Sammanfattning av funktioner | InDesign | 2018-utgåvor

Läs om nyheterna i 2018-utgåvorna av InDesign CC.

Slå samman styckekanter

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nu kan du skapa kanter som omsluter flera stycken med funktionen Styckekant. Välj alternativet Slå samman sammanhängande kanter och skuggning med samma inställningar när du skapar en styckekant för att slå samman kanterna hos två sammanhängande stycken, om de har samma styckekant och skuggningsegenskaper.

Slå samman styckekanter och skuggning

Mer information finns i Formatera stycken.

Bättre analyser för Publish Online-dokument

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nu kan du visa analyser av t.ex. läsningstid, genomsnittlig läsningstid och fördelning av använda enheter vid visningar för alla Publish Online-dokument.

Använda kortkommandon för Photoshop och Illustrator i InDesign

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nu kan du välja att använda kortkommandon för Photoshop och Illustrator i InDesign. Om du har Illustrator eller Photoshop installerat på din dator får du även ett meddelande om att använda Photoshop- eller Illustrator-kortkommandon när du startar InDesign och skapar ett nytt dokument.

Gå till Redigera > Kortkommandon om du vill välja kortkommandon för Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop, eller återställa till standardkortkommandona i InDesign.

Kortkommandon för Photoshop och Illustrator i InDesign

Exportera dokument som separata PDF-sidor

Nyheter i mars 2018-utgåvan

När du exporterar ett InDesign-dokument som PDF finns nu ett alternativ för att skapa separata PDF-filer för varje sida eller uppslag. Välj Skapa separata PDF-filer när du exporterar till Adobe PDF.

Skapa separata PDF-filer

Mer information finns i Dynamiska PDF-dokument.

Nya förinställningar för mobila enheter

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Nya förinställningar för mobiltelefoner och surfplattor har lagts till i dialogrutan Nytt dokument. Nu finns förinställningar för bland annat iPhone X, iPhone 8 och Google Pixel.

Nya förinställningar för mobila enheter

Övriga förbättringar (mars 2018-utgåvan)

 • Nu kan du redigera det hexadecimala värdet direkt på panelen Färg utan att öppna dialogrutan Färgväljaren.

  Redigera hexadecimalt värde från panelen Färg

 • När du skapar en korsreferens kan du söka efter ett visst stycke i listan med stycken med hjälp av ett sökfält. Följande typer av sökning stöds:

  • Sök från start – sökningen görs med start i styckets inledning.
  • Sök i allt – sökningen görs i hela stycket.
 • När du skapar ett nytt dokument kan du nu välja att förhandsvisa dokumentet medan du gör ändringar i dialogrutan Nytt dokument. Välj Förhandsvisa i dialogrutan Nytt dokument innan du klickar på Skapa för att visa hur dokumentet kommer att se ut baserat på de aktuella inställningarna.

  Förhandsvisa

 • IDML-filen behåller sitt filnamn när du öppnar den i InDesign.

Slutkommentarer

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu kan du lägga till slutkommentarer och snabbt referera till kommentarer i långa dokument. Du kan antingen infoga slutkommentarer i dokumentet eller i en artikel, så skapas en enskild slutkommentarsram för dokumentet. Du kan också ange inställningar för numrering, formatering och layout för slutkommentarer. Numreringen justeras automatiskt baserat på hur slutkommentarerna har ordnats om i texten.

Nu kan du också importera Word-dokument som innehåller slutkommentarer med hjälp av importalternativ. Alla slutkommentarer importeras och läggs till i en ny textram.

Mer information finns i Slutkommentarer.

Styckekant

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Med styckekant kan du skapa en kant runt ett eller flera stycken. Du kan anpassa hörnen med snygga effekter för att lyfta fram stycket.

Mer information finns i Formatera stycken.

Ange höjd och bredd för objekt

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Med Objektformat kan du ange och ändra objekts storlek och position på sidor i ett dokument. Du kan enkelt ändra bredd, höjd och position för flera objekt i ett dokument med Objektformat.

Nu finns ett alternativ i dialogrutan Objektformat för att välja och ange önskade värden för position (X- och Y-koordinater) och storlek (höjd och bredd) för ett objekt.

Det här alternativet är tillgängligt som Alternativ för storlek och position i dialogrutan Alternativ för objektformat.

Storlek

Det finns tre alternativ för storlek:

 • Endast bredd
 • Endast höjd
 • Höjd och bredd

Du kan ändra höjd och bredd baserat på det val som du har gjort för dessa alternativ.

Om du till exempel väljer Endast bredd kan du bara ändra bredden. I så fall är alternativet för att ändra höjden inte tillgängligt.

Position

Det finns också tre alternativ för position:

 • Endast X
 • Endast Y
 • X och Y

Du kan ändra värdet för X och Y baserat på det val som du har gjort för dessa alternativ.

Om du till exempel väljer Endast X kan du bara ändra X-värdet. I så fall är alternativet för att ändra Y-värdet inte tillgängligt.

Du kan också använda ett objekts storlek och position för ett annat objekt med hjälp av verktyget Pipett. Dubbelklicka på verktyget Pipett och välj Omforma (inaktiverat som standard). Klicka sedan på ett objekt. Därmed väljs objektets storlek och position, och du kan använda dem för ett annat objekt.

Omforma

Duden-integration (endast tyska)

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Duden, ett välrenommerat tyskt varumärke för ordlistor, är nu inbyggt och integrerat i InDesign. Nu kan du använda Duden för få exaktare tysk avstavning och stavningskontrollförslag.

Mer information finns i Duden-ordlista.

Lägga till och dela textresurser via Creative Cloud Libraries

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu kan du lägga till textobjekt från InDesign-dokument i Creative Cloud Libraries och sedan dela dem med andra användare och mellan olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både InDesign- och Illustrator-dokument. Men om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt, måste du lägga till objektet i biblioteket som en bildresurs för att behålla dem.

Mer information finns i Creative Cloud Libraries i InDesign.

Teckensnittsrelaterade funktioner

Förbättrat i oktober 2017-utgåvan

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera efter klassificering, till exempel Serif, Sans Serif och Handskrift.

Du kan också söka efter teckensnitt utifrån visuell likhet. Teckensnitt som mest liknar det teckensnitt som du söker efter visas högst upp i sökresultatet. En statusremsa i teckensnittsmenyn visar information om de filter som använts.

Mer information finns i Ordna och filtrera teckensnitt.

Ännu tillgängligare PDF-filer

Förbättrat i oktober 2017-utgåvan

I den här utgåvan av InDesign CC har det gjorts flera förbättringar vad gäller PDF-tillgängligheten vid export. Följande märkordsstöd har införts för PDF-export.

Alt-Txt:

Tidigare gick det inte att lägga till märkord i objekt som skapats i InDesign eller grafik som bilder. Nu exporteras alternativ text som lagts till i grafik i PDF-dokument med märkord och motsvarande alternativ text läses av skärmläsaren för grafiken.

Märkordsformatering på gruppnivå:

InDesign stöder nu märkord på gruppnivå när alt-text läggs till i en grupp. Nu kan du lägga till alt-text i en grupp i InDesign. Därmed märkordsformateras den som en bild i den exporterade PDF-filen.

Stöd för fotnoter:

Nu går det att lägga till märkord i fotnoter i märkordsformaterad PDF.

Märkord för förankrade textramar och förankrade grupper:

Nu finns stöd för märkordsformatering i förankrade objekt. Nu finns stöd för märkord för förankrade textramar och förankrade grupper i exporterade PDF-filer.

Märkord för mallsidor

Sidobjekten på en mallsida är inte märkordsformaterade i exporterade PDF-filer. De får märkordet Artifact i innehållspanelen i Acrobat. Om objekt på mallsidan åsidosätts visas märkorden för sidobjekt i exporterade PDF-filer.

Indexmärkord:

Tidigare gick det att skapa index, men indexmärkordet exporterades inte till PDF. Nu kan du exportera indexmärkordsformateringen men då mappas formateringen endast till index. Tidigare rollmappades formateringen till stycket.

Språk för listmärkord:

Tidigare var språket för listmärkord inställt på engelska som standard i exporterade PDF-filer. Nu exporteras listan på det språk som angetts av användaren i den märkordsformerade PDF-filen.

Listmärkord:

Tidigare fanns märkordsstrukturen för kapslade listor i LBody för den primära listan och den lästes inte in korrekt. Nu får märkorden för kapslade listor korrekt struktur.

Bildtextmärkord:

InDesign stöder nu märkord i Live-bildtext. Bild med live-bildtext får ett bildtextmärkord som underordnad till bildmärkordet.

Innehåll:

Stöd för märkordsstruktur i innehållsförteckningar har lagts till. Tidigare mappades märkesordsstrukturen till styckesmärkord. Nu är det också obligatoriskt för innehållsförteckningar som innehåller hyperlänkar att ha märkord.

Förbättringar av HTML-export

Förbättrat i oktober 2017-utgåvan

Nu finns ett alternativ i dialogrutan för HTML-export som anger att klasser inte ska tas med i HTML. Det tar bort klass och ID-attributen i taggen under HTML-export. Alla överflödiga div-taggar i HTML tas också bort för att skapa en renare HTML och för att ta bort onödiga grupperingar av innehåll.

Mer information finns i Exportera innehåll till HTML.

Nytt dokument-dialogruta för MENA-versioner (Mellanöstern och Nordafrika)

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu finns en rad olika mallar att välja bland när du skapar ett dokument i MENA-versionen (Mellanöstern och Nordafrika) av InDesign. Tidigare fanns det bara mallar för latinska språk. Detta innefattar språken arabiska, hebreiska och franska (Marocko).

Så här öppnar du den nya dialogrutan:

 • Välj Arkiv > Nytt.
 • Använd följande kortkommando:
  • (Mac OS) Kommando+N
  • (Windows) Ctrl+N

Övriga förbättringar (oktober 2017-utgåvan)

 • Nu går det att lägga till och ta bort övertoningsfärgrutor i en färggrupp i InDesign. Du kan skapa en övertoningsfärgruta direkt i en färggrupp eller dra en befintlig färgruta till en färggrupp.

 • Alternativet för att ta bort fasta radbrytningar när en innehållsförteckning genereras är nu tillgängligt.

  Ta bort fast radbrytning

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto