De senaste självstudiekurserna om InDesign finns på sidan med självstudievideor om InDesign.

EPUB-dokument

Artiklar

Med artiklar kan du enkelt skapa kopplingar mellan sidobjekt. Kopplingarna kan användas till att ange innehåll som ska exporteras till EPUB, HTML eller tillgängliga PDF-filer samt till att ange ordningen för innehållet.

Artikelpanelen med alternativmenyn
Artikelpanelen med alternativmenyn

Se Artiklar (CS5.5) för mer information

Länkade artiklar

Med länkade artiklar i Adobe InDesign CS5.5 blir det lättare att hantera flera versioner av samma artikel eller textinnehåll i samma dokument.

Mer information finns i Länkat innehåll.

Alternativ för objektexport

Alternativ för objektexport används om du vill ange nödvändiga exportparametrar vid export till olika format, t.ex. EPUB, HTML och tillgängliga PDF-filer. Alternativ för objektexport används för textramar, bildramar och grupper. Alternativ för objektexport anges för enskilda objekt eller grupper och kan åsidosätta globala exportinställningar. Välj Objekt > Alternativ för objektexport.

Dialogrutan Alternativ för objektexport
Dialogrutan Alternativ för objektexport

Mer information finns i Alternativ för objektexport CS5.5

Koppla format till exportmärkord

Stycke- och teckenformat har en ny underfunktion – Exportera märkord. Med den här funktionen kan du ange hur text med InDesign-format ska markeras i HTML/EPUB eller i PDF-exporten med märkord.

Dialogrutan Styckeformat med alternativ för att exportera märkord
Dialogrutan Styckeformat med alternativ för att exportera märkord

Integration med Adobe Digital Publishing Suite

Med panelerna Folio Builder och Overlay Creator, som ingår i InDesign, kan du skapa professionella, interaktiva publikationer för tablet-enheter. Med panelerna kan du skapa digitala publikationer som kallas för folios.

InDesign och Digital Publishing Suite-arbetsflöden
InDesign och Digital Publishing Suite-arbetsflöden

Se Översikt över Digital Publishing Suite för en översikt över lösningen. Mer information om hur du skapar digitala publikationer för mobila enheter finns på www.adobe.com/go/learn_dps_help_se.

Förbättrad EPUB- och HTML-export

InDesign CS5.5 innehåller en omarbetad EPUB- och HTML-exportlösning som innefattar flera förbättringar i arbetsflödet för EPUB-exporter.

Se Exportera innehåll till EPUB och Exportera innehåll till HTML.

Vissa av funktionerna visas nedan:

 • Allmänna exportalternativ: Ange bokmarginaler. Använd artikelordning för att ange läsordning.

 • Alternativ för bildexport: Ange ppi för bildupplösning, storlek och stöd för PNG-bilder. Du kan även ange inställningar för bildjustering, avstånd före och efter bilder och infoga sidbrytningar.

 • Alternativ för export av innehåll: Bryt dokument efter styckeformat, förbättringar av fotnoter, ta bort mjuka radbrytningar.

EPUB-exportalternativ
EPUB-exportalternativ

 • Taggar för ljud och video i HTML: Monterade ljudfiler och h.264-videofiler ingår i HTML5-taggarna <audio> och <video>. Allt fler maskin- och programvaruleverantörer stöder ljud- och videomärkord i HTML5.

 • Funktioner för J-språk: Stöd för lodrät text och ruby-tecken.

 • Stöd för underlistor: Underlistor, formaterade med InDesigns funktioner för automatiska punkter och numrering, motsvarar sorterade och osorterade listor som är kapslade.

 • Tabellhuvuden och tabellfötter: Tabellhuvuden och tabellfötter exporteras till EPUB och HTML.

 • Innehållsförteckning: InDesigns innehållsförteckning ingår numera i EPUB-exporten i stället för NCX-paketet.

 • Publicera datum: Metadatavärde för publicerat datum infogas automatiskt. Andra data, som författare och nyckelord som du anger via Arkiv > Filinformation, exporteras också till EPUB-filen.

Användbarhet och produktivitet

PDF-förbättringar

Stöd för PDF/X-4:2010 har lagts till. PDF/X-4:2010 är identisk med tidigare PDF/X-4:2008, utom att vissa begränsningar för hur lager kan anges i PDF-filen inte är lika hårda. Med den här ändringen i InDesign CS5.5 är det möjligt att skapa lager i den exporterade PDF-filen. InDesign CS 5.5 är därmed PDF 1.6-kompatibel. Förutom lagerfunktionen gör PDF 1.6 det möjligt för JPEG2000-komprimering som ett alternativ till färg- och gråskaliga bilder.

Om du tidigare använde PDF/X-4:2008 för att certifiera filer som du skickade till skrivare kan du fortsätta på samma sätt.

Obs!

Standardförinställningen (PDF/X-4:2008) för Adobe PDF har bibehållits men är anpassad efter specifikationen för PDF/X-4:2010, så att dina befintliga arbetsflöden inte påverkas.

Dra och släpp förankrade objekt

Nu kan du dra ett befintligt objekt in i en textram och förankra det. Dra den blåa fyrkanten uppe till höger till den plats där du vill förankra den.

Dra och släpp förankrade objekt
Dra den blåa fyrkanten för att förankra objektet

Bättre stöd för PDF-märkord

Skapa tillgängliga PDF-filer för Adobe Acrobat, Adobe Reader eller annan programvara, t.ex. skärmläsare. InDesign lägger automatiskt till märkord för följande:

 • Tabeller och kapslade tabeller


  Tabellmärkord i exporterade PDF-filer

 • Listor och kapslade listor


  Listmärkord i exporterade PDF-filer

 • Fotnoter


  Fotnotsmärkord i exporterade PDF-filer

 • Hyperlänkar


  Hyperlänkmärkord i exporterade PDF-filer

Obs!

THead-, TBody- och TFoot-märkord kan endast hanteras om du exporterar till PDF-version 1.5 eller senare

Mer information om att exportera till PDF finns under Exportera till PDF för utskrift och Skapa interaktiva dokument för PDF.

PDF-förbättringar

Stöd för PDF/X-4:2010 har lagts till. PDF/X-4:2010 är identisk med tidigare PDF/X-4:2008, utom att vissa begränsningar för hur lager kan anges i PDF-filen inte är lika hårda. Med den här ändringen i InDesign CS5.5 är det möjligt att skapa lager i den exporterade PDF-filen. InDesign CS 5.5 är därmed PDF 1.6-kompatibel. Förutom lagerfunktionen gör PDF 1.6 det möjligt för JPEG2000-komprimering som ett alternativ till färg- och gråskaliga bilder.

Om du tidigare använde PDF/X-4:2008 för att certifiera filer som du skickade till skrivare kan du fortsätta på samma sätt.

Obs!

Standardförinställningen (PDF/X-4:2008) för Adobe PDF har bibehållits men är anpassad efter specifikationen för PDF/X-4:2010, så att dina befintliga arbetsflöden inte påverkas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy