Sammanfattning av funktioner | InDesign CC | 2017-utgåvor

Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

2017 års utgåvor av InDesign

Obs!

Den senaste versionen av InDesign är nu tillgänglig! Se Sammanfattning av nya funktioner.

Nya funktioner i augusti 2020-utgåvan (15.1.2)

De följande funktionerna och förbättringarna är nya i mars 2018-utgåvan av InDesign CC (13.1 och 13.2): 

Slutkommentarer

Nu kan du lägga till slutkommentarer och snabbt referera till kommentarer i långa dokument. Du kan antingen infoga slutkommentarer i dokumentet eller i en artikel, så skapas en enskild slutkommentarsram för dokumentet. Du kan också ange inställningar för numrering, formatering och layout för slutkommentarer. Numreringen justeras automatiskt baserat på hur slutkommentarerna har ordnats om i texten.

Nu kan du också importera Word-dokument som innehåller slutkommentarer med hjälp av importalternativ. Alla slutkommentarer importeras och läggs till i en ny textram.

Mer information finns i Slutkommentarer.

Styckekant

Med styckekant kan du skapa en kant runt ett eller flera stycken. Du kan anpassa hörnen med snygga effekter för att lyfta fram stycket.

Mer information finns i Formatera stycken.

Objektformat för höjd och bredd

Med Objektformat kan du ange och ändra objekts storlek och position på sidor i ett dokument. Du kan enkelt ändra bredd, höjd och position för flera objekt i ett dokument med Objektformat.

Nu finns ett alternativ i dialogrutan Objektformat för att välja och ange önskade värden för position (X- och Y-koordinater) och storlek (höjd och bredd) för ett objekt.

Det här alternativet är tillgängligt som Alternativ för storlek och position i dialogrutan Alternativ för objektformat.

Objektformat för höjd och bredd

Storlek

Det finns tre alternativ för storlek:

 • Endast bredd
 • Endast höjd
 • Höjd och bredd

Du kan ändra höjd och bredd baserat på det val som du har gjort för dessa alternativ.

Om du till exempel väljer Endast bredd kan du bara ändra bredden. I så fall är alternativet för att ändra höjden inte tillgängligt.

Position

Det finns också tre alternativ för position:

 • Endast X
 • Endast Y
 • X och Y

Du kan ändra värdet för X och Y baserat på det val som du har gjort för dessa alternativ.

Om du till exempel väljer Endast X kan du bara ändra X-värdet. I så fall är alternativet för att ändra Y-värdet inte tillgängligt.

Du kan också använda ett objekts storlek och position för ett annat objekt med hjälp av verktyget Pipett. Dubbelklicka på verktyget Pipett och välj Omforma (inaktiverat som standard). Klicka sedan på ett objekt. Därmed väljs objektets storlek och position, och du kan använda dem för ett annat objekt.

Omforma

Duden-integration (endast tyska)

Duden, ett välrenommerat tyskt varumärke för ordlistor, är nu inbyggt och integrerat i InDesign. Nu kan du använda Duden för få exaktare tysk avstavning och stavningskontrollförslag.

Mer information finns i Duden-ordlista.

Lägga till och dela textresurser via Creative Cloud Libraries

Nu kan du lägga till textobjekt från InDesign-dokument i Creative Cloud Libraries och sedan dela dem med andra användare och mellan olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både InDesign- och Illustrator-dokument. Men om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt, måste du lägga till objektet i biblioteket som en bildresurs för att behålla dem.

Mer information finns i Creative Cloud Libraries i InDesign.

Teckensnittsrelaterade funktioner

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera efter klassificering, till exempel Serif, Sans Serif och Handskrift.

Du kan också söka efter teckensnitt utifrån visuell likhet. Teckensnitt som mest liknar det teckensnitt som du söker efter visas högst upp i sökresultatet. En statusremsa i teckensnittsmenyn visar information om de filter som använts.

Mer information finns i Ordna och filtrera teckensnitt.

Ännu tillgängligare PDF-filer

I den här utgåvan av InDesign CC har det gjorts flera förbättringar vad gäller PDF-tillgängligheten vid export. Följande märkordsstöd har införts för PDF-export.

Alt-Txt:

Tidigare gick det inte att lägga till märkord i objekt som skapats i InDesign eller grafik som bilder. Nu exporteras alternativ text som lagts till i grafik i PDF-dokument med märkord och motsvarande alternativ text läses av skärmläsaren för grafiken.

Märkordsformatering på gruppnivå:

InDesign stöder nu märkord på gruppnivå när alt-text läggs till i en grupp. Nu kan du lägga till alt-text i en grupp i InDesign. Därmed märkordsformateras den som en bild i den exporterade PDF-filen.

Stöd för fotnoter:

Nu går det att lägga till märkord i fotnoter i märkordsformaterad PDF.

Märkord för förankrade textramar och förankrade grupper:

Nu finns stöd för märkordsformatering i förankrade objekt. Nu finns stöd för märkord för förankrade textramar och förankrade grupper i exporterade PDF-filer.

Märkord för mallsidor

Sidobjekten på en mallsida är inte märkordsformaterade i exporterade PDF-filer. De får märkordet Artefakt i innehållspanelen i Acrobat. Om objekt på mallsidan åsidosätts visas märkorden för sidobjekt i exporterade PDF-filer.

Indexmärkord:

Tidigare gick det att skapa index, men indexmärkordet exporterades inte till PDF. Nu kan du exportera indexmärkordsformateringen men då mappas formateringen endast till index. Tidigare rollmappades formateringen till stycket.

Språk för listmärkord:

Tidigare var språket för listmärkord inställt på engelska som standard i exporterade PDF-filer. Nu exporteras listan på det språk som angetts av användaren i den märkordsformerade PDF-filen.

Listmärkord:

Tidigare fanns märkordsstrukturen för kapslade listor i LBody för den primära listan och den lästes inte in korrekt. Nu får märkorden för kapslade listor korrekt struktur.

Bildtextmärkord:

InDesign stöder nu märkord i Live-bildtext. Bild med live-bildtext får ett bildtextmärkord som underordnad till bildmärkordet.

Innehållsförteckning:

Stöd för märkordsstruktur i innehållsförteckningar har lagts till. Tidigare mappades märkesordsstrukturen till styckesmärkord. Nu är det också obligatoriskt för innehållsförteckningar som innehåller hyperlänkar att ha märkord.

Förbättringar av HTML-export

Nu finns ett alternativ i dialogrutan för HTML-export som anger att klasser inte ska tas med i HTML. Det tar bort klass och ID-attributen i taggen under HTML-export. Alla överflödiga div-taggar i HTML tas också bort för att skapa en renare HTML och för att ta bort onödiga grupperingar av innehåll.

Mer information finns i Exportera innehåll till HTML.

Nytt dokument-dialogruta för MENA-versioner (Mellanöstern och Nordafrika)

Nu finns en rad olika mallar att välja bland när du skapar ett dokument i MENA-versionen (Mellanöstern och Nordafrika) av InDesign. Tidigare fanns det bara mallar för latinska språk. Detta innefattar språken arabiska, hebreiska och franska (Marocko).

Så här öppnar du den nya dialogrutan:

 • Välj Arkiv > Nytt.
 • Använd följande kortkommando:
  • (Mac OS) Kommando+N
  • (Windows) Ctrl+N

Övriga förbättringar (oktober 2017-utgåvan)

 • Nu går det att lägga till och ta bort övertoningsfärgrutor i en färggrupp i InDesign. Du kan skapa en övertoningsfärgruta direkt i en färggrupp eller dra en befintlig färgruta till en färggrupp.

 • Alternativet för att ta bort fasta radbrytningar när en innehållsförteckning genereras är nu tillgängligt.

  Ta bort fast radbrytning

Snabbstart till ditt projekt

Nytt i InDesign CC (april 2017)

När du nu skapar ett dokument i InDesign kan du välja bland en mängd olika mallar, till exempel mallar från Adobe Stock, och behöver inte längre börja med ett tomt dokument. I mallarna finns resurser som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i InDesign kan du arbeta med den direkt på samma sätt som du arbetar med andra InDesign-dokument.

Förutom mallarna kan du också skapa ett dokument genom att välja någon av de många förinställningar som finns i InDesign.

Mer information finns i Skapa dokument.

Modern användarupplevelse

Nytt i InDesign CC (april 2017)

InDesign har nu ett helt nytt användargränssnitt som är enhetligt, modernt och mycket snyggare. Verktygen och panelerna har nya ikoner. Du kan ändra gränssnittet för att få en optimal användarupplevelse genom att använda ett av de fyra tillgängliga färgalternativen: Mörk, Medelmörk, Medelljus och Ljus.

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Användargränssnitt: då och nu, med intensiteten inställd som Ljus

A. Föregående användargränssnitt B. Aktuellt användargränssnitt (utgåvan för InDesign CC april 2017) 

Tillgängliga färgteman

Spaltöverspännande fotnoter

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

När du arbetar med en textram med flera spalter har du nu möjlighet att infoga en fotnot som omfattar flera spalter i angivna textramar eller i hela dokument. Välj Låt fotnoter omfatta flera spalter i Fotnotsalternativ för dokument för aktivera den här funktionen. Baserat på vad du väljer gör detta att alla fotnoter i dokumentet antingen omfattar alla spalter eller återställs till det ursprungliga utseendet.

Alternativet att låta fotnoter omfatta flera spalter är aktiverat som standard för nya dokument som skapas i InDesign CC 2017. Däremot är alternativet inaktiverat som standard för befintliga dokument som skapats i äldre versioner.

Mer information finns i Fotnoter.

Förbättringar av OpenType

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

I den här versionen av InDesign är det lättare att hitta OpenType-egenskaper. När du markerar text eller en textram kan du klicka på ett märke som visar vilka OpenType-egenskaper som kan tillämpas på den markerade texten. Nu kan du även förhandsvisa hur en viss OpenType-egenskap ser ut. Om det finns olika teckensnitt i markeringen visas OpenType-egenskaper för alla teckensnitten.

Snabbmeny för textramsmarkering

Tillämpa OpenType-egenskaper på mer än bara ett tecken. När du markerar en textram eller text i en textram identifierar nu InDesign vilka OpenType-egenskaper som kan användas på den markerade texten och visar ett alternativ för att tillämpa dem.

Snabbmeny med en lista över OpenType-egenskaper som kan användas

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer

Stödet för snabbmenyer, som tidigare var tillgängligt för alternativa tecken och bråktal, har nu utökats till att omfatta ordningstal och ligaturer (mjuka/standard). Så när du nu markerar t.ex. 1st, 2nd, 3rd föreslår InDesign automatiskt en ordningstalsegenskap. Ordningstalen är för närvarande begränsade till engelska ordningstal.

Om du markerar ”st” i ordet Start och det finns en mjuk ligatur för tecknen föreslår InDesign att du använder den egenskapen. Samma sak gäller för standardligaturer.

Stöd för snabbmenyer för ordningstal och ligaturer

Mer information finns i Använda teckensnitt och Formatera tecken.

Stilistiska uppsättningar

OpenType-teckensnitt innehåller vanligtvis stilistiska uppsättningar. InDesign visar dessa stilistiska uppsättningar som Uppsättning 1, Uppsättning 2 osv. Det kan vara svårt att utifrån namnet utröna vilken typ av stilistisk uppsättning det är. Med den här funktionen används namnet på den stilistiska uppsättningen, och det visas i InDesign när det hänvisas till det.

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Ny funktion på panelen Hyperlänkar

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

I tidigare versioner av InDesign lästes dokument in långsamt om de innehöll flera hyperlänkar som var kopplade till hyperlänkspanelen. I den här utgåvan läses hyperlänkspanelen in snabbare, vilket ger högre prestanda jämfört med tidigare versioner.

Skalanpassning av linjepilhuvud

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Den här versionen av InDesign har stöd för skalanpassning av pilhuvuden. Nu kan du storleksförändra start- och slutpilhuvuden oberoende av linjebredden och växla dem med ett enda klick med kontrollerna på Linje-panelen.

Alternativ för skalanpassning av linjepilhuvud

Mer information finns i Använda linjeinställningar.

Förbättringar av gränssnitt

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Enklare att hitta alternativet för anpassning av kontrollpanelen

Nu finns funktionen för anpassning av kontrollpanelen direkt på kontrollpanelen. När du klickar på det alternativet expanderas även de relevanta widgetarna för verktyget.

Anpassa Kontrollpanel

Inställningar för panelflikens höjd

Nu är en inställning för att inaktivera stor flikhöjd tillgänglig i InDesign. Inställningen finns under Inställningar > Gränssnitt > Paneler > Stora flikar.

Inställningar för flikhöjd på paneler och dokument

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Söka efter Adobe Stock-resurser i appen

Nyheter i InDesign CC (november 2016)

Förutom att söka i Adobe-hjälpen kan du nu även söka efter Adobe Stock-resurser direkt i InDesign. Välj Adobe Stock i listrutan bredvid sökrutan för att söka efter resurser i Adobe Stock.

Sök i Adobe Stock

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto