Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med de nya funktionerna i InDesign 2015.3 finns i Adobe InDesign CC 2015.3 | Mars 2016.

Problem som har åtgärdats

 1. [Endast Mac] Alias för mappar visar inga filer när de placeras i mappen Scripts Panel.
 2. Dokumentet blir skadat i arbetsflödet Skapa kontur > Exportera PDF > Ångra.
 3. InDesign kraschar när en textbunden bild roteras och omformas.
 4. InDesign kraschar när ett dokument som innehåller ett låst objekt ändras till Motstående sidor. 
 5. Skärmtangentbordet visas när Text-verktyget används på den klassiska arbetsytan om ett USB-tangentbord ansluts.
 6. På toucharbetsytan visas inte dialogrutan Importalternativ även om Visa importalternativ väljs i dialogrutan Montera.
 7. Minnesanvändningen ökar när hjälpen för toucharbetsytan öppnas.
 8. Startskärmen för InDesign flimrar efter uppdatering till version 11.2.
 9. Teckensnittsstorleken i verktygstips ökar om teckensnittsstorleken för text ökas med teckensnittsreglaget.
 10. Övertryck återges inte om alternativet Korrekturfärger används.
 11. Andra felkorrigeringar för Publish Online-arbetsflöde och mer specifika felkoder.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy