Versionsinformation om InDesign CS6 8.1.0

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_se

Nyheter

Öppna en senare version av ett dokument

Nu kan du ta emot och direkt öppna dokument som skickas av någon som har en annan version av InDesign CC, utan ytterligare steg som att exportera manuellt till IDML. Kompatibiliteten är inbyggd, så dina dokument öppnas alltid på det sätt du förväntar dig.

Om du öppnar ett dokument som skapats i en nyare version av InDesign CC och klickar på OK i följande meddelande, konverterar en Creative Cloud-tjänst dokumentet till den InDesign CC-version som du kör. InDesign CC sparar sedan det konverterade dokumentet till din dator.

Obs!

Den här tjänsten är endast tillgänglig för Creative Cloud-prenumeranter.

Lösta problem

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

 • Villkoret för dold ram försvinner inte när Anpassa ramen till innehållet används. (#3784306)
 • En användare kan inte skriva ut en flersidig broschyr. Dessutom visas ett felaktigt meddelande för användaren. (#3805383)
 • Om en användare kopierar en fil som innehåller omljudstecken ändras målets filnamn. (#3757236)
 • En del InDesign CS5-dokument går inte att öppna i CS6. Detta medför även att InDesign slutar fungera. (#3723078)
 • InDesign låser sig när en användare försöker ändra storlek på förankrade bildramar där figursättning används. (#3649094)
 • InDesign kraschar när användaren försöker öka höjden på textramar med flera spalter. (#3687091)
 • InDesign låser sig när Autoanpassa för textramen ändras till Endast höjd. (#3703143)
 • InDesign kraschar om en användare anger en anpassad bredd när en mallsida skapas. (#3709890)
 • Styckeformat (Anfanger och kapslade format) kan inte tas bort om det ärvda överordnade formatet har samma inställning för IDML-utdata. (#3718431)
 • Funktionen Indrag här fungerar inte för japanska dispositioner. (#3720994)
 • Vissa EPS-filer gör att InDesign kraschar när dokumentet exporteras till PDF. (#3608014)
 • InDesign CS6 känner inte igen länkar när de öppnas på en DAM med Adobe Drive. (#3649135)
 • Alternativen Spara, Spara som och Spara som kopia inaktiveras efter en dra och släpp-åtgärd från Finder eller Bridge. (#3653735)
 • För hebreiska och arabiska språk markeras villkorlig text inte korrekt i Textbehandlaren. (#3667884)
 • I den hebreiska versionen av InDesign visas sidsekvenser felaktigt för dokument med höger-till-vänster-bindning. (#3669233)
 • Fel ord markeras i olika vyer av den hebreiska stavningskontrollen. (#3675104)
 • Objekt som monteras på mallsidorna försvinner eller flyttas till oväntade ställen när dokumentet exporteras till PDF. (#3675929)
 • InDesign kraschar efter anrop till funktionen SetTextSelection i vissa scenarier. (#3678597)
 • InDesign kraschar om en användare klickar på fliken Länkar och bilder i dialogrutan för paket när samma dialogruta öppnas från bokpanelen. (3689149)
 • Det tar cirka 10 sekunder för InDesign att slutföra en åtgärd för att aktivera/inaktivera lagervisning för dokument med flera mallsidor. (#3689151)
 • InDesign kraschar om en användare öppnar en IDML-fil som har ett tomt märkord för en textram med en textbunden textram. (#3689166)
 • InDesign kraschar om en användare exporterar en CS6-fil till IDML-format och sedan försöker öppna CS6-filen igen. (#3691025)
 • InDesign kraschar om en användare exporterar en IDML-fil till IDML med särskilda korsreferenser och sidreferenser på indexpanelen. (#3695290)
 • Användning av märkord orsakar omflödning eftersom format används felaktigt. (#3151594)
 • InDesign CS6 kraschar när olika egenskaper uppdateras på textramar med JavaScript. (#3594208)
 • InDesign kraschar om en användare drar ett ord till en tom anteckning i läget för textredigering. (#3623132)
 • Funktionen Anpassa ramen till innehållet gör att InDesign kraschar. (#3628642)
 • Format används felaktigt i InDesign när formaterade ICML-filer importeras. (#3629232)
 • Det går inte att flytta markören i viss tamilsk text. (#3637073)
 • Markören hoppar tillbaka till början av texten när den vidrör en anteckning på en rad som innehåller avstavad text. (#3638783)
 • InDesign kraschar om användaren monterar biblioteksobjekt i en textram. (#3646838)
 • Ord delas upp på flera rader, men bindestrecket visas inte när ett mjukt bindestreck infogas. (#3653718)
 • Tomma textvariabler exporteras inte korrekt till PDF. (#3656476)
 • InDesign kraschar när du uppdaterar ett sidnummer i ett dokument med sidflyttning aktiverad och låsta objekt finns på de sidor som flyttas. (#3656879)

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/customer_support_se där du kan få hjälp med frågor som rör produktinformation, försäljning, registrering och annat.

För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto