2015 års utgåvor av InDesign CC

Obs!

Version 2017 av InDesign CC är nu tillgänglig! Se Sammanfattning av nya funktioner.

Adobe InDesign CC 2015.4-utgåvan | juni 2016

Renare och större gränssnitt

Användare klagar ofta över trötta ögon efter att de använt InDesign en längre tid. Det beror till största delen på de små gränssnittselementen i programmet. I den här versionen har följande områden förbättrats:

 • Mer än 100 paneler har gjorts om i InDesign genom att öka:
  • Storleken på olika kontroller i paneler.
  • Typsnittsstorleken.
  • Avståndet mellan kontroller (både lodräta och vågräta).
 • Över 500 dialogrutor har fått ny design med ökad höjd på gränssnittskontrollerna.
Paneler och dialogrutor ser nu större, renare och mindre röriga ut.

Förbättrad stabilitet när du arbetar med nätverksfiler

Användare arbetar ofta med dokument på nätverksplatser. Tidigare när nätverksanslutningen förlorades gjorde InDesign en skyddad avstängning för att förhindra att dokumentet skadades, och användaren kunde inte fortsätta arbeta med det. I och med att arbete i nätverk blir allt vanligare stöter allt fler användare på det här problemet.

I den här versionen fortsätter InDesign fungera normalt om nätverksanslutningen förloras vid arbete med filer som är mindre än 100 MB.

Mer information finns i  Spara dokument.

GPU-prestanda och animerad zoomning (endast Mac)

Återgivningen av dokument på Mac-datorer kan nu förbättras avsevärt i InDesign genom att använda GPU.

GPU-accelerering är bara tillgängligt på Mac-datorer som har ett GPU-kort med minst 1 GB VRAM.

Med GPU-prestanda kan användare använda funktioner som Animerad zoomning.

Mer information finns i GPU-prestandaförbättringar.

Sortering av färgrutor

Nu finns nya alternativ för sortering av färgrutor på panelen Färgrutor. Du kan sortera färgrutor efter:
 • Namn
 • Färgvärden
Mer information finns i Sortera färgrutor.

Tillgänglighetsförbättring (Exportera interaktiv PDF)

Dialogrutan Exportera till interaktiv PDF har ändrats så att den är mer organiserad. Olika alternativ har kategoriserade och ordnade i flikar.

Dessutom finns nu nya alternativ för tillgänglighet på fliken Avancerat vid export till Adobe PDF (interaktiv). 

 • Språk: Välj dokumentspråk för den exporterade PDF-filen.
Tillgänglighet i interaktiv PDF
Alternativ för tillgänglighet

Skrivskyddade bibliotek

 • När du bjuder in andra till att samarbeta i ett bibliotek kan upphovsmannen markera biblioteket som Kan visa för att indikera att det är skrivskyddat. Personen som ett bibliotek delas med i skrivskyddat läge kan använda resurserna i biblioteket med inte lägga till eller ändra några resurser.
 • När upphovsmannen uppdaterar bibliotekets innehåll får användare med skrivskyddad åtkomst till det uppdaterade innehållet.

Bättre integrering med Adobe Stock

Köp i appen för Adobe Stock-bilder

När du söker efter en bild på Adobe Stock via CC Libraries-panelen och placerar bilden i ditt dokument visas en kundvagnsikon som du kan använda för att starta köpprocessen direkt från resursen.

På länkpanelen visas även en kundvagnsikon bredvid icke-licensierade Adobe Stock-bilder som du har placerat i din layout. Genom att klicka på kundvagnsikonen kan du initiera köpprocessen.

Öppna från Adobe Stock

När du söker efter en resurs på Adobe Stock kan du, förutom att hämta resursen till din dator eller ditt CC-bibliotek, även placera resursen direkt i ditt dokument.

 • Om det finns ett öppet dokument med en markerad ram läggs Stock-resursen till i ramen.
 • Om det finns ett öppet dokument utan en markerad ram skapas en ny ram och Stock-resursen läggs till i den.
 • Om inget öppet dokument finns skapas ett tomt dokument i standardformatet, och Stock-resursen läggs till i en ny ram.

Arbetsytorna Start och Senaste filer

Finns nu på alla språk

En ny Start-arbetsyta visas när du startar InDesign eller när du stänger ned alla InDesign-dokument. På Start-arbetsytan har du smidig tillgång till dina senast använda filer, CC Libraries och förinställningar. Du kan öppna dialogrutorna Nytt dokument och Öppna med de vanliga kortkommandona Ctrl/Cmd+N eller Ctrl/Cmd+O.

Om ett dokument är öppet kan du visa de senast använda filerna på arbetsytan Senaste filer (Ctrl/Cmd+O eller Fönster > Arbetsyta > Senaste filer).

Obs! Arbetsytan Senaste filer är som standard inaktiverad. Läs om hur du aktiverar den här funktionen i artikeln Allmänt om arbetsytan.

Mer information om de nya arbetsytorna finns i artikeln om nya arbetsytor.

Specifik information för InDesign finns i artikeln Allmänt om arbetsytan.

Publish Online och Creative Cloud for Enterprise-aktivering

 • Publish Online är inte längre en förhandsversion.
 • Publish Online är nu tillgänglig för företagsanvändare.
 • Stöd för kerberos-proxy har nu aktiverats.

Mer information finns i Publish Online.

Adobe InDesign CC 2015.3-utgåvan | mars 2016

Förbättringar i Publish Online (förhandsversion)

 • Helt ny design av dialogrutan med alternativ för Publish Online. Dialogrutan är nu mer elegant och mindre rörig.
 • Alternativ för att dölja knappen Dela och bädda in i det publicerade dokumentet.
 • Stöd bakom en proxyvägg för Publish Online och andra Creative Cloud-tjänster.
  Obs! Kerberos-proxy stöds inte

Mer information finns i Publish Online.

Markering av formatåsidosättning

Använd Markering av formatåsidosättning för att identifiera alla stycke- och/eller teckenformatåsidosättningar som används i dokumentet. Du kan aktivera widgeten Markering av formatåsidosättning på panelerna Styckeformat och Teckenformat.

Mer information finns i Markera åsidosättningar av teckenformat och styckeformat.

Tillgänglighetsförbättring

Nya alternativ för tillgänglighet är tillgängliga på fliken Avancerat vid export till Adobe PDF (utskrift). 

 • Visa titel: Välj vad som ska visas i namnlisten i Acrobat när din PDF-fil öppnas.
 • Språk: Välj dokumentspråk för den exporterade PDF-filen.
Tillgänglighetsförbättring
Alternativ för tillgänglighet

Dialogrutan Spara som behåller standardplatsen för originaldokumentet

När du öppnade ett dokument från en tidigare version av InDesign och sparade det i en ny version var den förvalda platsen som visades i dialogrutan Spara som en annan än dokumentets ursprungliga plats. Det var nödvändigt att manuellt navigera till rätt plats för att spara dokumentet. I den här versionen är platsen som visas i dialogrutan Spara som den plats som det ursprungliga dokumentet öppnades från.

Adobe InDesign CC utgåva 2015.2 | november 2015

Förbättringar i Publish Online (förhandsversion)

Publicera om redigerade dokument till samma URL eller publicera ett annat dokument till en URL. Du kan även bädda in ditt dokument på en webbsida eller blogg med inbäddningskoden. Spåra vyer och unika läsare i Analytics-delen av Arkiv -> Webbkontrollpanelen. Du kan också tillåta dina användare att ladda ned dokumentet som PDF-fil (utskrift). Du kan också använda en avancerad inställning för att ange en PDF-förinställning för att anpassa den PDF-fil som laddas ned av dokumentvisningsprogram.

När du använder inbäddningskoden för ett publicerat dokument kan du välja startsida i dokumentet. Det innebär att om en användare klickar på den inbäddade länken på en webbsida kommer ditt dokument att öppnas på vald sida.

Mer information finns i artikeln om Publish Online.

Skapa layouter med toucharbetsytan

Skapa produktionsfärdiga layouter var du än är med den nya toucharbetsytan som är optimerad för din Microsoft Surface Pro eller andra touchenheter med Windows 8 (eller senare). Använd intuitiva touchgester och skapa objekt, textrutor med mera med det nya ritverktyget för toucharbetsytan i InDesign. Infoga resurser, till exempel bilder, från dina Creative Cloud-bibliotek.

Toucharbetsytan i InDesign
Nya ritverktyg på toucharbetsytan i InDesign

Du kan dessutom enkelt växla tillbaka till en klassisk arbetsyta när som helst för att använda InDesigns fullständiga uppsättning av verktyg och funktioner.

Här är en kort självstudiekurs om hur du använder toucharbetsytan för att snabbt komponera layouter med enkla gester: Kompositionslayouter i en touchmiljö.

Mer information finns i artikeln Toucharbetsytan.

Arbetsytorna Start och Senaste filer

En ny Start-arbetsyta visas när du startar InDesign eller när du stänger ned alla InDesign-dokument. På Start-arbetsytan har du smidig tillgång till dina senast använda filer, CC Libraries och förinställningar. Du kan öppna dialogrutorna Nytt dokument och Öppna med de vanliga kortkommandona Ctrl/Cmd+N eller Ctrl/Cmd+O.

Om ett dokument är öppet kan du visa de senast använda filerna på arbetsytan Senaste filer (Ctrl/Cmd+O eller Fönster > Arbetsyta > Senaste filer).

Obs! Arbetsytan Senaste filer är som standard inaktiverad. Läs om hur du aktiverar den här funktionen i artikeln Allmänt om arbetsytan.

Mer information om de nya arbetsytorna finns i artikeln om nya arbetsytor.

Specifik information för InDesign finns i artikeln Allmänt om arbetsytan.

Arbeta enklare med specialtecken

Med de senaste OpenType-förbättringarna kan du välja alternativa tecken för ett visst tecken och omvandla text till korrekt formaterade bråktal, allt direkt från en snabbmeny.

snabbmeny
Använd specialtecken med en snabbmeny

Dessutom kan du söka efter ett tecken på panelen Infoga tecken efter namn, efter Unicode- eller GID-värde eller efter det specifika tecknet.

Panelen Infoga tecken
Panelen Infoga tecken

En kort självstudiekurs om hur du får tillgång till OpenType-specialteckenegenskaper som ger större typografisk kontroll finns i Arbeta enklare med specialtecken.

Mer information finns i artikeln Tecken och specialtecken.

Förbättringar i Creative Cloud Libraries

Lägga till den markerade gruppen i CC-bibliotek

Lägg till flera resurser från följande CC-bibliotekskategorier i ett dokument eller på motsvarande panel:

 • Färger
 • Teckenformat
 • Styckeformat
 • Bilder

Högerklicka på de valda resurserna och välj lämpligt alternativ i snabbmenyn om du vill lägga till dem i ett dokument eller på motsvarande panel.

Lägga till ett färgtema som en grupp

Nu kan du lägga till färgteman från CC Libraries som en färggrupp på panelen Färgrutor.

Lägga till flera markerade resurser från CC-bibliotek

Nu kan du högerklicka på flera markerade resurser i följande CC-bibliotekskategorier och välja lämpligt alternativ i snabbmenyn för att lägga till dem i ett dokument eller på motsvarande panel:

 • Färger
 • Teckenformat
 • Styckeformat
 • Bilder

Söka efter resurser i dina Creative Cloud-bibliotek

Välj bara om du vill söka i det aktuella biblioteket eller i alla bibliotek, och ange sedan dina sökvillkor. Resultatet visas på panelen CC Libraries.

Söka i Adobe Stock från panelen CC Libraries

Du kommer att se samma sökresultat på panelen CC Libraries som visas på webbplatsen Adobe Stock. Hämta en förhandsgranskning eller licensiera en bild. 

Redigera original

Du kan nu redigera bilder och grafik som finns i ditt CC-bibliotek oavsett vilket Adobe-program de skapats i. Det är bara att dubbelklicka (eller högerklicka och välja Redigera) på någon bild eller vektor-
illustration så startas Illustrator med resursen öppnad för redigering. Gör ändringarna och spara dem sedan, så uppdateras resursen i ditt CC-bibliotek och den uppdaterade versionen blir tillgänglig i alla Adobe-program.

Mer information finns i artikeln om Creative Cloud Libraries.

Adobe InDesign CC 2015.1-utgåvan | augusti 2015

Publish Online (förhandsversion)

Med Publish Online (förhandsversion) kan du dela onlinedokument på sociala nätverk som Facebook och Twitter, eller via e-post med en enda klickning. Dina dokument kan också även in på en webbplats eller i en blogg med hjälp av den inbäddningskod som anges när du klickar på inbäddningsalternativet i visningslayouten.

Med Publish Online (förhandsversion) kan du dela onlinedokument på sociala nätverk som Facebook och Twitter, eller via e-post med en enda klickning. Dina dokument kan också även in på en webbplats eller i en blogg med hjälp av den inbäddningskod som anges när du klickar på inbäddningsalternativet i visningslayouten.

Publish Online (förhandsversion)
Dela dokument online med funktionen Publish Online (förhandsversion)

Publish Online har även följande förbättringar:

Uppslag med flera sidor

Om du skapar ett InDesign-dokument som innehåller uppslag med fler än två sidor, visar nu det publicerade dokumentet flera sidor på ett uppslag på samma sätt som de visas i InDesign

Publicera dokument med flera sidstorlekar

Nu kan du publicera dokument som innehåller sidor med olika storlekar. Det publicerade dokumentet behåller nu de enskilda sidornas storlek och visar innehållet på sidorna korrekt.

Texthyperlänkar

Hyperlänkar som skapats på text stöds nu i publicerade dokument. InDesign behåller alla typer av hyperlänkar i de publicerade dokumenten:

 • URL-adresser
 • E-post
 • Målsidor
 • Märken för innehållsförteckning
 • Indexmärken
 • Korsreferenser

Bildupplösning

Bildupplösningen i publicerade utdata har nu stöd för 96 PPI och är standardvärdet för bilder med bättre kvalitet i utdata.

Visning på mobiltelefon och surfplatta Kvaliteten på visningar av publicerade InDesign-dokument på mobila enheter har förbättrats.

 • Jämnare sidövergångar och förbättrade svepgester.
 • Dialogrutan för delning visas i helskärm
 • Mobiloptimerad layout för miniatyrer ger bättre visning och åtkomst.

På surfplattor visas en lättanvänd bläddringsbar miniatyrbild.

Visningslägen för mobiler och surfplattor
Visningslägen för mobiler och surfplattor


Mer information finns i artikeln om Publish Online.

Adobe InDesign CC 2015-utgåvan | juni 2015

Prestandaförbättringar för Mercury

Rutinuppgifterna går snabbare att utföra tack vare prestandaförbättringar i InDesign. Du kommer märka skillnad när du zoomar eller bläddrar i dina dokument, eller när InDesign genererar miniatyrbilder på panelen Sidor.

Publish Online (förhandsversion)

Publish Online är en ny förhandsversion för CC-medlemmar. Med Publish Online kan du publicera dina dokument online. Med ett enda klick kan du publicera en digital version som fungerar på alla enheter i alla moderna webbläsare utan att behöva installera något plugin-program. Du behöver bara skicka dokumentets URL till mottagarna så kan de öppna dokumentet på alla enheter och plattformar. Du kan också dela det publicerade dokumentet på Facebook.

Publish Online (förhandsversion)
Publish Online (förhandsversion)

Dessa publicerade dokument kan visas med fullständig återgivning och en behaglig visningsupplevelse direkt i en webbläsare på en stationär dator eller surfplatta utan att några plugin-program behöver användas.

Korrekt återgivning
Visa publicerade dokument med korrekt återgivning på en dator eller surfplatta

Du kan även använda de interaktiva redigeringsfunktionerna i InDesign CC för att skapa en ännu bättre användarupplevelse genom att lägga till knappar, bildspel, animeringar, ljud och video.

Mer information finns i artikeln om Publish Online.

Förbättringar i Creative Cloud Libraries

Nu kan du lägga till följande InDesign-kategorier i dina CC-bibliotek:

 • Teckenformat
 • Styckeformat
 • Färgteman

Obs!

I den tidigare utgåvan av InDesign fanns funktionen CC Libraries i kategorin Textformat. Denna kategori har nu bytt namn till Teckenformat. Om du har skapat textformat i ett CC-bibliotek blir dessa nu i stället tillgängliga i kategorin Teckenformat.

Stycke- och teckenformat

Du kan nu lägga till stycke- och teckenformat från dina dokument i den nya kategorin Stycke- och teckenformat i CC Libraries.

Markera bara texten i det dokumentet där stycke- eller teckenformatet används och klicka på någon av ikonerna Lägg till styckeformat eller Lägg till teckenformat på panelen CC Libraries.

Styckeformatskategori
Styckeformatskategori

Teckenformatskategori
Teckenformatskategori


Du kan lägga till ett eller flera tecken- eller styckeformat från panelen Tecken- eller styckeformat i det aktuella CC-biblioteket genom att välja formaten och klicka på den nya ikonen Lägg till i CC Libraries.

Lägga till teckenformat till ett CC-bibliotek
Klicka för att lägga till teckenformat till ett CC-bibliotek

Lägga till styckeformat till ett CC-bibliotek
Klicka för att lägga till styckeformat till ett CC-bibliotek


När du skapar ett nytt tecken- eller styckeformat i InDesign kan du lägga till det direkt i ett CC-bibliotek. Du markerar bara alternativet Lägg till i CC-bibliotek och väljer CC-biblioteket.

Lägga till ett nytt teckenformat till ett CC-bibliotek
Lägga till ett nytt teckenformat till ett CC-bibliotek

Lägga till ett nytt styckeformat till ett CC-bibliotek
Lägga till ett nytt styckeformat till ett CC-bibliotek


Om du använder ett tecken- eller styckeformat från ett CC-bibliotek i ett dokument blir formatet sedan tillgängligt på panelen Teckenformat eller Styckeformat.

Färgteman

Färgteman som valts med verktyget Färgteman kan nu läggas till direkt i kategorin Färgteman i CC Libraries.

Färgtemakategori för CC Libraries
Klicka för att lägga till färgteman i kategorin Färgteman i CC Libraries

Färgrutor

Du kan nu lägga till en eller flera färgrutor från panelen Färgrutor i det valda CC-biblioteket genom att välja färgerna och klicka på den nya ikonen Lägg till i CC Libraries.

CC Libraries-ikon för att lägga till färgrutor
Klicka på Lägg till i CC Libraries-ikonen för att lägga till färgrutor


När du skapar en ny färgruta i InDesign kan du lägga till den direkt i ett CC-bibliotek. Markera alternativet Lägg till i CC-bibliotek och välj CC-biblioteket.

Ny färgruta i ett CC-bibliotek
Lägga till en ny färgruta i ett CC-bibliotek


Länkade resurser med CC Libraries

Grafiska resurser från CC Libraries (som har skapats i andra program som Illustrator och Photoshop) kan nu monteras som länkade eller kopierade objekt i InDesign.

Om ett länkat objekt uppdateras i CC-biblioteket visas uppdateringen även i InDesign-dokumentet. Men när det gäller kopierade objekt återspeglas uppdateringar av objekt i CC-biblioteket inte i dokumentet.

Montera länkade eller kopierade objekt
Montera länkade eller kopierade objekt i InDesign


Länkarna till dessa monterade bilder från CC Libraries visas på panelen Länkar.

Länkpanelen
Länkpanelen


Mer information finns i artikeln om Creative Cloud Libraries.

Styckeskuggning

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Lägga till färgglada markeringar som följer texten på sidan. Med funktionen Styckeskuggning i InDesign kan du skapa en skugga (eller en färg) bakom ett stycke.

Du kan även skugga stycken i icke-rektangulära textramar.

Styckeskuggning
Skugga stycken i icke-rektangulära textramar


Du kan använda styckeskuggning i publicerade dokument för att leda läsarens uppmärksamhet till ett visst stycke. Du kan även använda skuggning i granskningsarbetsflöden för att markera ett visst stycke.

Skugga stycken för att rikta läsarens uppmärksamhet
Använd styckeskuggning för att rikta läsarens uppmärksamhet

Fördelen med att använda styckeskuggning är att eftersom styckeskuggningen används på text kommer skuggningen att flyttas eller ändra storlek när texten flyttas eller storleksändras.

Mer information finns i artikeln Skapa en skugga (eller en färg) bakom ett stycke.

Bilder i tabellceller

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Nu när du monterar en bild i en tabell fungerar cellen som en bildram i InDesign. Alla ram- och passningsalternativ kan användas, vilket gör det enklare att skapa tabeller som innehåller både text och bilder. Du kan dra och släppa bilder i tabellceller eller montera dem med innehållssamlaren.

Lägga till bilder i en tabell
Montera en bild i en tabellcell

Bilder kan monteras i tomma celler genom att du helt enkelt använder monteringsverktyget eller innehållssamlaren och släpper dem i cellerna.

Mer information hittar du i artikeln Lägga till bilder i en tabell.

Adobe Stock

Nyheter i den här utgåvan av InDesign CC  

Adobe Stock är en ny tjänst där du kan köpa miljontals högkvalitativa, royaltyfria foton, illustrationer och bilder.

Adobe Stock-tjänst
Adobe Stock-tjänst

Du kan öppna Adobe Stock direkt från InDesign och söka efter foton, illustrationer och vektorer.

När du har hittat den resurs du behöver kan du sedan hämta den till skrivbordet eller till ett InDesign CC-bibliotek.

När CC-biblioteket är synkroniserat med de nya Adobe Stock-resurserna kan du sedan lägga till dem i dina InDesign-dokument.

Mer information finns i artikeln Använda Adobe Stock.

Dialogrutan Exportera till Adobe PDF innehåller nu följande Acrobat-standardalternativ för visning och layout för PDF-filer som har exporterats från InDesign:

Acrobat-vy
Standardinställning för Acrobat-vy i dialogrutan Export PDF

Välj visningsalternativen för PDF i listrutan Visa:


Dialogrutan Layout – standard
Standardinställning för Layout på dialogrutan Export PDF

Obs!

Före InDesign CC 2014 var dessa visningsalternativ endast tillgängliga i dialogrutan Exportera till interaktiv PDF.

Mer information finns i artikeln Allmänna alternativ för PDF-filer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy