Översikt

Innan du exporterar layouten till EPUB kan du göra några justeringar för att se till att den exporteras korrekt.

 • Lägg till förankrade bilder – Förankra bilder i textflöden så att du kan kontrollera deras position i förhållande till den exporterade texten. Se Förankrade objekt.
 • Exportalternativ för objekt – Ange exportalternativ för placerade objekt. Se Exportalternativ för objekt.
 • Mappa format till exporttaggar – Mappa tecken- och styckeformat till HTML-taggar och klasser. Se Mappa format till exporttaggar.
 • Välj innehåll och ordning – På artikelpanelen väljer du vilket innehåll som ska exporteras och i vilken ordning det ska visas. Se Artiklar. Du kan också ordna innehåll efter sidans layout eller XML-strukturen.

Exportera till EPUB

Du kan exportera ett dokument eller en bok som en flödningsbar eBook-bok i EPUB-format, som är kompatibelt med läsprogrammet för e-böcker.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna dokumentet och välj Arkiv > Exportera.

  • Öppna en bok och välj Exportera bok till EPUB på menyn på bokpanelen.

 2. Ange ett filnamn och en plats.

 3. I listan Format väljer du EPUB och klickar sedan på Spara.

 4. I dialogrutan EPUB-exportalternativ gör du inställningar under Allmänt, Bild och Avancerat.

InDesign skapar en .epub-fil som innehåller det XHTML-baserade innehållet. Du kan ange att den exporterade filen ska innehålla en omslagsbild. Omslagsbilden skapas från en bild eller från en rastrering av den första sidan i det angivna dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes). Miniatyrbilden används för att avbilda boken i visningsprogrammen för EPUB eller i Digital Editions Readers biblioteksvy. Du behöver ett visningsprogram för EPUB för att kunna visa filen. Du kan också använda programvaran Adobe Digital Editions, som du kan hämta kostnadsfritt från Adobes webbplats.

Obs!

Filen av typen .epub är egentligen en .zip-fil. Om du vill visa och redigera innehållet i en EPUB-fil ändrar du filändelsen från .epub till .zip och packar sedan upp innehållet. Den här funktionen är särskilt användbar för redigering av CSS-filen.

Obs!

InDesign-objekt, t.ex. textramar och objekt som innehåller monterade bilder, exporteras alltid när du väljer alternativet Baserad på sidlayout. Tomma objekt exporteras inte, såvida du inte under Alternativ för objektexport har angett att InDesign-objektet ska exporteras som JPEG, GIF eller PNG.

EPUB-exportalternativ

Allmänna alternativ för EPUB

Avsnittet Allmänt i dialogrutan EPUB-exportalternativ innehåller följande alternativ.

Version

Ange en version för EPUB. 

EPUB2.0.1

EPUB 2.0.1 är en standard som godkändes av IDPF år 2007. Detta format stöds på en mängd olika enheter.

EPUB3.0

EPUB 3.0 är en standard som godkändes av IDPF år 2011. Detta format stöder också ljud, video, javascript och vertikal japansk text. De nya funktionerna fungerar dock inte i läsare och enheter som saknar stöd för standarden EPUB 3.0.

EPUB 3.0 med layout

Det här är ett experimentellt format som har skapats av Adobe Systems. Det har stöd för flera kolumner, figursättning och andra kontroller så att din layout ser bra ut i alla layouter. Funktionen stöds bara av specifik läsarteknik.

Omslag

Omslagsbilden på din eBook. Välj något av följande alternativ:

Ingen

Om det här alternativet är markerat läggs ingen omslagsbild till på din eBook.

Rastrera förstasidan

Om det här alternativet är markerat skapas en bildfil genom rastrering av förstasidan på din eBook och används som omslag.

Välj bild

Om det här alternativet är markerat kan du ange en bild på datorn som omslag.

Innehållsförteckningsformat

Välj det här alternativet om du vill skapa en innehållsförteckning som är baserad på det valda innehållsförteckningsformatet. Ange format för innehållsförteckningen i din eBook på menyn Innehållsförteckningsformat. Du kan välja Layout > Innehållsförteckningsformat om du vill skapa ett eget format för din eBooks innehållsförteckning.

Marginaler

Ange värden i pixlar för övre, undre, vänster och höger marginal. Du kan använda samma värde för samtliga marginaler genom att klicka på ikonen Behåll. 

Innehållsordning

Ange i vilken ordning sidelement ska exporteras.

Baserad på sidlayout

Läsordningen baseras på objektens placering på sidan.

Om Baserad på sidlayout har valts, bestäms sidobjektens läsordning genom att objekten skannas från vänster till höger och uppifrån och ned. I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

(Gäller endast asiatiska versioner) Om Baserad på sidlayout har valts bestäms sidobjektens läsordning i InDesign av dokumentets bindning (vänster till höger eller höger till vänster). I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte de exporterade designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

Samma som XML-struktur

Läsordningen baseras på märkordens ordning i strukturvyn. Se Tagga sidobjekt.

Samma som artikelpanelen

Läsordningen baseras på objektordningen på artikelpanelen. Endast markerade artiklar exporteras. Se Inkludera artiklar för export.

Montera fotnot efter stycke

Markera för att fotnoter ska monteras efter stycke. Om alternativet inte är markerat konverteras fotnoterna till slutkommentarer.

Ta bort fasta radbrytningar

Markera för att alla mjuka radbrytningar ska tas bort i exporterad eBook.

Punkter

Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ul>. Markera Konvertera till text om du vill formatera med taggen <p> med punkterna som text. Om du har använt automatiska punkter från InDesign omfattas även underpunkter.

Numrering

Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen. Om du har använt automatisk numrering från InDesign omfattas även underpunkter

Avbilda till sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ol>.

Avbilda till statiska sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, men tilldelar attributet <value> utifrån styckets aktuella nummer i InDesign.

Konvertera till text

Konverterar numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Visa EPUB efter export

Öppnar EPUB:en i det standardprogram som har valts för läsning av EPUB, om ett sådant finns.

Alternativ för EPUB-bilder

Bildavsnittet i dialogrutan EPUB-exportalternativ innehåller följande alternativ. På menyn Bildkonvertering anger du hur bilder ska exporteras till HTML.

Bevara utseende från layout

Markera för att attributen till bildobjekt ska antas från layouten.

Upplösning (ppi)

Välj bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4). Du kan välja ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla eBook-enheter i dag) och 300.

Bildstorlek

Ange om bildstorleken ska behållas eller anpassas efter sidan. Med Relativt sida anges ett relativt procentvärde som baseras på bildstorleken i förhållande till sidbredden i InDesign. Med det här alternativet skalförändras bilderna proportionellt efter läsområdets bredd.

Bildjustering och mellanrum

Ange bildjustering, vänster, mitten, höger och utrymmet före och efter.

Infoga sidbrytning

Markera för att sidbrytningar ska infogas vid bilder. Sidbrytningar kan infogas Före bild, Efter bild eller Före och efter bild.

Inställningarna gäller för förankrade objekt

Markera för att inställningarna ska gälla alla förankrade objekt.

Bildkonvertering

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra format för varje bild. Om du väljer PNG inaktiveras inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder som innehåller genomskinlighet.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Välj Anpassad om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows och Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

Välj Flätad om bilderna ska läsas in stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ (Bildkvalitet)

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

JPEG-alternativ (Formateringsmetod)

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efter hand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill att varje JPEG-fil ska visas först när den har lästs in. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Ignorera inställningar för objektkonvertering

Ignorerar alternativ för objektexport som gäller enskilda bilder. Se Tillämpa alternativ för objektexport.

Avancerade alternativ för EPUB

Avsnittet Innehåll i dialogrutan EPUB-exportalternativ innehåller följande alternativ.

Dela dokumentet

Du kan dela upp din eBook vid det angivna styckeformatet. Delning resulterar i flera HTML-filer i EPUB-paketet. Det kan vara praktiskt när du vill dela upp stora filer och få bättre resultat i visningsprogrammen för EPUB.

Inkludera dokumentmetadata

Metadata från dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes) tas med i den exporterade filen.

Utgivare

Ange information om utgivaren i eBooks metadata. Du kan ange en URL till utgivarens webbplats, så att den som tar emot en eBook kan besöka webbplatsen.

Unikt ID

Varje EPUB-dokument måste ha en unik identifierare. En unik identifierare skapas och visas automatiskt. Du kan ta bort den och ange en unik identifierare.

CSS-alternativ

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida separerar du innehåll från presentation.

Inkludera formatdefinitioner

När du exporterar till EPUB kan du skapa en lista med redigeringsbara CSS-format.

Bevara lokala åsidosättningar

Om det här alternativet väljs inkluderas lokal formatering för t.ex. kursivt eller fetstil.

Inkludera inbäddade teckensnitt

Tar med alla inbäddade teckensnitt. Teckensnitt innehåller information om inbäddning som avgör om de kan bäddas in eller inte.

Lägg till formatmall

Ange URL-adressen för den befintliga CSS-formatmallen, som vanligtvis är en relativ URL-adress, till exempel ”/styles/style.css”. Kontrollera CSS-konfigurationen. I InDesign kontrolleras inte om CSS-koden finns eller är giltig.

Lägg till skript

Ange URL:en för ett befintligt JavaScript. Kontrollera JavaScript-konfigurationen. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-koden finns eller är giltig.

EPUB-resurser

Gå till följande länkar om du vill veta mer om EPUB-formatet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy