Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nya och förbättrade funktioner

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe-id för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En Internetanslutning, ett Adobe-id och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Installation av teckensnitt

Installationsprogram för vissa Adobe-produkter installerar teckensnitt i en standardkatalog för teckensnitt. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog. Läs mer på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Om du vill läsa om hur du installerar ytterligare teckensnitt kan du gå till installationssidan http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Lösta problem

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Endast InDesign

 • Textrenderingen är mycket långsam över en genomskinlig bakgrund. (#3592732)
 • Markeringen av text över genomskinligt objekt är mycket trög. (#3630743)
 • Det tar lång tid att rita upp och flytta textramar när panelen Information är öppen på MAC. (#3600210)
 • Uppritningen av ett objekt eller en textram går långsammare i CC än i CS. (#3596522)
 • Renderingen av inklistrade textramar är mycket långsam i CC jämfört med i CS6. (#3590911)
 • Det går mycket långsamt att flytta objekt. (#3650794)
 • Panorering och bläddring går långsammare i CC än i CS6. (#3596468)
 • Det går långsamt och trögt att zooma in/ut. (#3649023)
 • Spara/Spara som/Spara en kopia inaktiveras efter dra och släpp-åtgärd från Finder/Bridge. (#3606041)
 • Programmet kraschar vid redigering av källan till en x-referens i ett äldre dokument där målet finns i ett annat dokument. (#3631377)
 • När en användare gör en PDF av ett InDesign-dokument fungerar inte färgprofilen i PDF på Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (#3586689)
 • Textinmatningen i Flash Player svarar inte på kommandonycklar. (#3554092)
 • När biblioteksmappen är i fokus kraschar programmet om användaren klickar på knappen för att spara fil. (#3596016)
 • InDesign kraschar när användaren skriver ett långt ord efter en avstavad rad. (#3575859)
 • Anpassa ramen till innehållet får InDesign att krascha. (#3546736)
 • Om användaren duplicerar uppslag efter att ha duplicerat sidor kraschar InDesign. (#3654918)
 • Programmet kraschar om användaren växlar till en annan panel efter att ha ställt in GoToURL-beteende med tom URL-adress för en knapp. (#3649906)
 • InDesign CC kraschar när länkar för InCopy-artiklar uppdateras. (#3649846)
 • Referenspunkt för rampassning fungerar inte i InDesign. (#3342299)
 • InDesign kraschar om användaren rullar listan med teckensnitt när förhandsvisningen av teckensnitt fortfarande håller på att skapas. (#3667798)

InDesign och InCopy

 • InCopy kraschar vid import av artikel med borttagen text. (#3656462)
 • InDesign CC kraschar när länkar för InCopy-artiklar uppdateras. (#3649846)
 • Det går inte att flytta markören förbi en komprimerad anteckning med piltangenterna. (#3614637)
 • Win: En användare kan inte skriva in text i textfältet Makro i InCopy. (#3594973)
 • InCopy kraschar när en uppdragsfil från AEM DAM öppnas. (#3587306)
 • InCopy kraschar när användaren klickar på knappen Stäng (X), efter att ha avbrutit utskrift. (#3555565)
 • Textrenderingen är mycket långsam över en genomskinlig bakgrund. (#3592732)
 • Markeringen av text över genomskinligt objekt är mycket trög. (#3630743)
 • Panorering och bläddring går långsammare än i CS6. (#3596468)
 • Det går långsamt och trögt att zooma in/ut. (#3649023)

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy