Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_64px

Adobe InDesign CC innehåller nya funktioner och förbättringar som gör ditt arbete med design och DTP bättre än någonsin. Bland de nya funktionerna finns Creative Cloud Libraries, en välkomstskärm, förbättrad Adobe Color-integration, Color-temaverktyget, ny interaktivitet för EPUB med fast layout samt förhandsgranskning av EPUB-interaktivitet.

Nedan ges en kort introduktion till de nya funktionerna som är tillgängliga med den senaste uppdateringen av Adobe InDesign samt länkar till resurser för mer information.

    Februariutgåvan av Adobe InDesign CC innehåller nya funktioner som Creative Cloud Libraries och en ny välkomstskärm.


Adobe InDesign CC 2014.2-utgåvan | februari 2015

Samarbete med Creative Cloud Libraries

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Creative Cloud Libraries är nu tillgängligt i InDesign – ordna, använd och dela resurser som färger, typsnitt, penslar och grafik. Du kan lägga till teckenattribut som textformat. Du kan även kopiera dina interna InDesign-biblioteksresurser till Creative Cloud Libraries.

Obs!

Du kan inte överföra teckenformat till Creative Cloud Libraries. Du kan dock överföra teckenattribut som textformat.

Creative Cloud Libraries

På andra datorer:

Bibliotek synkroniseras automatiskt med Creative Cloud när de skapas, så du inte behöver bekymra dig om att spara, eller av misstag ta bort eller skriva över en resurs.

Photoshop och Illustrator CC:

Photoshop och Illustrator CC har nu också Creative Cloud Libraries inbyggt. Alla bibliotek som du sparar från InDesign blir automatiskt tillgängliga i Photoshop och Illustrator. Detsamma gäller även omvänt, d.v.s. bibliotek som du sparar i Photoshop och Illustrator blir tillgängliga i InDesign.

Arbeta offline:

Dina bibliotek finns där när du behöver dem – ingen internetanslutning behövs. Du kan använda en lokal kopia på datorn offline.

Migrera innehåll från interna InDesign-bibliotek till Creative Cloud Libraries:

Migrera enkelt alla eller valda resurser från interna InDesign-bibliotek till Creative Cloud Libraries. Du kan välja att migrera dina interna biblioteksresurser till nya eller befintliga Creative Cloud Libraries.

Mer information finns i artikeln om Creative Cloud Libraries.

Välkomstskärm

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

I 2015-utgåvan av InDesign CC finns en ny funktion för att hjälpa dig upptäcka, lära dig, använda och underlätta avancerad användning av funktioner. Välkomstskärmen är en samlingsplats för innehåll som är relevant för dig. Skärmen visas varje gång du startar InDesign och när du klickar på Hjälp > Välkommen. I välkomstskärmen visas InDesign-relaterade självstudiekurser, videoklipp, hjälpinnehåll och mycket annat. Med ett flikbaserat upplägg hittar du enkelt intressant innehåll om nya funktioner, komma igång-instruktioner och smarta tips och tekniker.

Välkomstskärmfunktion

Obs!

Välkomstskärmen är aktiverad för alla användare av InDesign CC 2014.2 med språkversionerna Engelsk (USA) och Engelsk (Storbritannien).

Öppna en senare version av ett dokument

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Nu kan du skicka dokument till personer med äldre versioner av InDesign CC utan några extra steg som att exportera manuellt till IDML. Kompatibiliteten är inbyggd, så dina dokument öppnas alltid på det sätt du förväntar dig.

Om du öppnar ett dokument som skapats i en nyare version av InDesign och klickar på OK i följande meddelande konverterar en Creative Cloud-tjänst dokumentet till den InDesign-version som du kör. InDesign sparar sedan det konverterade dokumentet till din dator.

Creative Cloud-meddelande

Mer information om den här funktionen finns i Öppna InDesign-dokument.

Andra viktiga förbättringar

Skapa ny tabell

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

I tidigare versioner av InDesign behövde en användare först skapa en textram och sedan infoga tabellen i textramen när de ville infoga en tabell i ett dokument. Detta innebar att om markören inte var inuti en textram så inaktiverades tabellmenyalternativen, och användare som inte kände till arbetsflödet för att infoga tabeller kunde därför inte fortsätta.

Det här problemet har lösts genom att du nu kan skapa en tabell i InDesign utan att först behöva skapa en textram.

Mer information finns i Använda alternativet Skapa tabell.

Dela upp med lagerinformation

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

När en användare markerade flera objekt från flera lager och grupperade dem i tidigare versioner av InDesign skapades gruppen (med objekten) i det översta lagret. Om användaren valde alternativet för att dela upp gruppen flyttades inte objekten tillbaka till de ursprungliga lagren, utan de blev kvar i det översta lagret.

Med den nya funktionen Dela upp med lagerinformation har det här problemet lösts. Den här funktionen ser till att alla objekt återställs till de ursprungliga lagren (lagren objekten kom från).

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Nu kan du skriva ut den aktuella sidan i ett dokument från dialogrutan Skriv ut. Dessutom kan du använda menyerna på panelen Sidor för att skriva ut ett uppslag eller ett sidintervall.

Om du inte visste vilken den aktuella sidan var i tidigare versioner var du tvungen att först stänga dialogrutan Skriv ut, kontrollera vilken sida som skulle skrivas ut, klicka på Skriv ut igen och sedan ange rätt sidnummer. Det här problemet har lösts genom att du nu helt enkelt kan välja alternativet Skriv ut aktuell sida i dialogrutan Skriv ut.

Mer information finns i Skriva ut från sidpanelen.

Adobe InDesign CC 2014 års utgåva | oktober 2014

Adobe Color

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Kom åt alla Adobe Color-teman som du har skapat direkt i InDesign.

 • Ny Adobe Color-temapanel – tidigare kallad Kuler-panelen.
 • Kom snabbt och enkelt åt dina Adobe Color-teman. Kom åt dina färgteman direkt från InDesign och använd dem direkt i dina designprojekt, oavsett var du skapat dem (i Photoshop, Adobe Illustrator, Color-webbtjänsten eller Adobe Color-appen).
 • Kom åt de Color-teman som du har markerat som favoriter.

Mer information finns i Använda färger.

Color-temaverktyget

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Extrahera färgteman från InDesign-dokument

 • Extrahera färgteman från ett markerat område, bild eller objekt i InDesign-dokument med verktyget Color-tema
 • Spara färgteman till Adobe Color så kan du komma åt dem i andra program med Adobe Color-integration
 • Lägg till teman till panelen Färgrutor

Mer information finns i Generera färgteman med verktyget Färgtema

Förbättringar av EPUB-interaktivitet

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Mer omfattande interaktivitetsfunktioner för EPUB med fast layout är tillgängliga i den här versionen:

 • Lägg till ännu mer interaktivitet i EPUB med fast layout, till exempel bildspel, animeringar och avtryckarknappar.
 • Skapa interaktivitet direkt i InDesign

Förhandsvisa EPUB-interaktivitet

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Du kan nu förhandsvisa utdata för EPUB med fast layout innan du exporterar till en EPUB-fil. Du når funktionen via Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet.

Mer information finns i Interaktiva dokument för EPUB med fast layout.

EPUB-förbättringar

Förbättringar i den här versionen av InDesign CC  

Förbättringar för EPUB som kan flödas om:

 • Hyperlänkar och korsreferenser stöds nu och ger förbättrad navigering.
 • Du kan nu bevara utseendet från en layout i de EPUB-filer du skapar. 

Mer information finns i Exportera innehåll för EPUB.

Typekit-förbättringar

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

InDesign visar nu om teckensnittssynkronisering är aktiverat eller inaktiverat i Creative Cloud-programmet. Om det är inaktiverat kan du använda alternativet i dialogrutan Saknade teckensnitt för att aktivera Typekit.

Mer information finns i Arbeta med teckensnitt som saknas.

I programmet – dialogrutan Nyheter

Förbättringar i den här versionen av InDesign CC  

När du installerar InDesign CC 2014 för första gången visas välkomstrutan Nyheter. Där finns information om de nya funktionerna i den här versionen. Klicka på en länk om du vill veta mer om funktionen.  

InDesign CC 2014 års utgåva – juni 2014

Sömlös uppdatering

Kortkommandon och inställningar bevaras när du uppdaterar till den senaste versionen av InDesign, så att du lätt och snabbt kommer igång med den senaste versionen.

 • InDesign-inställningarna och förinställningar från en tidigare version bevaras. Du kan också manuellt starta en lokal migrering av förinställningar och inställningar via Redigera > Migrera tidigare lokala inställningar.
 • Tidigare versionsinställningar migreras från Creative Cloud i följande situationer:
  • Det finns inga lokala inställningar som kan migreras
  • Inga inställningar för aktuell version (10.0) finns i Creative Cloud

Detta säkerställer att du inte behöver ändra inställningarna varje gång du uppdaterar InDesign CC. När inställningarna har migrerats kontrollerar du att synkroniseringsinställningarna har initierats för den aktuella versionen så att alla de senaste inställningarna nu lagras i molnet.

EPUB-förbättringar

Den här versionen av InDesign har stöd för EPUB med fast layout. Du kan också styra hur man lägger till epub:type-formatering. Bland nyheterna i den här versionen finns även förbättrat CSS-stöd för tabell- och cellformat. Du kan uppdatera metadata i fast layout och flödningsbara layouter och konfigurera exporterade utdata på fliken Visningsappar.

Fast layout: InDesign har nu stöd för detta intressanta och interaktiva populära format. Det här formatet används ofta för e-böcker för barn samt för komplex facklitteratur som kokböcker och läroböcker. eBook-filer med fast layout kan till skillnad från eBook-filer av standardtyp behålla samma sidlayout och design som sina tryckta motsvarigheter i bokform. Du kan exportera dina InDesign-dokument till ett EPUB-format med fast layout. Med den här funktionen kan du kontrollera hur layouten visas i ett digitalt läsprogram. Välj Arkiv > Exportera > EPUB (fast layout) i Filformat om du vill undersöka det här formatet.

EPUB med fast layout
EPUB med fast layout

Anpassad bredd och höjd för objekt i CSS: Du kan nu anpassa höjd och bredd för ett objekt i en CSS-fil i dialogrutan Alternativen för objektexport (endast omflödningsbar layout).

Ny formatering av EPUB-typ: En ny EPUB-typ förbättrar tillgängligheten av komponenter i EPUB-exportdesignen. Denna nya epub:type (Alternativ för objektexport > EPUB och HTML) förenklar definitionen av element i en publikation och hjälper dig att definiera en läsordning för läsaren för EPUB-filen.

Förbättrad skrivning av CSS för tabell- och cellformat: tabell- och cellformat mappas nu korrekt till CSS. Om ingen tabell används skapas inga CSS-filer i onödan.

Metadata: Du kan uppdatera filinformationen eller metadata för din InDesign-fil och samma EPUB-data fylls i på båda flikarna för flödningsbar/fast layout.

Visningsappar (export): Fliken Visningsappar har lagts till i EPUB-exportalternativen för både layout som kan flödas om och fast layout. Visningsappar visar vilka program som du kan konfigurera till att öppna och visa EPUB-filer.


Lägg till EPUB-visningsprogram på fliken Visningsappar
A. Lägg till EPUB-visningsprogram på fliken Visningsappar

Många viktiga förbättringar av EPUB-funktionen har gjorts i InDesign. (En lista över alla ändringar finns i InDesign_EPUB_Changes_CC_9.2_to_10.0 pdf.)

Välj visningsprogram för EPUB-utdata
B. Välj visningsprogram för EPUB-utdata


Förbättringar i tabeller

En förbättring av tabellfunktionen i InDesign är att du nu kan dra och släppa tabellrader och -kolumner från en plats till en annan inom samma tabell. Markera raderna som du vill kopiera eller duplicera och hovra över de markerade raderna. Då visas en unik markör som anger vilken markering som kan flyttas. Objektraden kan nu dras och släppas (eller kopieras med Alt-tangenten nedtryckt).

Du kan även kopiera innehåll från sidhuvud- och sidfotsrader till tabellrader (genom att trycka på alternativtangenten). Tabellrader kan också dupliceras och konverteras till sidhuvud- och sidfotsrader.

Enklare att arbeta i tabeller
Enklare att arbeta i tabeller

Mer information finns i Skapa tabeller.

Färggrupper

Du kan nu skapa och hantera färggrupper i InDesign. Du kan nu enkelt skapa färggrupper med hjälp av den nya färggruppsikonen på panelen Färgrutor, den utfällbara menyn eller snabbmenyn. Du kan även dela färggrupperna med ett annat program med ASE-filer (Adobe Swatch Exchange). Du kan till exempel läsa in färgrutor från ett annat projekt i Illustrator.

Skapa och hantera färgrutor
Skapa och hantera färgrutor med färggrupper

Mer information finns i Använda färg.

Utökad sökning – Sök föregående

I tidigare versioner av InDesign kunde användarna bara söka framåt. Det innebar att om du hoppade över ett objekt och ville gå tillbaka var den enda lösningen att slutföra sökningen och börja från början igen. Det här arbetsflödet har nu förbättrats.

Dialogrutan Sök/ersätt i InDesign innehåller nu två sökriktningsknappar: Framåt och Bakåt. Sökning Framåt är aktiverat som standard, men du kan växla till Bakåt om du vill ändra riktning på sökningen. Den nya funktionen hjälper dig att söka efter strängar på text-, GREP- och teckenflikar.

Utökad sökning
Utökad sökning

Mer information finns i Sök.

Integrering med Behance

Presentera och upptäck kreativt arbete på Behance. Som medlem kan du skapa en portfölj med ditt arbete och distribuera den brett och effektivt. Du kan även utforska det senaste kreativa arbetet i global skala genom att söka i aktuellt eller populärt arbete inom olika områden.

Du kan överföra uppslag som pågående arbete till Behance direkt från InDesign. Uppslag konverteras till bilder och delas på Behance för granskning och feedback.

Du kan bara överföra ett uppslag i taget från InDesign. Om du vill dela ett helt dokument, kan du dela det lika många gånger som antalet uppslag i dokumentet. Varje uppslag överförs separat och publiceras på Behance.

Dela på Behance
Dela på Behance

Mer information finns i Dela ditt InDesign-arbete på Behance.

Förbättrad paketering

Från och med den här versionen kan du infoga en PDF-fil och en IDML-fil i paket som skapas från InDesign för enskilda dokument. Ett InDesign-paket omfattar nu INDD, länkade filer, teckensnitt, IDML och en PDF (utskrift).

Mer information finns i Packa filer.

Avancerad datasammanfogning för QR-kod

Du kan nu montera en datakälla som innehåller en QR-kod i ett sammanfogat dokument. QR-kodarbetsflödet är integrerat med det sammanfogade dokumentet. Följande typer av QR-kod kan länkas via datasammanfogning i InDesign-dokument:

 • Oformaterad text
 • Webbhyperlänk
 • Textmeddelande
 • E-postadress
 • Visitkort

Om du skapar visitkort för flera personer (till exempel i en organisation) kan du använda datasammanfogning. Om du ville lägga till en QR-kod var du tidigare tvungen att själv skapa en QR-kod för varje unikt visitkort. Med den här nya uppdateringen av datasammanfogning behöver du inte skapa en QR-kod manuellt för varje kort. QR-koden kan skapas automatiskt under datasammanfogningen.

Mer information finns i Datasammanfogning.

Fotnotförbättringar

Du kan nu använda figursättning på ett förankrat eller flytande objekt som ingår i en fotnot. Den här förbättringen fungerar på både rektangulära och icke-rektangulära textramar.

Om ett figursatt flytande objekt (som inte är förankrat eller textbundet) interagerar med fotnotstexten tillämpas figursättningen.

Mer information finns i Figursättning med fotnoter.

HiDPI-stöd för Windows

I InDesign finns det nu stöd för HiDPI för Microsoft Windows genom en mängd DPI-visningsinställningar. Du kan visa skarpa och tydliga användargränssnittselement, som är visuellt tilltalande under olika skalningsfaktorer. HiDPI-stödet gör att text och komplex grafik visas med högre skärpa och med livfullare färger och nyanser än tidigare.

Mer information finns i HiDPI-stöd för Windows.

Skalförändring av effekter

Tidigare skalades inte de genomskinlighetseffekter som tillämpades på ett objekt i InDesign tillsammans med objektet. Nu tillämpas alla effekter. Effekter, som skuggor, skalas när du skalar ett objekt eller text. Den nya funktionen Skalförändring av effekter, som ger användaren möjlighet att skalförändra genomskinlighetseffekterna samtidigt som ett objekt skalförändras, har lagts till på de utfällbara menyerna på kontrollpanelen och Omforma-menyn. Du kan aktivera skalning med det här alternativet.

Mer information finns i Skalbarhet för en effekt.

Modernisering – förändringar av paneler

Panelen Verktygstips

Moderniseringen innebär bland annat att panelen Verktygstips har konverterats från Flash-teknik till HTML5. På den här panelen (Fönster > Verktyg > Verktygstips) visas information om verktygsnamnet, verktygstips och verktygsikonen för det valda verktyget. Den var tidigare ett APE-baserat tillägg (Flash), men panelen är nu ett CEP HTML5-baserat tillägg.

Panelen Bakgrundsuppgifter

Panelen Bakgrundsuppgifter (Fönster > Verktyg > Bakgrundsuppgifter) används för att övervaka förloppet för pågående bakgrundsuppgifter. Den ger dessutom användaren möjlighet att avbryta en pågående bakgrundsuppgift. Panelen var tidigare APE-baserad (Flash-baserad) men har nu konverterats för att köras med Drover-gränssnittsteknik.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy