Systemkrav

De senaste systemkraven finns på sidan Systemkrav för InDesign.

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_en

Lösta problem

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign

 • När länkar skapas konverteras vissa specialtecken, som ? och =, i länkarna till ogiltiga tecken så att länken inte fungerar när den exporteras till PDF. [3588280]
 • När InCopy CS2-dokument importeras till InDesign CS6 avslutas InDesign oväntat. [3587652]
 • När filer från en smart samling som öppnats från en Drive 5-ansluten CQ-server som fungerar som DAM placeras uppstår felet ”Importen misslyckades” i InDesign. [3577138]
 • När text i en ram med flera kolumner disponeras om avslutas InDesign oväntat. [3565074]
 • En extra länkresurs utan referenser skapas när en filmfil monteras i InDesign. [3555754]
 • InDesign avslutas oväntat när text som innehåller ligaturer skrivs upprepade gånger med Word Ready Composer. [3551834]
 • I en tidigare version av InDesign visas ordet CS7 i dialogrutor med felmeddelanden när dokument som skapats i InDesign CC är öppna. [3536451]
 • När en PDF placeras i InDesign avslutas InDesign oväntat både i CS5.5 och CS6. [3513668]
 • Ramstödrastrets dimensioner ändras när IDML-filen öppnas. [3507245]
 • Placerade bilder som innehåller EXIF-data skalas till 50 %. [3501752]
 • InDesign avslutas oväntat vid export till EPUB när en textram med viss text konverteras till konturer. [3498579]
 • InDesign avslutas oväntat när en fil med formaterad text med övertoning importeras. [3498575]
 • Om epubExportPreferences.tocStyleName ställs in på Standard avslutas InDesign oväntat. [3498571]
 • Ett bindestreck visas för Malayalam-bindestreck. [3493163]
 • Versaler mappas felaktigt till gemener i PDF-filen som exporteras från InDesign. [3490867]
 • InDesign avslutas när dokument eller paneler ordnas i vissa scenarier. [3490508]
 • InDesign avslutas oväntat när vissa typer av innehåll kopieras och klistras in. [3488260]
 • InDesign avslutas oväntat när vissa dokument som saknar teckensnitt importeras. [3488122]
 • Ett problem uppstår vid export till EPS när ett dokument har motsatta sidor och olika inre och yttre utfall. [3445000]
 • När toppen av panelen Korsreferenser har dragits till toppen av länkarna försvinner delen med webbadresser. [3371040]
 • Storleken på filer som sparats i InDesign fortsätter öka på grund av att omformningsmarkören för smarta stödlinjer inte återanvänds. [3370848]
 • Översättningen av ordet Idiom trunkeras. [3370533]
 • Utsmyckning på grupperade sidobjekt ritas inte om korrekt. [3365911]
 • När IC-artiklar uppdateras avslutas InDesign oväntat. [3359371]
 • Vissa typer av innehåll får InDesign att avslutas vid export till IDML. [3352956]
 • En sårbarhet har identifierats i renderingsgenereringen för PostScript-filer. [3347267]
 • InDesign avslutas oväntat när layouter skapas från en layoutmall i ett specifikt fall. [3345087]
 • InDesign rapporterar att uppdragsfilen saknas när IDML-filer öppnas. [3334935]
 • I 64-bitars Windows 7 kan InDesign och Bridge CS6 bara köras med lokal administratörsbehörighet. [3332062]
 • Innehållet i en tabell som sträcker sig över två sidor kan inte exporteras korrekt till PDF från vyn Galleri. [3325704]
 • Ändringstiden för en fil som returneras av GetFileInfo() har ändrats. [3323319]
 • API-metoden IDTime::SetTime() ger fel resultat när den används med InDesign CS6 på Mac. [3323315]
 • Det går inte att öppna EPUB-exportinställningarna för böcker med InDesign CS6 och InDesign CS6 Server. [3321108]
 • Uppdatera den tekniska versionen av CoolType till ett tal över 64. [3317660]
 • En oväntad ändring av styckeformat uppstår när en artikel exporteras till ICML. [3314712]
 • InDesign avslutas när en PDF med vissa teckensnitt exporteras. [3295591]
 • En InDesign-fil som innehåller ett stort antal länkade IP-adresser tar mycket lång tid att öppna. [3291116]
 • När ett specifikt InDesign-dokument exporteras till PDF avslutas InDesign oväntat. [3286006]
 • När ett dokument som innehåller ett stort antal placerade PDF:er exporteras till högkvalitets-PDF avslutas InDesign CS6 oväntat. [3282581]
 • InDesign ska ange värdet för filinformationsnoden från documentID för de metadata som är inbäddade i filen, men inte resurs-ID från Adobe Drive. [3224927]
 • Formatåsidosättningar i InCopy ICML som exporteras från InDesign går inte att importera korrekt tillbaka till InDesign. [3217228]
 • En låsning sker i CoolType när StreamForLayout anropas från worker-tråden i InDesign Server. [3205029]
 • PDF/X-4-exporten lyckas trots att odefinierade symboler refereras i ett dokument, vilket genererar en falsk PDF/X-4-fil. [3203046]

InCopy

 • Markören placeras inte i en ny anteckning i InCopy. [3457782]
 • InCopy avslutas oväntat när en ICML öppnas med blandade ME- och Indic-texter. [3498585]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 fastnar vid export till JPEG. [3584983]
 • InDesign Server fastnar när ett index för en bok ska genereras. [3533102]
 • InDesign Server CS6 fastnar när IDML ska exporteras till HTML. [3503927]

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se

Om du vill hitta hjälp för hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_en

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy