Versionsinformation | Adobe InDesign Server

Lär dig komma åt, installera och aktivera en InDesign Server-licens.

Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen om InDesign Server.

Senaste version

Välkommen till september 2021-versionen (16.4) av den senaste/mest aktuella versionen av Adobe® InDesign® Server.

InDesign Server och alla dess funktioner körs nu 1,5 gånger snabbare på Apple silicon-hårdvara med M1-kretsen.

Lägsta systemkrav

Den aktuella listan med systemkrav finns i Systemkrav | InDesign Server

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkänt licensavtal krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Övriga installationsscenarier

InDesign Server måste aktiveras före användning. Om datorn är online sker aktiveringen automatiskt i samband med installationen. Se Skapa paket med Admin Console | InDesign Server om du vill veta hur du skapar InDesign Server-paket online.

Praktiska länkar

Kända fel

  • Om du lägger till andra program i paketet med InDesign Server bör du granska systemkraven för dem så att de stöds i den miljö där du installerar paketet.
    Obs! Om paketet innehåller ett program som inte stöds i miljön kommer inget i paketet att installeras.
  • (Endast macOS) InDesign Server avslutas med ett segmenteringsfel efter några dagar när det körs med sessionsstöd i Mac 10.15.7.
  • Se Kända licensieringsproblem med Adobe InDesign Server för frågor som rör licensiering.

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Besök Adobe.com för ditt land och klicka på Kontakt om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst.

Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

Besök http://www.adobe.com/go/customer_support_se för hjälp med produktanvändning, försäljning, registrering och felsökning. Besök http://www.adobe.com/go/intlsupport_se om du vill kontakta kundtjänsten.

Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Customer Care Advisor m.fl.  Vi publicerar ständigt fler verktyg och information på nätet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

Support för installation och aktivering

Om du vill ha support för installation och aktivering och inte hittar svar på vår hjälpsida kan du kontakta ecs@adobe.com.

Support för utvecklare

Kunder som utvecklar egna lösningar kan köpa utvecklarstöd för ytterligare hjälp med API:er, skript och plugin-program för InDesign. Mer information finns i Adobe Creative Cloud Exchange | Support för utvecklare

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto