2017 års utgåvor av InDesign

Obs!

indesign cc 2017 (13,0) versionen är nu tillgängligt! Se Sammanfattning av nya funktioner.

Snabbstart till ditt projekt

Nytt i InDesign CC (april 2017)

När du nu skapar ett dokument i InDesign kan du välja bland en mängd olika mallar, till exempel mallar från Adobe Stock, och behöver inte längre börja med ett tomt dokument. I mallarna finns resurser som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i InDesign kan du arbeta med den direkt på samma sätt som du arbetar med andra InDesign-dokument.

Förutom mallarna kan du också skapa ett dokument genom att välja någon av de många förinställningar som finns i InDesign.

Mer information finns i Skapa dokument.

Modern användarupplevelse

Nytt i InDesign CC (april 2017)

InDesign har nu ett helt nytt användargränssnitt som är enhetligt, modernt och mycket snyggare. Verktygen och panelerna har nya ikoner. Du kan ändra gränssnittet för att få en optimal användarupplevelse genom att använda ett av de fyra tillgängliga färgalternativen: Mörk, Medelmörk, Medelljus och Ljus.

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Användargränssnitt
Användargränssnitt: då och nu, med intensiteten inställd som Ljus

A. Föregående användargränssnitt B. Aktuellt användargränssnitt (utgåvan för InDesign CC april 2017) 
Tillgängliga färgteman
Tillgängliga färgteman

Spaltöverspännande fotnoter

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

När du arbetar med en textram med flera spalter har du nu möjlighet att infoga en fotnot som omfattar flera spalter i angivna textramar eller i hela dokument. Välj Låt fotnoter omfatta flera spalter i Fotnotsalternativ för dokument för aktivera den här funktionen. Baserat på vad du väljer gör detta att alla fotnoter i dokumentet antingen omfattar alla spalter eller återställs till det ursprungliga utseendet.

Alternativet att låta fotnoter omfatta flera spalter är aktiverat som standard för nya dokument som skapas i InDesign CC 2017. Däremot är alternativet inaktiverat som standard för befintliga dokument som skapats i äldre versioner.

Mer information finns i Fotnoter.

Förbättringar av OpenType

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

I den här versionen av InDesign är det lättare att hitta OpenType-egenskaper. När du markerar text eller en textram kan du klicka på ett märke som visar vilka OpenType-egenskaper som kan tillämpas på den markerade texten. Nu kan du även förhandsvisa hur en viss OpenType-egenskap ser ut. Om det finns olika teckensnitt i markeringen visas OpenType-egenskaper för alla teckensnitten.

Snabbmeny för textramsmarkering

Tillämpa OpenType-egenskaper på mer än bara ett tecken. När du markerar en textram eller text i en textram identifierar nu InDesign vilka OpenType-egenskaper som kan användas på den markerade texten och visar ett alternativ för att tillämpa dem.

Snabbmeny
Snabbmeny med en lista över OpenType-egenskaper som kan användas

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer

Stödet för snabbmenyer, som tidigare var tillgängligt för alternativa tecken och bråktal, har nu utökats till att omfatta ordningstal och ligaturer (mjuka/standard). Så när du nu markerar t.ex. 1st, 2nd, 3rd föreslår InDesign automatiskt en ordningstalsegenskap. Ordningstalen är för närvarande begränsade till engelska ordningstal.

Om du markerar ”st” i ordet Start och det finns en mjuk ligatur för tecknen föreslår InDesign att du använder den egenskapen. Samma sak gäller för standardligaturer.

Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer
Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer

Mer information finns i Använda teckensnitt och Formatera tecken.

Stilistiska uppsättningar

OpenType-teckensnitt innehåller vanligtvis stilistiska uppsättningar. InDesign visar dessa stilistiska uppsättningar som Uppsättning 1, Uppsättning 2 osv. Det kan vara svårt att utifrån namnet utröna vilken typ av stilistisk uppsättning det är. Med den här funktionen används namnet på den stilistiska uppsättningen, och det visas i InDesign när det hänvisas till det.

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

I tidigare versioner av InDesign lästes dokument in långsamt om de innehöll flera hyperlänkar som var kopplade till hyperlänkspanelen. I den här utgåvan läses hyperlänkspanelen in snabbare, vilket ger högre prestanda jämfört med tidigare versioner.

Skalanpassning av linjepilhuvud

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Den här versionen av InDesign har stöd för skalanpassning av pilhuvuden. Nu kan du storleksförändra start- och slutpilhuvuden oberoende av linjebredden och växla dem med ett enda klick med kontrollerna på Linje-panelen.

Skalanpassning av linjepilhuvud
Alternativ för skalanpassning av linjepilhuvud

Mer information finns i Använda linjeinställningar.

Förbättringar av gränssnitt

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Enklare att hitta alternativet för anpassning av kontrollpanelen

Nu finns funktionen för anpassning av kontrollpanelen direkt på kontrollpanelen. När du klickar på det alternativet expanderas även de relevanta widgetarna för verktyget.

Anpassa Kontrollpanel
Anpassa Kontrollpanel

Inställningar för panelflikens höjd

Nu är en inställning för att inaktivera stor flikhöjd tillgänglig i InDesign. Inställningen finns under Inställningar > Gränssnitt > Paneler > Stora flikar.

Inställningar för stora flikar
Inställningar för flikhöjd på paneler och dokument

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Förutom att söka i Adobe-hjälpen kan du nu även söka efter Adobe Stock-resurser direkt i InDesign. Välj Adobe Stock i listrutan bredvid sökrutan för att söka efter resurser i Adobe Stock.

Adobe Stock
Sök i Adobe Stock

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy