Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på https://helpx.adobe.com/se/indesign/system-requirements.html.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med de nya funktionerna i InDesign 2017 finns i Adobe InDesign CC 2017 | April 2017.

Problem som har åtgärdats

 1. [Mac]: Det går inte att ändra attributinställningar för stycke på Kontrollpanelen när text är markerad.
 2. [Mac]: Det går inte att ändra attributinställningar för stycke på panelen Stycke när text är markerad.
 3. InDesign låser sig när text markeras i World-Ready Composer.
 4. InDesign låser sig när text som innehåller tabbar eller indrag markeras.
 5. InDesign kraschar när Snabbformatera används.
 6. InDesign kraschar vid arbete med dokument när panelen Info är öppen.
 7. InDesign kraschar när en rad tas bort i dialogrutan Bildtextinställningar.
 8. Åsidosatt och borttaget mallsidesobjekt finns kvar på den underordnade mallsidan.
 9. InDesign kraschar när panelen Hyperlänkar öppnas.
 10. InDesign kraschar vid dubbelklickning på knappen Ta bort på panelen Lager.
 11. InDesign kraschar vid stavningskontroll.
 12. InDesign kraschar när optisk kerning tillämpas på specifika teckensnitt.
 13. InDesign kraschar vid export av bok med ett stort antal dokument till PDF.
 14. InDesign kraschar vid sortering av ett stort antal färgrutor (>60) efter färgvärde.
 15. InDesign kraschar när tabellhuvudraden ställs in till att upprepa varje kolumn.
 16. Lodrät strimma visas när ett dokument exporteras till PDF X4.
 17. Formulärfält med samma namn ger inte identiska resultat när de exporteras till interaktiv PDF.
 18. [Win]: Visual Basic-skript kan bara köras efter att InDesign startats minst en gång i adminläge.
 19. InDesign kraschar vid konvertering av en kombination av hyperlänkstext och vanlig text till en anteckning.
 20. InDesign kraschar när länkar till monterad grafik uppdateras.
 21. [Win]: Vid start av InDesign startas AIGPUSniffer Interface Binder men upphör inte. Detta korrigeras av Nvidia. Hämta den senaste grafikdrivrutinen (376.84 eller senare) från http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=sv-se för att åtgärda detta problem.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy