredden 10 punkter, stöds denna vågräta linje sedan i flödningsbar EPUB vid export.

Alternativ > Ta bort fasta radbrytningar

Ta bort alla mjuka radbrytningar i din exporterade e-bok.

Listor > Punkter

Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt som formateras i HTML med hjälp av taggen <ul>.
Markera Konvertera till text om du vill formatera med hjälp av taggen <p> med punkterna som text. Om du har använt automatiska punkter från InDesign omfattas även underpunkter.

Listor > Numrering

Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen. Om du har använt automatisk numrering från InDesign omfattas även underpunkter

Avbilda till sorterade listor

Konvertera numrerade listor till listobjekt som formateras i HTML med taggen <ol> .

Konvertera till text

Konvertera numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Objekt

På menyn Bildkonvertering anger du hur bilder ska exporteras till HTML.

Bevara utseende från layout

Markera för att ärva attributen till bildobjekt från layouten.

Konverteringsinställningar > Upplösning (ppi)

Välj bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4). Du kan välja ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla e-bokenheter i dag) och 300.

CSS > Layout

Ange bildjusteringen: vänster, mitten och höger. Du kan även ange utfyllnaden upptill och nedtill.

CSS > Infoga sidbrytning

Infoga sidbrytningar med bilder. Sidbrytningar kan infogas Före bild, Efter bild eller Före och efter bild.

Konverteringsinställningar

Format

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra vilket format som ska användas för varje bild. Om du väljer PNG inaktiveras inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder som innehåller genomskinlighet.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Anpassad (ingen rastrering)

Skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger).

Webb

Skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS.

System (Windows) eller System (Mac OS)

Skapa en palett med den inbyggda systemfärgspaletten. Det här alternativet kan ge oväntade resultat.

Sammanflätning

Läs in bilderna stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills den högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ > Formateringsmetod

Ange hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas i en webbläsare.

Progressiv

Visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efterhand som bilderna läses in.
Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.
Välj Baslinje om du vill att de enskilda JPEG-filerna ska visas först när de har lästs in. Under tiden en bild läses in visas en platshållare.

Baslinje

Låt de enskilda JPEG-filerna visas först när de har lästs in.
Under tiden en bild läses in visas en platshållare.

JPEG-alternativ > Bildkvalitet

Välj den bildkvalitet som krävs för att de enskilda JPEG-bilderna ska skapas i utdatafilen.
Välj Låg om du vill ha den minsta filstorleken och den sämsta bildkvaliteten.

Ignorera inställningar för objektexport

Ignorera inställningar för objektexport som används för individuella bilder. Se Ange alternativ för objektexport.

Metadata

Metadata från dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes) tas med i den exporterade filen. Avsnittet Metadata i EPUB-dialogrutan Exportalternativ för layout som kan flödas om innehåller följande alternativ:

Identifierare

(Skrivskyddat) Varje EPUB-dokument måste ha en unik identifierare. En unik identifierare skapas och visas automatiskt.

Titel

Ange EPUB-filens titel.

Skapat av

Ange namnet på den som skapat EPUB-filen med fast layout.

Datum

Ange datumet då EPUB-filen skapades.

Beskrivning

Ange en beskrivning av EPUB-filen.

Utgivare

Ange information om utgivaren, till exempel en URL till utgivarens webbplats.

Rättigheter

Ange upphovsrättsrelaterad information om EPUB-filen.

Ämne

Ange EPUB-filens ämne.

HTML och CSS

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida avgränsar du innehållet från presentation. Avsnittet CSS i EPUB-dialogrutan Exportalternativ för layout som kan flödas om innehåller följande alternativ:

Ta inte med klasser i HTML

Välj det här alternativet om du inte vill ta med klasser i HTML. Det tar bort klass och ID-attributen i taggen under HTML-export. Alla överflödiga div-taggar i HTML tas också bort.

Ta med klasser i HTML

Välj detta alternativ om du vill ta med klasser i HTML.

Generera CSS

Ange om du vill att InDesign ska generera en extern CSS för den exporterade filen. Om du exporterar ditt dokument/din bok till EPUB utan att generera ett CSS-format, markeras bara de klasser som är kopplade till formaten i HTML-taggarna; inga åsidosatta klasser skapas.

Bevara lokala åsidosättningar

Inkludera lokal formatering, till exempel kursivt eller fetstil.

Inkludera inbäddade teckensnitt

Inkludera alla teckensnitt som är inbäddade i e-bok. Teckensnitt innehåller information om inbäddning som avgör om de kan bäddas in eller inte.

Lägg till formatmall

Ange URL-adressen till en befintlig CSS-formatmall. InDesign kontrollerar inte om CSS-formatet finns eller är giltigt. Du kan använda Dreamweaver för att kontrollera din externa CSS-konfiguration.

Javascript

Javascript

Ange URL:en för ett befintligt JavaScript. Kontrollera JavaScript-konfigurationen. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-koden finns eller är giltig.

Alternativ för objektexport

Använd alternativen i dialogrutan Alternativ för objektexport om du vill ange hur objekten i ett dokument ska hanteras vid EPUB-exporten.

 1. Öppna dialogrutan Alternativ för objektexport (Objekt > Exportalternativ) och gå till EPUB- och HTML-avsnittet.

 2. Välj från följande alternativ i listan Bevara utseende från layout:

  Standard

  Hur objektet hanteras bestäms av inställningarna i dialogrutan Exportera.
  För det flödningsbara formatet styrs detta av inställningarna på fliken Konvertering.

  Använda befintlig bild för grafikobjekt

  Om objektet innehåller en bild och bilden är kompatibel med EPUB-export (JPG, PNG, GIF) formateras behållaren med CSS och bilden bearbetas inte.

  Rastrera behållare

  Det här alternativet motsvarar Bevara utseende från layout i avsnittet Export/Konvertering av flödningsbar layout. Hela objektet rastreras och bevarar på så sätt utseendet.
  Om objektet är en textram upphör texten att vara en Live-text.

  Rastrera innehåll

  Innehållet i objektet rastreras, vilket innebär att objektets eller behållarens formatering styrs av CSS och eventuellt inte visas på exakt samma sätt som i InDesign.

 3. (Flödningsbar EPUB) Välj bland följande alternativ i listan Storlek för att behålla proportionerna för ett objekt, till exempel en bild, som inte har något internt fast innehåll:

  Ingen

  Ingen bredd eller höjd för CSS genereras för taggen som mappas från objektet. Storleken på objektet bestäms av det eventuella interna innehållet enligt CSS-reglerna. Proportionerna behålls inte.

  Standard

  CSS-storleken bestäms av inställningarna på fliken Objekt i dialogrutan Exportera.

  Fast

  CSS-storleken bestäms genom att objektets dimension beräknas i punkter och sedan definieras i CSS som pixlar. Objektets proportioner bibehålls.

  I förhållande till textflöde

  CSS-bredden bestäms genom att objektets bredd uttrycks som ett procentvärde i förhållande till bredden på textramen som innehåller textflödet. Objektets proportioner bibehålls.

  I förhållande till textstorlek

  CSS-höjden bestäms genom att objektets höjd i punkter konverteras till fyrkanter med 12 punkter per fyrkantsblanksteg. Objektets proportioner bibehålls.

  Anpassad bredd/höjd

  Giltiga CSS-enheter är cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin och vmax. Objektets proportioner bibehålls.

  Obs!

  Dessa alternativ gäller inte för textramarna för det huvudsakliga flödet.

  Obs!

  Objekt som innehåller Edge Animate stöder inte relativa mått.

EPUB-resurser

Gå till följande länkar om du vill veta mer om EPUB-format.

Liknande innehåll

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto