Versionsinformation om InDesign CC 2015

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Kända fel

http://www.adobe.com/go/customer_support_se finns de senaste nyheterna och information om kända fel i alla Creative Cloud-program.

  • Utskriften av ett dokument visas inte korrekt för placerade EPS-filer av typ 2, 3 och 42 på en Mac
  • Simulerad text kanske inte visas korrekt. En färgskala (med samma färg som den lagerfärg som texten finns på) kan visas i någon del av texten.
  • Om en bild monteras i en tabellcell i en InDesign-fil med japanska, ändras storleken på den lodräta stödrasterramen på IDML-rundturen.
  • InDesign kraschar om en användare ändrar tabellinställningarna så att bilder som monterats i tabellceller hamnar på sista raden.
  • InDesign kraschar om en användare infogar en knapp i en artikel genom programmering (via skript).

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Gå till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se om du vill kontakta kundtjänsten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?