Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med de nya funktionerna i InDesign 2015.2 finns i Adobe InDesign CC 2015.2 | November 2015.

Borttagna funktioner

Synkronisera inställningar

Obs! Synkronisera inställningar har tagits bort i InDesign CC 2015.2. Den befintliga tjänsten i InDesign CC och CC 2014 kommer inom kort att tas bort. Se följande video om du vill ha en introduktion till migrering av förinställningar.

Problem som har åtgärdats

 1. [Mac 10.11] InDesign kraschar vid start om alternativet att automatiskt dölja och visa menyfältet är aktiverat.
 2. Oväntade teckenersättningar som orsakar felaktig text vid arbete från skäm till tryckt utdata.
 3. InDesign CC kraschar när XML-element som innehåller saknade tabeller tas bort.
 4. Användare kan inte använda teckensnittet Verdana OTF från mappen Dokumentteckensnitt.
 5. Teckensnitt i ePUB bäddas inte in/visas inte vid export till ePUB 3 med fast layout trots att de ingår i paketet.
 6. XML-importen misslyckas om den pekar till en omvandlingsfil i CC-versioner.
 7. [ENDAST MAC] Användare kan inte använda teckenformat i korsreferensformat.
 8. [El Capitan] Navigeringsfönstret Titelfält saknas i dialogrutorna Öppna/Montera.
 9. Dialogrutan Hitta/Ersätt ändrar oväntat storlek.
 10. Styckeskuggning uppdateras inte alltid när fasta radbrytningar tas bort från stycken.
 11. [ePub] Inbäddning av teckensnitt misslyckas om World-Ready Composer valts.
 12. [Endast Mac] Datasammanfogning av flera poster ignorerar ändringar av siddimension om sammanfogning används på mallsidan.
 13. [Publish Online] Läge-åtgärder förloras i EPUB FXL om knappar ankrats i en MSO.
 14. Alternativet Anpassa innehållet till ramen (knapp, meny, kortkommando eller dubbelklickning) fungerar inte i en textram om de sista tecknen i en text har Unicode-värdet 2010 till 2015.
 15. Förhandsvisning av ett teckensnitt i en dialogruta lägger till teckensnittet i Senaste teckensnitt.
 16. Det går inte att krympa ramen om bara en textrad finns ifall raden avslutas med em-dash, en-dash eller bindestreck.
 17. [Tyskspråkig version] Felaktiga kortkommandotips i menyerna i tyskspråkiga Windows-system.
 18. Borttagning av text med Ta bort i snabbmenyn eller med backsteg på tangentbordet ger ingen respons i anpassad IScrapSuite::Clear.
 19. Återställ arbetsyta ignorerar flera paneler.
 20. Om du multiplicerar genomskinlighetseffekt på JPG-bilder tas inte den vita markeringsramen bort på dokumentet som ska publiceras online.
 21. Problem med Övergång in/Övergång ut:  Acceleration/inbromsning av animationshastigheten i Övergång in/Övergång ut är omkastad. Den startar snabbt, bromsar in, och ökar sedan farten. Den borde starta långsamt, öka farten, och sedan bromsa in.
 22. [Macbook] InDesign listas som grafikkortberoende och därmed minskas batterireserven.
 23. Anpassa ramen till innehåll fungerar inte om det sista tecknet på raden är ett bindestreck.
 24. [El Capitan] Funktionen Länka om fungerar inte korrekt på El Capitan
 25. Hyperlänk till e-postmeddelande fungerar inte om alternativet Delat hyperlänksmål är markerat.
 26. Javascriptfel inträffar om användaren matar in inbäddad Google Maps-kod i ett HTML-objekt.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy