Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe-id för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En Internetanslutning, ett Adobe-id och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Installation av teckensnitt

Installationsprogram för vissa Adobe-produkter installerar teckensnitt i en standardkatalog för teckensnitt. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog. Läs mer på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Om du vill läsa om hur du installerar ytterligare teckensnitt kan du gå till installationssidan http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Kända fel

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

 • Funktionen Placera i InDesign i Bridge CC fungerar inte när både InDesign CS6 och InDesign CC är öppna. [#3540938]
 • (Mac) Om du försöker öppna en mapp genom att dra och släppa i InDesign förblir programmet nedtonat till dess att du klickar någonstans i programmet. [#3539304]
 • Om du öppnar ett dokument med dokumentteckensnitt och markerar kryssrutan Visa endast favoriter i teckensnittsmenyn kraschar InDesign när du stänger dokumentet. Detta inträffar framför allt när teckensnitt saknas i dokumentet. [#3544918]
 • Ett dokument som har skapats med hjälp av standardförinställningen kan importera det antal kolumner som funnits i en tidigare gjord förinställning. Den tidigare gjorda förinställningen hade Digital publicering som vald metod och ett anpassat antal kolumner. [#3545176]
 • Listrutan Färgtema fungerar ibland inte när du har arbetat med DPS-panelen. [#3384945]
 • InDesign kraschar om du ändrar metod och sedan klickar på OK, framför allt om alternativet för förhandsgranskning inte har valts. [#3546306]
 • Om du skapar en dokumentförinställning och sedan klickar på Avbryt i dialogrutan Nytt dokument raderas förinställningen. [#3493554, #3541235]
 • Om du gör några ändringar för Ändra till kombinationsruta i dialogrutan Sök/ersätt återgår värdet i kombinationsrutan till det sista värdet i listan. [#3546189]
 • Den valda verktygsikonen växlar inte omedelbart till handverktyget när du trycker ned blankstegstangenten. Ikonen ändras bara till handverktyget när du flyttar datorns mus. [#3546145]
 • Musgenvägar för val av text fungerar inte i Textbehandlaren. [#3546051]
 • (Mac) När du har installerat både InDesign CS6 och InDesign CC visas endast startikonen för Adobe InDesign CC i listan på Launchpad. [#3546744]
 • Endast japanska:
  • Om du skapar fler än fyra anpassade uppsättningar för ett sammansatt teckensnitt går det inte att redigera värdet för den fjärde anpassade uppsättningen, framför allt inte efter att du har använt rullningslisten. [#3540930]
  • IVS-tecken som anges i namnfältet för det sammansatta teckensnittet visas felaktigt. [#3378225]
  • Layoutstödrastret i den exporterade IDML:en får ett annat utseende än i InDesign-källfilen. [#3542604]

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy