Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på https://helpx.adobe.com/se/indesign/system-requirements.html.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med de nya funktionerna i InDesign 2017 finns i Adobe InDesign CC 2017 | november 2016.

Problem som har åtgärdats

 1. InDesign kraschar när du duplicerar en tabell som har en textram i en grafisk cell.
 2. InDesign kraschar när ett dokument sparas till nätverk.
 3. InDesign kraschar när programmet stängs om ett dokument med hyperlänkar är öppet.
 4. Tabellen hoppar till nästa kolumn när du redigerar texten i en tabell om det finns en fotnot före och efter tabellen i samma kolumn.
 5. InDesign kraschar när en bild från Bridge monteras.
 6. InDesign kraschar när hyperlänkspanelen öppnas om inget dokument är öppet.
 7. Vid samtidig markering av flera objekt med olika startpilhuvuden fortsätter listrutan att visa ett enstaka startpilhuvud.
 8. Justering av pilhuvuden ändras inte när hörnformer används.
 9. Felaktigt värde för bindestreck och mellanrum visas i linjepanelen.
 10. [Endast Mac] Skärmen flimrar när en autoanpassad textram storleksförändras.
 11. Text eller bilder ser ut att ha ojämna kanter när en korsreferens skapas med en synlig rektangel.
 12. Texten i en textruta försvinner en stund när den markerade texten ersätts med ny text.
 13. När en tabell infogas i en textartikel där mer än en fotnot finns på samma sida, flyttas tabellen och den följande texten till nästa sida.
 14. Fotnotstext överlappar text i tabellen.
 15. InDesign kraschar när fotnoter läggs till i tabellrubriker.
 16. I en textruta med tabeller och fotnoter visas text oförutsägbart när en ny rad infogas i en tabell.
 17. Fotnoten visas före de delade styckena om ett stycke delas i kolumner på en sida som har en fotnot före styckena som ska delas.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy