Välkommen till Adobe® InDesign® CS6 Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav 

En uppdaterad lista med systemkrav finns på sidan Systemkrav för InDesign Server.

Lösta problem

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 fastnar vid export till JPEG. [3584983]
 • InDesign Server fastnar när ett index för en bok ska genereras. [3533102]
 • InDesign Server CS6 fastnar när IDML ska exporteras till HTML. [3503927]

InDesign

 • När länkar skapas konverteras vissa specialtecken, som ? och =, i länkarna till ogiltiga tecken så att länken inte fungerar när den exporteras till PDF. [3588280]
 • När InCopy CS2-dokument importeras till InDesign CS6 avslutas InDesign oväntat. [3587652]
 • När filer från en smart samling som öppnats från en Drive 5-ansluten CQ-server som fungerar som DAM placeras uppstår felet ”Importen misslyckades” i InDesign. [3577138]
 • När text i en ram med flera kolumner disponeras om avslutas InDesign oväntat. [3565074]
 • En extra länkresurs utan referenser skapas när en filmfil monteras i InDesign. [3555754]
 • InDesign avslutas oväntat när text som innehåller ligaturer skrivs upprepade gånger med Word Ready Composer. [3551834]
 • I en tidigare version av InDesign visas ordet CS7 i dialogrutor med felmeddelanden när dokument som skapats i InDesign CC är öppna. [3536451]
 • När en PDF placeras i InDesign avslutas InDesign oväntat både i CS5.5 och CS6. [3513668]
 • Ramstödrastrets dimensioner ändras när IDML-filen öppnas. [3507245]
 • Placerade bilder som innehåller EXIF-data skalas till 50 %. [3501752]
 • InDesign avslutas oväntat vid export till EPUB när en textram med viss text konverteras till konturer. [3498579]
 • InDesign avslutas oväntat när en fil med formaterad text med övertoning importeras. [3498575]
 • Om epubExportPreferences.tocStyleName ställs in på Standard avslutas InDesign oväntat. [3498571]
 • Ett bindestreck visas för Malayalam-bindestreck. [3493163]
 • Versaler mappas felaktigt till gemener i PDF-filen som exporteras från InDesign. [3490867]
 • InDesign avslutas när dokument eller paneler ordnas i vissa scenarier. [3490508]
 • InDesign avslutas oväntat när vissa typer av innehåll kopieras och klistras in. [3488260]
 • InDesign avslutas oväntat när vissa dokument som saknar teckensnitt importeras. [3488122]
 • Ett problem uppstår vid export till EPS när ett dokument har motsatta sidor och olika inre och yttre utfall. [3445000]
 • När toppen av panelen Korsreferenser har dragits till toppen av länkarna försvinner delen med webbadresser. [3371040]
 • Storleken på filer som sparats i InDesign fortsätter öka på grund av att omformningsmarkören för smarta stödlinjer inte återanvänds. [3370848]
 • Översättningen av ordet Idiom trunkeras. [3370533]
 • Utsmyckning på grupperade sidobjekt ritas inte om korrekt. [3365911]
 • När IC-artiklar uppdateras avslutas InDesign oväntat. [3359371]
 • Vissa typer av innehåll får InDesign att avslutas vid export till IDML. [3352956]
 • En sårbarhet har identifierats i renderingsgenereringen för PostScript-filer. [3347267]
 • InDesign avslutas oväntat när layouter skapas från en layoutmall i ett specifikt fall. [3345087]
 • InDesign rapporterar att uppdragsfilen saknas när IDML-filer öppnas. [3334935]
 • I 64-bitars Windows 7 kan InDesign och Bridge CS6 bara köras med lokal administratörsbehörighet. [3332062]
 • Innehållet i en tabell som sträcker sig över två sidor kan inte exporteras korrekt till PDF från vyn Galleri. [3325704]
 • Ändringstiden för en fil som returneras av GetFileInfo() har ändrats. [3323319]
 • API-metoden IDTime::SetTime() ger fel resultat när den används med InDesign CS6 på Mac. [3323315]
 • Det går inte att öppna EPUB-exportinställningarna för böcker med InDesign CS6 och InDesign CS6 Server. [3321108]
 • Uppdatera den tekniska versionen av CoolType till ett tal över 64. [3317660]
 • En oväntad ändring av styckeformat uppstår när en artikel exporteras till ICML. [3314712]
 • InDesign avslutas när en PDF med vissa teckensnitt exporteras. [3295591]
 • En InDesign-fil som innehåller ett stort antal länkade IP-adresser tar mycket lång tid att öppna. [3291116]
 • När ett specifikt InDesign-dokument exporteras till PDF avslutas InDesign oväntat. [3286006]
 • När ett dokument som innehåller ett stort antal placerade PDF:er exporteras till högkvalitets-PDF avslutas InDesign CS6 oväntat. [3282581]
 • InDesign ska ange värdet för filinformationsnoden från documentID för de metadata som är inbäddade i filen, men inte resurs-ID från Adobe Drive. [3224927]
 • Formatåsidosättningar i InCopy ICML som exporteras från InDesign går inte att importera korrekt tillbaka till InDesign. [3217228]
 • En låsning sker i CoolType när StreamForLayout anropas från worker-tråden i InDesign Server. [3205029]
 • PDF/X-4-exporten lyckas trots att odefinierade symboler refereras i ett dokument, vilket genererar en falsk PDF/X-4-fil. [3203046]

InCopy

 • Markören placeras inte i en ny anteckning i InCopy. [3457782]
 • InCopy avslutas oväntat när en ICML öppnas med blandade ME- och Indic-texter. [3498585]

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

Om du behöver teknisk hjälp för din produkt, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum och Adobe Support Advisor m.fl.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på Internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy