Användarhandbok Avbryt

Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Om du vill få plats med många bilder på en sida kan du skapa miniatyrbilder – små förhandsvisningsbilder av ett dokument. Miniatyrbilder är bra att använda för kontrollera innehåll och struktur. Om så är lämpligt ändras orienteringen av dokument automatiskt i InDesign, så att sidorna bäst passar till papperet. Du kan behöva återställa den ursprungliga orienteringen när du avaktiverar alternativet Miniatyrbilder.

Obs!

När du skriver ut miniatyrer tas inte skrivarmärken och objekt i utfalls- och instruktionsområden med.

 1. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Miniatyrbilder.
 2. På menyn väljer du antalet miniatyrbilder per sida.

Utskrift överdimensionerade dokument

I InDesign kan du skapa dokument som är upp till ca 5 × 5 meter, men de flesta kontorsskrivare kan inte skriva ut så stora sidor.

Om du vill skriva ut dokument i stora storlekar på en kontorsskrivare kan du skriva ut varje dokumentsida i delar, passramar och sedan rensa och sätta ihop delarna. Du kan också skalförändra dokumentet så att det passar för den tillgängliga pappersstorleken.

Dela upp ett dokument

Ett dokuments storlek är inte nödvändigtvis densamma som den pappersstorlek som används i skrivaren. Därför delas ett dokument, vid utskrift från InDesign, upp i ett antal rektanglar, eller passramar, som passar på de papper som finns i skrivaren. Du kan sedan montera ihop de överlappande delarna.

Antingen kan du låta dokumentet delas upp automatiskt, eller så kan du själv ange storleken för passramarna. När du delar upp ett dokument manuellt anger du en position för det övre vänstra hörnet. Därmed styr du hur sidan placeras på papperet.

Stora sidor uppdelade i utskrivbara delar (vänster) och de överlappande avsnitten vid slutlig hopmontering (höger)

Dela upp ett dokument automatiskt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Sida vid sida.
 3. Välj något av följande alternativ på menyn Sida vid sida:

  Auto

  Beräknar automatiskt hur många passramar som behövs, inklusive överlappningen.

  Automatisk justering

  Ökar överlappningen (vid behov) så att den högra kanten av passramarna längst till höger justeras mot dokumentsidans högra kant och nederkanten av de nedersta passramarna justeras mot dokumentets nederkant.

 4. För Överlappning anger du det minsta värdet för överlappande information som du vill ta med i varje utskriven passram. Överlappning gör det lättare att montera ihop utskrifterna. För alternativet Överlappning används den måttsenhet som är angiven för dokumentet. Värdet måste vara större än skrivarens minsta marginal som inte skrivs ut. Det största värdet för överlappning är halva längden av den kortaste dokumentsidan. Passramar för en sida med måtten 279,4 mm x 431,8 mm (11 x 17 tum) kan överlappa 139,7 mm (5,5 tum).

Dela upp ett dokument manuellt

När du delar upp ett dokument automatiskt skrivs alla delar ut på en och samma gång. När du däremot delar upp ett dokument manuellt måste du skriva ut varje del separat.

 1. Om det behövs visar du linjalerna genom att välja Visa > Visa linjaler.
 2. Dra linjalernas skärningspunkt för att återställa nollpunkten till det övre vänstra hörnet av den passram du vill skriva ut. Kom ihåg att lämna utrymme för överlappning och skrivarmärken.

  Den storlek och form som skrivs ut från InDesign bestäms av de aktuella inställningarna för pappersstorlek och orientering.

 3. Välj Arkiv > Skriv ut och klicka på Konfigurera till vänster.
 4. Under Konfigurera markerar du Sida vid sida och väljer Manuell på menyn Sida vid Sida.

Skalförändra dokument

Om du vill anpassa ett dokument i stort format för ett mindre papper kan du skalförändra dokumentets bredd och höjd, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. Asymmetrisk skalförändring är praktiskt att använda om du t.ex. skriver ut på film för flexografisk tryckning. Om du vet i vilken riktning tryckplattan monteras på hylsan, kan skalförändringen kompensera för den töjning av tryckplattan på 2 till 3 % som är vanlig. Skalförändring påverkar inte dokumentets sidstorlek.

Obs!

Om du skriver ut uppslag så skalförändras varje sida separat.

Skalförändra ett dokument manuellt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Bredd. Då aktiveras rutorna för bredd och höjd.
 3. Om du vill bibehålla dokumentets nuvarande förhållande mellan höjd och bredd väljer du Bibehåll proportioner. Annars kontrollerar du att alternativet är avmarkerat.
 4. Ange ett procentvärde från 1 till 1 000 i rutorna Bredd och Höjd. Om du har valt alternativet Bibehåll proportioner behöver du bara ange ett värde. Det andra uppdateras automatiskt.

Skalförändra ett dokument automatiskt

 1. Se till att alternativen Sida vid sida och Miniatyrbilder är avmarkerade under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut. (När de här alternativen är markerade är alternativet Anpassa till sida inte tillgängligt.)
 2. Välj Anpassa till sida. Procentvärdet för skalförändring, som avgörs av den bildyta som är definierad i PPD-filen, visas intill alternativet Anpassa till sida.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online