Användarhandbok Avbryt

Tabell- och cellformat

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Hantera panelen Historik i InDesign
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Obs!

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

Formaten [Grundläggande tabell] och [Inget]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Använda cellformat i tabellformat

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Cellformat som används på områden i ett styckeformat

A. Huvudrad som är formaterad med ett cellformat som innehåller ett styckeformat B. Vänster kolumn C. Tabellkroppceller D. Höger kolumn 

Cellformatattribut

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Formatprioritet i format

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Välj Fönster > Format och välj Tabellformat eller Cellformat.

Change how styles are listed in the panel

 • Markera Små panelrader om du vill visa en komprimerad version av formaten.
 • Du kan dra format till en annan plats. Du kan även dra format till grupper som du skapar.
 • Välj Sortera efter namn på panelmenyn om du vill visa formaten i bokstavsordning.

Define table and cell styles

 1. Om du vill basera ett nytt format på en befintlig tabell eller cell som redan är formaterad, placerar du insättningspunkten i en cell.
 2. Du kan definiera ett styckeformat för cellformatet.
 3. Välj Fönster > Format >Tabellformat för att öppna tabellformatpanelen eller välj Fönster > Format > Cellformat för att öppna cellformatpanelen.
 4. Välj Nytt tabellformat på tabellformatpanelens meny eller Nytt cellformat på cellformatpanelens meny.
 5. Skriv ett namn i rutan Formatnamn.
 6. I Baserad på väljer du det format du vill basera det nya formatet på.
 7. Om du vill lägga till ett formatkortkommando placerar du insättningspunkten i textrutan Kortkommando och kontrollerar att Num Lock är aktiverad. Tryck sedan på valfri kombination av Skift, Alt och Ctrl (Windows) eller Skift, Alt och Kommando (Mac OS) och tryck på en siffra på det numeriska tangentbordet. Du kan inte använda bokstäver eller siffror som inte finns på tangentbordet för kortkommandon.
 8. Om du vill ange formatattributen klickar du på en kategori till vänster och anger de attribut du vill använda. Om du till exempel vill använda ett styckeformat klickar du på kategorin Allmänna och väljer ett styckeformat på menyn Styckeformat.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Om du vill att ett nytt format ska visas i en formatgrupp som du skapat drar du formatet till formatgruppmappen.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. Välj Läs in cellformat, Läs in tabellformat eller Läs in tabell- och cellformat på cellformatpanelens eller tabellformatpanelens meny.
 2. Dubbelklicka på det InDesign-dokument som du vill importera format från.
 3. Kontrollera att de format du vill importera är markerade i dialogrutan Läs in format. Om det finns befintliga format med samma namn som något av de format du vill importera, väljer du något av följande alternativ under Konflikt med befintligt format och klickar sedan på OK

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Placera insättningspunkten i en tabell eller markera de celler som du vill använda formatet på.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på tabell- eller cellformatet på panelen Tabellformat eller Cellformat (välj Fönster > Format > Tabellformat eller Cellformat). Om formatet finns i en formatgrupp expanderar du formatgruppen och letar rätt på formatet.

  • Tryck på kortkommandot som du har definierat för formatet. (Kontrollera att Num Lock är aktiverat.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Skapa ett nytt format.
 2. Välj det överordnade formatet på menyn Baserat på i dialogrutan Nytt tabellformat eller Nytt cellformat. Det nya formatet blir underordnat format.
 3. Ange formatering för det nya formatet för att skilja det från det överordnade formatet.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Gör något av följande:
  • Om du inte vill att formatet ska användas på den markerade tabellen eller cellen högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på formatet på formatpanelen och väljer Redigera [formatnamn].

  • Dubbelklicka på formatet på formatpanelen eller markera formatet och välj Formatalternativ på formatpanelens meny. Tänk på att du tillämpar cellformatet på alla markerade celler eller tabellformatet på alla markerade tabeller med den här metoden. Om du inte har markerat en tabell när du dubbelklickar på ett tabellformat, blir det formatet standardformat för alla nya tabeller.

 2. Ändra inställningarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Markera formatet på formatpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort format på panelmenyn.

  • Klicka på ikonen Ta bort  längst ned på panelen eller dra formatet till ikonen Ta bort.

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på formatet och välj Ta bort format. Det här är en praktisk metod när du vill ta bort ett format utan att använda det på den markerade cellen eller tabellen.

 3. Välj det format du vill ersätta det med.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. Klicka på OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Placera insättningspunkten i tabellen eller cellen som är formaterad med det format som du vill definiera om.
 2. Gör önskade ändringar i tabellen eller cellen.
 3. Välj Omdefiniera format på formatpanelens meny.
Obs!

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Obs!

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Om du vill använda ett tabellformat och samtidigt bevara cellformaten men ta bort åsidosättningarna håller du ned Alt när du klickar på formatet på tabellformatpanelen.
 • Om du vill använda ett tabellformat och samtidigt ta bort både cellformat och åsidosättningar håller du ned Alt+Skift när du klickar på formatet på tabellformatpanelen.
Obs!

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Om du vill använda ett cellformat och ta bort åsidosättningar håller du ned Alt när du klickar på formatnamnet på cellformatpanelen.
  Obs!

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. Välj Rensa attribut som inte definierats i formatet på cellformatpanelens meny.

Clear table or cell overrides

 1. Markera tabellen eller cellerna som innehåller åsidosättningarna.
 2. Klicka på ikonen Rensa åsidosättningar i markering på formatpanelen eller välj Rensa åsidosättningar på formatpanelens meny.

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Markera cellerna som formatet har använts på.
 2. Välj Bryt länken till formatet på formatpanelens meny.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online