Användarhandbok Avbryt

Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Om du vill få plats med många bilder på en sida kan du skapa miniatyrbilder – små förhandsvisningsbilder av ett dokument. Miniatyrbilder är bra att använda för kontrollera innehåll och struktur. Om så är lämpligt ändras orienteringen av dokument automatiskt i InDesign, så att sidorna bäst passar till papperet. Du kan behöva återställa den ursprungliga orienteringen när du avaktiverar alternativet Miniatyrbilder.

Obs!

När du skriver ut miniatyrer tas inte skrivarmärken och objekt i utfalls- och instruktionsområden med.

 1. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Miniatyrbilder.
 2. På menyn väljer du antalet miniatyrbilder per sida.

Utskrift överdimensionerade dokument

I InDesign kan du skapa dokument som är upp till ca 5 × 5 meter, men de flesta kontorsskrivare kan inte skriva ut så stora sidor.

Om du vill skriva ut dokument i stora storlekar på en kontorsskrivare kan du skriva ut varje dokumentsida i delar, passramar och sedan rensa och sätta ihop delarna. Du kan också skalförändra dokumentet så att det passar för den tillgängliga pappersstorleken.

Dela upp ett dokument

Ett dokuments storlek är inte nödvändigtvis densamma som den pappersstorlek som används i skrivaren. Därför delas ett dokument, vid utskrift från InDesign, upp i ett antal rektanglar, eller passramar, som passar på de papper som finns i skrivaren. Du kan sedan montera ihop de överlappande delarna.

Antingen kan du låta dokumentet delas upp automatiskt, eller så kan du själv ange storleken för passramarna. När du delar upp ett dokument manuellt anger du en position för det övre vänstra hörnet. Därmed styr du hur sidan placeras på papperet.

Stora sidor uppdelade i utskrivbara delar (vänster) och de överlappande avsnitten vid slutlig hopmontering (höger)

Dela upp ett dokument automatiskt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Sida vid sida.
 3. Välj något av följande alternativ på menyn Sida vid sida:

  Auto

  Beräknar automatiskt hur många passramar som behövs, inklusive överlappningen.

  Automatisk justering

  Ökar överlappningen (vid behov) så att den högra kanten av passramarna längst till höger justeras mot dokumentsidans högra kant och nederkanten av de nedersta passramarna justeras mot dokumentets nederkant.

 4. För Överlappning anger du det minsta värdet för överlappande information som du vill ta med i varje utskriven passram. Överlappning gör det lättare att montera ihop utskrifterna. För alternativet Överlappning används den måttsenhet som är angiven för dokumentet. Värdet måste vara större än skrivarens minsta marginal som inte skrivs ut. Det största värdet för överlappning är halva längden av den kortaste dokumentsidan. Passramar för en sida med måtten 279,4 mm x 431,8 mm (11 x 17 tum) kan överlappa 139,7 mm (5,5 tum).

Dela upp ett dokument manuellt

När du delar upp ett dokument automatiskt skrivs alla delar ut på en och samma gång. När du däremot delar upp ett dokument manuellt måste du skriva ut varje del separat.

 1. Om det behövs visar du linjalerna genom att välja Visa > Visa linjaler.
 2. Dra linjalernas skärningspunkt för att återställa nollpunkten till det övre vänstra hörnet av den passram du vill skriva ut. Kom ihåg att lämna utrymme för överlappning och skrivarmärken.

  Den storlek och form som skrivs ut från InDesign bestäms av de aktuella inställningarna för pappersstorlek och orientering.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut och klicka på Konfigurera till vänster.
 4. Under Konfigurera markerar du Sida vid sida och väljer Manuell på menyn Sida vid Sida.

Skalförändra dokument

Om du vill anpassa ett dokument i stort format för ett mindre papper kan du skalförändra dokumentets bredd och höjd, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. Asymmetrisk skalförändring är praktiskt att använda om du t.ex. skriver ut på film för flexografisk tryckning. Om du vet i vilken riktning tryckplattan monteras på hylsan, kan skalförändringen kompensera för den töjning av tryckplattan på 2 till 3 % som är vanlig. Skalförändring påverkar inte dokumentets sidstorlek.

Obs!

Om du skriver ut uppslag så skalförändras varje sida separat.

Skalförändra ett dokument manuellt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Bredd. Då aktiveras rutorna för bredd och höjd.
 3. Om du vill bibehålla dokumentets nuvarande förhållande mellan höjd och bredd väljer du Bibehåll proportioner. Annars kontrollerar du att alternativet är avmarkerat.
 4. Ange ett procentvärde från 1 till 1 000 i rutorna Bredd och Höjd. Om du har valt alternativet Bibehåll proportioner behöver du bara ange ett värde. Det andra uppdateras automatiskt.

Skalförändra ett dokument automatiskt

 1. Se till att alternativen Sida vid sida och Miniatyrbilder är avmarkerade under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut. (När de här alternativen är markerade är alternativet Anpassa till sida inte tillgängligt.)
 2. Välj Anpassa till sida. Procentvärdet för skalförändring, som avgörs av den bildyta som är definierad i PPD-filen, visas intill alternativet Anpassa till sida.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto